Inloggen
DIOMEDES - ID 9620

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1829-02-21 / 1872-07-00

Identification Data

Bouwjaar: 1828
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner-koff
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Louis Lecarpentier, Antwerp, Belgium
Launch Date: 1828-12-16
Delivery Date: 1829-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 140.00 lasts
Gross Tonnage 2: .258 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 140.00 lasts (commercial)
 
Configuration Changes

Datum 00-00-1848
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: De EGIDE wordt in 1848 hertuigd als bark, mogelijk barkentijn

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1829
Datum agenda: 1829-02-03
Register nr: 18290025
Scheepsnaam: DIOMEDES
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Cock & Fr
Plaats: Gent
Kapitein op moment van verzoek: Boer, P. de
Opmerkingen: Eerste zeebrief
nadere elucitatie vragen, onmiddels in advis

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1829-02-03 DIOMEDES
Manager: N.J. de Cock & Frère, Gent, Netherlands
Eigenaar: N.J. de Cock & Frère, Gent, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gent / Netherlands

Date/Name Ship 1830-10-28 DIOMEDES
Manager: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Eigenaar: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Gent / Belgium

Date/Name Ship 1832-00-00 ÉGIDE
Manager: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Eigenaar: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Gent / Belgium

Date/Name Ship 1852-00-00 EDOUARD
Manager: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Eigenaar: N.J. de Cock & Frère, Gent, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Gent / Belgium

Date/Name Ship 1860-00-00 EDUARD
Manager: J.C. Thormann, Wismar, Mecklenburg-Schwerin
Eigenaar: J.C. Thormann, Wismar, Mecklenburg-Schwerin
Shareholder:
Homeport / Flag: Wismar / Mecklenburg-Schwerin

Ship Events Data

1847-12-16: Damaged
Na door een onbekend schip te zijn overzeild is de EGIDE met verlies van mast en tuig op 16 december voor reparaties Beaumaris, Wales, aangelopen.
1849-02-16: Damaged
Op 16 februari 1849 moest de EGIDE, kapt. J. Halewyck, Oostende aanlopen wegens herstel van enige schade, opgelopen tijdens een aanvaring
1852-02-22: Damaged
Op 22 februari, onderweg van Marseille naar Liverpool, stootte de EGIDE, kapt. J. Halewyck, bij Kaap de Gata op een rots waarna op 25 februari Gibraltar moest worden aangelopen voor herstel van de lekkage.
1854-03-15: De EDOUARD, kapt. W. Louws, is bij verlaten van Terneuzen aan de grond gelopen
1858-04-13: De EDOUARD, kapt. P. Louws, is met averij Dundalk binnengelopen
1858-05-20: De EDOUARD, kapt. P. Louws, is bij het verlaten van Dundalk aan de grond gelopen
1872-00-00: Final Fate:
Na op 16 juni 1872 bij Grisselhamn te zijn gestrand werd de EDUARD, kapt. Kugel, naar Stockholm gesleept en daar verkocht, ongetwijfeld voor de sloop

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1829
Kapitein: Denduyts, Everard
Overige informatie: * Oostende 1793

Datum vanaf: 1839
Kapitein: Vandersteen, Joseph
Overige informatie: * Oostende 1803

Datum vanaf: 1841
Kapitein: Halewyck, Jean
Overige informatie: * Oostende 1806

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Louws, William
Overige informatie: * Middelburg 1803

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Louws, Pierre
Overige informatie: * Rotterdam 1830

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Louws, W.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Louws, Pierre
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1860
Kapitein: Ahrens, C.J.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1872
Kapitein: KUGEL, XX

Algemene informatie

Over het scheepstype heerst enige onzekerheid. In de lijst met schepen die voor het eerst een zeebrief ontvingen welke jaarlijks aan de koning werd gezonden wordt de DIOMEDES omschreven als een schoener. In de lijst met in oktober 1830 ingetrokken zeebrieven staat (daarom) eveneens schoener aangegeven. De bijlbrief ter verificatie van het type is helaas niet gevonden. Het schip heeft ruim 30 jaren onder Belgische vlag gevaren, waar het tot de vertuiging tot bark in 1848 als schoener dan wel schoenerkof bekend staat. Om deze reden, en om het feit dat een kof qua bouw van het casco meer gelijkenis vertoont met een bark dan met de lijnen van een schoener, heeft Marhisdata geconcludeerd dat schoenerkof de juiste typering moet zijn.

