Inloggen
ROLLO - ID 7768


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1862-10-23 / 1874-01-14 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1862
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebrs. Visser, Werf 'De Nooteboom', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1862-05-30
Launch Date: 1862-09-10
Delivery Date: 1862-10-10
Technical Data

Net Tonnage: 133.00 *** Onbekend ***
Net Tonnage 2: 70.00 lasts
 
Length 1: 22.80 Meters Registered
Beam: 4.74 Meters Registered
Depth: 2.76 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1862
Datum agenda: 1862-10-23
Register nr: 18620765
Scheepsnaam: ROLLO
Type: Schooner
Lasten: 70
Gebouwd in plaats: Rotterdam
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Es & Co., P.A. van
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Allcook, C.
Opmerkingen: 1864/ 600-datum besluit nieuwe zeebrief1864-07-08; no 77- schip ligt in :Rotterdam
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
gebouowd te Rotterdam

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1862-10-20 ROLLO
Manager: P.A. van Es & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PRLW
Additional info: call sign since 1867

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

P. A. van Es & Co.cargadoors (½ deel),
Jamesij Bosden Maingay(¼ deel)
en A. Ellerman (¼ deel), allen te Rotterdam
Ship Events Data

1862-10-20: Owners: P. A. van Es & Co. (½ deel), James en Maingaij Borsden (¼ deel) en A. Ellerman (¼ deel), allen te Rotterdam
1874-01-14: Onderweg van Rotterdam via Hellevoetsluis naar Jersey, in het Engels Kanaal overzeild door de SUSANNA ELISABETH. De bemanning werd gered en in Vlissingen aan land gebracht.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt Ch. Alcock als gezagvoerder gedurende:

*       1863 t/m 1864 van de 2/msch “Rollo”, gebouwd in 1862 te Rotterdam, 133 ton o.m., varend voor P.A. van Es & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Zierikzeesche Courant 09 maart 1864

Op 06 maart 1864 is te Zierikzee geariveerd de “Rollo”, kapitein C.Allock (sic), komend van Gersmig op weg naar Rotterdam.

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Allcock, Ch.

Familiegegevens en opleiding

P.Schep werd geboren in 1815 te Vlaardingen.

Hij overleed op 27 mei 1875 te Rotterdam

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.L.Schep wonend te Rotterdam was in de periode 25 november 1853 t/m zijn overlijden op 27 mei 1875 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer 48. Ten rijde van zijn inschrijving was hij gezagvoerder van de schoener “Diana”. 64a

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het kasboek van het Dordtse College dd 21 juni 1875 staat de de boeking van de uitkering aan de weduwe van kapitein P.L.Schep van de regelementair toegestane f 200,-.064b

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat P.L.Schep als gezagvoerder064a:

*     1854             schoenerbrik “Diana”       boekhouders Sandberg & Co te Dordrecht.

*     1855             geen vermelding van een schip

*     1856             brik “Luitenant Admiraal Callenburg            boekhouders Gebr. den Breems te Vlaardingen

*     1857 t/m 1858            stoomschip “Maas”                          boekhouders Schuurman & Zonen te Dordrecht(?)

*     1859; 1861  kof “Cornelia”                    boekhouder D.A.Schuurman te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt P.L.Schep als gezagvoerder gedurende:

  • * 1850 t/m 1854 van de 2/msch. “Diana”, gebouwd in 1847 te Dordrecht, 188 ton o.m., varend voor Sandberg & Co te Dordrecht;
  • * 1856 van de brik “Luitenant Admiraal Callenburgh”, gebouwd in 1855 te Vlaardingen, 189 ton o.m., varend voor de Gebr. den Breems te Vlaardingen;
  • * 1857 op het 3/m stoomschip “Sophia”, gebouwd in 1855 te Yarrow, 631 ton o.m., varend voor G.Schuurman te Rotterdam;
  • * 1859 t/m 1861 van de kof “Cornelia”, gebouwd in 1846 te Hoogezand, 71 ton o.m., varend voor G.Schuurman & Zn te Rotterdam. Het schip voer in 1862 voor A.v/d Berg Jz te Maasland en was herdoopt in “Drie Gezusters”;
  • * 1862 t/m 1862 van de 2/msch. “Anna Maria” ex Anna, ex Davids, gebouwd in 1832 te Limekilns, 86 ton o.m., varend voor Anes & Co te Rotterdam;
  • * 1865 t/m 1869 van de 2/msch “Rollo”, gebouwd in 1862 te Rotterdam, 133 ton o.m., varend voor P.A. van Es & Co te Rotterdam.

 

Luc Heijboer in een e-mail dd 10 april 2005 vermeldtin een overzicht van kapiteins op Vlaardinger schepen:

P.L.Schep                   1855-1856                              LUITENANT ADM. CALLENBURGH

 

Overige bijzonderheden

De Harlinger Courant dd 16 september 1857 meldt:

“Omtrent het overzeilen van de Hollandsche schroefboot Sophie, meldt de Times van 12 dezer het volgende:

Een telegrafische berigt, bij Lloyds ontvangen, meldde gisteren, den ondergang der schroefboot  Sophie, van Rotterdam naar Bristol. Bij Dungeness door de schroefboot William Hutt aangezeild, zonk de Sophie in zeer korte tijd, den kapitein, 10 man der equipage en twee vrouwelijke passagiers in de diepte medevoerende. Elf man werden door de William Hutt opgevischt en den volgenden ochtend in zeer afgematte staat te Dover afgezet, waar zij door den Hollandschen vice-consul met groote zorg verpleegd zijn. Verscheidene visscherlieden zijn, op berigt, dadelijk in zee gestoken om de drijvende voorwerpene van het gezonken schip te bergen. De ochtend, waarop het ongeluk gebeurde, was duister en stormachtig, en men weet nog niet of de aanzeiling aan het gemis der gebruikelijke lantaarns op één of beide der schepen te wijten zij. De Sophie, Rotterdams eigendom, was nog eerst onlangs te Bristol wegens aldaar aangebragte smokkelgoederen in beslag genomen en de geheel equipage van 20 man gearresteerd. Door de tusschenkomst van Mr. May, den Hollandschen consul te London, werd het schip weer vrijgelaten en met eene geheel nieuwe equipage bemand.”

Bouma025 vermeldt voor 1857 als gezagvoerder zowel kapitein Schep als kapitein J.van Knapen. Ik denk dat het overzeilen plaats vond onder kapitein van Knapen, maar de smokkelaffaire onder kapitein Schep –(Parma)

Volgens monsterrol 1356 dd 19 december 1847 in het Gemeentearchief van Dordrecht monsterde P.L.Schep, oud 32 jaar, wonend te Vlaardingen, voor een maandgage van f 40,-, als stuurman op de schoenerbrik “Diana” onder kapitein A.J. van Nouhuys voor een reis met 11 man via Lissabon naar Rio de Janeiro via Lissabon varend voor Sandberg en Compagnie te Dordrecht.064

 

De schoener “Diana” onder kapitein P.L.Schep vertrok van Vlissingen op 12 november 1850 en voer via Kaap Hoorn naar Valparaiso waar het op 10 april 1852 met schade arriveerde. Via een verblijf in diverse Zuid-Amerikaanse havens aan de westkust voer het via Kaap Hoorn weer terug en kwam aan op 19 november 1852 te Antwerpen.121

 

 

Datum vanaf: 1865
Kapitein: Schep, P.L.

Familiegegevens en opleiding

Warner van Wattum werd geboren op 02 september 1831 te Holwierde gem. Bierum als zoon van de korenmolenaar later koopman Roelf Warners van Wattum en Hindrikje Nannes Bakker.

Hij trouwde op 17 september 1856 te Groningen als scheepskapitein met Marchien Drewes, geboren te Groningen op 05 juli 1835 als dochter van de schipper Willem Jans Drewes en Hinderkje Krook. Marchien overleed op 22 februari 1861 te Groningen, 25 jaar.

Warner hertrouwde op 18 februari 1863 te Groningen als scheepskapitein met Hinderrika Scholtens, geboren op 05 december 1839 te Groningen als dochter van de schipper Klaas Scholtens en Hinderkien Drewes.

Hinderika hertrouwde op 09 maart 1887 te Groningen met de oud-schipper Jacob Koopman, 63 jaar , weduwnaar van Trientje Veldkamp

Hinderika overleed op 15 september 1918 te Groningen, 78 jaar, weduwe

Warner overleed op 10 november 1885 te Groningen , koffiehuishouder, 54 jaar.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van Wattum was effectief lid van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendracht” met vlagnummer 24 in de periode 1860 t/m 1869.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt W. van Wattum als gezagvoerder gedurende:

*   1860 t/m 1866 van de galjoot “Martha Hendrika”, gebouwd in 1860 te Hoogezand, 130 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip voer in 1867 wederom onder W. van Wattum, maar was omgedoopt in “Hendrika”;

*   1861 t/m 1869 van de galjoot “Hendrika” ex Martha Hendrika, gebouwd in 1860 te Foxhol, 135 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip werd in 1869 verkocht naar Engeland;

     Hier klopt iets niet in de vaarperioden.

*   1870 van de 2-mastschoener “Rollo”, gebouwd in 1862 te Rotterdam, 133 ton o.m., varend voor P.A. van Es & Co te Rotterdam.

 

Monsterrollen uit het Gemeentearchief van Delfzijl

Monsterrol 1851-10, 22 februari 1851, kof “Annegina”, kapitein Albert Jans Donga, 39 jaar geen woonplaats vermeld. Voorts stuurman Lammert Eises Stamhuis, 23 jaar uit Farmsum, kok, matroos Warner van Wattum, 19 jaar uit Appingedam en een lichtmatroos;

Monsterrol 1855-16, 22 maart 1855, kof “Alberdina”, kapitein Albert Augustinus Wolkammer, geen leeftijd vermeld uit Farmsum. Voorts stuurman W. van Wattum, 23 jaar uit Appingedam, kok en een matroos;

Monsterrol 1867-31, 26 maart 1867, galjoot “Hinderika”, kapitein Warner van Wattum, 35 jaar uit Groningen. Voorts stuurman Cornelis van Wattum, 42 jaar uit Delfzijl, kok en 3 matrozen;

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1870
Kapitein: Wattum, Warner van

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt P.Verhagen als gezagvoerder gedurende:

*   1871 t/m 1874 van de 2/msch “Rollo”, gebouwd in 1862 te Rotterdam, 133 ton o.m., varend voor P.A. van Es & Co te Rotterdam. Het schip is in 1874 in het Engels Kanaal overzeild;

*   1876 t/m 1879 van het ijzeren schroefstoomschip “Elve” ex Director, gebouwd in 1848 te Hull, 189 ton o.m., varend voor James Smith te Rotterdam. Het schip werd in 1879 gesloopt;

*   1879 t/m 1895 van de ijzeren raderstoomboot “Stoomvaart 2”, gebouwd in 1855 te Amsterdam, 507 ton o.m., varend voor P.A. van Es & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Verhagen, P.

Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.524
DVD VIII – 113, 115
BIJLBRIEF
Naam schip: ROLLO

Plaats en datum acte Rotterdam, 10 oktober 1862

Soort schip schoener

Bouwwerf / verkoper Gerrit Visser Ewoudszoon, scheepsbouwmeester,
van de firma Gebr. Visser, werf De Notenboom,
gelegen aan de Schiedamsche Dijk te Rotterdam

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper firma P.A. van Es & Co., cargadoors (1/2e part),
James Bowden Maingay, koopman (1/4e part) en
firma A. Ellerman, kooplieden en commissionairs, (1/4e part), allen te Rotterdam

Te voeren door kapt. Charles Allcock

Groot volgens meetbrief 133 tonnen of 70 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 22,80 m., breed 4,74 m., hol 2,76 m.

Kiellegging 30 mei 1862

Tewaterlating 10 september 1862, geheel volbouwd

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 11 oktober 1862

Nummer van registratie deel 173, folio 50, recto, vak 2

Notaris Willem Simon Burger Wzn., notaris te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 080109

Naam ROLLO
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1862
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: NATIONAAL ARCHIEF Den Haag / Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675-1862-524