Inloggen
AMPHITRITE - ID 7984

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1841-02-24 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1840
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Frigate
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf 'Eiland van Terschelling' - (A. de Graaf & Zn.), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1839-12-11
Launch Date: 1840-06-23
Delivery Date: 1840-12-04
Technical Data

Gross Tonnage: 415.00 lasts
Gross Tonnage 2: 790.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 38.50 Meters Registered
Beam: 7.34 Meters Registered
Depth: 6.25 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1841
Datum agenda: 1841-02-24
Register nr: 18410050
Scheepsnaam: AMPHITRITE
Type: Fregat
Lasten: 415
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Luden, J.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Kersjes de Jong, J
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1840-12-04 AMPHITRITE
Manager: J. Luden, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

bijlage bij acte 46 van 1840, fregat AMPHITRITE
eigenaren per medio december 1840:

J. Luden, Amsterdam (boekhouder en 1/16e part)
J. Luden Anthzn., Amsterdam (1/16e part)
A. Luden Jr., Amsterdam (1/16e part)
erven wijlen Mej. M.S.A. Luden, Amsterdam (1/16e part)
erven wijlen Mej. E. Luden, Amsterdam (1/16e part)
J.F. Boode, Amsterdam (1/16e part)
M.J.A. van Reenen, Amsterdam (1/16e part)
F. van der Oudermeulen, Amsterdam (2/16e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (1/16e part)
firma Buys de Bordes & Jordan, Amsterdam (1/16e part)
J. Schutte Hoyman, Amsterdam (1/32e part)
J.J. Luden, Amsterdam (1/32e part)
A. Luden J.Hzn., Amsterdam (1/32e part)
firma Ketwich & Voombergh, Amsterdam (1/32e part)
firma De Lepel & Labouchère, Amsterdam (1/32e part)
A. van der Hoop, Amsterdam (1/32e part)
F. Rendorp, Amsterdam (1/32e part)
P. Huidekoper, Amsterdam (1/32e part)
T. Craandijk, Amsterdam (1/32e part)
C.C.H. Bert, Amsterdam (1/32e part)

Ship Events Data

1844-11-16: Collision
AC 071244
Corunha, 29 november. Het schip AMPHITRITE, kapt. Remmers, van Rotterdam naar Nickerie, is de 16e dezer met schade aan de boeg, rondhouten, enz. te Bivadeo (opm: Ribadeo) binnengelopen, zijnde de 2e dato op de hoogte van Kaap Ortugal (opm: Cabo Ortegal, ten noordoosten van La Coruña) aangezeild geworden.
1848-06-26: Damaged
NRC 030748
Falmouth, 26 juni. Het schip AMPHITRITE, kapt. Bosse, van Londen naar Rio de Janeiro, is alhier lek en met verstopte pompen binnengelopen.
1851-09-24: Repaired
NRC 201151
Batavia, 29 september. Het schip AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong, met schade te Sourabaya binnengelopen, is de 24e september, na aldaar gekield, gebreeuwd en gekoperd te hebben, naar Panaroekan (opm: Panarukan) verzeild om lading in te nemen.
1851-10-20: Damaged
NRC 211051
Rotterdam, 20 oktober. Het schip AMPHITRITE, kapt. De Jong, van Amsterdam te Batavia aangekomen, heeft bij het opwerken naar de rede, op de hoogte van het eiland Purmerend aan grond gezeten, en daardoor enig koper verloren. Het is naar Soerabaija verzeild om aan beide zijden te kielen.
1857-12-17: Final Fate: Stranded

Op weg van Batavia naar Amsterdam gestrand bij Noordwijk. Lading verloren gegaan.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1840
Kapitein: Kersjes de Jong, J.

Datum vanaf: 1844
Kapitein: Remmers
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1849
Kapitein: de Jong, K. J.

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Grim, D.

Algemene informatie

AC 160844
Advertentie. H.J. Rietveld en R.D. Bosscher, makelaars, zullen op maandag den 2e september, ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ, presenteren te verkopen de volgende scheeps-aandelen van in Nederland gebouwde en onder Nederlandse vlag varende schepen: -  1/32e part in het gekoperd Fregatschip AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong 416 lasten volgens meetbrief.
Iemand nadere onderrigting begerende, spreke met bovengemelde makelaars.
AC 040944
Prijzen der schepen, geveild op 2 september1844 in de Nieuwe Stads-Herberg, aan het IJ:
-  1/32e Part in het gekoperd fregatschip AMPHITRITE, kapt. K.J. de Jong, NLG 2925, in slag NLG 275, H.J. Rietveld.

1846

NRC 021246
Amsterdam, 1 december. Het schip AMPHITRITE, kapt. De Jong, na een reis van 92 dagen van hier te Batavia aangekomen, heeft de 17e augustus op de hoogte van de eilanden St. Paulus en Amsterdam een zware orkaan, vergezeld van regen en onweder doorgestaan, waardoor de bliksem bij de grote mast nederkwam zonder echter iets aan de tuigage te beschadigen, doch werden zeven man der equipage dermate getroffen, dat een daarbij het leven verloor, en de overigen gedurende drie à vier uren bewusteloos op het dek liggen bleven.

Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3179-1840.46

DVD XI – 295, 296
BIJLBRIEF

Naam schip AMPHITRITE

plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 4 december 1840

type schip fregat, gekoperd

bouwwerf/verkoper A. de Graaf & Zoonen., scheepsbouwmeesters te Amsterdam, werf Het Ijland van Terschelling, aan de Bikkerstraat aldaar.

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper J. Luden

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 415 lasten

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen 38,50 x 7,34 x 6,25 meter

kiellegging 11 december 1839

tewaterlating 23 juni 1840

plaats / datum registratie Amsterdam, 5 december 1840

nummer van registratie deel 40, flio 156, recto, vak 4.

notaris verklaring voor burgemeester van Amsterdam

prijs NLG.

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 250708

Naam AMPHITRITE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1840
Toegang 198
Inventaris 3179

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3168.1840.46
foto IMG 2137 - 2139

CEDULE

Naam schip AMPHITRITE

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 10 december 1840

type schip fregat

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Jacob Kersjes de Jong

grootte in tonnen 415 lasten

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 11 december 1840

nummer registratie deel 40, folio 174, verso, vak 6

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd voor de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Jansen Terlet, Amsterdam, voor en namens de in de bijlage genoemde eigenaren.
De vorige zeebrief werd op ingeleverd bij de ontvanger te


researcher/datum research: ML / 170716

bijlage bij acte 46 van 1840, fregat AMPHITRITE
eigenaren per medio december 1840:

J. Luden, Amsterdam (boekhouder en 1/16e part)
J. Luden Anthzn., Amsterdam (1/16e part)
A. Luden Jr., Amsterdam (1/16e part)
erven wijlen Mej. M.S.A. Luden, Amsterdam (1/16e part)
erven wijlen Mej. E. Luden, Amsterdam (1/16e part)
J.F. Boode, Amsterdam (1/16e part)
M.J.A. van Reenen, Amsterdam (1/16e part)
F. van der Oudermeulen, Amsterdam (2/16e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (1/16e part)
firma Buys de Bordes & Jordan, Amsterdam (1/16e part)
J. Schutte Hoyman, Amsterdam (1/32e part)
J.J. Luden, Amsterdam (1/32e part)
A. Luden J.Hzn., Amsterdam (1/32e part)
firma Ketwich & Voombergh, Amsterdam (1/32e part)
firma De Lepel & Labouchère, Amsterdam (1/32e part)
A. van der Hoop, Amsterdam (1/32e part)
F. Rendorp, Amsterdam (1/32e part)
P. Huidekoper, Amsterdam (1/32e part)
T. Craandijk, Amsterdam (1/32e part)
C.C.H. Bert, Amsterdam (1/32e part)

ML / 170716

Naam AMPHITRITE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1840
Toegang 198
Inventaris 3168