Inloggen
ZUIDLAND - ID 7513


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1931
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5218834
Nat. Official Number: 5240 Z ROTT 1931
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouwwerf Gebroeders Pot, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 850
Launch Date: 1931-09-28
Delivery Date: 1931-12-17
Technical Data

Engine Manufacturer: Humboldt-Deutz Motoren A.G., Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 330
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type (280x450)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 426.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 263.00 Net tonnage
Deadweight: 636.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 28818 Cubic Feet
Bale: 26000 Cubic Feet
 
Length 2: 46.35 Meters Registered
Beam: 7.79 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.73 Meters Depth, moulded
Draught: 3.25 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1939
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 330 PK Deutz Type (320x450) 9 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1931-12-17 ZUIDLAND
Manager: T. den Hartigh, Antwerp, Belgium
Eigenaar: N.V. Motorschip Zuidland, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: QDNB
Additional info: 1934 callsign PIZB

Date/Name Ship 1950-12-27 WESTROPA
Manager: C. Holscher's Kustvaartbedrijf N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Harm Boon Harmszn., Overschie, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Overschie / Netherlands
Callsign: PIOD

Date/Name Ship 1959-11-09 MANA
Manager: Nikos Kathreptis & Co., Piraeus, Greece
Eigenaar: Nikos Kathreptis & Co., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SVWO
Additional info: £ 14.000,--

Date/Name Ship 1966-00-00 MANA
Manager: Emanuel Pitsiladis & Co., Hällekis, Greece
Eigenaar: Emanuel Pitsiladis & Co., Hällekis, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SVWO

Date/Name Ship 1970-12-00 FORTUNA
Manager: B. Farandatos & Ch. Contos, Piraeus, Greece
Eigenaar: B. Farandatos & Ch. Contos, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SVWO

Date/Name Ship 1973-00-00 FORTUNA
Manager: S. Hatzigiannakis & Co., Piraeus, Greece
Eigenaar: S. Hatzigiannakis & Co., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SVWO

