Inloggen
NEDERLAND EN ORANJE - ID 7836

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1860-06-07 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1852
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf 'De Haan' - (Johan Reinhardt Boelen & Zn), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1850-12-20
Launch Date: 1851-09-12
Delivery Date: 1852-01-26
Technical Data

Net Tonnage: 604.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 319.00 lasts
 
Length 1: 36.65 Meters Registered
Beam: 6.50 Meters Registered
Depth: 5.70 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1852
Datum agenda: 1852-02-05
Register nr: 18520044
Scheepsnaam: NEDERLAND EN ORANJE
Type: Bark
Lasten: 319
Gebouwd in provincie: Noord Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Boissevain & Co.,
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Plas, L. van der
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1852-01-26 NEDERLAND EN ORANJE
Manager: Firma Boissevain & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Call sign since 1867 : PMKJ.

Date/Name Ship 1874-00-00 NEDERLAND EN ORANJE
Manager: Petrus Adrianus van der Drift, Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Petrus Adrianus van der Drift, Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Alkmaar / Netherlands
Callsign: PMKJ

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

eigenaren per ultimo januari 1852

firma Boissevain & Co., Amsterdam                    (boekhouders en 3/32e part)

Corn. Smit, Alblasserdam                                   (16/32e part)

firma Bontekoning & Aukes, Amsterdam            (3/32e part)

firma Wm. Konig & Co. en q.q., Amsterdam       (5/32e part)

Wm. van Heukelom, Amsterdam                         (2/32e part)

J. Bosscha, Amsterdam                                       (1/32e part)

Zacharias Kemper, Amsterdam                            (1/32e part)

Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam                  (1/32e part)

 

Ship Events Data

1850-09-14: Building History
NRC 160950 Rotterdam, 14 september. Heden is bij de scheepsbouwmeesters J.R. Boelen & Zonen op de werf De Haan, in de Bikkerstraat te Amsterdam de kiel gelegd van een fregat, bestemd voor de grote vaart op alle werelddelen. Dit schip zal gebouwd worden voor een rederij onder directie van de heren Gideon Boissevain & Co te Amsterdam en zal de naam voeren van NEDERLAND EN ORANJE.
1851-09-12: NRC 140951
Rotterdam, 13 september. Gisteren is van de werf van de scheepsbouwmeesters J.R. Boelen & Zonen te Amsterdam met goed gevolg te water gelaten het tweedeks barkschip NEDERLAND EN ORANJE, groot circa 330 lasten, gebouwd voor rekening van een rederij onder directie van de heren Boissevain & Co en bestemd voor de grote vaart.
1857-03-00: Damaged
NRC 190357 Nieuwe Diep, 16 maart. Het schip (opm: bark) NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L. van der Plas, van Banjoewangie alhier binnen, is gisteren nacht wegens de hevige Z.W.-wind van de kettingen losgeslagen en tegen de schepen SARA ALIDA MARIA (opm: bark), kapt. H.A. Tekelenburg, en ELIZE HENRIETTE (opm: bark, kapt. P.J. Deterding, mede alhier liggende,aangedreven, die daardoor belangrijke schade hebben bekomen.
1862-02-21: Damaged
NRC 140362 Amsterdam, 13 maart. Volgens brief van kapt. Rosier, voerende het schip NEDERLAND ENORANJE, van Batavia in Texel binnen, had hij de 21e februari op 32°49'NB.en 30º45'WL.een storm doorgestaan en was door een stortzee de bakboordverschansing met stut enz, van het groot want tot aan het fokkewant verbrijzeld en de grote boot met wat daar in de nabijheid was, ontramponeerd. De kapitein veronderstelde, ofschoon het schip dichtgebleven was, dat er water bij de lading kon gekomen zijn, terwijl de romp en het tuig veel hadden geleden.
1868-01-00: Damaged
NRC 250168 Amsterdam, 24 januari. Volgens telegram uit Deal, van gisteren, had het Nederlands schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P. Haasnoot, van Newcastle naar Soerabaija, ter rede van Duins anker en ketting moeten laten slippen, om aanvaring te voorkomen; na van een en ander voorzien te zijn geworden, zou het schip dien dag de reis weder voortzetten.
1873-05-22: Sold at auction
NRC 220573 Veiling van schepen in de Brakke Grond te Amsterdam op dinsdag 22 mei:
- Barkschip NEDERLAND EN ORANJE, 604 tonnen: NLG 25.900, in slag NLG 4.000, opgehouden (opm: zie NRC 280573)
- Barkschip ZAANSTROOM, 613 tonnen: NLG 18.500, in slag NLG 1.600. Koper C. Ament (opm: een makelaar, namens zijn opdrachtgever)

