Inloggen
BORNEO - ID 8107


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1842-06-16 / 1860-06-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1842
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, oak, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Commerciewerf (scheepsbouwmeester C. Mak), Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Date Laid Down: 1840-07-30
Launch Date: 1842-06-09
Delivery Date: 1842-06-16
Technical Data

Net Tonnage: 617.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 325.00 lasts
 
Length 1: 37.10 Meters Registered
Beam: 7.09 Meters Registered
Depth: 5.28 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1843
Datum agenda: 1843-07-04
Register nr: 18430387
Scheepsnaam: BORNEO
Type: Bark
Lasten: 325
Gebouwd in provincie: Zeeland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Hoogerwerff en Chabot
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Hansen, C.C.
Opmerkingen: een zeebrief
Turkse pas

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1842-06-16 BORNEO
Manager: Firma Hoogewerff & Chabot e.a., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

BIJLAGE bij akte Rott.3.03.17.01.3675.85

aandeelhouders:

Hoogewerff & Chabot, Rotterdam (boekhouders en 3/28e part)

Cornelis Smit, Alblasserdam (7/28e part),

Bastiaan Pot, Nieuw Lekkerland (2/28e part),

Lourens Dubbeldemuts van der Sluys, Alphen (1/28e part),

Dionijs van der Pot, Rotterdam (2/28e part),

Jean Joseph Chabot, Rotterdam, (1/28e part),

Mr. Gerrit Nicolaas de Kempenaer, ’s-Gravenhage (1/28e part),

Mw. Susanna Wevernigh, wed. Pieter Pama de Kempenaer, Leiden (1/28e part),

Jhr. Willem Dignus de Jonge , Zierikzee (1/56e part),

Jhr. Marinus Schuurbeijne Boeije, Zierikzee (1/56e part),

Jhr. Johan François van Vrijberghe van Westerschouwen, Zierikzee (1/28e part),

Mr. Abraham Jacobus Fredrik Egter, Zierikzee (1/28e part),

Frans Keller, Zierikzee (1/28e part),

Mej. Adriana Dekker Jacobusdochter, Zierikzee (1/28e part),

Marinus Buyze, Zierikzee (1/28e part),

Marinus Vis, Haamstede (1/28e part),

Jacobus Marinus Schalkwijk, Brouwershaven (1/28e part),

Johan Marie Keller, Oosterland (1/28e part),

Gerard & Hendrik Salomonson, Almelo (1/28e part),

 

Ship Events Data

1854-01-28: Grounded
Brouwershaven, 28 januari 1854. Het alhier binnengekomen schip BORNEO, kapt. Hansen, van Batavia laatst van Falmouth, naar Rotterdam bestemd, heeft op de Banjaard gezeten en door zwaar stoten aldaar een lek bekomen. Het schip is onmiddellijk op de slikken gebracht, alwaar men dadelijk een aanvang met lossen heeft gemaakt.
1860-05-15: Sold at auction
Advertentie. De makelaars F.N. Montauban van Swijndregt, W. van Dam H.Hzn, W.H. Montauban van Swijndregt en B.C.D. Hanegraaff te Rotterdam, zullen op last van hun meesters, op dinsdag de 15e mei 1860, des middags ten 12 ure, in de zaal aan de Scheepmakershaven, Wijk 1, no. 499, publiek verkopen: het extra snelzeilend, gekoperd en kopervaste Barkschip BORNEO, laatst gevoerd door kapt. D. van Amerongen, volgens meetbrief lang 37 el 10 duim, wijd 7 el 9 duim, hol 5 el 28 duim, en alzo groot 326 lasten, met al deszelfs staand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en verdere scheepsgereedschappen, zoals hetzelve thans is liggende in de Haringvliet binnen deze stad. Nog zal afzonderlijk worden verkocht: een chronometer ( tweedaagse) van Wydenham & Adam te Londen, no. 1834, te bezichtigen bij de heren Dupont & Zoon alhier.
(opm: het schip werd verkocht voor de sloop, zie JB 270361)
1860-06-00: Final Fate: Broken up

Gesloopt.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding
 
Carl Christensen Hansen werd op 08 augustus 1810 geboren te Rudkjöbing in Denemarken als zoon van de Lutherse Christen Hansen en Catharina Basballe.
 
