Inloggen
KROONPRINCES LOUISE - ID 8239


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1856
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Masten: Three masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Vernon & Co., Newcastle on Tyne, Great Britain
Werfnummer: 1
Contractor: none
Date Laid Down: 1855-00-00
Launch Date: 1855-11-08
Delivery Date: 1856-02-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Rayne & Burn, Newcastle on Tyne, Great Britain
Motor Type: Steam, Simple
Number of Cylinders: 2
Power: 86
Power Unit: NHP
 
Net Tonnage: 460.75 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 340.00 lasts
 
Length 1: 180.4 Feet (British) Registered
Beam: 27.4 Feet (British) Registered
Depth: 16.1 Feet (British) Registered
Configuration Changes

Datum 00-03-1856
Type: Remeasurement
Omschrijving: Bij aankoop was de Britse netto tonnage 460,75 ton

Ship History Data

Date/Name Ship 1856-02-29 TOWNELEY
Manager: David Burn, Newcastle on Tyne, Great Britain
Eigenaar: David Burn, Newcastle on Tyne, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Newcastle on Tyne / Great Britain
Additional info: Off.no.7293

Date/Name Ship 1856-04-12 KROONPRINSES LOUISE
Manager: Paul van Vlissingen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Paul van Vlissingen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1860-00-00 HERTOG BERNARD
Manager:
Eigenaar: Gouvernement van Nederlandsch-Indië, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Ship Events Data

1860-05-21: NRC 210560
Rotterdam, 20 mei. Men schrijft uit Amsterdam aan de Middelburgsche Courant het volgende:
Het uit het Handels en Effectenblad in uw courant overgenomen bericht omtrent de proeven met het ijzeren stoomschip KROONPRINSES LOUISE bevat gedeeltelijk een onjuiste voorstelling. Gemeld stoomschip, behorende aan de heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel en vroeger in Engeland gebouwd en aangekocht, is ontegenzeggelijk een goede zeeboot van die soort als er in de vaart op de Europese zeeën gebezigd worden en waarmede met vertrouwen ook een transatlantische reis en een tocht naar Oost-Indië kan ondernomen worden, maar niet een zodanige om bij de tegenwoordige hoogte van ijzeren scheepsbouw tot de uitmuntende en fraaie gerekend te worden. Het heeft bij de proeven zeer goed voldaan en zal ongetwijfeld in Indië tussen de verschillende stations nuttige diensten kunnen doen. Dat de diepgang echter slechts 4 voet zou zijn en het dus voor de rivieren geschikt zou maken, waartegen de grote lengte reeds bezwaren zou opleveren, kwam mij direct onmogelijk voor, en ware dat zo, dan zou het ook daardoor min geschikt voor de grote reis zijn. Toen het hier weder terugkwam, ik meen met de kolenhokken gevuld maar overigens ongeladen, was de diepgang vóór 11 en achter 13 Engelse voeten. Ook heeft er nimmer plan bestaan het voor marine, maar wel voor koloniën aan te kopen, en geloof ik ook niet dat er kwestie bestaat van het aankopen van meerdere; wel worden er in de fabriek der heren Paul van Vlissingen en Dudok van Heel voor dat departement enige kleine vaartuigen van 45 en 80 paardenkrachten vervaardigd, om in Indië te worden ineen- gezet voor de speciale dienst op de rivieren.
1860-09-12: De HERTOG BERNARD is op 12 september 1860 van Nederland naar Batavia vertrokken met een lading steenkolen.
1879-10-25: Final Fate:
SH 111079
Advertentie. De directeur van het Marine-Etablissement te Soerabaia maakt bekend, dat op zaterdag de 25e oktober 1879, des voormiddags ten 9 ure, aan genoemd etablissement in het openbaar voor afbraak zullen worden verkocht het voor de dienst afgekeurde Gouvernements stoomschip HERTOG BERNARD, met inbegrip van de werktuigen, ketels, en het staand- en lopend tuig, en de mede voor de dienst afgekeurde stoomsloepen SINGAPORE I en SINGAPORE II, afgekeurde inventarisgoederen en hetgeen verder zal worden te voorschijn gebracht. De voorwaarden van verkoop van genoemde vaartuigen liggen ter inzage ten burele van de directeur voornoemd, E. de Stuers. (opm: dit is het voormalige Nederlandse vrachtstoomschip KROONPRINSES LOUISE, ID 8239)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1856
Kapitein: P.J. Bakema
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: een zeer slechte doch mogelijk unieke foto van het schip als HERTOG BERNARD
Gemaakt door: Unknown
Bronnen


Jaar: 0000
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: Amst.198.3181-1856.35