NRC 280573 Verkochte schepen. Het Nederlandse barkschip NEDERLAND EN ORANJE, de 20e mei in publieke veiling te Amsterdam opgehouden, is door de makelaar H. Tollenaar uit de hand gekocht. (opm: mogelijk voor een opdrachtgever)
1874-08-16: AH 160874
Amsterdam, 15 augustus. Van het Nederlandse schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. de Jong, 2 maart uit Texel naar St. John N.B. vertrokken, heeft men sedert niets vernomen.
1874-10-25: Final Fate:
AH 251074
Amsterdam, 24 oktober. De heer Piet v. d. Drift, te Alkmaar, boekhouder van het op de reis van het Nieuwediep naar St. John N.B. als vermist opgegeven schip NEDERLAND EN ORANJE, heeft door tussenkomst van Zijne Excellentie de Minister van Buitenlandse Zaken ontvangen 2 brieven van kapt. de Jong van bovengenoemd schip, die dezer dagen in een fles aan de Franse kust zijn aangespoeld, waaruit blijkt, dat genoemde bodem van de 21e maart onophoudelijk met zware stormen en hooggaande zeeën te kampen had, waarin schip en tuig veel te lijden hadden, dat het schip zich aanvankelijk uitmuntend hield en niettegenstaande het vreselijke werken weinig water maakte, doch eindelijk dusdanig ontramponeerd werd, dat er veel water naar binnen drong en men genoodzaakt was de pompen voordurend gaande te houden. Na steeds de lekkage zo goed mogelijk voorzien te hebben, werd de toestand, daar de storm met verdubbelde woede bleef aanhouden, eindelijk onhoudbaar en was op 14 april 's morgens om 2 uur, toen men zich op 46˚NB en 14˚WL. bevond, het schip reeds half vol water zodat de kapitein, daar alles, ook de boten op het dek stuk geslagen waren, geen uitkomst meer zag en redding voor onmogelijk hield. Hij eindigt zijn tweede brief, blijkbaar geschreven in de laatste ogenblikken en met de dood voor ogen, dan ook met een laatste groeten aan zijn patroon en een aanbeveling van zijne ongelukkige vrouw en kinderen.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Plas, L. v.d.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Rosier, P.C.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1866
Kapitein: Haasnoot, P.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1874
Kapitein: Jong, H.S. de
Overige informatie: 0

Algemene informatie

NRC 210252           Rotterdam, 20 februari. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de volgende vijftien schepen als: (o.a.) Voor Amsterdam: VICE-ADMIRAAL RIJK, kapt. J. Bakker qq; DOCTRINA ET AMICITIA,kapt. F.C.H. Wijnandts; ST. MICHAEL, kapt. P.J. Plinzenga; JOHANNES ALBERTUS, kapt.J.C. Londt Hz; GEBROEDERS, kapt. B. G. Flik; GRAAF VAN LIMBURG STIRUM, kapt. H.H.Smit; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L. van der Plas.

 

NRC 280653           Rotterdam, 27 juni. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn op heden bevracht de navolgende 35 schepen, als: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) NEDERLAND & ORANJE, kapt. L. van der Plas

 

NRC 290654           Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 43 schepen, als: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L. van der Plas;

 

NRC 310156           Batavia, 10 december 1855. Scheepsvrachten. Sedert het afgaan van ons jongste bericht arriveerden weder verscheidene bevrachte schepen, waardoor vrachten een verlaging ondergingen. Door de factorij werden genomen à NLG 105voor suiker en koffie; EUROPA, SCHELDE, NEDERLAND & ORANJE, JULIE CLAIRE, A.R.FALCK, MARIA ADRIANA en ELSHOUT.

 

NRC 170556           Rotterdam, 16 mei. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 31 schepen, als: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) NEDERLAND EN ORANJE, kapt. L. van der Plas

NRC 180659           Rotterdam, 17 juni. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 16 schepen, als: (o.a.) Terug op Amsterdam: (o.a.) NEDERLAND EN ORANJE,kapt. P.C. Rosier;

NRC 200662           Rotterdam, 19 juni. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn heden bevracht de 15navolgende schepen: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P.C. Rosier

 

NRC 210563           Queenstown, 16 mei. De gezagvoerder van het alhier van Sarawak gearriveerd schip ANNABELLA, rapporteert dat hij de 10e mei op 42° 56' NB en 24° 30' WL gepraaid en van geneeskundige hulp voorzien heeft het schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Rozier, 118dagen reis hebbende van Batavia naar Amsterdam.

 

NRC 130364           Rotterdam, 12 maart. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P.C. Rosier,

 

NRC 020766           Schepen in lading te Amsterdam. Naar Samarang (direct). De Ned. bark NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P. Haasnoot. Adres: De Coningh & Co. en Hoyman en Schuurman, alhier.

 

NRC 200766           Rotterdam, 19 juli. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn bevracht de navolgende 13 schepen, als: (o.a.) Voor Amsterdam: (o.a.) NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P.Haasnoot.

NRC 250966           Rotterdam, 24 september. Het schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Haasnoot, van Amsterdam naar Batavia, was de 20e september op de hoogte van de Goodwin Sands.

NRC 110168           Rotterdam, 10 januari. Door de Nederlandsche Handel Maatschappij zijn heden bevracht de

navolgende vier schepen, als: Voor Amsterdam: NEDERLAND EN ORANJE kapt. P. Haasnoot, 319 lasten, vracht NLG93,00;

NRC 250168           Deal, 22 januari. Het Nederlands schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Haasnoot, van Shields naar Java bestemd, is alhier voorzien geworden van een anker en ketting, in plaats van die, welke het verloren heeft.

 

NRC 241270           St. Helena, 20 november. Het Nederlandse schip NEDERLAND EN ORANJE heeft de 14e september in Straat Sunda een anker en ketting verloren, niet zo als gisteren vermeld.

 

NRC 170872           Amsterdam, 16 augustus. Het schip NEDERLAND EN ORANJE, kapt. Haasnoot, is volgens bericht van Batavia d.d. 12 augustus, bevracht van Padang via Java naar New York met koffie.

 

NRC 010573           Advertentie. G.J. Boelen, W. Ylstra van Reinouts, P.H. Craandijk, makelaars, zullen op dinsdag 20 mei 1873, ’s avonds ten 6 ure precies, te Amsterdam in de Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notaris F. van Houten, aan de meestbiedende of hoogstmijnende verkopen het extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip NEDERLAND ENORANJE (opm: bouwjaar 1852, thuishaven Amsterdam), varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. P. Haasnoot, volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 604 tonnen of 319 lasten. Breder bij inventaris. Het schip ligt te Rotterdam. Nadere informatiën bijbovengenoemde makelaars, bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam of bij de cargadoors Kuyper Van Dam & Smeer te Rotterdam. Voornoemd schip is inmiddels uit de hand te koop. (opm: zie NRC 220573 en NRC 280573)

 