Hij huwde op 16 maart 1842 met Geertruida Maria ter Bruggen, geboren 08 februari 1811 te Spankeren, (is thans een buitenwijk van Dieren - Gld) als dochter van de Nederlands Hervormde Barend ter Bruggen, kleermaker en Johanna (achternaam niet vermeld).Carl woonde te Rotterdam o.a. aan de Karresteeg (Wijk 3 nr. 186). Zij overleed op 14 februari 1896..
 
Carl overleed op 01 april 1858 als gezagvoerder van het fregatschip President Plate voor de rede van Brouwershaven aan de gevolgen van “reumatismus en Nierlijdenis” 003 en 005.
 
Bij zijn overlijden is als woonplaats Rotterdam opgegeven.118.
 
 
 
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
 
C.Hansen werd met nr.622 effectief lid van Zeemanshoop per 03 mei 1842 op voorspraak van B.J.Martens. Zijn schip was de "Borneo"002. Ten tijde van de inschrijving waren Hansen en zijn vrouw beiden 31 jaar. Toegevoegd is ‘overleden” 002a.
 
In de Algemene Vergaderingen van 24/31 mei 1842 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop is als effectief lid voorgedragen/benoemd Carl Hansen, oud 31 jaar, voerende het schip “Bonjol”, wonende te Rotterdam, op voordracht van kapitein B.J.Martens.023.
 
Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 04 juni 1844003
 
 
 
C.C.Hansen was met vlagnummer R172 in de periode 1840 t/m 1858 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.
 
C.C.Hansen was in 1855 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.
 
 
 
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
 
In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 29 april 1858 vraagt de wed. C.C.Hansen geb. ten Bruggen om een uitkering, welke haar in de vergadering dd 03 juni 1858 voor haar en 3 kinderen wordt toegekend ingaande 01 mei 1858.042.
 
 
 
In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 29 juni 1858 staat vermeld dat aan de weduwe C.C.Hansen geb. ter Brug per 01 mei 1858 een uitkering in de 1e klasse is toegekend voor haar en 3 kinderen.023.
 
 
 
In het Jaarverslag 1858 van de Maatschappi jtot Nut der Zeevaart   (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1858 is overleden. In hetzelfde Jaarverslag staat in de Rekening van Ontvangst en Uitgaven dat de weduwe van kapitein C.C.Hansen een uitkering kreeg van f 177,53 voor haar en drie kinderen voor een periode van 5 maanden (hieruit is te concluderen dat kapitein Hansen is overleden in april 1858. In 1859 ontving zij f 225,60058.
 
 
 
De schepen van de kapitein
 
lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001
 
vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam             naam reder/boekhouder
 
       622                        1842-1844     bark                 Borneo                       geen vermelding
 
                                      1845-1853     bark                 Borneo                       Hoogewerf(f) & Chabot te Rotterdam
 
       273                             1854           bark                 Borneo                       idem
 
                                           1855           fregat               President Plate          idem
 
                                      1856-1857     fregat               President Plate          J.R.Veder te Rotterdam
 
 
 
In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein C.C.Hansen met vlagnummer R172 als gezagvoeder in de ledenlijsten van058:
 
*    1849, 1851     van de bark “Borneo”                           325 last     varend voor Hoogewerff & Chabot te Rotterdam
 
*    1855                van het fregat “President Plate”           400 last     varend voor Hoogewerff & Chabot te Rotterdam
 
 
 
Bouma025 vermeldt kapitein C.C.Hansen als gezagvoerder gedurende:
 
*    1841 t/m 1842 van de bark “Bonjol”, gebouwd in 1840 te Alblasserdam, 343 ton o.m., varend voor Hoogewerf & Chabot te Rotterdam;
 
*    1843 t/m 1855 van de bark “Borneo”, gebouwd in 1842 te Zierikzee, 617 ton o.m., varend voor Hoggewerf & Chabot te Rotterdam;
 
*    1857 t/m 1858 van het 3/mschip “President Plate”, gebouwd in 1856 te Krimpen aan de IJssel, 751 ton o.m., varend voor Hoogewerff & Chabot te Rotterdam.
 
