Inloggen
MENADO - ID 8260


In dienst
Onder Nederlands Indische vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1856
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Material Hull: Iron
Construction Data

Scheepsbouwer: Richardson Bros., Hartlepool, Great Britain
Delivery Date: 1856-08-23
Technical Data

Engine Manufacturer: T. Richardson & Sons, Hartlepool, Great Britain
Number of Cylinders: 2
Power: 90
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 558.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 327.00 Net tonnage
 
Length 1: 179.5 Feet (British) ***Unknown***
Beam: 27.1 Feet (British) ***Unknown***
Depth: 15.7 Feet (British) ***Unknown***
Ship History Data

Date/Name Ship 1856-08-23 GENERAL WILLIAMS
Manager: A. Devy & A.G. Gifford, London, Great Britain
Eigenaar: A. Devy & A.G. Gifford, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Additional info: Off.no. 16296

Date/Name Ship 1857-10-12 GENERAL WILLIAMS
Manager: R. Henderson & J.C. Templer, London, Great Britain
Eigenaar: R. Henderson & J.C. Templer, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain
Additional info: Off.no. 16296

Date/Name Ship 1858-07-00 MENADO
Manager: C.V. onder de Firma W. Cores de Vries, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: C.V. ter Exploitatie van Stoomvaart in den Nederlandsche Archipel, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign: TGLJ

De firma Besier & Jonkheijm was statutair gevestigd te Rotterdam, de schepen hadden  Soerabaija als thuishaven.

De firma Besier & Jonkheijm was statutair gevestigd te Rotterdam, de schepen hadden  Soerabaija als thuishaven.

Date/Name Ship 1865-00-00 MENADO
Manager: Firma Besier & Jonkheijm, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: Firma Besier & Jonkheijm, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1868-10-00 MENADO
Manager: N.V. Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: N.V. Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1870-11-00 MENADO
Manager: P. Landberg & Zoon en Said Mohamad bin Aboe Bakar Aijdied, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: P. Landberg & Zoon en Said Mohamad bin Aboe Bakar Aijdied, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1873-00-00 MENADO
Manager: P.C.L. Hartog & Sech Mohammed Abdul Garie, Banda, Netherlands East Indies
Eigenaar: P.C.L. Hartog & Sech Mohammed Abdul Garie, Banda, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Banda / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1881-00-00 MENADO EL HAIR
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Surabaya / Onbekend

Ship Events Data

1858-08-12: JB 250858
Sourabaya, 12 augustus. Gisteren morgen om 9 ure is het stoomschip MENADO, kapt. Couteron, komende van Batavia, alhier ter rede door sterke stroom in aanzeiling geweest met het Engelse schip THAMES, dat hierdoor een zeer belangrijke schade heeft bekomen.
JB 250858
Soerabaija, 18 augustus. Het vertrek op zondag 15 dezer naar de Molukkos der door de heer Cores de Vries nieuw aangekochte stoomboot MENADO, kapt. Couteron, is zaterdag avond om 10 uren van hogerhand tot nader order uitgesteld. Men wil, dat het nog niet inspecteren der machineriën hiervan de reden zijn zou.

1870-11-00: NRC 271270
Batavia, 16 november. Bij besluit van de gouverneur-generaal van Nederlands-Indië, is aan P. Landberg & Zoon en de kapitein van de Arabieren te Batavia Said Mohamad bin Aboe Bakar Aijdied, eigenaren van het stoomschip MENADO, tot wederopzeggens vergunning verleend tot het in de vaart brengen van genoemd vaartuig, bestemd tot het vervoer van passagiers en goederen en het slepen van vaartuigen in en buiten de Indische archipel.
1880-03-02: SH 280180 Advertentie. Executoriale verkoop. Op dinsdag 2 maart 1880, des voormiddags ten 10 ure, in een der lokalen van het vendukantoor te Soerabaija zal de ondergetekende in het openbaar verkopen het stoomschip MENADO, thans liggende ter rede van Soerabaija, groot 759 ton, met het staande en lopende want, sloepen, zeilen, ankers, machineriën, enz., toebehorende aan Sech Abdul Gawie bin Smanie Attamimie, Njo Soe Pier, en de weduwe en erven Hoedt te Amboina, geëxecuteerden. Gezagvoerder van dit vaartuig Sech Mohamat bin Abdul Gawie Attamimie.
Executant George Treemain, zonder beroep, wonende te Soerabaija, domicilie kiezende ten kantore van de ondergetekende, krachtens vonnis van de Raad van Justitie te Soerabaija de dato 6 augustus 1879.
De procureur van de executant, Enschedé.
1881-01-14: SH 240181. Advertentie. Executoriale verkoop. Op maandag 14 februari 1881, des voormiddags te 10 uur, zal de ondergetekende in een der lokalen van het Vendukantoor te Soerabaija in het openbaar verkopen het stoomschip MENADO, thans liggende ter rede van Soerabaija, groot 759 ton, met staand en lopend want, sloepen, zeilen ankers, machineriën, toebehorende aan Sech Abdulgawie bin Imanie Attaminie, de erven Njo Soe Pien, en Hoedt, te Amboina. Namens de executant, Enschede
SH 140281. Soerabaija, 14 februari. Het heden in openbare veiling gebrachte stoomschip MENADO is voor de som van NLG 8.400 toegewezen aan Sech Assan bin Abdat Alkaterie.
1884-00-00: Opm ML: Vrijwel zeker gesloopt in 1884 in Ned. Indië.