Inloggen
MARINUS WILLEM - ID 8180


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1854-08-05 / 1871-12-18 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland
Verkocht naar buitenland: Duitsland

Identification Data

Bouwjaar: 1854
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Commerciewerf (scheepsbouwmeester C. Mak), Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Date Laid Down: 1852-07-05
Launch Date: 1854-04-29
Delivery Date: 1854-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 347.00 lasts
Gross Tonnage 2: 657.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 37.13 Meters Registered
Beam: 6.91 Meters Registered
Depth: 5.76 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1854
Datum agenda: 1854-08-05
Register nr: 18540647
Scheepsnaam: MARINUS WILLEM
Type: Bark
Lasten: 347
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Jonge, de en Keller
Plaats: Zierikzee
Kapitein op moment van verzoek: Duijn, P. van
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1854-08-00 MARINUS WILLEM
Manager: Firma J. de Jonge & Keller, Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Eigenaar: Firma J. de Jonge & Keller, Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zierikzee / Netherlands

Date/Name Ship 1865-12-18 SUMATRA
Manager: Hendrik Veder, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Veder, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PTDJ
Additional info: Call sign since 1867

Date/Name Ship 1871-12-18 SUMATRA
Manager: Beling & Lamotte, Bremen, Germany
Eigenaar: Beling & Lamotte, Bremen, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremen / Germany

Ship Events Data

1852-07-05: NRC 070752
Zierikzee, 5 juli. Heden liep alhier met het beste gevolg te water het barkschip DRIE VRIENDEN, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie der heren De Jong en Keller, op Stads-Werf onder toezicht van de scheepsbouwmeester C. Maks, groot ongeveer 400 Java-lasten en bestemd voor de grote vaart.
Onmiddellijk daarna is de kiel gelegd voor een barkschip genaamd MARINUS WILLEM, voor rekening dierzelfder rederij.
1865-09-01: Damaged
Amsterdam, 2 september. Volgens telegram van het Nieuwe Diep d.d. 1 dezer, was het Nederlandse schip MARINUS WILLEM, kapt. J. Buyzer, van Banjoewangie herwaarts, in zinkende staat in de buitenhaven gearriveerd, na in het Westgat te hebben gestoten; men was bezig de lading te bergen en vreesde dat een gedeelte daarvan weggesmolten was.
Volgens telegram van heden had men de gehele nacht doorgewerkt met lossen, doch vreesde dat wel 2.000 kranjangs suiker weg zouden zijn; het tussendek wordt met moeite boven water gehouden.
1865-12-19: Sold at auction
Advertentie. W. Bakker Bz, makelaar, zal op maandag 18 december 1865, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het Y, te Amsterdam, des avonds ten zes ure, in publieke veiling, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen: een extra ordinair, wel bezeild, gekoperd en kopervast barkschip, varende onder de Nederlandse vlag, genaamd MARINUS WILLEM, kapitein J. Buyser, gemeten op 657 tonnen of 347 lasten, thans liggende aan de werf van de heer Lastdrager te Nieuwediep, met deszelfs complete inventaris; alles breder bij biljetten omschreven.
Ter nadere inlichting spreke men met bovengemelde makelaar, of met de cargadoors Van der Brugh & Co te Nieuwediep, De Coningh & Co te Amsterdam en P.A. van Es & Co te Rotterdam.
1871-02-09: Damaged
Amsterdam, 18 maart. De schepen SUMATRA, kapt. Buyser, te Soerabaija, en CHRISTINA MARIA, kapt. De Veer, te Batavia aangekomen, waren, volgens bericht van daar van de 9e febr. bezig met repareren.
1871-12-18: Sold to foreign country
Advertentie. A.W. Abrahamsz, C.S. Oolgaardt en E.C.A. Koli, makelaars te Amsterdam, zullen op maandag 18 december 1871, in de Brakke Grond, des avonds te zes ure, ten overstaan van de notaris A.D.J.T. Meijjes, verkopen het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip SUMATRA, gevoerd door kapt. J. Buyser, volgens meetbrief lang 37,13 meters, wijd 6,91 meters, hol 5,76 meters, en alzo gemeten op 657 tonnen of 347 lasten, met deszelfs zeer complete inventaris. Genoemd schip is in maart 1871 te Soerabaja belangrijk gerepareerd, waaronder geheel nieuw lijfhout en nieuw gekoperd met geel metaal op vilt; staat ledig, neemt grote deklast, heeft gelegenheid tot het maken van boegpoorten en diensvolgens in elk opzicht uitmuntend geschikt voor de houtvaart. Het schip ligt ter bezichtiging aan de Oosterdoksdijk. Mede te bevragen bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier te Amsterdam en Hudig & Blokhuijzen te Rotterdam. (opm: schip wordt verkocht naar Bremen).
1875-06-12: Final Fate: Stranded

Op reis in ballast van Hamburg naar Sydney (opm: vrijwel zeker in Nova Scotia) is de SUMATRA, kapt. H.J. Baumann,op 12 juni 1875 tijdens storm op de Elbe bij Cuxhaven ten anker liggende, van de ankers losgeslagen, op drift geraakt en op Kartzsand aan de grond gelopen en verloren gegaan.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Pieter Jacobsz van Duijn werd geboren op 05 mei 1822 te Katwijk als zoon van Jacob Willemsz van Duijn en Haasje Pietersd Groen.

Hij trouwde in 1845 met Stijntje Leendertsd Nijgh, en hertrouwde na het overlijden van Stijntje in 1852  waarschijnlijk met Grietje Jansen.

