Inloggen
CATHARINA MARIA - ID 8201


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1856-05-00 / 1874-06-10 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1856
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Commerciewerf (scheepsbouwmeester C. Mak), Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Launch Date: 1856-03-22
Delivery Date: 1856-05-00
Technical Data

Gross Tonnage: 398.00 lasts
Gross Tonnage 2: 753.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 40.20 Meters Registered
Beam: 7.33 Meters Registered
Depth: 5.75 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1856
Datum agenda: 1856-06-05
Register nr: 18560517
Scheepsnaam: CATHARINA MARIA
Type: Bark
Lasten: 398
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Crane, M.C. de
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Ballot, J.A.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1856-05-00 CATHARINA MARIA
Manager: Firma M. C. de Crane & Zoon (Martinus Christianus), Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zierikzee / Netherlands
Callsign: NJQT
Additional info: Call sign since 1867

vmvmvmvmvm

vmvmvmvmvm

Date/Name Ship 1872-05-21 CATHARINA MARIA
Manager: Firma Van Overzee & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Van Overzee & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NJQT

Ship Events Data

1862-01-07: Damaged
Portsmouth, 11 januari.Het Nederlandse schip (opm: bark) CATHARINA MARIA, kapt. J.R. Oomkens, van Batavia naar Middelburg, is alhier met verlies van voorsteng, bramstengen, kluiverboom, buitenkluiverboom, voorbramra, zeilen en tuig enz. binnengelopen, hebbende een en ander in de morgen van de 7e dezer op 48º30’NB in zwaar stormweder verloren.
1868-06-13: Stranded
Batavia, 13 juni. Het Nederlands schip CATHARINA MARIA, kapt. Nolet (opm: bark, kapt. N. Nolet Czn), van hier naar Tagal bestemd met een lading steenkolen, is tussen Cheribon en Tagal aan de grond geraakt. De stoomboot KONINGIN DER NEDERLANDEN is gisterenavond om 8 ure ter assistentie derwaarts vertrokken.
1872-05-21: Sold at auction
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hz., B.C.D. Hanegraaff, H.N. Montauban van Swijndregt, H.H. van Dam, C.H. van Dam en H. Montauban van Swijndregt, zullen, als lasthebbende van hun Meesters, op dinsdag 21 mei 1872, des middags ten 12 ure, in de Zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1 No. 499, publiek veilen het snelzeilend, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip CATHARINA MARIA, laatst gevoerd door kapt. H. Nolet Azn., volgens meetbrief lang 40,20 meters, wijd 7,33 meters, hol 5,75 meters, en alzo groot 753 tonnen of 398 lasten, met al zijn rondhout, staande en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals het thans is liggende in de Westerhaven te Rotterdam.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij bovengenoemde makelaars.
1874-05-02: Damaged
Kaapstad, 5 mei. Het Nederlandse schip CATHARINA MARIA, kapt. Van Zanten, van Buenos Ayres naar Australië is de 2e dezer lek in de Simonsbaai binnengelopen, hebbende zware stormen doorgestaan; schip en tuig hebben veel geleden, het schip maakt in stil water liggende 5 duim water per uur, en zal na gelicht te zijn, worden nagezien.
1874-06-10: Final Fate: Abandoned

Kaapstad, 10 juni. Het Nederlandse schip CATHARINA MARIA, kapt. Van Santen, van Buenos Ayres naar Australië, lek te Simonsbaai binnen, is aldaar op de sleephelling gehaald en bevonden dat verscheidene planken van de inhouten afgeweken en bouten in het onderschip losgewerkt waren. De reparatiekosten op GBP 4.000 begroot zijnde, heeft de kapitein het schip geabandonneerd.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Joachim Albertus Ballot werd geboren te Wezepe op 19 december 1814. Hij huwde met Gijsberta Jacomina Wor, geboren te Randwijk op 09 augustus 1816. Lid van Weldadig Zeemans Fonds op 06 november 1855003.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.A.Ballot werd met nr. 766 effectief lid van Zeemanshoop per 30 mei 1848 op voordracht van B.Drayer. Zijn schip was de “Elisabeth en Johanna”002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 23/30 mei 1848 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd J.A.Ballot, alleen initialen, geen leeftijd vermeld, voerend de bark “Elisabeth Johanna”, varend voor rekening van M.C.de Crane te Zierikzee, op voordracht van kapitein B.Drayer.023.

J.A.Ballot was effectief lid van Zeemanshoop in de periode 1848 t/m (na) 1860 met vlagnummer 766 (1848 t/m 1854) en 383 (1854 tot nà 1860).