Ship Events Data

1931-12-08: Als ZUIDLAND, zijnde een motorvrachtschip, metende 425.83 tons, liggende te Bolnes, door C.J Lambrechtse, scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van de N.V. Motorschip Zuidland te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 5240 Z ROTT 1931 op het achterschip op het kampanjedek naast lichtkap kombuis aan stuurboordzijde.
1931-12-18: Algemeen Handelsblad 18-12-1931: Scheepsbouw. Het voor rekening van de N.V. Motorschip Zuidland, te Rotterdam, door de Scheepsbouwwerf Gebr. Pot, te Bolnes, nieuwgebouwde motorschip "ZUIDLAND" heeft op den N. Waterweg met goed gevolg proefgevaren. De afmetingen bedragen 46.35 X 7.79 X 2.73 m. Draagvermogen ca. 6SO ton. Het is voorzien van een 6 cylinder 330—396 I.P.K. direct omkeerbaren Deutz Dieselmotor. Het schip is gebouwd onder toezicht van Bureau Ventas in de hoogste klasse kustvaart- Bij den proeftocht werd een gemiddelde snelheid van 9.9 mijl gehouden.
Voorwaarts 18-12-1931: Scheepsbouw. Het nieuwe motorschip Zuidland heeft op den Nieuwen Waterweg een geslaagden proef tocht gehouden. Het schip is gebouwd door de scheepsbouwwerf Gebr. Pot te Bolnes in opdracht van de N.V. motorschip Zuidland, directeur de heer T. den Hartigh te Rotterdam. De afmetingen bedragen 46.35 X 7.79 X 2.73 M. De tonnenmaat is 525.83 bruto en 263.24 netto reg tons. Het is voorzien van een 6 cylinder 330—396 I.P.K. direct omkeerbaren Deutz Dieselmotor, verder van electrische winchen en een electrisch ankerspil. Het is gebouwd met een „raised-quarterdeck" waardoor de verhouding tusschen kubieken inhoud en draagvermogen zeer gunstig is. Het draagvermogen is pl.m. 630 ton. Bij den proeftocht werd een gemiddelde snelheid van 9.9 mijl behouden, waarna het schip tot volle tevredenheid door de reederij werd overgenomen.
1932-09-30: Het Vaderland 05-10-1932: Nieuwpoort, 30 Sept. Het Nederlandsche m.s. “ZUIDLAND”, dat de afgeloopen nacht van hier met een lading cement naar Nantes vertrok, kwam in aanvaring met een Belgische loodsboot en keerde naar hier terug. Nadat de schade was opgenomen, zette het schip de reis voort. De “Zuidland” passeerde inmiddels 1 Oct. Dungeness.
1932-10-30: De Gooi- en Eemlander 02-11-1932: Vlissingen, 30 Oct. Het Nederlandse m.s. „ZUIDLAND", op reis van Groningen naar Liverpool, is heden hier aangekomen met motorschade en beschadigde schroef.
1932-11-01: De Tijd 02-11-1932: Zuidland, Vlissingen, 1 Nov. Het Nederlandsche m.s.”ZUIDLAND”, dat hier met motor en schroefschade arriveerde, moet in het droogdok voor reparatie. Aanbevolen wordt een gedeelte van de lading te lossen.
1934-01-06: Algemeen Handelsblad 07-01-1934: Zuidland. (Londen, 6 Jan.) Het Nederlansche motorschip “ZUIDLAND” is op de Schelde nabij Terneuzen aan den grond gevaren.
Het Vaderland 07-01-1934: Schip aan den grond geloopen. Het onder Nederlandsche vlag varende m.s. „Zuidland", van de Agende Maritime Hartigh te Antwerpen, is in het vaarwater van Everingen aan den grond geloopen. Het schip zit zeer hoog, zoodat het vlot maken moeilijk gaat. Men is bezig de tanks leeg te pompen, terwijl sleepboot-assistentle aanwezig is.
1936-02-27: Het Vaderland 28-02-1936: Schip in aanvaring met een spoorbrug. Gisteravond heeft zich bij de spoorbrug van Boom bij Antwerpen een eigenaardig ongeval voorgedaan, waarbij het Nederlandsche motorschip ZUIDLAND vrij aanzienlijke schade heeft opgelopen, doch waarbij geen persoonlijke ongelukken te betreuren zijn. De brug stond open toen het motorschip Zuidland. dat 526 br. ton meet en thuisbehoort te Rotterdam, naderde. Men sloot op dat oogenblik de brug, zoodat het schip er onder werd vastgeklemd. De brug werd door het schip ten deele opgelicht, tengevolge waarvan de spoorrails werden verwrongen. Het spoorwegverkeer tusschen Antwerpen en Gent ondervond hierdoor geruimen tijd vertraging.