 
 
Overige bijzonderheden
 
Op 09 juli 1858 vertrok vanuit Nederland het clipperfregat "President Plate" van Hoogewerff & Chabot onder kapitein C.C.Hansen en arriveerde in Indië op 11 oktober 1858 na een reis van 93 dagen026(38/221).
 
 
 
C.C.Hansen verzorgde per 14 juni 1857 vanuit Hellevoetsluis met de “President Plate” een troepentransport van 3 officieren en 120 manschappen naar Nederlands Oost-Indië. Hij arriveerde te Batavia op 27 september 1857 na 105 dagen. Onderweg was 1 manschap overleden065.
 
 
 
“Borneo
Op 30 juli 1840 werd van deze bark de kiel gelegd op de Commerciewerf (van Zierikzee). Het was de derde bark, die deze in 1838 door Smit uit Kinderdijk gestichte werf, bouwde. De Borneo werd gebouwd door C.Mak Czn. en bevatte 400 Javalasten. De naam van het schip geeft aan dat ook deze bark bestemd was voor de vaart op Oost-Indië.
 
De tewaterlating geschiedde op donderdag 9 juni 1842. Kapitein C.C.Hansen ging het bevel voeren. Het schip behoorde tot de rederij Hoogewerff en Chabot te Rotterdam.”074
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum vanaf: 1842
Kapitein: Hansen, Carl Christensen
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Thomas Andreas Janssen trouwde te Rotterdam op 02 juli 1856 met Johanna Henrica Louisa Benne.

Thomas is omgekomen met het vergaan van zijn schip de bark “Australië” op 06 mei 1859 voor de Engelse kust op e hoogte van Harwich.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

T.J. (ook T.A.) Jansen was met vlagnummer R434 in de periode 1855 t/m 1859 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1859 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat in de Staat van Ontvangst en Uitgaaf vermeld dat hij in 1859 wordt vermist. In hetzelfde Jaarverslag is vermeld dat aan de weduwe van kapitein T.A.Jansen een uitkering is verstrekt van f 93,33 voor haar en haar kind voor een periode van 8 maanden. Hieruit is te concluderen dat de vermissing werd gedateerd in april/mei 1859058.

 

De schepen van de kapitein

Van Sluijs013 en Bouma025 vermelden kapitein T.J.Jansen in 1859 als gezagvoerder van de bark “Australië”, op 02 april 1847 bij scheepsbouwmeester J.Otto te Krimpen aan de IJssel te water gelaten, 608 ton o.m., varend voor Hoogewerff & Chabot te Rotterdam. Hij is met dit schip in 1859 vergaan.

 

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein Th.J (resp. T.A.).Jansen met vlagnummer R434 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855             van de bark “Borneo”           325 last     varend voor Hoogewerff & Chabot te Rotterdam

*    1858             van de bark “Australië”         321 last     varend voor Hoogewerff & Chabot te Rotterdam

 

 

Bouma025 vermeldt kapitein T.J. Jansen als gezagvoerder gedurende:

*    1856 t/m 1859 van de bark “Borneo”, gebouwd in 1842 te Zierikzee, 617 ton o.m., varend voor Hoogewerf & Chabot te Zierikzee;

*    1859 op de bark :”Australië”, gebouwd in 1847 te Krimpen aan de IJssel, 608 ton o.m., varend voor Hoogewerff & Chabot te Rotterdam. “Vergaan op de Shipwash”.

 

Overige bijzonderheden

Handelsblad 12 mei 1859 in de rubriek Scheepstijdingen.