1829

Op 3 februari 1829 werd door N.J. de Cock & Frère, Gent, een eerste zeebrief aangevraagd voor de DIOMEDES onder kapt. P. de Boer.  Den Haag schreef ‘nadere elucitatie vragen, inmiddels in advis’, waarna op 21 februari de zeebrief werd verstrekt, nu echter ten name van kapt. E Denduyts (Everard Denduyts, * Oostende 1793)

Op 23 maart vertrok de DIOMÈDE onder kapt. E. Denduyts naar Batavia.

RC 010929
Den 30 augustus is te Batavia gearriveerd de brik (opm: schoenerkof, eerste reis) DIOMEDES, kapt. E. Denduyts, den 17 april van Antwerpen vertrokken.
JC 010929
Advertentie. Verkoop van goederen. Den 31 augustus. Aangebracht per de DIOMEDES, kapt. E. de Duyts (opm: schoenerkof, kapt. E. Denduyts), roode tafelwijn, differente soorten fijne wijnen, madera en rhijnwijn; genever, kazen, lampen, glaswerk, aardewerk, manufacturen, enz. enz. bij Wattendorff, Hipp en Zimmerman.
JC 290929
Batavia. Schip liggende ter reede: DIOMEDES, kapt. E. Denduyts, van Gent.
JC 300929
Batavia. Ladend schip naar Europa, Antwerpen, het Nederlandsche schip DIOMEDES, kapt. E. Denduyts.
JC 011029
Batavia. Vertrokken op 30 september de schoenerkof DIOMEDES, kapt. B. den Duijts (opm: E. Denduyts) naar Antwerpen, passagiers kapiteins bij de expeditionaire afdeeling der infanterie B.J.H. van Hopbergen en C. Renard.

1830

RC 200230
Rotterdam, 19 februari. Ter rede van Vlissingen zijn gearriveerd de SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van Demerary naar Middelburg; VRIESLAND, kapt. H.J. Drent, van Cette en APOLLO, kapt. D. Steur, van Batavia, beide naar Antwerpen en DIOMEDES (opm: schoenerkof), kapt. E. Denduyts, van Batavia naar Gent. De eerste en de laatste zijn in de haven van Breskens binnengebracht.
Vertrok op 29-04-30 van Antwerpen opnieuw naar Batavia
AH 060330
Cargalijst Antwerpen, 3 maart. Batavia, DIOMEDES, E. den Duyts (opm: kapt. E. Denduyts); 100 picols sapanhout, 100 pakken rottings, 1005 bl. tin, 385 cannisters suiker, 1009 balen rijst, 1059 balen koffij, 16 kisten indigo. Bisschop, Basteyns en N.J. de Cock.
JC 070930
Batavia, 4 september. Gisteren arriveerde alhier de schoener DIOMEDES, kapt. E. den Duyts, de 30e april vertrokken van Antwerpen, en heden de brik WILLEM, kapt. M. Schaap, met drie passagiers, de 10e mei vertrokken van Rotterdam. 
JC 300930
Batavia. Schip liggende ter reede: de schoenerkof DIOMEDES, kapt. E. Denduyts.
(opm: het vertrek moet medio oktober hebben plaatsgevonden maar is niet gevonden; op de terugreis vernam kapitein Denduyts dat België zich had afgescheiden van Nederland; wegens de moeilijkheden op de Schelde raadde men hem bij aankomst in het Kanaal aan om Oostende binnen te lopen, waar hij op 10 februari 1831 arriveerde)