1938-10-29: De Banier 01-02-1939: Raad voor de scheepvaart. Een aanvaring op de Schelde. Amsterdam, 31 Jan. —De Raad voor Scheepvaart heeft vanmorgen een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de aanvaring van het 425.83 B. R. T. metende m.s. „ZUIDLAND" met het Belgische binnenmotorschip „Transport 22" op de Schelde bij Burght op 29 October van het vorige jaar. Als getuige werd gehoord de kapitein van de „Zuidland". Hij verklaarde, dat hij dien dag om ongeveer zeven uur in den avond van Rumst was vertrokken naar Shoreham. Het schip was geladen met metselsteenen en er was een loods aan boord. Tijdens het afvaren van de Schelde werd het mistig. Het zicht werd steeds slechter en in verband met deze omstandigheden werd voortdurend zeer langzaam gevaren. Ter hoogte van het schitterlicht bij Burght kwam er plotseling een mistbank over het water, waardoor men niets meer kon zien. De motor werd gestopt en er werden mistseinen gegeven. De „Zuidland" lag gestrekt in de rivier. Er werd besloten voor anker te gaan en daarom werd stuurboord opgedraaid. Op hetzelfde moment — zoo verklaarde de kapitein verder — zag de stuurman, die voorop den „bak" stond, aan stuurboord een rood lichtje en werden drie of vier korte stootjes gehoord. Enkele seconden later volgde er een geweldige klap. De „Zuidland" was in botsing gekomen met het kleine, 254 ton metende Belgische scheepje „Transport 22". De beide schepen kregen ernstige averij en moesten naar den wal worden gesleept. De voorzitter: De verklaringen van den kapitein van het Belgische scheepje, die bij het ongeluk een pols heeft gebroken, verklaart het ongeval heel anders. Schriftelijk heeft hij meegedeeld, dat de „Zuidland" plotseling dwars voor de „Transport",, die gestrekt in het vaarwater moet hebben gelegen, overging, U geeft elkaar de schuld. De kapitein: Het is precies gebeurd, zoals ik het U vertel. De voorzitter: Nu moet u eens goed 1uisteren kapitein. Ik heb hier een brief voor mij liggen van uw reederij, waarin staat te dat U in het bijzijn van twee getuigen verklaard, dat U in het vooronderzoek niet de ware toedracht hebt verteld. Voorts moet U meegedeeld hebben, dat U later wel eens de waarheid zou vertellen. Wat is er eigenlijk gebeurd? De kapitein: Kijk eens heeren, ik kan niet goed met den stuurman opschieten. Ik ben er van overtuigd, dat deze het roode licht van de „Transport" eerder had moeten zien. Er was dan nog gelegenheid geweest met volle kracht achteruit te slaan. Een aanvaring was in dat geval niet gebeurd. Uit het verdere verhoor kwam o.m. vast te staan, dat de „Transport 22" geen toplicht voerde. De inspecteur-generaal gaf uiting aan zijn teleurstelling over het feit, dat het niet mogelijk is geweest den kapitein van de „Transport 22" te hooren, omdat de verklaringen van beide gezagvoerders lijnrecht tegenover elkaar staan. Spr. was echter van meening, dat op de navigatie aan boord van de „Zuidland" geen aanmerkingen zijn te maken. De verlichting aan boord van het Belgische scheepje liet veel te wenschen over, hetgeen — zoo zeide hij bij schepen in de binnenvaart een veel voorkomend verschijnsel is. Spr. was van meening dat het relaas van den Belgischen kapitein niet aannemelijk klinkt. Ware deze lezing wel juist, Algemeen Handelsblad 11-03-1939: Raad voor de Scheepvaart. Inzake de aanvaring, tijdens mist, van het Nederlandsche motorschip „Zuidland" met de Belgische binnenmotorboot „Transport 22" op de rivier De Schelde boven Antwerpen, op 29 October jl. is de raad van oordeel, dat de toedracht van deze aanvaring niet met zekerheid is vast te stellen.
1940-05-00: Tijdens de oorlog uitgeweken naar Engeland. Oorloggeschiedenis: 1940-14-jul m.v.”Zuidland” depart Southend with 11 vessels in 'Convoy CW.5' for Falmouth with two other Dutch coasters “Express” 1929-195 BRT and “Hoop op Zegen” 1930-197 BRT. 1940-16-jul Convoy CW.5 arrived at Falmouth. 1942-03-jul m.v.”Zuidland” depart Methil with 36 ships in 'Convoy EN.106' with destination Loch Ewe. 2 other Dutch ships took part in this convoy. “Berkel”1930-2130 BRT-and “Trompenberg” 1919- 1995 BRT. 1952-05-jul Arrive Loch Ewe. 1944-10-jun m.v.”Zuidland” depart Southend with 37 ships in 'Convoy ETC.6' and 3 escorts for Seine Bay. The Dutch coaster “Brem” 1929-428 BRT-took part in this convoy. 1944-12-jun Convoy ETC.6 arrived Seine Bay. 1944-15-jun m.v.”Zuidland” depart Seine Bay with 11 ships and 2 escorts in 'Convoy FTC.8' for Southend with The Dutch coaster “Brem” 1929-428 BRT-took part in this convoy. 1944-16-jun Convoy FTC.8 arrived Southend. 1944-17-jun m.v.”Zuidland” depart Southend with 27 ships in 'Convoy ETC.12' and 3 escorts for Seine Bay. 3 other Dutch coasters “Brem” 1929-428 BRT-”Cresendo” 1935-348 BRT and “Tromp”1932- 391 BRT took part in this convoy. 1944-18-jun Convoy ETC.12 Arrived Seine Bay. 1944-23-jun m.v.”Zuidland” depart Seine Bay with 19 ships and 0 escorts in 'Convoy FTC.15' for Southend with the Dutch coasters “Cresendo” 1938-348 BRT and “Zuiderhaven” 1941-315 BRT.-took part in this convoy. 1944-24-jun Convoy FTC.15 arrived Southend. 1944-25-jun m.v.”Zuidland” depart Southend with 17 ships in 'Convoy ETC.18' and 2 escorts for Seine Bay. 4 other Dutch coasters “Actinia”1937-352-”Erna” 1940-361-”Oosterhaven” 1941-320 BRT and “Zuiderhaven” 1941-315 BRT. took part in this convoy. 1944-26-jun Convoy ETC.12 arrived Seine Bay. 1944-28-jun m.v.”Zuidland” depart Seine Bay with 20 ships and 3 escorts in 'Convoy FTC.20' for Southend The Dutch m.v. “Vliestroom” 1912-655 BRT-took part in this convoy. 1944-29-jun Convoy FTC.20 arrived Southend. 1944-30-jun m.v.”Zuidland” depart Southend with 35 ships in 'Convoy ETC.23' and 3 escorts for Seine Bay. 3 other Dutch coasters “Njord” 1939-374 BRT-”Ton S” 1937-466 BRT-and “Tromp” 1932- 391 BRT took part in this convoy. 1944-01-jul Convoy ETC.23 arrived Seine Bay. 1944-03-jul m.v.”Zuidland” depart Seine Bay with 31 ships and 0 escorts in 'Convoy FTC.25' for Southend with the Dutch coasters ”Ton S” 1937-466 BRT-and “Tromp” 1932-391 BRT took part in this convoy. 1944-04-jul Convoy FTC.25 arrived Southend. 1944-07-jul m.v.”Zuidland” depart Southend with 28 ships in 'Convoy ETC.30' and 2 escorts for Seine Bay. 3 other Dutch coasters “Oosterhaven” 1941-320 BRT-“Tromp” 1932-391 BRT and “Zeeland II” 1930-421 BRT took part in this convoy. 1944-08-jul Convoy ETC.30 arrived Seine Bay. 1944-10-jul m.v.”Zuidland” depart Seine Bay with 32 ships and 3 escorts in 'Convoy FTC.32' for Southend. 3 Dutch coasters “Oosterhaven” 1941-320 BRT-“Tromp” 1932-391 BRT and “Zeeland II” 1930- 421 BRT took part in this convoy. 1944-11-jul Convoy FTC.32 arrived at Southend. 1944-14-jul m.v.”Zuidland” depart Southend with 21 ships in 'Convoy ETC.37' and 2 escorts for Seine Bay. 2 other Dutch coasters “Euterpe” 1903-897 BRT and ”Zuiderhaven” 1941-315 BRT took part in this convoy. 1944-15-jul Convoy ETC.37 arrived Seine Bay. 1944-17-jul m.v.”Zuidland” depart Seine Bay with 27 ships and 2 escorts in 'Convoy FTC.39' for Southend. Dutch coaster “Zuiderhaven” 1941-315 BRT took part in this convoy. 1944-18-jul Convoy FTC.39 arrived Southend. 1944-18-jul After leaving Southend arrived to Southampton.
1949-09-25: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart in zake het aan de grond lopen van het m.s. Zuidland op de rotsen tussen Souter Point en de Tyne-monding tijdens reis in ballast van Rotterdam naar New Castle. Het kwam na enige uren op eigen kracht weer vlot en het is een geluk geweest dat het schip er zo goed af gekomen is en dat het weer zo goed gebleven is. Bij doorkomende deining zou het verlies van het schip zeer waarschijnlijk zijn geweest.
Oordeel van de Raad is dat bij het naderen van de Tyne-mond door stuurman H.A.A. Brunt, die op 25 september sinds 20.00 de wacht had, verschillende fouten zijn gemaakt. Het was een verzuim de kaart, waarop genavigeerd werd, niet op de brug te hebben terwijl daar wel een goede kaartentafel beschikbaar was. De stuurman moest nu onder zeer ongunstige omstandigheden de brug verlaten om in de kaart te gaan kijken. De stuurman heeft niet goed de gis bijgehouden. De Zuidland bevond zich daardoor veel dichter bij Souter Point dan de stuurman aannam. Toen het dikker van de mist werd had de stuurman, nu hij dacht dicht bij de Tyne monding te zijn, vaart moeten minderen of stoppen voordat hij kapitein O. Liemberg ging roepen. Hij heeft er ook te veel op vertrouwd dat de roerganger, G.P.C. Sol, wel zou weten op welke lichten hij moest aan sturen. Het is een grote nalatigheid van de stuurman dat hij, nadat het dikker werd van de mist, geen enkele keer de roerganger heeft gecontroleerd. Toen de kapitein boven kwam, was de situatie reeds zo gevaarlijk, dat deze geen tijd meer had zich te realiseren hoe deze was, voordat het schip vastliep. De Raad is dan ook van oordeel dat kapitein Oomke Liemberg, geboren 26 januari 1915, wonende te Groningen, geen schuld treft voor het aan de grond lopen van de Zuidland, maar dat dit geweten moet worden aan schuld van de stuurman. De Raad bestraft stuurman Hendrik A.A. Brunt, geboren 5 maart 1907 en wonende te Den Haag door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein of stuurman te varen op kustvaartuigen voor de tijd van twee maanden. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 29 juni 1950.
1952-10-06: Het Vrije Volk 08-10-1952: WESTROPA—Het nederlandse m.s. ”Westropa”, dat 6 October in de Washbaai aan de grond was gelopen is 7 October door de sleepboot “Oceanus” vlot gesleept en vertrekt 8 October van Washbaai naar Antwerpen.
1955-02-16: Het Vrije Volk 19-02-1955: “WESTROPA” heeft lekkage. 16-02-1955 aan de grond gelopen. De Nederlndse kustvaarder “Westropa” met stukgoed naar Skive en Nykobing (Mors) arriveerde te Aarhus. Het schip heeft bij bij Bolsaks aan de grond gezeten en heeft lekkage in de tanks. Met scheepspompen kan het water van de ruimen worden vrijgehouden.
Leeuwarder courant 01-07-1955: Kustvaart-kapitein schuldig aan stranding. De raad van de Scheepvaart heeft de 32-jarige gezagvoerder A. de G. uit Den Haag van de 426 brt metende kustvaarder „WESTROPA", diens bevoegdheid om als kapitein te varen ontnomen voor de tijd van vier weken.
Op Woensdagavond 16 Februari jl. was het schip, varende in de grote Belt op weg naar Aarhus kort na zeven uur op de West Bolsats gestrand, waarbij de kustvaarder vrij aanzienlijke bodemschade opliep. In zijn conclusie merkte de inspecteur-generaal o.a. op dat, toen de kapitein die middag de wacht van de stuurman overnam, de plaats waar het schip zich bevond, niet exact bekend was. Het horloge van de stuurman wees twaalf minuten vroeger aan dan dat van de gezagvoerder. Nagelaten was het log uit te vieren, zodat plaats en snelheid hadden kunnen worden bepaald. Toen de kapitein op 'n bepaald moment 'n boei passeerde, had hij er zich niet van overtuigd welke dit was. De kardinale fout van de kapitein noemde de inspecteur-generaal 't feit, dat deze, wetende dat 't bestek niet exact was, doorvoer, waarop de stranding volgde.
1955-04-29: Het Vrije Volk 29-04-1955: 7.000ste 31 dagen eerder op Waterweg. Het vandaag binnengekomen Nederlandse m.s. „WESTROPA", komende van Kopenhagen met stukgoed geladen, is het 7000ste schip dat sinds 1 Januari 1955 de Waterweg is binnengekomen. In 1954 kwam het 7000ste schip binnen op 29 Mei.
1957-11-18: NvhN 19-11-1957: Kustvaarder WESTROPA in moeilijkheden. De Nederlandse kustvaarder Westropa, die 476 ton meet, heeft gisteravond een S.O.S.-bericht uitgezonden omdat hij tengevolge van machineschade stuurloos in het Kanaal ronddreef. Het schip seinde dat de motor niet meer functioneerde, dat er een zware storm stond en dat het zich bevond 25 km. ten noorden van de kust van het eiland Guernsey, een der Kanaaleilanden. De Westropa seinde voorts dat hulp van sleepboten dringend gewenst werd en dat aan boord de reddingboot gereed werd gehouden om, indien nodig, de bemanning in veiligheid te brengen. Op dit S.O.S.-bericht meldde zich de Nederlandse kustvaarder Capella, die seinde, dat er sleepboten naar de Westropa onderweg waren. De sleepboot Cycloop van Wijsmuller, die bij het eiland Wight bezig is met bergingswerkzaamheden van een Italiaans schip, zette terstond koers naar de Westropa. De afstand bedroeg ongeveer 70 mijl van het hulpbehoevende schip. Ook de Franse sleepboot Abeille 10 uit Cherbourg en een Engels schip gingen op weg naar de Westropa. De Nederlandse Cycloop kreeg vanochtend vroeg met de seinlamp verbinding met de Westropa. Om half zeven had de Cycloop aan de Westropa vastgemaakt. De sleep zette daarna koers naar Cherbourg.
Het Vrije Volk 19-11-1957: 'Westropa' riep sleephulp in. (Van een onzer verslaggevers) De Rotterdamse kustvaarder Westropa kreeg vanmorgen op veertig mijl afstand van Cherbourg machineschade. Het met ijzer geladen schip dreef snel en gevaarlijk af en vroeg dringend sleepboothulp. Drie sleepboten kwamen onmiddellijk ter assistentie. De laatste berichten meldden, dat de sleepboot „Cycloop" van Bureau Wijsmuller bij het drijvende schip was. Volgens de laatste radiotelefonische meldingen zal de IJmuidense zeesleper, de „Westropa", die eigendom is van de rederij H. Boon te Rotterdam, naar Cherbourg brengen. Het schip was onderweg van Antwerpen naar Nantes.
1976-00-00: Final Fate:
In 2e kwartaal 1976 gesloopt in Italië door Giuseppe Riccardi, Vado Ligure.

Afbeeldingen


Omschrijving: 'Zuidland' 1931
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Taylor, E.N., Gosport (UK)

Omschrijving: 'Zuidland'
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Westropa'
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Westropa'
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto