Inloggen
BANDA - ID 8128


In dienst
Onder Nederlands Indische vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1826
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Masten: Two masts
Rig: schoener
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Naval Yard, Harwich, Great Britain
Contractor: none
Delivery Date: 1826-07-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Boulton & Watt, Birmingham, Great Britain
Motor Type: Steam, Simple, side lever
Power: 100
Power Unit: NHP
Eng. additional info: paddle steamer
 
Gross Tonnage: 212.00 tons (oude meting)
Net Tonnage: 60.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 35.30 Meters Registered
Beam: 7.75 Meters Registered
Depth: 3.65 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1826
Type: Remeasurement
Omschrijving: Zoals gebouwd als postschip voor Her Majesty's General Post office in 1826, was de tonnage 237 ton, builders measurement. De lengte over all (over het dek) was 118.7 ft., over de kiel 101.9 ft., de grootste breedte (over de raderkasten) 20.9 ft. en de holte in het ruim 12.7 ft.

Datum 00-00-1851
Type: Remeasurement
Omschrijving: In 1851, als JAVANESE, mat het schip 111,9 tons burthen (netto, exclusief de machinekamer) en de geregistreerde afmetingen 115.9 x 19.2 x 12.5 ft.

Datum 00-00-1852
Type: Rebuilt
Omschrijving: Na aankoop werd de BANDA, waarschijnlijk te Soerabaija, geschikt gemaakt voor de paketvaart; een tussendek werd ingebouwd en op het achterschip kwamen passagiershutten.

Ship History Data

Date/Name Ship 1826-00-00 ESCAPE
Manager: H.M. General Post Office, London, Great Britain
Eigenaar: H.M. General Post Office, London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain

Date/Name Ship 1837-00-00 H.M.S. DOTEREL
Manager: Royal Navy, Great Britain
Eigenaar: Royal Navy, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Great Britain

Date/Name Ship 1851-09-23 JAVANESE
Manager: Anderson, Hunt & Co., London, Great Britain
Eigenaar: Anderson, Hunt & Co., London, Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: London / Great Britain

Date/Name Ship 1852-06-01 BANDA
Manager: C.V. onder de Firma W. Cores de Vries, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: C.V. onder de Firma W. Cores de Vries, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies

Ship Events Data

1850-11-30: H.M.S. DOTEREL, dienstdoende als een stoompakket te Holyhead, werd in het najaar van 1848 buiten dienst gesteld en te Woolwich opgelegd. Op 30 november 1850 werd het schip via een Mr. Hall (mogelijk een makelaar) verkocht aan William Anderson en William Hunt te Londen en John Perkins Kirby te Liverpool, handelend onder de firma Anderson, Hunt & Co. en op 23 september 1851 na verbouwing geregistreerd onder nr. Londen 270 als JAVANESE. (bron PRO-Kew BT107/104)
1852-04-06: Het Engelse stoomschip JAVANESE arriveerde op 8 maart 1852 van Londen te Batavia. Daar werd ze overgenomen en verdoopt tot BANDA, en vertrok van daar met een voorlopige Nederlands-Indische zeebrief op 6 april 1852 onder kapt. J.B. Schipper naar Soerabaija. Definitieve zeebrief verleend bij besluit G.G. van 1 juni 1852 no.2
1862-02-19: Op reis van Samarang naar Lasem is de BANDA, kort na vertrek van Samarang tijdens zwaar weer lek geworden en om zinken te voorkomen op 19 februari 1862 op 8 mijl ten oosten van Samarang op zachte grond op strand gezet. Publiek verkocht en ter plaatse gesloopt. (zie General Information)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Schipper, J.B.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Chevalier, H.J.E.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Schmidt, F.H.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Bergner, K.W.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Neyts, C.C.L.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Bosch, A.G.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Vogel, W.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1859
Kapitein: Kuller, W.A.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1861
Kapitein: Zandwijk, J. van
Overige informatie: 0

Algemene informatie

De JAVANESE was op 30 oktober 1851 van Londen naar Batavia vertrokken, alwaar het schip op 6 maart 1852 arriveerde. Het werd in april 1852 verdoopt tot BANDA. Om te voldoen aan de eisen gesteld aan de paketvaart, onderging het schip een aantal reparaties en werd mogelijk ook een tussendek aangebracht.

