Inloggen
ANTILOPE - ID 7654


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1939
Classification Register: British Corporation Register of Shipping and Aircraft (BC)
IMO nummer: 5019868
Nat. Official Number: 1899 Z GRON 1939
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Vooruitgang' (L.J. Mulder & J. Suurmeijer) (1924 - 1940), Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 105
Launch Date: 1939-01-14
Delivery Date: 1939-03-10
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie nr. 3136 Type (280x400)
Speed in knots: 8.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 199.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 115.00 Net tonnage
Deadweight: 270.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 13500 Cubic Feet
Bale: 12700 Cubic Feet
 
Length 1: 37.90 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 35.78 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.65 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.65 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1939-03-10 ANTILOPE
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf Gruno, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Atte Wester, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PCSA
Additional info: In charter Freight Express Ltd. London.

Date/Name Ship 1966-06-23 HOENDIEP
Manager: Kamp's Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Andre Ringers, Hoogkerk, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogkerk / Netherlands
Callsign: PESE

Ship Events Data

1939-00-00: Bouwopdracht door Rente Wester (Vader van Atte) gegeven. Gedurende de bouw heeft Atte het contract overgenomen. 07-03-1939 Atte Wester werd eigenaar van zijn eerste schip.
1939-01-16: Algemeen Handelsblad 16-01-1939: Scheepsbouw. Van de werf van de N.V. Scheepswerf „Vooruitgang" te Foxhol is met goed gevolg te water gelaten een motorkustvaartuig, groot 265 ton d. w. onder klasse Brit. Corporation in aanbouw voor den heer A. Wester te Groningen, welk vaartuig zal worden voorzien van een 150 P.K. Industriemotor. Op genoemde werf is in aanbouw een motorkustvaartuig, groot 450 ton d. w. voor Finsche rekening.
1939-03-08: Als ANTILOPE, zijnde een motorvrachtschip, groot 583.19 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 03-03-1939 no. 5926, liggende te Foxhol, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1899 Z GRON 1939 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant dekhuis op verhoogd achterdek.
1939-03-11: NvhN 11-03-1939: Delfzijl. Op de Eems vond de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe m.s. ANTILOPE, gebouwd onder klasse British Corporation en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart bij de N. V. Scheepswerf „Vooruitgang" te Foxhol, voor rekening van kapt. A. Wester te Groningen. Het schip is van het gladdek type en heeft de stalen mast met de beide twee tons laadboomen midscheeps. Voor de bediening hiervan zijn bij de mast twee Bodewes lieren geplaatst, die elk door een Lister motor van 6 p.k. aangedreven worden. Het hijschgerei is geleverd met een certificaat van de Inspectie van Havenarbeid. In de motorkamer is voor de voortstuwing een Industrie motor geplaatst met een vermogen van 150 p.k. Als hulpmotor, voor het aandrijven van de pompen en de dynamo, is hier verder een Lister motor van 6 p.k. geplaatst. De verlichting is geheel electrisch. Het schip heeft een d.w. van 275 ton en het heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 38 M., breedte op het grootspant 6.60 M. en holte in de zijde 2.65 M. Het meet bruto 205,87 Reg. ton en netto 91.16 Reg. ton.