“Uit Harwich wordt dd 7 Mei het volgende gemeld: De Nederl.Bark Australië, kapt T.A.Jansen, op 2 dezer van Shields met steenkolen naar Cadix en Batavia vertrokken, is in den nacht van 5 dezer op het Shipwash-Sand totaal verongelukt en het volk vermoedelijk daarbij omgekomen; de groote boot en giek zijn onderste boven drijvende gevonden, alsmede in de nabijheid verscheiden dikke Russische mutsen, zoo als de matrozen, die dragen. Een gedeelte van het schip is in het zand blijven zitten, doch het achterschip alhier binnengesleept. Nog zijn alhier aangebragt de boegspriet, kluiverboom en een zeil, benevens verscheidene artikelen, die tot het schip behoord hebben, onder anderen twee documenten, gedateerd ’s Gravenhage Febr. 1859, waarbij de Militaire Willemsorde 4de kl. wordt toegekend aan den luit R.A.Bouricius en twee in het Hollandsch gedrukte boekwerken”.

 

NRC 11 september 1862

PRO DEO

Op heden den zesden September 1800 twee en zestig, ten verzoeke van JOHANNA HENRICA LOUISA BENNE, Huisvrouw van THOMAS ANDREAS JANSSEN,wonende te Rotterdam, ten deze domicilie kiezende ten kantore van den Procureur Mr. J.B.L.WENTHOLT, zijnde aan de Glashaven, Wijk 1, No 364, te Rotterdam, die als zoodanig voor de Requirante te dezer zake in regten occupeert, heb ik Ondergeteekende OTTO VERMEIJ, Deurwaarder bij de Arrondissements Regtbank te Rotterdam, wonende aldaar in de Weenestraat, Wijk 14, 318.

Uit krachte van een vonnis door de Arrondissements-Regtbank te Rotterdam, den derden September 1800 twee en zestig gewezen, in verband met eene beschikking dierzelfde Regtbank van den twaalfden Mei ll., waarbij aan haar verlof is verleend tot het doen dezer Openbare Dagvaarding en tevens tot gratis procederen in deze.

Voor de tweede maal Gedagvaard: THOMAS ANDREAS JANSSEN, laatst Gezagvoerder van het Barkschip Australië, gewoond hebbende te Rotterdam, doch wiens tegenwoordig verblijf onbekend, gevolg mijn Exploit doende op de wijze voorgeschreven bij Artikel 4 No. 7, Wetboek van Burgerlijke Regtvordering door aanplakking van een afschrift dezes aan de Hoofddeur der Gehoorzaal van genoemde Regtbank en aan het Gemeentehuis van Rotterdam, alsmede door overgifte van een afschrift aan den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie dier zelfde Regtbank en aldaar sprekende met den Edel Achtbare Heer Mr. D.FOCKEMA, Substituut Oficier van Justitie, die het origineel voor gezien heeft geteekend.

Om, --- Aangezien de gedaagde, met wien de Eischeresse den tweeden Julij 1800 zes en vijftig te Rotterdam is gehuwd, als Gezagvoerder van het Barkschip Australië op den derden Mei 1800 negen en vijftig met gemeld schip beladen met Steenkolen, bestemd naar Batavia, de haven van Newcastle heeft verlaten;

Aangezien dit schip tusschen den vierden en vijfden Mei van dat jaar, op het Schipwashsand nabij de Engelse kust op de hoogte van Harwich is gebleven en geheel verongelukt;

Aangezien sederrt gemeld tijdstip dan ook niets meer van gezegd schip noch van den gedaagde is vernomen, zoodat hij vermoedelijk bij die zeeramp is overleden;

Aangezien er alsnu drie jaren zijn verloopen sedert de laatste tijding van den gedaagde is ingekomen;

Aangezien op grond daarvan de Eischeresse naar aanleiding van de artikelen 532 en 549 Burgerlijk Wetboek, in verband met de wet van 9 Julij 1855 (Staatsblad No. 67) verlof heeft gevraagd en bekomen om haren afwezigen Echgenoot bij openbare Dagvaardingen op te roepen, ten einde daarna bij zijne niet verschijning van den Regter te verzoeken, dat deze zal verklaren dat er regtsvermoedden van des gedaagdens overlijden bestaat sedert zes Mei 1800 negen en vijftig, en aan haar Eischeresse verlof verleenen tot het aangaan van een ander huwelijk;

