Inloggen
WILLEM EN CLARA - ID 8392


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1864-11-04 / 1865-05-14 | Reden uitgevlagd: Buitenland verkocht

Identification Data

Bouwjaar: 1864
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1864-04-02
Launch Date: 1864-09-17
Delivery Date: 1864-11-04
Technical Data

Motor Type: Steam, Simple
Number of Cylinders: 2
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 471.64 Gross tonnage
Net Tonnage: 320.72 Net tonnage
 
Length 1: 172.1 Feet (British) Registered
Beam: 25.7 Feet (British) Registered
Depth: 13.8 Feet (British) Registered
Configuration Changes

Datum 14-05-1866
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: In haar korte bestaan onder Engelse vlag is het bezit van de 64 parten in de WILLEM & CLARA enige malen veranderd:
WILLEM & CLARA
14.05.1866, Benjamin D. Loewe & John B.R. Langford, Londen, tezamen 64 aandelen.
15.11.1866, Louis Breslauer & Lewis William Thomas (16), Thomas Hybert (32), Henry Firmin & James Matthew George Wyatt (16), London.
16.10.1868, Louis Breslauer & Lewis William Thomas (16), Thomas Hybert (48)
26.11.1868, Thomas Hybert (64), Londen.
27.11.1868, John Hutchison, Glasgow.
JUNO
18.02.1869, John Hutchison (32) and Peter Hutchison (32), Glasgow.


Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1864
Datum agenda: 1864-11-23
Register nr: 18640902
Scheepsnaam: WILLEM EN CLARA
Type: Schroefstoomboot
Lasten: 211
Gebouwd in plaats: Nieuwlekkerland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Derks, W.B.
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Stasse, H.L.
Opmerkingen: --datum besluit nieuwe zeebrief28-05-1866-68 *- schip ligt in :Dordrecht
Nr oude zeebrief : 1e Zeebrief
Gebouwd te Nieuwlekkerland; * In Engeland verkocht.

Ship History Data

Date/Name Ship 1864-11-04 WILLEM EN CLARA
Manager: Willem Balthazar Derks, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1866-05-14 WILLEM EN CLARA
Manager: Loewe & Langford, London, Great Britain
Eigenaar: Loewe & Langford, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Additional info: O.no.54679

Date/Name Ship 1866-11-15 WILLEM EN CLARA
Manager: Thomas Hybert, London, Great Britain
Eigenaar: Thomas Hybert, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Additional info: 0.no 54679, see also configurations

Date/Name Ship 1868-11-27 WILLEM EN CLARA
Manager: John Hutchison, Glasgow, Great Britain
Eigenaar: John Hutchison, Glasgow, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Glasgow / Great Britain
Additional info: 0.no.54679

Date/Name Ship 1869-02-18 JUNO
Manager: John & Peter Hutchison, Glasgow, Great Britain
Eigenaar: John & Peter Hutchison, Glasgow, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Glasgow / Great Britain
Additional info: 0.no.54679

Ship Events Data

1864-04-02: Building History
De kiel voor het schip, dat aanvankelijk STAD DORDRECHT zou worden genoemd, werd op 2 april 1864 gelegd.
1864-12-09: Sprang a leak
Op 9 december 1864 is de WILLEM EN CLARA, op reis van Gothenburg naar Londen, lek te Christiansand binnengelopen.
1865-09-21: Stranded
Op reis met een lading steenkolen van Rotterdam naar Danzig is de WILLEM EN CLARA op 21 september 1865 bij Svineboden (bij Hoganas) op strand gelopen. Op 22 september 1865 is het schip weer vlot gekomen
1869-03-25: Final Fate: Wrecked

De JUNO is op 25 maart 1869 verloren gegaan ten noorden van de monding van de Garonne. De oorzaak is nog onbekend.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Stasse werd geboren op 23 augustus 1828 te Hardinxveld als zoon van Paulus Stasse en Adriana van der Wiel.

Hij trouwde op 12 maart 1857 te Dordrecht met Sybilla van Hemert (1834-1859, Dordrecht).

Hij trouwd voor de 2e maal op 04 april 1860 te Dordrecht met Adriana Adamina van Hemert. Net als zijn eerste vrouw is zij dochter van Arnoldus van Hemert, winkelier te Dordrecht, en Trijntje van den Heuvel.

Hij trouwt voor de 3e maal op 06 januari 1871 te Dordrecht met Johanna Bardina Bonket, 37 jaar, weduwe van Mathias van Olst en dochter van Johannes Bonket en Elizabeth Francina van Pijpen. In 1872 woonden zij in de Voorstraat D58 te Dordrecht.

In 1874 is Hendrik L.Stasse Ridder van de ,,Eikenkroon”.

Hij overleed op 12 februari 1895 te Dordrecht.

Hij werd met nummer 427 per 28 december 1858 werd hij lid van de Dordtse vrijmetselaarsloge “La Famboyante”.064

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Hendrik Leonardus Stasse wonend te Dordrecht was in de periode 03 maart 1859 t/m zijn overlijden op 12 februari 1895 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer 102. Hij was ten tijde van de inschrijving gezagvoerder van de smak “Cornelia”, varend voor Penn & Baudien.064a.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het kasboek van het Dordtse College dd 15 februari 1895 staat de reglementair vastgestelde uitkering van f 200,- aan de weduwe van kapitein H.L.Stasse te Vlissingen.64b

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat J.Anokkee als gezagvoerder064a:

*     1861             smak “Cornelia” boekhouders Pen & Bauduin te Dordrecht

*     1874             geen vermelding van een schip

*     1891             alleen vermelding van “stoomschip” zonder naam, varend voor de Stoomv. Mij. Zeeland

 

Bouma025 vermeldt H.L.Stasse als gezagvoerder van/in:

  • * 1847 t/m 1862 van de kof “Cornelia”, gebouwd in 1853 te Joure, 77 ton o.m., varend voor Penn & Bauduin te Dordrecht. Het schip kwam in 1862 in de binnenvaart;
  • * 1863 t/m 1864 op het schroefstoomschip “Stad Dordrecht”, gebouwd in 1850 op Kinderdijk, 251 ton o.m., varend voor W.B.Derks te Dordrecht. Het schip werd in 1864 verkocht naar Engeland;
  • * 1866 van het schroefstoomschip “Willem en Clara”, gebouwd in 1864 in Kinderdijk, 400 ton o.m., varend voor W.B.Derks, cs. te Dordrecht. Het schip werd in 1866 verkocht naar Engeland;
  • * 1869 op het ijzeren schroefstoomschip “Martinus & Henriëtte” ex Ironmaster, gebouwd in 1856 te Stockton, 367 ton o.m., varend voor P.Kalis Wz te Sliedrecht;
  • * 1870 op hetzelfde schip maar nu varend voor de Stoomboot Reederij Dordrecht-Londen, Dir. P. v/d Slik; een grote onderbreking. Is er verwarring met kapitein J.J.Stasse, zie aldaar.
  • * 1883 t/m 1888 van het ijzeren raderstoomschip “Prinses Elisabeth”, gebouwd in 1878 te Glasgow, 1545 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Zeeland” te Vlissingen;
  • * 1884 van het ijzeren raderstoomschip “Prinses Marie”, gebouwd in 1878 te Glasgow, 900 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Zeeland” te Vlissingen; overlap
  • * 1885 t/m 1890 van het ijzeren raderstoomschip “Prins Hendrik”, gebouwd in 1880 te Glasgow, 864 ton n.m., varend voor de stoomvaart Maatschappij “Zeeland” te Vlissingen;

*   1888 t/m 1895 van het rader stoomschip “Engeland”, gebouwd in 1887 te Glasgow, 1648 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Zeeland” te Vlissingen;

 

Overige bijzonderheden

Ontleend aan van Blokland-Visser064:

In het Register van binnengekomen schepen in het Gemeentearchief van Dordrecht staat de binnenkomst van de smak “Cornelia” onder gezag van kapitein H.L.Stasse op 18 september 1857 en 23 januari 1859.

Volgens monsterrol nr. 1768 dd 03 oktober 1856 in het Gemeentearchief te Dordrecht was hij kapitein op de smak “Cornelia”

Volgens monsterrol nr. 2124, dd. 06 maart 1865 te Dordrecht was hij gezagvoerder van de “Willem en Clara” en vertrok uit Dordrecht met een equipage van 17 man naar Gothenburg.

Op 21 november 1864 (MRD 2113) is hij kapitein het nieuwe schroefstoomschip “Willem en Clara” en vertrekt vanuit Dordrecht met 17 man naar Goteborg.

In 1874 is hij kapitein op het stoomschip “Dordrecht”, reder Stoom My Zeeland. staat niet in Bouma025.

 

Zierikzeesche Courant 02 maart 1864

Op 27 februari 1864 is van Brouwershaven uitgezeild de “Stad Dordrecht”, kapt. H.L.Stassse, komend van Dordrecht met bestemming Londen.

 

Zierikzeesche Courant 16 maart 1864

Op 12 maart 1864 is van Brouwershaven uitgezeild de “Stad Dordrecht”, kapt. H.L.Stasse, komend van Dordrecht en met bestemming Londen.

 

Zierikzeesche Courant 23 maart 1864

Op 19 maart 1864 is te Brouwershaven binnengekomen de “Stad Dordrecht”, kapt. H.L.Stasse, komend van Londen en met bestemming Dordrecht.

 

Zierikzeesche Courant 30 maart 1864

Te Brouwershaven uitgezeild op 26 maart 1864 de “Stad Dordrecht”, kapt. H.L.Stasse, komend van Dordrecht op weg naar Londen.

 

Zierikzeesche Courant 06 april 1864

Te Brouwershaven gearriveerd op 03 april 1864 de “Stad Dordrecht”, kapt. H.L.Stasse, komend van Londen naar Rotterdam.

 

Zierikzeesche Courant 13 april 1864

Te Brouwershaven uitgezeild op 09 april 1864 de “Stad Dordrecht”, kapt. H.L.Stasse, komend van Dordt op weg naar Londen.

 

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Stasse, Hendrik Leonardus
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 245.
__________________________________________________

BIJLBRIEF
Naam schip: WILLEM EN CLARA

Plaats en datum: bijlbrief dd. 4 november 1864

Soort schip schroefstoomboot

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester te Kinderdijk onder Nieuw Lekkerland

Eigenaar / aankoper W.B. Derks, Dordrecht

Groot volgens meetbrief 211 lasten of 400 tonnen

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie

Datum van registratie 14 november 1864

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/290106

Naam WILLEM EN CLARA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1864
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: 3.03.54-160
archief nummer Dordt 245