JB 220262. Naar wij vernemen is de stoomboot BANDA wegens bekomen zwaar lek des avonds te 9 uren van de 18e dezer op 8 Engelse mijlen beoosten Samarang door de gezagvoerder op het strand gezet in zachte modder. De volgende dag zijn de gezagvoerder en de bemanning te Samarang aangekomen. Bij deze gebeurtenis heeft niemand het leven verloren. Het is ons nog niet bekend of het schip verloren is, wellicht zal het nog weder in vlot water kunnen worden gebracht. (opm: het schip bevond zich op kustreis van Batavia via Indramajoe, Tegal, Samarang en Lasem naar Soerabaja met vijf passagiers, waaron de heer W. Cores de Vries. Te Samarang gingen drie passagiers, w.o. de heer Cores de Vries, van boord en werden enige herstellingen gedaan aan de stoomketel, die lekte, waarna het schip vertrok doch kort daana wegens zware lekkage op strand werd gezet.

De BANDA arriveerde op 18 februari 1862 van Batavia, Indramajoe, Cheribon en Tegal op de rede van Samarang. Te Samarang onderging het schip enige reparaties aan de stoomketel, die lek was. Het schip zou van daar naar Lassem varen om van daar de hulk van de nieuwgebouwde Gouvernementsstomer DASSOON naar Soerabaija te slepen. Het weer verslechterde en om gevaar van stranding te voorkomen besloot men het voor anker ligggende schip verder zeewaarts te brengen. Om 16.00 uur was men onder stoom en voer zeewaarts. Het was zeer ruw weer met hoge zeeën en vreselijke deining, en het schip slingerde hevig. Het schip bleek lek te zijn en het water steeg spoedig hoger en hoger in het schip. Weldra konden de pompen het niet meer bijhouden. Te 19.00 uur op 18 februari 1862 stond het water aan de vuren en men besloot het schip op strand te zetten om zinken in volle zee te voorkomen. Om 20.00 uur was men in 4 vadem water. Toen sloeg een zware zee de passagiershutten op het achterdek weg en maakte de stoommachine onbruikbaar. De BANDA was onbestuurbaar. Om 21.00 uur liet men in 2 vadem water het anker vallen. Het water kwam hoger en hoger en te 01.00 uur op 19 februari stond het water reeds boven het tussendek. Om 03.00 uur die nacht zat het schip vast in de modderbedding en men verliet onder grote ontberingen het schip, waarbij een sloep stuk sloeg en de andere omsloeg, doch alle opvarenden konden zich zwemmend redden. Nog op 19 februari is het gehele bovendek losgeraakt en brak het schip achter de grote mast. Het schip was totaal verloren. Aan bergen viel niet te denken, het schip was oud en versleten.

JB 111062. Op een nader te bepalen dag zal door Joosten & Co. te Samarang voor rekening van belanghebbenden worden verkocht het stoomschip BANDA, met stoomketel en machineriën, zo als hetzelve is liggende of niet iggende 8 Engelse mijlen beoosten Samarang, op strand gezet nabij de kust op 14 voeten water. Nieuwveen & Schuijmer.

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: 1852-00-00 - Personal Documentation

Public Record Office, Kew, file BT 107 / 104
Ministry of Defence, Naval Historical Library, Empress State Building, London SW6 1TR
Besluiten G.G. Ned. Indiƫ, 1 juni 1852 no.2
Lloyds List 1851 en 1852
diverse jaargangen Javasche Courant en Java-bode (JB)

Delete this source