Op Maandag den 15den December 1800 twee en zestig, des voormiddags Elf ure, te verschijnen ter teregtzitting van de Arrondissements-Regtbank te Rotterdam, zitting houdende in het Paleis van Justitie aan de Haascheveer aldaar, ten einde  - hetzij in persoon, hetzij door iemand van zijnentwege, van zijn aanwezen te doen blijken, zullende de Eischeresse, ingeval noch hij, noch iemand voor hem, op deze dagvaarding mogt opkomen en alzoo van zijn aanwezen mogt blijken, concluderen, dat daarvan aan haar zal worden verleend Acte en verlof om den Gedaagde ten derden male bij openbare dagvaarding op te roepen, met rezeerve van kosten tot aan het eindvonnis.

En heb ik Deurwaarder hiervan opgemaakt dit Exploit, hetweel zal worden geplaatst in de Nederlandsche Staats-Courant en in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.

De kosten zijn in debet f 3,65 buiten registratieregten

                                                                                                                        (Get.) O. VERMEIJ, Deurw.

                      Gezien door ons Officier van Justitie bij de Arrondissements-Regtbank te Rotterdam

                      Parket, heden den 6den September 1862

                                                                                                                        (Get.) D.FOCKEMA, Subst.

                      Geregistreerd te Rotterdam den Achsten September 1800 twee en zestig, deel 84, folio 152, recto vak 1 Een blad, geen renvooi. Te ontvangen voor regt f 0,80, voor 38 opcenten, f 0,30½; te zamen een gulden tien en een halve cent.

                                                                                                     De Ontvanger (Get) v. BERKEL

                                                                                                                        Voor copy conform

                                                                                                                        WENTHOLT Procureur

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Janssen, Thomas Andreas
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Theodorus Jansz. Buys werd geboren op 24 april 1815 te Delft als zoon van de Nederlands Hervormde Jan Buys en Geertruy Galesloot. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Van Brakelstraat Wijk 15 nr. 3.

Hij trouwde te Rotterdam op 22 september 1847 met Jannetje Mackaay, geboren 22 oktober 1822 te Oud-Beyerland als dochter van de Nederlands Hervormde Roeland Mackaay en Maria van Meel.

Hij overleed op 12 november 1877 te Rotterdam aan de Nadortstraat005.

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Th. Buys Jz was met vlagnummer R254 in de periode 1849 t/m 1877 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1877 van de Maatschappi tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1877 is overleden058.

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein Th. Buys Jz met vlagnummer R254 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

  • 1849, 1851 van de bark “Jacatra”        239 last  P.Ketelaar te Rotterdam
  • 1855 van de bark “Borneo”         325 last  Hoogewerff & Chabot te Rotterdam
  • 1858 van het fregat “Vriendschap” 400 last  Hoogewerff & Chabot te Rotterdam
  • 1859, 1862 t/m 1867 van het ss. Triëst”     380 last  Reuchlin, Moll & Dutilh te Rotterdam
  • 1874 geen vermelding van schip en reeder

Th.Buys was in 1859 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

Bouma025 vermeldt T.Buys Jz als gezagvoerder gedurende:

  • 1850 t/m 1855 van de bark “Jacatra”, gebouwd in 1839 te Rotterdam, 476 ton o.m., varend voor M.P.Ketelaar te Rotterdam. Het schip werd in 1855 afgekeurd te Batavia;
  • Bouma vermeldt géén kapitein Buys in 1855 op de bark “Borneo”. Het betreft een schip dat is gebouwd in 1842 te Zierikzee, 617 ton o.m., varend voor Hoogewerf & Chabot te Rotterdam;
  • 1858 t/m 1864 op het fregat “Vriendschap”, gebouwd in 1842 te Elshout, 754 ton n.m., varend voor Hoogewerf & Chabot te Rotterdam. Deze einddatum van 1864 kan niet juist zijn, vanwege de overlapmet de vaarperiode van de “Triëst” en vooral vanwege de opgave uit de Jaarverslagen van het Rotterdamse zeemanscollege.
  • 1860 t/m 1868 van het ijzeren schroefstoomschip “Triëst”, gebouwd in 1856 te Sunderland, 719 ton o.m., varend voor Reuchlin, Mol & Dutilh te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Buys, Theodorus Jansz

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. G. de Best was met vlagnummer R79 in de periode 1855 t/m 1859 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058. (zie ook bij O.G.de Best).