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 mei 1860 meldt kapitei J.A.Ballot “aan de wal te gaan leven, doch in het doorlopend reft te willen blijven.” Ik heb geen reactie van het Bestuur aangetroffen S.P.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 05 juni 1860 staat vermeld een: “Brief van den Heer J.A.Ballot, berigtende aan de wal te blijven en wenschende het doorlopend regt te behouden, welk verzoek is toegestaan.”023

 

De schepen van de kapitein

Vermelding in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart001:

vlagnummer             jaren                 type        scheepsnaam                       naam reder/boekhouder

        766                 1848-1852            bark       Elisabeth en Johanna         M.C.de Crane en Zn te Zierikzee

        383                 1853-1855            bark       Elisabeth en Johanna         idem

                               1855-1859            bark       Catharina Maria idem

                                    1860                 geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt kapitein J.A.Ballot als gezagvoerder gedurende:

*    1849 t/m 1855 van de bark “Elisabeth Johanna”, gebouwd in 1843 te Zierikzee, 406 ton o.m., varend voor M.C.de Crane & zn te Zierikzee;

*    1857 t/m 1860 van de bark “Catharina Maria”, gebouwd in 1856 te Zierikzee, 753 ton o.m., varend voor M.C.de Crane & Zn te Zierikzee.

 

“Elisabeth & Johanna

Voor rekening van de rederij Smith en Comp. werd de Elisabeth & Johanna gebouwd  Deze bark werd op 3 december 1842 te water gelaten vanaf de werf De Goede Intentie. Het had een grootte van 406 ton en kapitein M.van Veldhoven ging er het bevel over voeren. …

Op 25 juni 1845 werd de bark in het openbaar verkocht in Rotterdam. Rederij M.C.de Crane & Zoon uit Zierikzee, bekend met het goede werk van de werf De Goede Intentie besloot het schip aan te kopen. Voor 81.200 werd zij eigenaar.”074

 

“Catharina Maria

De Catharina Maria werd in 1856 gebouwd in opdracht van rederij De Crane. Het was de tweede bark die deze rederij liet vervaardigen. Ze was iets groter dan de in 1855 gebouwde bark Haamstede. Dit laatste schip was 738 ton groot en de Catharina Maria 753 ton. Daarmee was deze bark het grootste schip dat ooit in Zierikzee werd gebouwd.

In juli 1856 vertrok het schip op zijn eerste reis naar Batavia. Kapitein was J.A.Ballot, die tot op dat moment had gevaren op de bark Elisabeth & Johanna. Er waren 15 bemanningsleden …

In april 1857 vertrok de Catharina Maria opnieuw, ditmaal met 24 bemanningsleden, voor een verre reis naar Hongkong via Engeland. De bark maakte hierna nog vele reizen naar Java. Kapitein T.Oomkens volgde in 1859 kapitein Ballot op. … “074.

 

Overige bijzonderheden

Geen.

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Ballot, Joachim Albertus
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

De familienaam ook gespeld als Oomkens

Tonnis Oomkes werd geboren op 15 oktober 1820 te Beerta als zoon van de arbeider Roelf O.Oomkes en Anje Freerks Gosselaar. Ondertekening van de vader als Oomkes.

Tonnis trouwde op 09 september 1858 te Winschoten als scheepskapitein met Jantje Edens, geboren op 24 mei 1830 te Beerta als dochter van de koopman, later korenmolenaar Tiddo Alberts Edens en Bouwina Jans Meijer. Ondanks de spelling Oomkes in de akte ondertekende de bruidegom als Oomkens. Jantje overleed op 16 juli 1904 te Noordbroek, 74 jaar, weduwe.

Geen overlijdensakte van Tonnis gevonden maar gezien een melding in een akte van een zoon uit 1884 moet hij vóór dat jaar zijn overleden.

 

In Burgerlijke Stand akten uit de provincie Groningen wordt Tonnis Oomkes/Oomkens vermeld als scheepskapitein/schipper in 1858, 1866.

In www.zeeuwengezocht.nl staat Tonnis Oomkens vermeld als schipper in 1859, 1860, 1864. Het betreffen geboorteakten van kinderen te Zierikzee.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

T.R.Oomkes was met vlagnummer R398 van 1854 t/m 1867 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

De Jaarverslagen van de “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” vermelden:

  • 1855 galjoot “Marinus Geertruida”   70 last        varend voor M.C. de Crane & Zoon te Zierikzee
  • 1858, 1859 galjoot “Cadzandria”                 85 last        varend voor M.C. de Crane & Zoon te Zierikzee
  • 1862 t/m 1866 bark “Catharina Maria”             375 last       varend voor M.C. de Crane & Zoon te Zierikzee

 

“Kapitein T.Oomkens volgde in 1859 kapitein Ballot op (als kapitein op de “Catharina Maria). Oomkens was geboren in het Groningse Beerta op 15 oktober 1820. Hij had zijn eerste reis gemaakt als kapitein op de Marinus & Geertruida van rederij De Crane. …” 074

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

J.R.Oomkens                       Catharina Maria                     12 september 1860                28 januari 1862

                                               Catharina Maria                     21 april 1862                           28 juni 1863

                                               Catharina Maria                     geen melding                           11 juni 1864

 

Bouma025 vermeldt T.R.Oomkens als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1857 op de schoenerkof “Marinus en Geertruida”, gebouwd in 1845/46 te Zierikzee, 162 ton o.m., varend voor M.C. de Crane te Zierikzee.

         Dit schip, waarschijnlijk vernoemd naar de reder Marinus Christianus de Crane (1783-1865) of diens gelijknamige kleinzoon (geb. 1838) en naar Geertruida de Wit, de schoonmoeder van mr. W.C. de Crane, werd in 1846 te Zierikzee gebouwd. De naam werd naderhand veranderd in “Maria en Geertruida”. Met deze schoenerkof werd in hoofdzaak gevaren op Oostzeehavens. … Spin maakte een fraaie compositie van het schip bij het binnenvaren van het Havenkanaal, nog slechts kort verwijderd van de thuishaven Zierikzee … “067.

*    1859 t/m 1860 op de schkof “Cadsandria”, gebouwd in 1854 te Zierikzee, 175 ton o.m., varend voor M.C. de Crane & Zn te Zierikzee;

         “De kof is door Spin afgebeeld, varende voor Zeeuwse of Zuidhollandse kust. Links: de loodskotter met op het zeil de tekst: LOODSBOOT/MAAS GOEREE/ EN/ BROUWERSH.”. Dit schilderij is in particulier bezit.067;

*    1864 t/m 1867 van de bark “Catharina Maria”, gebouwd in 1856 te Zierikzee, 753 ton o.m., varend voor M.C. de Crane & Zn te Zierikzee.

 

Krantenberichten

Zierikzeesche Courant, 13 januari 1864

Volgens particulier berigt is het barkschip CATHARINA MARIA, kapt. T.R.Oomkens, de 29. nov. jl. behouden te Batavia gearriveerd, komende van Zierikzee in ballast.

 

Zierikzeesche Courant 06 april 1864

Het schip “Catharina Maria”, kapt T.R.Oomkens, is de 23e januari jl. van Banjoewangi vertrokken met bestemming Middelburg. Alles wel aan boord.

 

 

Datum vanaf: 1860
Kapitein: Oomkes, Tonnis Roelfz
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Nicolaas Nolet werd geboren op 01 juni 1831 in Zierikzee als zoon van Cornelis Nolet , commies van het loodswezen, en Pieternella de Korte.

Hij huwde op 28 juni 1856 te Zierikzee als stuurman ter koopvaardij met Neeltje Telle, geboren te Zierikzee op 08 april 1829 als dochter van Cornelis Telle en Maatje de Jonge. Zij overleed te Zierikzee op 24 januari 1901

Nicolaas overleed te Rotterdam op 14 mei 1874 als koopvaardijkapitein. Hij was toen gehuwd.

Bron: Zeeuws Archief

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt N.Nolet Gz (moet zijn Cz) als gezagvoerder gedurende:

*    1868 t/m 1872 van de bark “Catharina Maria”, gebouwd in 1856 te Zierikzee, 753 ton o.m., varend voor M.C.de Crane & Zn te Zierikzee;

*    1873 t/m 1874 op de bark “Haamstede”, gebouwd in 1855 te Zierikzee, 738 ton o.m., varend voor M.C. de Crane & Zn te Zierkzee. Het schip werd in 1875 verkocht aan reeder W.H. de Wolf te Amsterdam en herdoopt in “Anna Margaretha”.

“Jacob Spin heeft het schip zo indrukwekkend mogelijk weergegeven; in volle lengte en vol getuigd vult de “Haamstede” bijna het gehele vlak”. Het schip draagt de nummervlag R29 van kapitein de Boer067.

 

“In 1868 werd Nicolaas Nolet Cz kapitein op de Catharina Maria. Hij was in 1832 geboren in Zierikzee en had alle rangen doorlopen . Het was het eerste schip waarover hij zelf het bevel mocht voeren. In 1872 werd de bark door rederij De Crane verkocht.” (aan van Overzee te Rotterdam)074.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1867
Kapitein: Nolet Cz, Nicolaas
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Ene Albertus Johannes Boon, geboren op 30 december 1841 en woonachtig te Muntendam behaalde het diploma voor 1e stuurman aan de zeevaartschool te Veendam en kreeg het diploma met nummer 154.099.

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.(J).Boon als gezagvoerder gedurende:

  • 1870 t/m 1871 van de bark “Maarten van Rossem”, gebouwd in 1855 te Alblasserdam, 723 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam;
  • 1873 van de bark “Catharina Maria”, gebouwd in 1856 te Zierikzee, 753 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1872
Kapitein: Boon, A.J.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt C.W.van Santen als gezagvoerder gedurende:

  • * 1874 van de bark “Catharina Maria”, gebouwd in 1856 te Zierikzee, 753 ton o.m., varend voor van Overzee & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1874 “geabandonneerd”.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1874
Kapitein: Santen, C.W. van
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten