Inloggen
CHERIBON - ID 8159


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1875
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Scott & Co., Greenock, Great Britain
Werfnummer: 162
Delivery Date: 1875-00-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Scott's Shipbuilding & Engineering Company Ltd, Greenock, Great Britain
Motor Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 400
Power Unit: NHP
Eng. additional info: 42 & 80 - 60 (inches) Raderstoomschip, dus geen schroef.
Speed in knots: 16
 
Gross Tonnage: 543.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 419.00 Net tonnage
 
Length 1: 231.8 Feet (British) Registered
Beam: 26.1 Feet (British) Registered
Depth: 12.4 Feet (British) Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
60 60 0 0 0 120
Configuration Changes

Datum 00-04-1882
Type: Rebuilt
Omschrijving: De CHERIBON is eind 1881/begin 1882 te Singapore ingrijpend verbouwd. Zie voor beschrijving step 10, general information.

Ship History Data

Date/Name Ship 1875-00-00 OORYIA
Manager: Duncan MacNeill & Co., Glasgow, Great Britain
Eigenaar: Duncan MacNeill & Co., Glasgow, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Glasgow / Great Britain

Date/Name Ship 1881-00-00 CHERIBON
Manager: N.V. Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: N.V. Nederlandsch-Indische Stoomvaart-Maatschappij, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign: TCLB

Date/Name Ship 1891-00-00 OORYIA
Manager: Straits S.S. Co. Ltd., Singapore, Great Britain, colonies and settlements
Eigenaar: Straits S.S. Co. Ltd., Singapore
Shareholder:
Homeport / Flag: Singapore / Great Britain, colonies and settlements

Date/Name Ship 1892-00-00 OORYIA
Manager: J.M. Daly, Singapore, Great Britain, colonies and settlements
Eigenaar: J.M. Daly, Singapore, Great Britain, colonies and settlements
Shareholder:
Homeport / Flag: Singapore / Great Britain, colonies and settlements

Date/Name Ship 1893-00-00 OORYIA
Manager: Teeung Ts Kai, Hong Kong, Great Britain, colonies and settlements
Eigenaar: Teeung Ts Kai, Hong Kong, Great Britain, colonies and settlements
Shareholder:
Homeport / Flag: Hong Kong / Great Britain, colonies and settlements

Date/Name Ship 1893-12-00 KWANG HOI
Manager: Tai Li Steamboat Company Ltd., Hong Kong, Great Britain, colonies and settlements
Eigenaar: Tai Li Steamboat Company Ltd., Hong Kong, Great Britain, colonies and settlements
Shareholder:
Homeport / Flag: Hong Kong / Great Britain, colonies and settlements

Date/Name Ship 1898-09-00 KWANG HOI
Manager: Walter Jackson, Hong Kong, Great Britain, colonies and settlements
Eigenaar: Walter Jackson, Hong Kong, Great Britain, colonies and settlements
Shareholder:
Homeport / Flag: Hong Kong / Great Britain, colonies and settlements

Date/Name Ship 1898-10-00 KWANG HOI
Manager: Wing Lee Steamship Co. Ltd., Hong Kong, Great Britain, colonies and settlements
Eigenaar: Wing Lee Steamship Co. Ltd., Hong Kong, Great Britain, colonies and settlements
Shareholder:
Homeport / Flag: Hong Kong / Great Britain, colonies and settlements

Date/Name Ship 1898-11-00 KWANG HOI
Manager: E.H. Warner, Hong Kong, Great Britain, colonies and settlements
Eigenaar: E.H. Warner, Hong Kong, Great Britain, colonies and settlements
Shareholder:
Homeport / Flag: Hong Kong / Great Britain, colonies and settlements

Date/Name Ship 1900-00-00 KWANG HOI
Manager: Warner, Barnes & Co., Manila, Philippines
Eigenaar: Warner, Barnes & Co., Manila, Philippines
Shareholder:
Homeport / Flag: Manila / Philippines

Ship Events Data

1875-00-00: De OORYIA was een raderstoomschip, en het vaartuig had derhalve van 1875 tot 1901 geen schroef maar raderen.
1901-00-00: Final Fate:
De KWANG HOI werd in 1901 overgedragen aan de Pasig Steamer & Lighter Co. (Warner, Barnes & Co., mgrs), Manila, onttakeld en sindsdien als hulk gebruikt.

Algemene informatie

SH 050682

Het stoomschip CHERIBON.

Omtrent het nieuwe stoomschip CHERIBON van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij lezen wij in een der Brits-Indische bladen het volgende:

De Nederlandse stomer CHERIBON, 705 ton, kapt. Kramer, werd voor ongeveer acht maanden aan de Tandjong Paggar Dok Maatschappij toevertrouwd om aanzienlijke veranderingen te ondergaan en geheel te worden nagezien. Dit werk, het grootste dat immer te Singapore werd ondernomen, is nu voleindigd en het schip vertrok gisteren namiddag naar Batavia.

Zin eerste dienst aldaar zal zijn Zijne Excellentie de Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië en diens gevolg op een tocht naar de eilanden onder zijn bestuur rond te voeren, waarna hij op de lijn Batavia-Soerabaya zal worden geplaatst, in het bijzonder uitgerust en bemand zijnde voor de uitgebreide passagiersvaart tussen die twee plaatsen.

Het hoofddoel van de aangebrachte veranderingen is geweest het schip naar de hoogste eisen geschikt te maken voor de passagiersvaart, waarin het nu zijn plaats zal innemen. Met het oog op de nieuwe dienst, waarvoor het werd bestemd, was het nodig de gelegenheid tot overvoer van passagiers beduidend te vermeerderen en dit nu is met het beste gevolg en op onbekrompen wijze verricht.

Toen het schip nog in Brits-Indië dienst deed, kon het meer dan een 1.000-tal inlandse passagiers overvoeren; doch de inrichting, die voor zulk een dienst voldoende was, was geheel ongeschikt voor de vaart, waaraan het nu uitbreiding zal geven. Het aantal dekken is met één vermeerderd; er zijn 1ste en 2de klasse hutten bijgebouwd; de tussendekken zijn prachtig ingericht, terwijl een rookzaal en al de accessoires op dek voor een eerste klasse passagiersschip met de meeste zorg aangebracht zijn.

Het schip is nu ingericht voor 60 eerste klasse passagiers en ongeveer even zo veel in de tweede klasse. Voor de eerst bedoelden zijn 16 prachtig afgewerkte hutten. Het salon is hoog, groot en ruim en voorzien van mappolhouten jaloezieën in eiken- en mahoniehouten lijsten, terwijl alles verfraaid wordt door vergulde ornamenten, smaakvol met blauw afgezet.

De kruipende leeuw in goud van de Maatschappij komt mede smaakvol uit boven aan de lijsten, die de verschillende panelen scheiden. Het werk, dat in het salon de mast aan het oog onttrekt, is een echt kunststuk van satijnhout vervaardigd, met ornamenten van verguldsel. Het plafond is in wit en goud en maakt een imposant effect. De artistieke decoratie van het eerste klasse salon werd nimmer in deze wateren overtroffen, zelfs niet door de COPTIC van de White Star lijn, die onlangs van Liverpool voor de P. en O. Company hier passeerde.

Het mag inderdaad gezegd worden, dat geen betere inrichting voor passagiers en prachtiger salon waar ook ter wereld kan gevonden worden. Al dit werk is verricht door de Tandjong Paggar Dok Maatschappij met Chinese werkkrachten onder de kundige leiding van de opziener de heer Graham George en verdienen allen, die er bij betrokken zijn de grootste lof.

De hut van de kapitein en de kaartenkamer zijn modellen van keurigheid. De rookkamer is koel, ruim en comfortabel. De hutten der scheepsofficieren zijn even prachtig en gemakkelijk ingericht als die van de 1ste klasse passagiers, terwijl die voor de 2de klasse reizigers gelijk zijn aan, zo niet overtreffen, de vertrekken der 1ste kl. passagiers op andere stomers.

Er zijn 8 scheepsofficieren, 4 stuurlieden en 4 machinisten. De opvarenden zijn 82 in getal, 52 op dek en 30 in de machinekamer. De eerste officier is de heer E. Ackerlin, vroeger op de SINDORO en de eerste machinist de heer J. Cochrane, vroeger op de TAMBORA, beide behorende aan dezelfde Maatschappij die nu de CHERIBON in de vaart brengt. De giek van de kapitein, dit zij terloops opgemerkt, is de ROSE, te Tandjong Pagar gebouwd, en die met zulk een gunstig gevolg heeft medegedongen in de Regatta bij gelegenheid van het bezoek der prinsen te Singapore.

Niet alleen zijn de ruime, gemakkelijke, aangename en smaakvolle inrichtingen van dit schip bezienswaardig, maar het is waarschijnlijk op dit ogenblik het snelst varende schip, oostelijk van Suez. Van geringe tonnen inhoud is het van prachtige machines voorzien, door Scott en Co., Greenock vervaardigd, van 400 nominale paardekrachten en gegarandeerd 16 mijl in ’t uur te lopen, ongeveer even krachtig als enige raderboot van haar grootte, ergens op de wereld in de vaart.

De veranderingen en voorzieningen zijn volbracht onder het uitstekende toezicht van de tegenwoordige commandant, kapt. Kramer en van de heer Waddel, de superintending engineer van de Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij.