Inloggen
PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN - ID 8312


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1825
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Material Hull: Wood
Construction Data

In 1798 is een Pieter van Harlingen eigenaar en in 1804 werd deze in oppervlakte grote werf (met diverse opstallen, woonhuis en grote tuin) geveild en dan wordt (vermoedelijk als tussenpersoon) een zekere Snijders eigenaar. De werf lag aan het einde van de Eerste of Grote Wittenburgerstraat (dus op Wittenburg). Tussen 1823 en 1832 kom ik Cornelis van Swieten als eigenaar tegen. Hij is een heel vroege bouwer van stoomschepen, voornamelijk veerschepen, zoals die tussen Amsterdam en Harlingen, Amsterdam en Utrecht en Rotterdam en Middelburg. Ook bouwde Van Swieten als een van de eerste drijvende reparatie-droogdokken. Na hem was H.H. Blok (met een zoon) eigenaar, die grote zeegaande schepen bouwde, tussen 1848 en 1857 associeerde Blok (de zoon?) zich met Matthijssen en van 1857-1866 is het (weer) Blok en zonen. In 1900 verleende B&W toestemming op verzoek van J.W.F. Hartkamp jr. (namens wed. F. Hinloopen) voor de oprichting van een scheepswerf op een deel van het terrein dat onderdeel uitmakende van de werf Hollandia, Groote Wittenburgerstraat 160.

Scheepsbouwer: Werf 'Hollandia', Firma Cornelis van Swieten, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Delivery Date: 1825-00-00
Technical Data

Motor Type: Steam, Simple, beam
Number of Cylinders: 2
Power: 40
Power Unit: NHP
Eng. additional info: Raderen
 
Gross Tonnage: 230.00 *** Onbekend ***
 
Configuration Changes

Datum 00-00-1827
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Voorzien van nieuwe machines door Paul van Vlissingen. Oorspronkelijke machines gebouwd door de firma Dixon uit Couvin (Namen, Belgiƫ)

Ship History Data

Date/Name Ship 1835-07-00 PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN
Manager: Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Ship Events Data

1825-00-00: Van 1825 tot 1828 opgelegd; de machine voldeed niet. Na installatie van een nieuwe machine in juni 1828 ingezet in een nieuwe dienst Harlingen-Enkhuizen-Amsterdam. Eigenaar was de Harlinger Stoombootreederij, Amsterdam, later deels overgenomen door Paul van Vlissingen (N.V. Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij). De dienst werd al op 21 november 1828 gestaakt; het schip werd alleen in het zomerhalfjaar ingezet. In 1835 werd de Harlinger Stoombootreederij geliquideerd (later weer opnieuw opgericht).
1827-12-06: Amsterdamsche Courant, 9 juli 1827
Verkoping bij rechterlijk gezag op maandag 16 juli 1827 op de werf van de scheepsbouwmeester Groen, genaamd De Boot, van twee stoomwerktuigen van lage drukking, elk bestemd uit te oefenen de kracht van 20 paarden, doch waarvan de kracht volgens het getal niet bepaald wordt met ketels, schoorsteen en schepraderen, zich bevindende in de stoomboot genaamd PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, gedestineerd in de vaart van hier op Harlingen. (opm: de machines voldeden niet, zie rapport van experts, en werden vervangen door andere machines)
1828-10-11: JC 100329. De Amsterdamsche Courant no. 243 meldt in dato Amsterdam, 11 oktober (opm: 1828): De stoomboot PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, bestemd voor de vaart tussen deze stad en Harlingen, waarvan de werktuigen, ieder van 30 paardekracht, in de onlangs door de heer Paul van Vlissingen alhier opgerichte fabriek van stoom- en andere werktuigen zijn vervaardigd, heeft heden een proeftocht gemaakt op het IJ, en zo wel door het regelmatig werken der werktuigen als snelle vaart getoond, dat dezelve met de hardstlopende stoomboten zal kunnen wedijveren. Men verheugt zich des te meer over deze uitslag, omdat men deze werktuigen, geheel en al in de febriek vervaardigd, als haar proefstuk te dezen opzichte mag aanmerken.
1835-07-17: Op 17 juli 1835 werd een eerste zeebrief uitgereikt aan Paul van Vlissingen te Amsterdam voor zijn stoomschip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. H.C. Kool (opm: daarvoor in de vaart op de Zuiderzee, en derhalve geen zeebrief nodig; nu na verbouwing in de buitenlandse vaart gebracht, onder meer van Amsterdam naar Hull v.v.)
1849-00-00: Final Fate:
Uit de zeevaart, machine en ketels verwijderd en als lichter in gebruik genomen.