Inloggen
TAROENA - ID 9355

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1938
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Passenger-/cargovessel
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Droogdok-Maatschappij 'Tandjong Priok', Tanjung Priok, Netherlands East Indies
Werfnummer: 310
Delivery Date: 1938-07-00
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 120
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons no. 5721 Type T (240x360)
Speed in knots: 7.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 172.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 80.00 Net tonnage
Deadweight: 200.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 110.80 Feet (British) Registered
Beam: 23.00 Feet (British) Registered
Depth: 7.50 Feet (British) Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1938-00-00 TAROENA
Manager: N.V. Celebes Kustvaart Maatschappij, Menado, Netherlands East Indies
Eigenaar: N.V. Celebes Kustvaart Maatschappij, Menado, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Menado / Netherlands East Indies

Ship Events Data

1938-03-12: De Indische Courant 12-03-1938: Bij het Droogdok. Activiteit op de werven. De Java Bode maakte reeds melding van de tewaterlating van een motorboot, bestemd voor de B. P. M., bij de Droogdokmaatschappij „Tandjong-Priok". Deze plechtigheid geschiedde in tegenwoordigheid van den superintendent der N.I.T. te Singapore den heer Van Dam, ir. Hoekstra, geologisch adviseur der B. P. M., en verder diverse havenautoriteiten.
Het vaartuig is, aldus de Java bode een dubbelschroefimotor- passagiersscheepje, „Riënzi" genaamd, en bestemd voor de administratie der „Bataafsche" te Balikpapan, waar het voornamelijk voor communicatiedoeleinden zal dienen. De snelheid bedraagt 11 zeemijlen per uur, terwijl twee motoren van 250 P. K. elk, voor de voortbeweging zorgen. Wat de Schepen-ordonnantie betreft, is het vaartuig geschikt voor de vaart op de Oostersche havens. Begin April a.s. waarschijnlijk zal een proefvaart worden gehouden. Te zelfder tijd kan men de tewaterlating verwachten van het 5de en 6de politievaartuig, de „Boeroe” en de “Ceram”. Over enkele weken zal men beginnen met de kiellegging van de beide voor de „Cekumij" bestemde motorschepen „TAROENA" en „Tamako". Het blad heeft indertijd reeds melding gemaakt van deze opdracht voor de Droogdokmaatschappij. De booten zijn bestemd voor het vervoer van copra uit de productie-gebieden van Celebes naar Menado. Sinds kort is te Priok nog een opdracht binnengekomen, n.l. voor den bouw van twee huisbooten, voor rekening van de Nederlandsche Nieuw- Guinea-Petroleummaatschappij.
1938-07-29: Bataviaasch Nieuwsblad 29-07-1938: Scheepsbouw door Droogdok Priok. Met goed gevolg werd bij het Droogdok Priok te water gelaten de „TAROENA", een der twee schepen besteld door de „Cekumij" voor het vervoer van copra in de Tomini-bocht. Er was voor deze tewaterlating belangstelling van de zijde der havendirectie en K. P. M.-directie, terwijl voorts aanwezig waren de havenmeester en de chefs der technische en nautische afdeelingen der K.P.M. en havenwerken. Over een dag of tien zal een van de vier door de N.G.P.M. bestelde woonschepen, bestemd voor Babo (Nieuw- Guinea) te water gelaten worden. In korte opeenvolging wordt door het Droogdok het eene na het andere vaartuig afgeleverd. Het belangrijkste werk dat daar thans onder handen is, is de bouw van het bebakeningsvaartuig, waarmede goede vorderingen gemaakt worden; men is thans doende met den dubbelen bodem.
1941-12-00: Final Fate:
Door de Koninklijke marine gevorderd en in dienst als bewakings- en patrouillevaartuig. Op last van de Commandant Zeemacht op 2 maart 1942 te Soerabaja door de eigen bemanning tot zinken gebracht. Na de oorlog niet teruggevonden.