Akten

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1852.3

DVD XI – 854 / 856
BIJLBRIEF

Naam schip NEDERLAND EN ORANJE

plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 26 januari 1852

type schip bark

bouwwerf/verkoper Johan Reinhard Boelen & Zoonen, scheepsbouwmeesters, werf De Haan, in de Groote Bikkerstraat te Amsterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Boissevain & Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 319 lasten

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen 36,65 x 6,50 x 5,70 meter

kiellegging 20 december 1850

tewaterlating 12 september 1851

plaats / datum registratie Amsterdam, 26 januari 1852

nummer van registratie deel 62, folio 183, verso, vak 1.

notaris J. de Neufville Azn., hoofdcommies thesaurie Amsterdam

prijs NLG.

Bijzonderheden:researcher/datum research: ML / 061008

Naam NEDERLAND EN ORANJE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1852
Toegang 198
Inventaris 3180

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS 198.3171.1852.3
foto IMG 3457 - 3460

CEDULE

Naam schip NEDERLAND EN ORANJE

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 27 januari 1852

type schip bark

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. L. van der Plas

grootte in tonnen 319 lasten of 604 tonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 28 januari 1852

nummer registratie deel 62, folio 185, recto, vak 6

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de bijlbrief; het schip is gebouwd door rekening van de in de bijlage genoemde eigenaren en ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam, voor zich zelve en voor en namens zijn in de bijlage genoemde mede-eigenaren.researcher/datum research: ML / 290916
Bijlage bij eigendomsbewijs 3 van 1852, bark NEDERLAND EN ORANJE
eigenaren per ultimo januari 1852

firma Boissevain & Co., Amsterdam (boekhouders en 3/32e part)
Corn. Smit, Alblasserdam (16/32e part)
firma Bontekoning & Aukes, Amsterdam (3/32e part)
firma Wm. Konig & Co. en q.q., Amsterdam (5/32e part)
Wm. van Heukelom, Amsterdam (2/32e part)
J. Bosscha, Amsterdam (1/32e part)
Zacharias Kemper, Amsterdam (1/32e part)
Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam (1/32e part)

ML / 290916

Naam NEDERLAND EN ORANJE
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1852
Toegang 198
Inventaris 3171

Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer Amst.198.3180-1860.20

DVD XI – 7299 - 7301
CEDULE

Naam schip AALTIENA

plaats en datum acte eigendomsverklaring ter verkrijging zeebrief, Amsterdam, 2 juni 1860

type schip tjalk

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Pieter Hoekstra, Groningen, enig eigenaar van het schip

te voeren door kapt. Pieter Hoekstra, in eigendom bevaren

grootte in tonnen 34 lasten of 65 zeetonnen

tuigage / aantal dekken een mast, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 2 juni 1860

nummer van registratie deel 70, folio 101, recto, vak 7.

notaris

prijs NLG.

Bijzonderheden: het schip is gebouwd te Martenshoek. Bij de aanvraag werd de oorspronkelijke bijlbrief overlegd (schip is gebouwd voor P. Hoekstra)
researcher/datum research: ML / 251208

Naam AALTIENA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1860
Toegang 198
Inventaris 3173

Bronnen


Jaar: 1852
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: BIJLBRIEF: Noord-Hollands Archief - Haarlem / Archiefnummer Amst.198.3180-1852.3

Jaar: 1852
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: Cedule Noord-Hollands Archief - Haarlem Archiefnummer AMS 198.3171.1852.3

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: P. van Heck – Catalogus Nederlandse Scheepvaart 1813-2015
Staat van de Nederlandsche Zeemagt en Koopvaardij (Diverse jaargangen)
[0] G.N. Bouma - Lijst van Nederlandse koopvaardijschepen, alsmede hun gezagvoerders en thuishaven, 1820-1900.
Stichting Maritiem Historische Databank (www.marhisdata.nl)
PI = www.pietsscheepsindex.nl
Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer
AH = Algemeen Handelsblad
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant