Inloggen
MACUSE - ID 9220


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1916
Categorie: Tug
Voorstuwing: Steamship
Type: Zeesleepboot
Material Hull: Steel
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouw-Maatschappij IJselwerf v/h W. van Goor, Kampen, Overijssel, Netherlands
Werfnummer: 105
Delivery Date: 1916-00-00
Technical Data

Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 105.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 9.00 Net tonnage
 
Length 1: 80.1 Feet (British) ***Unknown***
Beam: 20.0 Feet (British) ***Unknown***
Depth: 9.0 Feet (British) ***Unknown***
Ship History Data

Date/Name Ship 1916-00-00 HANSA II
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Date/Name Ship 1921-00-00 ALSTER
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Date/Name Ship 1929-00-00 MACUSE
Manager: N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands

Date/Name Ship 1930-00-00 MAZOE
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend

Ship Events Data

1926-10-09: Zie voor een uitvoerige reisbeschrijving het artikel “EEN NOTEDOP OP DEN OCEAAN” in het Algemeen Handelsblad van 09-10-1926.
Klik hier om het document te downloaden/openen
1931-00-00: Final Fate:
Broken up in 1931
1932-07-12: Leeuwarder courant 12-07-1932: Scheepvaarttentoonstelling. Harlingen, 11 Juli. De heer W. G. F. Berkhout, stuwadoor alhier, organiseert vanaf vandaag tot en met a.s. Zaterdag in het pand Groote Breede plaats 5 een scheepvaarttentoonstelling. Wij namen hedenmiddag een kijkje en stonden er versteld van wat door een enkel persoon bijeen is gebracht, dank zij de medewerking der inzenders, die op één na allen Harlinger ingezetenen zijn. Hieruit blijkt wel, dat hier nog heel wat bijzonders op dit gebied aanwezig is.
Uit het vele, dat er tentoongesteld is, doen wij een greep. Zoo is er o. a. te zien een teekenlng van de „Dirkje Adema", een der laatste Harlinger Groenlandsvaarders; een planetarium in het klein; verschillende modellen, als driemast-volsenepen, waarvan een met masten en ra's van been; de logger „Friesland" der firma Hubert Jans en Co. alhier; een zeiljachtje; het driemast-barkschip „De Hoop", gemaakt in Augustus 1894; een model van een hoeker, welke soort schepen omstreeks 1810 op de Noordzee ter vischvangst voeren; het stoomschip „Harlingen", gebouwd te Londen in 1851; he» stoomschip „Marie" met zeilend brikje en loodskotter; een schilderstuk van de sleepboot „Macuse" met op sleeptouw de lichter „Quilame', op weg van Amsterdam naar Beira (Oost-Afrika) in Februari— Maart 1926; een driemast-barkschip van omstreeks 1800; een halfmodel driemastbark „Oostzee-paket" der firma Fontein Tjallingii alhier, gemaakt door K. IJlstra te Harlingen; het Dok te Harlingen in miniatuur, ongeveer 16 jaar geleden, met de Hull-boot, de Leüh-boot en de „Minister Tak" (in den oorlogstijd getorpedeerd), ingezonden door de firma I. en S. Wiarda alhier; een half-model volschip van ongeveer 1850; het model der „Bcudina Elisabeth , een schoenerbrik der firma Hubert Jans en Co. alhier; het model van een Madoereesche prauw, gegraveerd door een Madoerees; een visscherbotter met bun, gemaakt door R. de Boer te Harlingen; een brik van omstreeks 1860, met dubbele ra's, terwijl het staande want is gemaakt van vogeldarmen; in miniatuur de helft van een vergaan wrak, waarop vogels met hun daarin gekregen jongen; een jachtmodel met stoompijp (overgang van zeil- naar stoomkracht); een visschersvaartuig, gemaakt uit een kinderklompje, ingezonden door N. Swart Ie Harlingen, een uit één stuk geslagen vlet in koper; een model van een loodsjol, die in davids hangt aan boord van een loodskotter; het kofschip „Drie Gezusters", gevaren vanuit Harlingen voor de firma Hubert Jans en Co.; een oorlogsschip met stukken geschut van omstreeks 1800; een oude hektjalk (beurtschip, dat vroeger van Harlingen op Amsterdam voer, gemaakt in 1846); het eerste Nederlandsche stoomloodsvaartuig „Inspecteur Generaal Twent", gebouwd in 1900; een schilderij van de „Heron" der lijn Harlingen—Londen; een gravure, voorstellende stormweer op de reede van Vlisslngen in 1780; een groot driemast-volschip, ingezonden en vervaardigd door P. Duijnmeijer te Harlingen; een boeierjacht, gemaakt door R. Bakker te HarlinTen; de tweemast-gaffelschoener „Rex"; een sleepboot met op sleeptouw een viermastschip, een en andei vervaardigd uit gespoten glaswerk; een Stavorenschi jol; in een karaf een viermast-barkje en op öen achtergrond de vuurtoren van Newark, gezien vanaf het liuhtschip bij New Vork, vervaardigd door F. Kroon alhier; in een electrisch .gloeilampballonnetje een jachtje met rotswoningen op den achtergrond; de Scheveningsche haringlogger „Carnegie"; een gaffelschoener, vervaardigd door W. Feenstra te Franeker; 2 driemast volschepen, gemaakt door K. IJlstra te Harlingen; in een flesch een viermastsleepboot met op den achtergrond een hotel, een café, een bier- en melkzaak, een kerk, een bakkerij, een bierhal, een molen, een vuurtoren en een brug; een driemastbarkje, vervaardigd uit beenderen, door F. Kroon te Harlingen. Voorts worden verschillende albums en boekwerken geëxposeerd, die allen betrekking hebben op de scheepvaart. De tentoonstelling is alleszins een bezoek waard.

Afbeeldingen


Omschrijving: Voorkant van een foto van een schilderij met de Stoomsleepboot MACUSE en de Zeelichter QUELIMANE. (Collectie Johan Spek.)
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: De MACUSE met de QUELIMANE, genomen in Port Said op 31-03-1926.
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Algemeen Handelsblad 09-10-1926.
Collectie: Spek, J. (Johan)
Vervaardiger: Onbekend