Inloggen
ANNA - ID 8518

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1847-10-11 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1847
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Schouten, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1847-09-16
Delivery Date: 1847-09-27
Technical Data

Gross Tonnage: 162.00 lasts
Gross Tonnage 2: 306.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 32.40 Meters Registered
Beam: 5.33 Meters Registered
Depth: 3.99 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1847
Datum agenda: 1847-10-11
Register nr: 18470687
Scheepsnaam: ANNA
Type: Bark
Lasten: 162
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Wageningen Dzn., J. van & Wageningen, F. van
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Cramer, W.H.
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1847-09-27 ANNA
Manager: F. & J. van Wageningen, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: F. & J. van Wageningen, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1856-05-05 BETSY
Manager: Firma Visser & Van der Sande, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Visser & Van der Sande, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands
Additional info: Gekocht voor NLG 29.000,-

Date/Name Ship 1861-00-00 MACASSAR
Manager: Harmens & Co., Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Harmens & Co., Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands

Ship Events Data

1847-09-16: - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is, en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd ANNA, Lang 32 Ellen 40 duimen, wijd 5 El 33 duimen, Hol 3 El 99 duimen, en over zulks gemeten op 162 Lasten; gelijk staand aan 306 Tonnen; alhier op de Werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd en op den 16 September 1847 van deszelfs werf te water gelaten.
Dordrecht den 27 September 1847.
Burgemeester en Weth. voornoemd.
Ter ordonnantie van dezelve.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]
1847-09-16: NRC 170947
Dordrecht, 16 september. Hedenmorgen omstreeks 9 uren is van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het barkschip ANNA, groot 200 lasten, gebouwd voor rekening der heren F. & J. van Wageningen alhier. Het zal gevoerd worden door kapt. W.H. Cramer en is bestemd voor de vaart op Oost-Indiƫ.
Daarna is de kiel gelegd voor een andere bodem, mede voor die vaart bestemd en de naam zullende voeren van FLORA.
1861-08-00: Final Fate:
Verongelukt in Straat Torres. (Zeetijd. 13 sept.)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1847
Kapitein: Cramer, Willem Hendriks
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 26
Overige informatie: Geb: 14-8-1803 te Amsterdam z.v. Hendrik Cramer en Gerendina Roesma.

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Stoorvogel, Johannes
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 23
Overige informatie: Geb: 1818 te Maassluis / overl: 26-5-1882 te Maassluis.

Datum vanaf: 1861
Kapitein: Boer, Christoffel Martinus de
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 98
Overige informatie: Geb: 1822 te Harlingen z.v. Martin Feikes de Boer en Roelofke van Dijk. Op 6-4-1857

Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 154.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: ANNA

Plaats en datum: bijlbrief, 1 oktober 1847

Soort schip bark

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper Jan Schouten, scheepsbouwmeester te Dordrecht

Eigenaar / aankoper F. & J. van Wageningen, boekhouders te Dordrecht

Groot volgens meetbrief 162 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Dordrecht

Datum van registratie 27 september 1847

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/281205

Naam ANNA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1847
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 216.
__________________________________________________

ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: BETSY, vroeger ANNA
Plaats en datum: acte van openbare verkoop te Amsterdam voor de deurwaarder der Arrondissementsrechtbank dd. 5 mei 1856

Soort schip bark

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper J. van Wageningen en F. van Wageningen te Dordrecht

Eigenaar / aankoper firma Visser & Van der Sande, Dordrecht

Groot volgens meetbrief 163 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Amsterdam

Datum van registratie 8 mei 1856

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 29.000,-

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/150106

Naam ANNA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1856
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 216.
__________________________________________________

ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: BETSY, vroeger ANNA
Plaats en datum: acte van openbare verkoop te Amsterdam voor de deurwaarder der Arrondissementsrechtbank dd. 5 mei 1856

Soort schip bark

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper J. van Wageningen en F. van Wageningen te Dordrecht

Eigenaar / aankoper firma Visser & Van der Sande, Dordrecht

Groot volgens meetbrief 163 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Amsterdam

Datum van registratie 8 mei 1856

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld) NLG. 29.000,-

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/150106

Naam BETSY
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1856
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

TRESOAR LEEUWARDEN Archiefnummer Harlingen 19.06.383.150
foto P1030071 - 075

KOOPACTE

Naam schip ex- BETSY, thans MACASSER

plaats en datum acte openbare verkoping, Rotterdam, 17 april 1860

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper firma Visser & Van der Sande, cargadoors en scheepsreders te Dordrecht

gevoerd door kapt. J. Stoorvogel

eigenaar/koper firma Harmens & Zonen, scheepsreders te Harlingen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 309 tonnen
(meetbrief d.d. 2 juni 1856 afgegeven te Amsterdam)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 32,50 m., breed 5,35 m., hol 4,00 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 19 april 1860

nummer registratie deel 7, folio 53, vak 2

notaris Willem Gerhard Herman van der Horst van Lil, griffier kantongerecht Rotterdam

prijs NLG 12.200,-

Bijzonderheden: het schip ligt bij deze verkoping in de Vlugthaven te Rotterdam. De makelaar F.N. Montauban van Swijndregt c.s. bemiddelen bij de verkoping, die plaatsvindt in de zaal aan de Scheepmakershaven.
Visser & Van der Sande zijn eigenaars van de BETSY geworden op openbare verkoping
d.d. 5 mei 1856 (geregistreerd Amsterdam 8 mei 1856, deel 158, folio 116, recto van 7).
Volgens Bouma is dit schip al in augustus 1861 in Straat Torres vergaan, en dus vervangen door de tweede MACASSER, ex- AMICITIA, zie acte Harlingen 19.06.383.163.

09.06.1856 Een zeebrief voor een schip BETSY, aanvrager Visser & Van der Sande, Dordrecht, kapt. J. Stoorvogel
14.05.1860 Nieuwe zeebrief voor een schip MACASSER, aanvrager Harmens & Zonen, Harlingen, kapt. M. de Boer

researcher/datum research: ML / 230717

Naam ex- BETSY, thans MACASSER
Archiefinstelling Treosar, Leeuwarden
Jaar 1860
Toegang 19.06
Inventaris 383

Bronnen


Jaar: 1847
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF/ACTE AAN- EN VERKOOP 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 154

Jaar: 1856
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: ACTE AAN- EN VERKOOP 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 216.

Jaar: 1860
Bron: Tresoar - Leeuwarden
Omschrijving: KOOPACTE Archiefnummer Harlingen 19.06.383.150