Inloggen
VERTROUWEN - ID 9524

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1898
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5349 GRON 1898
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Iron and steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1898-02-21
Technical Data

Gross Tonnage: 80.58 Gross tonnage
Net Tonnage: 76.48 Net tonnage
Deadweight: 130.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 24.40 Meters Registered
Beam: 4.95 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.04 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 1918-00-00
Type: Rebuilt
Omschrijving: 1918: voorjaar, opnieuw geclasseerd, en werd tevens een vaste verschansing aangebracht.

Ship History Data

Date/Name Ship 1898-02-21 VERTROUWEN
Manager: Arend Reilingh, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Arend Reilingh, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: PWFD

Date/Name Ship 1917-09-05 VERTROUWEN
Manager: Auke Hijlkema, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Auke Hijlkema, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PWFD
Additional info: Aankoopbedrag Hfl. 11.300,--

Date/Name Ship 1918-04-09 TRIJNTJE
Manager: Jan Dallinga (slager), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Dallinga (slager), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PVCG
Additional info: Verkoop betreft 2/3 deel - Aankoopprijs HFl. 6.500,-- / Kapt. H. van Wijk.

Ship Events Data

1898-02-21: Dagregister deel 14 nummer 323, den twee en twintigsten Februari 1800 acht en negentig. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Arend Reilingh, schipper gedomicilieerd te Gasselternijveen, verklaar dat het stalen tjalkschip genaamd “Vertrouwen”, hebbende een dek en een mast, gemeten bruto op 228.08 kubieke meter of 80.50 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 216.68 kubiek meter of 76.48 tonnen van 2 .83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander ben, hier ten Lande woonachtig, dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Gasselternijveen wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, den 21 Februari 1898. A. Reilingh. In de kantlijn staat bijgeschreven: 5349.
1918-04-25: Op 25-04-1918 verkoopt Jan Dallinga zijn 2/3 deel in het schip weer aan Jakob de Melker, reeder te Rotterdam. Verkoopprijs HFl. 10.000,--
1918-09-24: Final Fate:
24-09-1918: vertrokken uit Rotterdam naar Aarhus – Kopenhagen. In Aarhus werden de zeilen vervangen door nieuwe doordat de oude te veel hadden geleden. Na lossing werd 126 ton pijpaarde geladen te Helsingborg voor Nederland. Op 24 oktober vertrokken via het Thyborön kanaal, vanwaar 27 december naar zee vertrok. Uit een brief van één der opvarenden blijkt nog dat men reeds een eind op weg zijnde, wegens storm en veel mijnen is teruggekeerd. Verder is niets meer van schip of opvarenden vernomen. (Bron: Raad v/d Scheepvaart 20 maart 1919.)
NRC 13-01-1919: TRIJNTJE, Hamburg. 11 Jan. De Nederl. kof Trijntje, welke ongeveer een maand ln Thyboroen gelegen heeft, is 28 Dec. naar Rotterdam vertrokken. Sedert heeft men niets meer van het schip vernomen, zoodat men vreest dat het als verloren is te beschouwen.
1919-04-07: NvhN 07-04-1919: Advertentie: Na langen tijd tusschen hoop en vrees geleefd te hebben, komen wij eindelijk tot de treurige zekerheid, dat onze geliefde Man en Vader Henderik v. d. Wijk, in den krachtvollen leeftijd van 26 jaren, gezagvoerder v. h. kofschip "TRIJNTJE", op reis van Denemarken naar Amsterdam, met de geheele bemanning, zijn graf in de golven heeft gevonden. Ten Post, 7 April 1919. Wed. A. v. d. Wijk-Wijntjes en kind.