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1859 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1859 is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein V. de Best met vlagnummer R79 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1855, 1858           van de bark “Carolina”      400 last  vaend voor van der Kun & van Schelle te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt V.de Best als kapitein gedurende:

*    1853 t/m 1858 op de bark “Carolina” ex Princess Charlotte, gebouwd in 1838 te Naine, 835 ton o.m., varend voor v/d Kun & van Schelle te Rotterdam. Het schip is in 1860 gesloopt;

Bouma025 vermeldt v/d Best (zonder intitiaal) als gezagvoerder van/in:

*    1860 op de bark “Borneo”, gebouwd in 1842 te Zierikzee, 617 ton o.m., varend voor Hoogewerf & Chabot te Rotterdam. Het schip werd in 1860 gesloopt.

maar van Sluijs013 spreekt hier van V. de Best varend op de Borneo

 

Overige bijzonderheden

Het fregat “Carolina” onder kapitein V. de Best was half 1853 te Cardiff om kolen te laden. Het werd op 09 november 1853 te Valparaiso gerapporteerd  en had dus Kaap Hoorn gerond. Via San Francisco en Callao werd de overeenkomstig retourroute via Kaap Hoorn gezeild en op 20 december 1854 met 1000 ton guano te Brouwershaven gemeld.121

 

 

Datum vanaf: 1860
Kapitein: Best, V.G. de
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: BORNEO, kapitein C.C. Hansen (vlagnummer R172)
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam
Vervaardiger: Spin, Jacob
Onderwerp: Havenopname
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.85
DVD VIII – 184, 185
BIJLBRIEF

Naam schip BORNEO

plaats en datum acte bijlbrief, Alblasserdam, 2 juni 1843

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblassrdam, op de Stads Commercie Werf, Zierikzee

gevoerd door kapt. C.C. Hansen

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 325 lasten volgens meetbrief Dordrecht, 19 augustus 1843

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 9 juni 1842 (het staat er 2x)

plaats / datum registratie Rotterdam, 16 juni 1843

nummer van registratie deel 31, folio 136, verso, vak 2 – 5


notaris Burg. & Wethouders der stad Zierikzee

prijs

Bijzonderheden
researcher/datum research: ML / 261207BIJLAGE bij akte Rott.3.03.17.01.3675.85

aandeelhouders:

Hoogewerff & Chabot, Rotterdam (boekhouders en 3/28e part)
Cornelis Smit, Alblasserdam (7/28e part),
Bastiaan Pot, Nieuw Lekkerland (2/28e part),
Lourens Dubbeldemuts van der Sluys, Alphen (1/28e part),
Dionijs van der Pot, Rotterdam (2/28e part),
Jean Joseph Chabot, Rotterdam, (1/28e part),
Mr. Gerrit Nicolaas de Kempenaer, ’s-Gravenhage (1/28e part),
Mw. Susanna Wevernigh, wed. Pieter Pama de Kempenaer, Leiden (1/28e part),
Jhr. Willem Dignus de Jonge , Zierikzee (1/56e part),
Jhr. Marinus Schuurbeijne Boeije, Zierikzee (1/56e part),
Jhr. Johan François van Vrijberghe van Westerschouwen, Zierikzee (1/28e part),
Mr. Abraham Jacobus Fredrik Egter, Zierikzee (1/28e part),
Frans Keller, Zierikzee (1/28e part),
Mej. Adriana Dekker Jacobusdochter, Zierikzee (1/28e part),
Marinus Buyze, Zierikzee (1/28e part),
Marinus Vis, Haamstede (1/28e part),
Jacobus Marinus Schalkwijk, Brouwershaven (1/28e part),
Johan Marie Keller, Oosterland (1/28e part),
Gerard & Hendrik Salomonson, Almelo (1/28e part),researcher/datum research: ML / 261207


Naam BORNEO
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1843
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1843
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF Rott.3.03.17.01.3675-85