1940-05-14: Ingeschreven bij The Netherland Shipping & Trading Co., te Londen en in beheer bij Freight Express Ltd. te Londen. Nam in 1944 deel aan de Operatie 'Neptune' (Invasie van Normandië. In 1944 ingezet voor het bevoorraden van geallieerde troepen na D-Day tussen de zuidkust van Engeland en Noordkust van Frankrijk. ) Op 1 juni 1945 terug aan de eigenaar.Op 26-05-1944 terug gekeerd naar Liverpool met machineschade. 28-05-1944 na reparatie vertrokken uit Liverpool naar Hayle. 10-08-1944 te Penzanze aangekomen voor nodige reparaties. (Gedurende de oorlog heeft kapitein/eigenaar Atte Wester in Engeland gevaren en droeg zo zijn steentje bij aan een goede zaak. Op het Schotse eiland Bute vond en trouwde hij zijn vrouw Isobel:en daar werden ook de twee oudste zoons geboren.)
1946-00-00: In 1946 is Atte Wester gestopt met varen omdat hij leed aan aanvallen van epilepsie.
1953-02-04: NvhN 04-02-1953: De Antilope door storm en brand geteisterd. De bemanning van het ca. 300 ton metende m.s. “Antilope” van de rederij Wester te Groningen, kan ook een woordje meepraten over de orkaanachtige storm welke dit weekend op zee talloze schepen in moeilijkheden bracht. De “Antilope” was met stukgoed geladen en voer van Antwerpen met bestemming Gothenburg. De bemanning is onafgebroken in de weer geweest, want de onmetelijke watermassa's teisterden het scheepje dermate, dat ieder ogenblik het ergste werd gevreesd. Stuurhuis en casco hebben wel het ergste geleden. De bemanning slaagde er echter in het schip Nieuwediep binnen te loodsen. In het achterschip ontstond bovendien brand. In de salon en verblijven heeft het vuur danig huisgehouden. Door de storm was bovendeks een grote ravage ontstaan, maar het vuur spaarde benedendeks evenmin. Zwaar geteisterd is de “Antilope” Maandagmiddag Harlingen binnengelopen, waar het aan de werf Welgelegen grondig zal worden hersteld. Omtrent de omvang van de totale schade is nog weinig te zeggen doch zeker is dat de reparatiewerkzaamheden geruime tijd in beslag zullen nemen.
Leeuwarder courant 04-02-1953: Coaster „Antilope" werd zwaar gehavend. Het Nederlands motorschip “Antilope” van de rederij Westers te Groningen heeft het afgelopen weekend ruimschoots zijn tol moeten betalen aan de orkaan. De “Antilope”, een coaster van een kleine 300 ton en geladen met stukgoederen van Antwerpen met bestemming Gothenburg, heeft Zaterdag en Zondag op de Noordzee meer onder dan boven water gezeten. Huizenhoge golven met een onmetelijke kracht beukten de coaster, maar men slaagde er in de grote watermassa's te weerstaan. Met zware schade liep 't schip Den Helder binnen. In het achterschip had een brand van behoorlijke omvang gewoed. Benedendeks is een grote ravage ontstaan. De salon brandde goeddeels uit en de herstelwerkzaamheden zullen globaal genomen, een maand in beslag nemen. Ook op het dek is door de storm veel schade toegebracht. De coaster is in Harlingen naar de werf gebracht.
Friese koerier 04-02-1953: Coasters worden te Harlingen hersteld. Harlingen. Een Nederlandse en Duitse coaster, welke hun tol hebben moeten betalen aan de orkaanachtige storm van dit weekend, zijn Dinsdag Harlingen binnengelopen om aan de scheepswerf Welgelegen te worden hersteld.
Het betreft hier het Nederlandse m.s. “Antilope” en het Duitse m.s. „Dorothea Siemering". Laatstgenoemd schip heeft ernstige lekkage doordat het op de waardgronden ten Westen van Makkum vermoedelijk op een wrak is gestoten. Door de “Edzo Jan van Bergman” is het Duitse schip Dinsdag Harlingen binnengebracht. De “Antilope” van rederij Wester te Groningen heeft echter dit weekend de volle laag gehad. Tijdens de storm voer de coaster van Antwerpen met bestemming Gothenburg. Ontzettende watermassa's beukten het kleine nietige scheepje. De bemanning van de “Antilope” verkeerde geruime tijd in grote nood. Met zware schade aan stuurhuis en dek werd het Nieuwediep binnengeloodsd. De ellende was echter nog niet ten einde. De herstelwerkzaamheden aan dit schip zullen stellig enige weken in beslag nemen.
Leeuwarder courant 26-02-1953: Gehavende coasters weer in de vaart. Aan de scheepswerf „Welgelegen” te Harlingen is deze maand hard gewerkt om het herstel van enige coasters, die door de Februari-storm behoorlijk zijn geteisterd te bevorderen. Dinsdagavond heeft de Nederlandse coaster „Antilope" weer zee gekozen met bestemming Malmö, en Woensdag is ook de Duitse coaster „Dorethea Siemering" opgeleverd. Laatstgenoemd schip strandde begin dezer maand op de Makkumer waard en kreeg dientengevolge ernstige lekkage. Het is nu in ballast vertrokken.
1959-04-04: Met machineschade terug gekeerd naar Weymouth, het schip was op weg naar Kirkcaldy.
1959-09-28: Tijdens de reis van IJmuiden naar Weymouth met een lading kunstmest, op de vertrekdag teruggekeerd naar IJmuiden met machineschade.
1966-07-02: NvhN 21-06-1966: M.s. Antilope verkocht. Het 270 ton metende m.s. “Antilope” van de heer A. Wester te Groningen is verkocht aan de heer A. Ringers te Hoogkerk. Het schip werd in 1939 gebouwd bij Suurmeyer Foxhol en is uitgerust met een 150 pk industrie motor. De nieuwe naam van het schip is „Hoendiep". De bevrachting geschiedt door Kamp's Scheepvaart & Handelmaatschappij N.V. te Groningen.
NvhN 02-07-1966: M.s. "ANTILOPE" wordt „HOENDIEP". Het m.s. "Antilope" van de heer A. Wester te Groningen is verkocht aan de heer A. Ringers te Hoogkerk, die het schip weer in de vaart zal brengen onder de nieuwe naam „Hoendiep." De "Antilope" meet 199 drt en is voorzien van een 150 pk Industrie motor. Het schip werd in 1938-39 gebouwd bij de Scheepswerf Mulder en Suurmeijer te Foxhol (Gr.) voor vaargebied letter F.
1971-08-21: Final Fate:
Onderweg met een lading kunstmest van Rotterdam naar Boston (Lincs.) na een aanvaring met het West-Duitse m.s. 'Zaanstroom' (charter HSM) op ca. 30 mijl noordwest van Hoek van Holland zware kopschade opgelopen. Opgelegd in Vlaardingen na lossing van de lading. De assuradeuren verklaarden het schip total loss en het werd op 25 januari 1972 verkocht voor de sloop aan Frans Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht waar ze al op 16 december 1971 was aangekomen.
Het Vrije Volk 21-08-1971: HOENDIEP en Zaanstroom in botsing. (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam — Op 30 mijl ten noordwesten van Hoek van Holland zijn de Nederlandse coaster 'Hoendiep' (199 ton) en het Duitse schip Zaanstroom (500 ton) met ekaar in aanvaring gekomen. De 'Hoendiep', die na de botsing lichte slagzij maakt is nu onderweg naar Rotterdam. De Zaanstroom gaat IJmuiden. Beide schepen hebben laten weten geen assistentie nodig te hebben.

Afbeeldingen


Omschrijving: De 'Antilope' tijdens de afbouw in 1939 bij Scheepswerf 'Vooruitgang' te Foxhol.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Werf

Omschrijving: 'Antilope' - 1939
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Antilope' 1939
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Rayner, Tom, Ryde, IoW.

Omschrijving: 'Antilope' (1939)
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ANTILOPE
Collectie: Andriesse, Jan
Onderwerp: Kade

Omschrijving: HOENDIEP
Collectie: Gorter, Dick
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: 'Hoendiep' (ex Antilope') at Jersey.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Hocquard, D.P. (Dave)

Omschrijving: 'Hoendiep' bj 1939 (ex 'Antilope')
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: HOENDIEP Swinefleet
Collectie: -
Vervaardiger: Hill, Charlie A.

Omschrijving: De 'Hoendiep' met zware kopschade na de aanvaring op 21.08.1971 met het Duitse ms 'Zaanstroom'.
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Schade