Inloggen
LOTUS - ID 9228


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1924-08-08 / 1932-04-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1905
IMO nummer: 5223906
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

G. Bodewes Geb.1856, overl. 1928.(generatie VI 35)

H.Bodewes .Geb 1858,overl.1912. (generatie VI 36)

Scheepsbouwer: Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1905-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 137.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 94.00 Net tonnage
Deadweight: 180.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 29.28 Meters Registered
Beam: 5.93 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.12 Meters Depth, moulded
Draught: 2.10 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1924
Type: Conversion
Omschrijving: In 1924 verbouwd voor de Wad- en Sontvaart verstrekt S.I. beperkt certificaat B (Wadden – Weser- Elbe – Kieler kanaal tot de Eider - Sont - Belten Aarhus – Kullen (Noord) – Trelleborg – Stralsund Oost- over Haffen en Bodden v Stralsund tot Stettin.) Een reden voor geen groter vaargebied was dat naar oordeel van Inspecteur v/d Scheepvaart de roeroppervlakte in verhouding met de roerkoning te groot was.

Datum 00-00-1928
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Voorzien van een 60 Pk 2 cyl. Climax gloeikopmotor. (Schiffw. Linz)

Datum 00-00-1948
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Te Lübeck gehermotoriseerd met een 4tew 4 cil 150 Pk Deutz.

Datum 00-12-1958
Type: Lengthened
Omschrijving: Te Elsfleth verbouw en verlengd met 7 meter: Brt 175, Nrt 101, Dwt 260 - Loa 36,25 m.

Datum 00-04-1960
Type: Lengthened
Omschrijving: Te Elsfleth nogmaals verlengd met 3 meter en de dekken met 60 cm verhoogd.: Brt 205, Nrt 118, Dwt 300 - Loa 39,28 m.

Ship History Data

Date/Name Ship 1928-09-13 LOTUS
Manager: Tjarko Edzes, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Tjarko Edzes, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign: PJHT

Date/Name Ship 1928-12-10 LOTUS
Manager: Sibrand Wijnhold, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Sibrand Wijnhold, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PJHT

Date/Name Ship 1932-04-00 MARIE
Manager: Carl Heitmann, Travemünde, Germany
Eigenaar: Carl Heitmann, Travemünde, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Lübeck / Germany
Callsign: PCHL
Additional info: 1934 Call sign: DRDK

Date/Name Ship 1946-03-06 MARIE
Manager: Herbert Heitmann Jr., Lübeck, German Federal Republic
Eigenaar: Herbert Heitmann Jr., Lübeck, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Lübeck / German Federal Republic
Callsign: DRDK

Date/Name Ship 1958-09-02 MARIE
Manager: Andreas & Jürgen Böning, Elsfleth, German Federal Republic
Eigenaar: Andreas & Jürgen Böning, Elsfleth, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Elsfleth / German Federal Republic
Callsign: DJZA

Date/Name Ship 1959-00-00 MARIE
Manager: Jürgen Böning, Elsfleth, German Federal Republic
Eigenaar: Jürgen Böning, Elsfleth, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Elsfleth / German Federal Republic
Callsign: DJZA

Date/Name Ship 1966-00-00 MARIE
Manager: Günther Deckert & Hans Wilhelm Ostendorf, Brake, German Federal Republic
Eigenaar: Günther Deckert & Hans Wilhelm Ostendorf, Brake, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Brake / German Federal Republic
Callsign: DJZA

Date/Name Ship 1975-00-00 MARIE
Manager: Karl Heinz Wille, Elsfleth, German Federal Republic
Eigenaar: Karl Heinz Wille, Elsfleth, German Federal Republic
Shareholder:
Homeport / Flag: Elsfleth / German Federal Republic
Callsign: DJZA

Ship Events Data

1905-00-00: In de vaart als binnenschip "Lotus" voor A.S. Boetje te Dordrecht. Eerste meting was op 14-06-1905 te Hoogezand. Meetnummer: Hz918N. Lengte: 31 m 40 cm, breedte: 5 m 94 cm, waterverplaatsing: 220,007 ton. Eigenaar: S.A. Boetje, domicilie: Dordrecht.
1924-08-08: Wordt op 08-08-1924 (dagregister deel 24, nummer 434) bij het Kadaster teboekgesteld als "LOTUS", eigendom van Siebes Ale Boetje, Ale Siebes Boetje en Marcus Siebes Boetje, die verklaren het schip op deze dag te hebben verkocht aan Tjarko Edzes, zonder beroep, te Sappemeer voor de prijs van Hfl. 11.000,--. (Het krijgt brandmerk 11023 GRON 1924.) Omschrijving: Het in den Nederlanden thuis behoorende zeilklipperaakschip "LOTUS", hebbende een dek en twee masten, gebouwd te Martenshoek, groot volgens meetbrief afgegeven achttien Augustus negentien honderd dertien, twee honderd vier en twintig en acht honderd negentig duizendste tonnen (binnenmeeting) en volgens meetbrief afgegeven vier en twintig Juni negentienhonderd achttien bruto drie honderd twee en negentig en zeven en tachtig honderdste kubieke meter of honderd acht en dertig en acht en zestig honderste tonnen van twee en drieen tachtig honderdste kubiek meter en netto drie honderd vijf en dertig en zestig honderdste kubieke meter of honderd achttien en zeven en veertig honderste tonnen van twee en drie en tachtig honderste kubieke meter (zeemeting) welk vaartuig nog nimmer aan enig kantoor van Hypotheken en Scheepsbewijzen is geboekt noch ingeschreven. (In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 9 Augustus 1924 no. 399 is nevensvermeld vaartuig gebrand met 11023 GRON 1924.)
1924-09-25: Uitspraak Raad v/d Scheepvaart: Op 25-09-1924 heeft schipper Wijnhold een reis ondernomen van Malmö naar Gothenburg. (Bemanning waren de schipper, de stuurman en diens zoon en de vrouw en 2 kinderen van de schipper waren aanboord ). Op de reis door storm overvallen, wilde de schipper onder Läsö opper zoeken, doch op ongeveer 9 zeemijl afstand van dit eiland verwijderd brak de roerkoning juist boven dek. De “Lotus” is vervolgens onbestuurbaar te Frederikshaven binnengesleept. Toen de gelegenheid zich voordeed deze reis met 175 ton tarwe te doen, hij lag al 14 dagen zonder vracht te Malmö, de kosten om daar te blijven liggen waren erg hoog. Heeft hij deze vracht buiten z`n vaargebied aangenomen, zonder bezwaar van de stuurman en matroos. De stuurman bezat een dienstdiploma voor de kleine zeilvaart. De schipper voer met dispensatie. ( De schipper is gestraft met één maand ontzegging, wegens het negeren van de voorschriften en het in gevaar brengen van zijn gezin + bemanning.)
1926-11-11: Nieuwsblad van het Noorden 13-11-1926: Delfzijl, 12 November. Gisteravond kwam alhier, binnen het klipperschip "LOTUS", kapt Wijnholt met een lading briketten van Wesseling naar Denemarken. Het schip is op het Dortmund-Emskanaal in aanvaring geweest met een sleepkaan, waardoor het schip „Lotus" aan bakboordzijde 2 gaten heeft bekomen, en ook het roer defect werd. Eveneens had de sleepkaan averij. Het klipperschip zal hier worden gerepareerd, voordat het zijn reis naar Denemarken zal voortetten.
1928-09-20: Op 20-09-1928, als LOTUS, zijnde een (zeil) klipperaakschip, groot 392.87 m3, liggende te Amsterdam, door S. de Jong, scheepsmeter te Amsterdam, voorzien van een nieuw brandmerk: 903 Z GRON 1928. (Opm.: De bevonden oude merken zijn verwijderd.) Dit nieuw brandmerk wordt bij het kadaster ingeschreven op 13-09-1928 voor Daniel Edzes, landbouwer te Sappemeer 1/4, Jantje Wiepke Edzes, zonder beroep te Brussel, echtgenote van Jelle Berg Bzn. 1/4, Janina Edzes, zonder beroep te Baflo, echtgenote van Geert Reinders Abbing 1/4 en Jeanine Else van der Gaast, minderjarig te Hilversum 1/8 en Pieter Eiles van der Gaast, minderjarig te Hilversum 1/8 deel. Het wordt omschreven als: klipperaak, hebbende 1 dek, 2 masten, 1 vooronder, 1 laadruim en 1 achteronder, met kajuit aan dek. (zeilschip)
1928-12-10: Op 10-12-1928 wordt Sibrand Wijnhold, schipper te Delfzijl, bij het Kadaster geregistreerd als eigenaar. Op 13-12-1928 krijgt hij een hypotheek van Jantje Wieple Edzes, echtg. Jelle Berg Berendszn. en vier anderen van Hfl. 6.000,--. Op 08-02-1929 een hypotheek van Hfl. 16.652,-- van de Climax Ruwoliemotorenfabriek en op 09-02-1929 nogmaals Hfl. 3.560,-- van Jantje Wieple Edzes, echtg. Jelle Berg Bzn. Alle hypotheken worden op 21-03-1934 doorgehaald.
1931-00-00: In Moormans jaarboek 1931 staat: In eigendom overgegaan aan de N.V. Climax Ruwoliemotorenfabriek te Rotterdam. (Dit is echter niet bij het Kadaster geregistreerd.) Het registratie van het schip wordt op 21-03-1934 bij het Kadaster doorgehaald. (Berichten Dep. Waterstaat.)
1977-10-00: Final Fate:
in 1977 opgelegd te Elsfleth en in 10.1977 verkocht voor de sloop.

Afbeeldingen


Omschrijving:
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving:
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown