Inloggen
WESER - ID 9247


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1913
Nat. Official Number: 7954 GRON 1913
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Zeelichter
Masten: One mast
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma E.J. Smit & Zoon, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1913-06-21
Technical Data

 
Gross Tonnage: 46.82 Gross tonnage
Net Tonnage: 41.20 Net tonnage
Deadweight: 75.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 22.09 Meters ***Unknown***
Beam: 4.45 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.45 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1913-06-21 WESER
Manager:
Eigenaar: N.V. 'Transportmaatschappij', Sappemeer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands

Date/Name Ship 1920-05-07 APPINGEDAM
Manager:
Eigenaar: Arend Houwing (scheepsmakelaar), Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands

Ship Events Data

1913-04-11: Op 11-04-1913 eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz1664N. Scheepstype: lichterschip. Lengte: 22 m 09 cm, breedte: 4 m 48 cm, waterverplaatsing: 98,452 ton. Eigenaar: N.V. Transport, domicilie: Hoogezand. (21-06-1913 inschrijving in het zeeregister.)
1913-07-21: Final Fate:
Dagregister deel 19 nummer 671, den een en twintigsten Juni 1900 en dertien. De ondergeteekende Friedrich Bolte, handelaar wonende te Bremen, in zijne hoedanigheid van Directeur van de te Sappemeer gevestigde naamlooze vennootschap “Transportmaatschappij”, verklaart dat genoemde vennootschap is de eenige eigenaar van het ijzeren Lichterschip genaamd “Weser”, hebbende een dek en een mast, groot ongeveer vijf en zeventig tonnen, gebouwd te Hoogezand, welk vaartuig nog nimmer aan enig kantoor van hypotheken is geboekt, in of overgeschreven en bevaren door R. Tattje. Geteekend in de maand Juni 1900 en dertien. Friedr. Bolte. In de kantlijn staat geschreven 7954 en Blijkens verklaring no. 17 van den scheepsmeter in het district Groningen is nevensvermeld schip gebrand met het merk: 7953 GRON 1913. In de ander kantlijn staat geschreven: Blijkens verklaring alhier overgeschreven deel 47 / 11546 in nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt het zelve dientengevolge voor zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen, 26 April 1926. De Bewaarder.
1920-00-00: Tweede eigenaar per 07.05.1920 werd Arend Houwing, scheepsmakelaar en -handelaar te Delfzijl, die de "Appingedam" ex Weser en de "Delfzijl" ex "Ems" samen voor NLG 15.750 kocht. Hij gaf een hypotheek van NLG 12.000, die op 29.04.1922 werd afgelost.