Inloggen
VERENA - ID 9023


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1920-00-00 / 1930-11-21 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1872
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 1255 Z GRON 1929
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Walker & Co., Deptford, Great Britain
Launch Date: 1872-06-22
Delivery Date: 1872-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 136.40 tons (oude meting)
Net Tonnage: 113.18 tons (oude meting)
Deadweight: 205.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 32.88 Meters Registered
Beam: 7.70 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.41 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1901
Type: Rebuilt
Omschrijving: Het zeiljacht VERENA werd in 1901 aangekocht door de Lotsen-Gesellschaft Geestemünde en verbouwd tot loodsschoener voor de dienst voor de Weser.

Datum 00-00-1920
Type: Rebuilt
Omschrijving: Na aankoop in 1920 verbouwd van loodsschoener tot zeilvrachtschip.

Datum 00-00-1927
Type: Fitted with engine
Omschrijving: In augustus 1927 gemotoriseerd met een 2tew 2 cil 70 Pk gloeikop-motor, in 1923 vervaardigd door de Deutsche Kromhout-Motorenfabrik, Brake (bouwjaar 1923) diam. 300 mm, slag 310 mm. Hermeten, nu: 127 Brt, 96 Nrt en 200 ton Dwt.

Ship History Data

Date/Name Ship 1872-00-00 SHAMROCK
Manager: Sir Edward R. Sullivan, Bart, Ravenshead, Lancs., Great Britain
Eigenaar: Sir Edward R. Sullivan, Bart, Ravenshead, Lancs., Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Ravenshead, Lancs. / Great Britain
Additional info: Off.no. 65718

Date/Name Ship 1875-06-00 SHAMROCK
Manager: Earl of Tankerville, Chillingham Castle, Northumberland, Great Britain
Eigenaar: Earl of Tankerville, Chillingham Castle, Northumberland, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Chillingham Castle, Northumberland / Great Britain

Date/Name Ship 1880-00-00 SHAMROCK
Manager: R.C. Naylor, Great Britain
Eigenaar: R.C. Naylor, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Great Britain

Date/Name Ship 1881-00-00 SHAMROCK
Manager: Sir George Clark, Great Britain
Eigenaar: Sir George Clark, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Great Britain

Date/Name Ship 1894-00-00 VERENA
Manager: Earl of Lonsdale, Great Britain
Eigenaar: Earl of Lonsdale, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Great Britain

Date/Name Ship 1896-00-00 VERENA
Manager: Ernest T. Hooley, Great Britain
Eigenaar: Ernest T. Hooley, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Great Britain

Date/Name Ship 1901-00-00 VERENA
Manager: W. Schuchmann, Bremerhaven, Germany
Eigenaar: Lotsen-Gesellschaft Geestemünde, Geestemünde, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Geestemünde / Germany

Date/Name Ship 1920-00-00 VERENA
Manager: Jan Tonkkes, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Harm Puister, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PWDL

Ship Events Data

1872-00-00: De SHAMROCK is gebouwd als privé-plezierjacht en was in zijn tijd een beroemd deelnemer aan zeilraces (regatta's) Het behoorde tot het Royal Yacht Squadron te Cowes (Isle of Wight)
1920-12-00: Op 4/5.12.1920 tijdens de reis van Leith (Schotland) naar Drammen (Noorwegen) met een lading steenkolen op de Noordzee te kampen met een zware Zuid/Wester storm, hierdoor raakten vele zeilen stuk en ging ook nog het roer verloren en maakte het schip water.
Vuurpeilen werden afgeschoten, waarop de Noorse veerboot s.s. “KING HAAKON VII “ zich meldde en een reddingsboot zond om de gehele bemanning van de “Verena “ van boord te halen. De veerboot was onderweg naar Bergen (Noorwegen) en daarom kwam ook de
bemanning van de “Verena “ in Bergen aan land. Ook kwam de Engelse trawler “DEFENDER” op het noodsignaal af Ze maakte vast met de “Verena” die het naar Granton (Engeland) sleepte. Op de terugreis van Bergen naar Groningen via New Castle vernam de bemanning dat hun schip geborgen en veilig in de haven van Granton lag. Daarom wijzigden ze hun reisplan. OP 10.12.1920 arriveerde de bemanning in Leith, doch pas op 16.12.1920 toen het bergloon ad GBP 550 was betaald, werden de opvarenden weer aan boord van de “VERENA’ toegelaten. Na hersteld van alle stormschade vertrok de “VERENA “weer naar zee.
1929-11-23: Op 23-11-1929 als VERENA, toebehoorende aan H. Puister te Groningen, zijnde een motorschoenerschip, groot 127.46 ton bruto, liggende te Hamburg, door de Consul-Generaal der Nederlanden, tijdelijk scheepsmeter te Hamburg, ten verzoeke van den Minister van Buitenlandsche Zaken, gebrandmerkt 1255 Z GRON 1929 door het inbeitelen op het achterschip op den onderkant van den voorzijde van den houten kajuit.
1929-12-19: Uitspraak v.d. Scheepvaart.
Bij den ingang van de Grön Sund aan den grond geloopen.
Het Ned. m.z.s.”VERENA” gemeten 127.46 bruto R.T., is een driemast gaffelschoener, met een Duitsche Kromhoutmotor van 70 PK. Het schip is bemand met vier personen, terwijl vrouw en dochter van den schipper aan boord zijn.
18 Dec. 1929 vertrok de “Verena" van Rönne op Bornholm met een lading stenen naar Aarhus. Het schip was niet geheel beladen, de diepgang was V 12', A 14' . Nadat eerst op het lichtschip “Falsterbö” was gekoerst, werd op 19 December d.a.v. het eiland Möen gepasseerd en koers gesteld op de Grön Sund. Des morgens -het was nog donker- hield de schipper het voor den ingang van dit vaarwater gaande, daar hij niet op de lichten de Sund in wilde varen, maar liever wilde wachten, totdat hij de boeien kon zien. De wind was zuidelijk, zwakke koelte. De schipper stond aan het roer en hield de lichten in het oog. Eerst werd over bakboord rondgegaan en daarna weer N.O.½ N. gekoerst. Plotseling liep het schip aan den grond, terwijl te gelijker tijd de groene sector van het licht werd gezien. De geleidelichten van de Sund waren nog niet ineen, het scheelde echter weinig. Het geven van hard S.B. roer hielp niet meer en het gelukte niet met eigen middelen vlot te komen. Een bergingsboot werd aangenomen, die de “ Verena” 's avonds vlot kreeg en te Stubbekjöbing binnen bracht. Het schip bleek binnen de derde boei aan den grond te zijn geloopen. Het had geen schade bekomen.
1930-11-19: Final Fate:
DC 21.11.1930: Arcona, 20 november. Het Nederlandse motorschip VERENA, van Koningsbergen naar Randers met een lading rogge, is hier gestrand en zal vermoedelijk wrak worden. Wanneer spoedig hulp komt, kan een deel der lading geborgen worden. Een bergingsvaartuig heeft de werkzaamheden gestaakt en is teruggekeerd. De opvarenden zijn te Sassnitz geland.
Raad v.d. Scheepvaart: Op 30 okt. 1930 vertrok de “ Verena” van Koningsbergen met 165 ton rogge, met bestemming Randers in Denemarken. Het uitwaterringsmerk was aangeladen. Het luikhoofd vóór zoowel als achter was vol gestuwd; deze luikhoofden zijn 63 cm hoog. Er was geen gevelingschot geplaatst; dit wordt, volgens verklaring van den schipper in de Oostzee nooit gebruikt. Aanvankelijk was het slecht weer, zoodat men genoodzaakt was achter Hela schuil te zoeken. Ten gevolge van aanhoudenden tegenwind moest op 12 Nov. te Sassnitz op Rügen worden binnengeloopen voor stookolie en proviand. In den morgen van 19 Nov., omstreeks half acht, vertrok het schip van daar, wind Z.Z.W., lichte koelte. Men stuurde om Jassmund heen en passeerde te 9.30 uur v.m. de ton van Stubbenkammer even op S.B.zijde. Daarop werd N.W. gekoerst, welke koers voldoende vrij loopt van Arkona. Omstreeks 10 uur werd het mistig; de motor werd op halve kracht gezet, doch schoenerzeil, stagfok en kluiver bleven bijstaan. Veiligheidshalve stelde de schipper den koers een streek noordelijker; deze werd dus N.W.t.N. Twee man stonden op het voorschip, de schipper stond zelf aan het roer. Omstreeks 11 uur werd bij zwakke zuidelijken wind zeer flauw het geluid van een sirene gehoord. De stuurman kwam naar achteren, wierp het lood en riep meteen:” afhouden”. De schipper draaide het roer hard stuurboord, doch noord voorliggende liep het schip aan den grond. Vergeefs werd getracht manoeuvreeren met roer en motor vlot te komen. Er bleek een tamelijk sterke stroom van het oosten te loopen. De noodvlag werd geheschen en noodseinen op de sirene gegeven. Na eenigen tijd kwam een vissersboot in de nabijheid, die een verzoek om hulp naar den wal overbracht. Inmiddels kromp de wind en namen wind en zee sterk toe. Een bergingsvaartuig trachtte vervolgens de “Verena” vlot te trekken, doch bekwam zelf schade door het verloren gaan van de schroef en moest ankeren. Door het stooten en zware werken werd de “Verena” steeds lekker, zoodat het water ten slotte niet meer bij was te houden. Het gelukte de bemanning met eigen boot aan boord van het bergingsvaartuig te komen. De “Verena” was door wind en zee over de eerste steenen heen geslagen en bij Arkona weer op het strand gezet.
De Raad is van oordeel, dat het eerste ongeval (opm: van 19 december 1929) aan onvoldoende navigatie is te wijten. Het op en neer houden is door den schipper op ondeskundige wijze gedaan. Hij had daarbij buiten de gevaren moeten blijven. De verschillende lichten stelden hem in staat zijn plaats met nauwkeurigheid te bepalen. De schipper heeft daarvan echter geen voldoende gebruik gemaakt Ook had hij zich van het lood kunnen bedienen. Het tweede ongeval (opm: van 19 november 1930) is eveneens aan de schuld van den schipper te wijten. Het is begrijpelijk,dat de schipper zooveel mogelijk verkenning wilde hebben aan vaste punten aan den wal. Bij slecht zicht is dit echter niet mogelijk en dan is het dicht bij de kust varen buitengewoon gevaarlijk. Dat is door den schipper geheel uit het oog verloren. Zoodra het zicht slecht werd had hij zijn koers niet meer mogen volhouden. Het uitsturen van één streek is geheel onvoldoende. Hij heeft geen rekening gehouden men den stroom. Ook het lood heeft hij niet gebruikt. Uit alles blijkt, dat de navigatie zoowel onbekwaam als onachtzaam is geweest. (Een maand schorsing.) De schipper was ten tijde van de uitspraak in maart 1931 oud 57 jaar. Uitgesproken op 6 maart 1931 (uitspraak in beide strandingen, die van 19 december 1929, en deze van 19 november 1930)