Gedurende 25-27 augustus 1830 waren er in Brussel onlusten geweest welke de opmaat vormden tot de revolutie die resulteerde in de afscheiding door België. Op 4 oktober 1830 werd eenzijdig de onafhankelijkheid van België geproclameerd. In reactie hierop decreteerde koning Willem I bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 73) dat van de schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk tehuis behoorden de Nederlandse zeebrieven moesten worden ingetrokken. Dit betrof 196 schepen, waaronder de  DIOMEDES, maar kapitein Denduyts had van deze omwenteling voorlopig geen weet.
Op 20 december zou de scheiding der Nederlanden door de grote mogendheden (Groot Brittannië, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland) worden erkend 

1831

Op de terugreis van Batavia naar Nederland vernam kapt. Denduyts dat België zich had afgescheiden van Nederland. Wegens de moeilijkheden op de Schelde raadde men hem bij aankomst in het Kanaal aan om Oostende binnen te lopen, waar hij op 10 februari 1831 arriveerde.

GVB 081031
Oostende, 5 oktober. Binnengekomen de Belgische schoener DIOMEDES, kapt. Denduyts, aan de wed. Hofland, 270 vat, van Liverpool met zout.

1832

GVB 090732
Oostende, 6 juli. Uitgevaren de Belgische schoener EGIDE, kapt. Denduyts, naar Liverpool, 270 vat, aan de wed. Hofland.

1833

GVB 080733
Oostende, 7 juli. Binnengekomen  de Belgische schoener EGIDE, kapt. Denduyts, aan vidua Hofland, 294 vat

1835

GVB 010735
Oostende, 27 juni. Binnengekomen de Belgische galjoot (opm: schoener), EGIDE, kapt. Denduyts, van Riga met hout, masten en hennip, aan vidua Hofland, 270 vat.

1837 

RC 110437
Rotterdam, den 10 april. Te Liverpool was den 30 maart bezig met laden het schip EGIDE (opm: schoenerkof), kapt. E. Denduyts, voor Oostende.

1838

AB 020338
Oostende, den 26 februari. Binnengekomen. EGIDE, kapt. Denduijts (opm: schoenerkof, kapt. E. Denduyts), van Liverpool.
AB 070938
Vlissingen, den 4 september. Uitgezeild. EGIDE, kapt. Denduits (opm: E. Denduyts).
AB 091138
Falmouth. Binnengekomen den 3 november EGIDE, kapt. Den Duits (opm: E. Denduyts), van Oostende naar Newport.
AB 131138
Leverpool (opm: Liverpool), den 8 november. Binnengekomen: EGIDE, kapt. Den Duits (opm: E. Denduyts), Oostende.
AB 301138
Plymouth, den 24 november. Binnengekomen: EGIDE, kapt. Den Duits (opm: E. Denduyts), van Leverpool (opm: Liverpool) naar Oostende.

1839

GVB 251039
Oostende, 23 oktober. Uitgevaren de Belgische galjoot (opm: schoener) EGIDE, kapt. J. Vandesteene, naar Liverpool, in ballast, aan de wed. Hofland, 256 vat.

1840 

MCO 220840
Vlissingen, den 21 augustus. Naar zee gezeild: EGIDE, kapt. J. van der Steen (opm: schoenerkof, kapt. J. Vandersteene) van Gent naar Liverpool, met ballast.

1841

GVB 160441
Oostende, 13 april. Binnengekomen de Belgische galjoot (opm: schoener) EGIDE, kapt. J. Halewyck, van Liverpool met zout enz., aan de weduwe Hofland, 270 vat.

1842

MCO 151242
Vlissingen den 14 december 1842. Voor Gent bestemd, is alhier ter reede gekomen EGIDE, (opm: schoenerkof), kapt. J. Halewyck, van Riga, met lijnzaad.

1847

RC 180947
Vlissingen, den 13 september. Voor Gent bestemd, is alhier ter reede gekomen EGIDE (opm: schoenerkof), kapt. J. Halewyck, van Liverpool.
GVB 221247
Zeerampen. De Belgische kof-galjoot (opm: schoener) EGIDE, kapt. J. Halewyck, van Liverpool naar Gent, is op 16 december met verlies van mast en tuig te Beaumaris (opm: Wales) aangekomen. Het schip was door een ander overzeild geworden.

1848

In dit jaar werd de schoener EGIDE vertuigd tot bark. Waarschijnlijk was deze vertuiging mede ingegeven door de aangerichte schade bij de aanvaring. De scheepsnaam bleef gehandhaafd.

MCO 141048
Vlissingen, den 13 october. Voor Antwerpen bestemd, is alhier ter reede gekomen: EGIDE, (opm: van schoenerkof tot bark vertuigd), kapt. J. Halewyck, van St. Ubes (opm: Sétubal), met zout.
MCO 111148
Vlissingen, den 10 november. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze reede naar zee gezeild: EGIDE, kapt. J. Halewyck, naar Liverpool, met ballast.

1849

GVB 280249
Zeerampen. De Belgische driemastbark  EGIDE, kapt. Halewyck, op 25 januari van Gent naar St. Ubes (opm: Setubal) vertrokken en te Vlissingen (opm: op 14 februari) onder zeil gegaan, is op 16 dito te Oostende aangekomen, na op een ander vaartuig gestoten te hebben. De averij van den EGIDE, niet aanzienlijk zijnde, zal dezelve lang kunnen voortstevenen.
MCO 150249
Vlissingen, den 14 februari. Van Gent is de Schelde afgekomen en van onze reede naar zee gezeild: EGIDE (opm: bark), kapt. J. Halewyck, naar Liverpool, met ballast.
MCO 260449
Vlissingen, den 25 april. Voor Gent bestemd, is alhier ter reede gekomen: EGIDE, kapt. J. Halewyck, van Liverpool, met zout.
MCO 210649
Vlissingen, den 20 juni. Voor Gent bestemd, is alhier ter reede gekomen: EGIDE, kapt. J. Halewyck, van Liverpool, met zout.

1850

MC 140350
Vlissingen, den 13 maart. Van Gent: EGIDE (opm: bark), kapt. J. Halewyck, naar Liverpool, met tarwe.
MC 110550
Vlissingen, den 8 mei. Van Gent is naar zee gezeild: EGIDE, kapt. J. Halewyck, naar Liverpool, met ballast.
GVB 120850
Oostende, 9 en 10 oktober. Binnen gekomen de Belgische driemaster EGIDE, kapt. Halewyck, van Liverpool met zout.
JDB 101050
Gent, 8 oktober. Uitgezeld de Belgische bark EGIDE, kapt. Halewijck, naar Liverpool, in ballast. 
MC 241050
Vlissingen, den 23 october. Van Gent is naar zee gezeild: EGIDE, kapt. J. Halewyck, naar Liverpool, met ballast.

1852

SMG 100252
Gibraltar, 2 maart. De Belgische bark EGIDE, kapt. J. Halewyck, van Marseille naar Liverpool, is hier de 25e laatstleden binnengelopen, nadat het schip ter hoogte van Cabo da Gata op de 22ste op een rots had gestoten, als gevolg waarvan het was lek geraakt.
SMG 100752
Gent, 7 juli. Binnengekomen de EGIDE, kapt. Halewyck, van Liverpool.
MCO 301152
Vlissingen, den 29 november. Van Gent, EDOUARD, Lams (opm: bark, kapt. W. Louws), naar Liverpool, met ballast.
GRC 031252
Portsmouth, den 26 november. Binnengekomen. EDOUARD, Louwers (opm: kapt. W. Louws), van Antwerpen naar Liverpool.
GRC 141252
Scilly, den 4 december. Binnengekomen. EDOUARD, Louwers (opm: kapt. W. Louws), van Gent naar Liverpool.

1853

MCO 250153
Vlissingen, den 24 januari. Voor Antwerpen bestemd, is alhier ter reede gekomen: EDOUARD.
GVB 280253
Oostende, 23 – 26 februari. Binnengekomen de Belgische bark EDOUARD, kapt. W. Louws, van Liverpool met zout.
SVV 120453
Brugge, 9 april. Uitgevaren het Belgische barkschip EDOUARD, kapt. W. Louws, naar Cadix met hout, aan de heer Maertens.
MCO 250653
Vlissingen, den 24 juni. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze reede naar zee gezeild: EDOUARD (opm: bark), naar Windau (opm: Ventspils) met ballast.
NRC 250853
Elseneur den 19 augustus. EDOUARD, W. Louwes, van Gent naar Riga.

1854

GRC 100354
Binnengekomen te Gent den 4 maart. EDOUARD (opm: bark), kapt. W. Louws, van Cadix.
NRC 180354
Men meldt uit Neuzen (opm: Terneuzen) van den 15 maart het volgende. De galjoot (opm: bark) EDOUARD, behoorende aan de reederij onder directie van den heer N.J. de Cock te Gent en bestemd naar Liverpool met ballast, geraakte na het passeren der groote of westersluis de haven willende uitzeilen, aan de regterzijde van den mond van het kanaal aan den grond, met dat gevolg dat zij zoodanig overhelde, dat men voor omslaan beducht was. Door bevestiging van verscheidene takels van af de masten van het schip tot aan de wal, welke evenwel de eersten keer braken, is het gelukt het schip tot het opkomen van het water te houden. De oorzaak van het ongeval schrijft men toe aan de omstandigheid, dat de wind bij het uitzeilen der sluis eensklaps opstak en keerde, waardoor het vaartuig niet te rigten was.
NRC 140454
Vlissingen, den 11 april. Van Antwerpen de Schelde afgekomen en van deze reede vertrokken: EDOUARD, kapt. W. Louws, naar Liverpool. De wind ONO
SMG 170454
Vlissingen, 11 april. Uitgezeild de EDOUARD, kapt. W. Louws, naar Liverpool.
NRC 210554
Vlissingen, den 19 mei. Alhier gepasseerd voor Gent bestemd: EDOUARD, kapt. W. Louws, van Liverpool.
NRC 120654
Vlissingen, den 10 juni. Van Gent naar zee: EDOUARD, kapt. W. Louws, op avontuur. De wind ’s morgens ZW; ’s avonds WNW
GRC 081254
Vertrokken van Hyères (opm: Zuid-Frankrijk) den 9 november: EDOUARD, kapt. W. Louws, naar Gent.

1855

GVB 290155
Oostende, 26 – 27 januari. Binnengekomen het Belgische barkschip EDOUARD, kapt. K. Louws, van ‘t eiland Hières met zout.
GRC 150655
In lading te Liverpool den 8 juni: EDOUARD (opm: bark), kapt. P. Louws.
GRC 130755
Vertrokken, van Oostende den 6 juli: EDOUARD, kapt. P. Louws.
NRC 100855
Vlissingen, den 7 augustus. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws, van Liverpool.
GRC 310855
Vertrokken van Vlissingen den 25 augustus: EDOUARD, kapt.W. Louws, naar Dantzig (opm: Gdansk).

1856

GRC 280356
Liverpool, den 21 maart. Binnengekomen. EDOUARD (opm: bark), kapt. P. Louws Jr,. van Gent; Jansen Industrie, Oostende.
GRC 110456
Vlissingen, den 6 april. Binnengekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws Jr., van Liverpool.
GRC 110456
Liverpool, den 8 mei. Vertrokken EDOUARD, kapt. P. Louws, naar Gent.
NRC 280656
Vlissingen. Vertrokken den 26 juni: EDOUARD, kapt. P. Louws, naar Liverpool.
NRC 101056
Vlissingen. Aangekomen den 6 oktober. EDOUARD, kapt. P. Louws Jr., van Liverpool.

1857

SMG 140357
Liverpool, 13 maart. Uitgevaren de EDOUARD, kapt. P. Louws, naar Gent.
MCO 020757
Vlissingen. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en naar zee gezeild: EDOUARD (opm: bark), kapt. P. Louws, naar Riga.
GRC 050757
Vlissingen, den 30 juni. Vertrokken: EDOUARD, kapt. Jouws Jr. (opm: P. Louws), naar Riga.
NRC 180957
Vlissingen, den 16 september. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws, van Memel (opm: Klaipeda).
NRC 261157
Vlissingen den 23 november. Binnengekomen: EDOUARD, kapt. Lowe (opm: P. Louws), van Liverpool.

1858

NRC 270358
Vlissingen, den 24 maart. Aangekomen: EDOUARD (opm: bark), kapt. P., van Liverpool.
NAH 290358
Vlissingen, den 25 maart. Uitgezeild: EDOUARD, kapt. P. Louws, naar Liverpool.
NRC 150458
Antwerpen, den 13 april. De Belgische bark EDOUARD, kapt .P. Louws, van Gent naar Liverpool, is met schade te Dundalk (opm: Ierland) binnengelopen.
NAH 280558
Dundalk (opm: Ierland), den 20 mei. Het schip EDOUARD (opm: bark), kapt. Louws Jr (opm: P. Louws), van Gent naar Liverpool, hier met averij binnengelopen, heeft de reparatie volbragt, doch is bij het vertrek van de rivier aan den grond vastgeraakt; men zal trachten, bij goed weder, het weder in vlot water te brengen.
NRC 160858
Vlissingen, den 14 augustus. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws, van Liverpool.
NAH 140958
Vlissingen, den 9 september: Aangekomen EDOUARD, kapt. Louw (opm: P. Louws), Liverpool.
NAH 150958
Uitgezeild. Vlissingen, den 11 september: EDOUARD, kapt. P. Louws, naar Liverpool.
AH 131058
Binnengekomen. Gent, den 10 oktober: EDOUARD, kapt. P. Louws Jr., van Liverpool.

1859

NRC 260559
Vlissingen, den 23 mei. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws, van Liverpool.
NRC 160759
Vlissingen den 14 juli. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws, van Liverpool.
NRC 180859
Vlissingen, den 15 augustus. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws, van Liverpool.

1860

RC 090160
Vlissingen, den 5 januari. Aangekomen: EDOUARD, kapt. P. Louws.

Op 11 april werd de EDOUARD verkocht aan J.C. Thormann, Wismar (havenstad in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern). Als EDUARD voerde de bark de vlag van Mecklenburg en vanaf 1871 de Duitse vlag.

1861

GVB 120661
Antwerpen, 8 – 10 juni. Binnengekomen de Mecklenburger bark EDUARD, kapt. Ahrens, van Libau met hout.

1865

SMG 051265
Hartlepool, 3 december. Binnengekomen de EDUARD, kapt. Ahrens, van Shoreham.

1872

SMG 210772
Wismar, 18 juni. In een telegram wordt vermeld dat de bark EDUARD, uit deze haven, kapt. Kugel, van Swartvick (opm: Svartvik, 62º19 NB 17º23’ OL) naar Antwerpen met hout, op 16 juni bij Grisselhamn is gestrand en vol water is. (opm: het schip, bouwjaar 1829, werd met de lading naar Stockholm gesleept waar het werd afgekeurd en verkocht) 

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07, diverse bestanddelen zeebrieven
De heer Luc van Coolput, Antwerpen
AB = Avondbode
GRC = Groninger Courant
GVB = Gazette van Brugge
JC = Javasche Courant
JDB = Journal de Bruges
MCO = Middelburgsche Courant
NAH = Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SMG = Shipping and Mercantile Gazette (London, vertaald)
SVV = Standaerd van Vlaenderen