Hij overleed waarschijnlijk te Maassluis.054-025

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.van Duyn was met vlagnummer R334 in de periode 1851 t/m 1866 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1866 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart  (maritiem Museum, Rotterdam) wordt het overlijden gemeld van kapitein P. van Duyn058.

 

De schepen van de kapitein

In het Notarieel Archief van Katwijk van 1853 wordt hij aangeduid als koopvaardij-kapitein en in 1872 als gezagvoerder van de bark “Marinus Willem”. Bekend is dat hij van 1854-1862 ingeschreven staat als gezagvoerder van de “Marinus Willem”, en in 1854 als kapitein van de bark “Schelde”.

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein P. van Duyn met vlagnummer R334 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1851                                   van de bark “Schelde”                           364 last  voor de Jonge & Keller te Zierikzee

*    1855, 1858, 1859, 1862  van de bark “Marinus Willem”      347 last        voor de Jonge & Keller te Zierikzee

*    1863 t/m 1865                  van de sch. Hoop”                                  82 last    voor M.Dirkzwager Gz te Maassluis

 

P.van Duyn maakte de volgende reizen005:

*    Marinus Willem    1857                            Rotterdam - Batavia                                                      diversen

                                      1861                            Banjoewangie - Rotterdam                                          koffie

                                      1861                            Rotterdam - Batavia                                                      diversen

*    de Hoop                1863                            Rotterdam - Singapore                                                  diversen

 

Volgens Bouma025 was P.van Duyn gezagvoerder gedurende:

*    1853 t/m 1854 van de bark “Schelde”, gebouwd in 1851 te Zierikzee, 658 ton n.m., varend voor J.de Jonge & Keller te Zierikzee;

*    1855 t/m 1863 van de bark “Marinus Willem”, gebouwd in 1854 te Zierikzee, 657 ton n.m., varend voor rederij J.de Jonge & Keller te Zierikzee.

*    1864 t/m 1866 van de schoenerbark de “Hoop” ex Trekvogel, gebouwd in 1836 te Vlaardingen, 163 ton n.m., varend voor M.Dirkzwager Gz te Maassluis. Het schip werd in 1866 vermist in China op weg van Batavia naar Shanghai.

      Luc Heijboer meldt in een e-mail dd april 2006:

Vermist na 08 september 1865 in de Chinese Zee op weg van Batavia naar Shanghai.

 

Overige bijzonderheden

“MARINUS WILLEM

De Marinus Willem was de laatste bark die werd gebouwd in opdracht van rederij De Jonge en Keller. Op 5 juli 1852 werd de kiel voor dit schip gelegd op de Commerciewerf van C.Smit. De bark werd genoemd naar de in april van dat jaar overleden broer van reder Jhr. J.L. de Jonge: de 28-jarige Jhr. Marinus Willem de Jonge.

In 1854 vertrok het schip, dat 657 ton groot was, voor zijn eerste reis naar Australië. Gezagvoerder was de 31-jarige P.van Duijn. Onder zzijn bevel voer het schip onder meer naar China en uiteraard Java. In 1863 werd Van Duijn opgevolgd door kapitein Buiser.

In 1865 werd de Marinus Willem verkocht.”074.

 

Op 31 oktober 1855 werd Cornelis Wilhelm Hissink vanuit de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam als jongen geplaatst op de "Marinus Willem" onder kapitein van Duyn (is P.van Duyn) voor een reis van Zierkizee naar Bengalen. Hij keerde terug op 18 maart 1857004(533/2308).

 

P.van Duyn verzorgde per 08 juli 1853 vanuit Hellevoetsluis met de “Schelde” een troepentransport van 3 officieren en 160 manschappen naar Indië. Hij arriveerde op 05 november 1853 te Batavia na 120 dagen. Onderweg was 1 militair overleden.

Op 10 augustus 1857 vertrok hij van Hellevoetsluis met de “Marinus Willem” en een contingent van 3 officieren en 120 manschappen. Hij kwam in Batavia aan op 23 november 1857 na een reis van 105 dagen065.

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Duyn, Pieter Jacobsz van
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.Buijser als gezagvoerder gedurende:

  • 1864 t/m 1865 van de bark “Marinus Willem”, gebouwd in 1854 te Zierikzee, 657 ton o.m., varend voor J.de Jonge & Keller te Zierikzee;
  • 1866 t/m 1871 van de bark “Sumatra” ex Marinus Willem, gebouwd in 1854 te Zierikzee, 657 ton, varend voor H.Veder te Rotterdam. Het schip werd in 1871 verkocht naar Bremen.

 

Overige bijzonderheden

Zierikzeesche Courant 09 april 1864

Op 25 februari is te St.Helena gearriveerd de “Marinus Willem”, kapt. J.Buijser.

 

 

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Buijser, Johannes
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.597
DVD VIII – 1927, 1934
ACTE KOOP/VERKOOP
Naam schip MARINUS WILLEM

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Rotterdam, 18 december 1865

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Johan Louis de Jonge, voor zijn firma De Jonge & Keller, scheepsreders en boekhouders te Zierikzee

gevoerd door kapt. J. Buyser

eigenaar/aankoper Hendrik Veder, scheepsreder te Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 657 tonnen of 347 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 37,13 m., breed 6,91 m., hol 5,76 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 20 december 1865

nummer van registratie deel 191, folio 164, vak 7

notaris Barend Dorotheus Beets, deurwaarder Arrondissement Rechtbank Amsterdam

prijs NLG. 48.300,-

Bijzonderheden: de verkoping vond plaats in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam, terwijl het schip te Nieuwediep ligt.
researcher/datum research: ML / 170609

Naam MARINUS WILLEM
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1865
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675