Inloggen
BAB-T - ID 750


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1952
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5033349
Nat. Official Number: 667 Z HAARL 1952
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepsbouwwerf v/h De Groot & van Vliet, Slikkerveer, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 286
Date Laid Down: 1951-08-22
Launch Date: 1952-01-10
Delivery Date: 1952-03-12
Technical Data

Engine Manufacturer: Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Cologne (Köln), German Federal Republic
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 540
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Nr. 1402981-88 Type RV8M545 (320x450)
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 340.00 Net tonnage
Deadweight: 837.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 38380 Cubic Feet
Bale: 35320 Cubic Feet
 
Length 1: 55.80 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 52.31 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 9.04 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.42 Meters Depth, moulded
Draught: 3.57 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1952-03-12 BAB T
Manager: Scheepvaartkantoor J. Tavenier (ca. 1959 N.V.), Zaandam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Zeevaartmaatschappij Zaandam I, Zaandam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zaandam / Netherlands
Callsign: PCXH

Date/Name Ship 1966-12-19 ANNA SAIN
Manager: Germano Sain, Trieste, Italy
Eigenaar: Germano Sain, Trieste, Italy
Shareholder:
Homeport / Flag: Trieste / Italy
Callsign: IJWT

Date/Name Ship 1974-00-00 THALIA
Manager: M. Mouzakis & N. Dendrinos, Piraeus, Greece
Eigenaar: M. Mouzakis & N. Dendrinos, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SVER

Date/Name Ship 1983-00-00 THALIA
Manager: Constantinos Mouzakis, Piraeus, Greece
Eigenaar: Constantinos Mouzakis, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SVER

Date/Name Ship 1985-00-00 THALIA
Manager: Mavrelou Bros., Piraeus, Greece
Eigenaar: Mavrelou Bros., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SVER

Date/Name Ship 1987-00-00 THALIA
Manager: Unknown, Piraeus, Greece
Eigenaar: Unknown, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece
Callsign: SV3417

Date/Name Ship 1992-00-00 IPAPADI L
Manager: Unknown, Greece
Eigenaar: Unknown, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Greece
Callsign: SV3417

Ship Events Data

1952-03-07: Als BAB-T, zijnde een motorschip, metende 1416.40 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage d.d. 04-03-1952, no. 8694, liggende te Rotterdam, door J. Wigmans, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 667 Z HAARL 1952 op het achterschip aan B.B. zijde in achterwand dekhuis, 3.20 m. uit hekplaat, 0.50 m. uit lengteas en 1.32 m. uit dek
1957-06-00: Liggend in het Vänermeer (Zweden) verhinderde een landverschuiving nabij Lila Edet de doorvaart door het Götakanaal. (Zelfs een halve papierfabriek werd meegesleurd in het kanaal.) Samen met een veertigtal andere schepen kon pas na zes weken wachten (er moest eerst een nieuwe doorgang worden gebaggerd) de reis worden voortgezet.

Samenstelling uit meerdere krantenberichten (door Ben Scholten). 11-06-1957. Drie doden. Miljoenen schade. Aardverschuiving splitst sulfaatfabriek in tweeën.
Gothenburg, Zweden (UP) — Drie mensen zijn gedood bij een aardverschuiving, die in de omgeving van Gothenburg plaats vond. Zij waren te laat weggegaan uit de grote sulfaatfabriek, die door de verschuiving letterlijk door midden werd gesneden. Een scheur in de grond, die steeds wijder werd had de 250 arbeiders al enkele uren voor de eigenlijke verschuiving gewaarschuwd voor het dreigende gevaar. Twee arbeiders werden ernstig gewond. De schade zal, volgens een schatting van deskundigen in de miljoenen lopen. De wal van de rivier de Göta werd door de verschuiving over een lengte van anderhalve kilometer in het water geschoven. Het scheepsverkeer op deze waterweg tussen Gothenburg en het meer Vänern, waar elke dag ongeveer 60 schepen gebruik van maakten, zal maandenlang gesloten moeten worden. Naar schatting liggen nu ongeveer 60 schepen opgesloten in het Vänern meer, die daar zullen moeten wachten tot de aardmassa's uit de rivier verwijderd zijn. Hierbij zijn 14 Groninger kustvaarders, die hout kwamen laden en door de gedwongen ligging grote schade aan hun reders berokkenen. De schepen zijn: Bruiser, Confidence, Egbert Wagenborg, Henriëtte B, Jan, Makkum, Paraat, Admiraal de Ruyter, Soli Deo Gloria, Tuko, Wilja B, IJsselborg, Taifoen. Een ernstig probleem is verder, dat olie uit de opslagplaatsen bij de sulfaatfabriek in de rivier stroomt die drinkwater levert aan de haven Gothenburg. Men is onmiddellijk gestart met pogingen dit wegvloeien van olie stop te zetten, maar niemand kan zeggen of men succes zal hebben. Deskundigen waarschuwen ervoor, dat men nieuwe verschuivingen kan verwachten. Ongeveer 30 families werden uit hun huizen geëvacueerd. De schade aan de sulfaatfabriek wordt geschat op ongeveer elf miljoen gulden. Verder kwamen meldingen binnen van grote schade op verschillende plekken langs de rivier, waar een achttien voet hoge vloedgolf op de oevers beukte.
11-06-1957: Van onze correspondent) Stockholm, dinsdag. Twaalf Nederlandse kustvaarders zijn na de aardverschuiving, die vrijdag bij het dorp Lilla Edet, 55 km noordelijk van Gothenburg plaatsvond en waardoor het scheepvaartverkeer op de Götarivier volledig lag gestremd, in de haven rondom het Vänermeer ingesloten. Dit lot wordt door 21 Zweedse, 16 Duitse en 2 Russische schepen en een Noors schip gedeeld. De namen der Nederlandse, voornamelijk uit de provincie Groningen afkomstige schepen, die bezig waren hout te laden, zijn: Tuko, Makkum, Paraat, Wilja B, Soli deo Gloria, IJsselborg, Henriëtte B, Confiance,' Egbert Wagenborg. Jan, Bruiser en Admiraal de Ruvter, die in totaal een thans tot werkeloosheid gedoemde bemanning van ten minste 130 knapen hebben.
05-07-1957 (Van onze correspondent) Gothenburg. donderdag. Kapiteins en bemanningen van de 94 kustvaarders van zes nationaliteiten hebben donderdagmiddag vier uur een zucht van verlichting geslaakt. Op dat moment werd bekend, dat de vaargeul door de logge leemmassa, die tijdens de aardverschuiving van 7 juni de 80 km lange Göta-rivier volledig had gestremd, eindelijk gereed was gekomen. Vier uur later deed de kustvaarder „Paraat" zijn naam eer aan door als eerste van de 14 Nederlandse schepen, die met 70 lotgenoten van andere landen een maand in het Vaner-meer ingesloten zijn geweest, door de 40 m brede vaargeul langs het gebied van de ramp richting Gothenburg te stevenen. Onmiddellijk daarna kwam de beurt aan de Soli Deo Gloria". Vrijdagmorgen omstreeks vier uur zullen de „IJsselborg". de „Bruiser" en de „Jan" volgen en daarna komt de beurt aan „Egbert Wagenborg", „Confiance", „Admiraal de Ruyter" en „Duurt". Daarachter lagen donderdagavond: „Taifoen", „Bab T", „Henriëtte B", „Tuko" en „Makkum",
05-07-1957 (Van onze Zweedse correspondent) Donderdagmiddag vier uur is de voorlopige vaargeul door de Gota rivier op de plaats waar deze op 7 juni vijftig kilometer noordelijk van de Zweedse havenstad Gotenburg door een aardverschuiving volledig werd gestremd, gereedgekomen. Drie uur later kon de eerste van de veertien Nederlandse kustvaarders die een maand lang in de havens rond het Vänermeer ingesloten zijn geweest, uit zijn isolement worden verlost. Dat was de „Paraat",' die, onmiddellijk door de „Soli Deo Gloria gevolgd, die richting Gothenburg, het gebied van de ramp passeerde. Deze twee Nederlandse schepen lagen er het gunstigst voor. De maar al te welkome „bevrijdingsactie" duurde tot donderdagavond negen uur. Men achtte het niet verantwoord de vaartuigen na het invallen van de duisternis door de vrij gebrekkige vaargeul te loodsen.. Vanmorgen. is het verkeer opnieuw geopend. Voor Nederlandse kustvaarders de „Bruiser", de „IJsselborg" en de „Jan", „Egbert Wagenborg", de „Confiance", de „Admiraal de Ruyter" en de „Duurt". De positie van „Bab I', „Taifoen", Tuko", „Henriëtte B." en „Makkum" is minder goed en het was de vraag, of deze schepen vandaag Gotenburg nog zouden kunnen bereiken. In totaal verdrongen zich donderdag op het Trollhatten kanaal tussen Lilla Edit en Trollhatten niet minder dan 94 schepen, veertien Nederlandse, 24 Duitse, 52 Zweedse, twee Russische, een Deen en een Noor die na in vier sluizen te zijn geschut een voor een door de vaargeul moeten gaan. Hiermee is vanzelfsprekend veel tijd gemoeid. Zodra donderdagmiddag het startsignaal voor het eerste schip, een kleine Zweedse tanker , werd gegeven, ging onder de bemanning van alle vaartuigen een gejuich op. „De hemel zij dank, eindelijk", zo riep men in zes talen.
1957-08-24: Op Zaterdag 24-08-1957 in positie 52.55 N, 04.30 E boven de Haaksgronden motorschade opgelopen. Het schip was op weg met een lading hout uit Finland naar Zaandam.
Leeuwarder courant 26-08-1957: In Haaksgronden. De sleepboot „Holland" van de rederij Doeksen op Terschelling heeft zaterdagmiddag de met hout geladen kustvaarder „Bab. T" van de rederij Tavenier te Zaandam, die noordwest van de Haaksgronden machineschade opliep, binnengebracht in de haven van Den Helder. Omstreeks twee uur maakte de „Bab-T" radiotelefonisch een contract met de rederij Doeksen, waarop de „Holland" de haven uitstoof. De zeesleper was tegen de avond in Terschelling terug.
Het Vrije Volk 26-08-1957: Slepers stoven af op schepen in nood. (Van onze verslaggevers) Noodseinen van schepen, die door de storm in moeilijkheden waren geraakt, hebben langs de gehele kust sleepboten in actie gebracht. Terwijl overal de loodsdiensten waren gestaakt en in verschillende havens schepen van boeien of ankers sloegen, voeren de zeeslepers uit om hulp te bieden aan, Duitsers en Nederlanders. Twee schepen raakten ter hoogte van de Haaksgronden in grote moeilijkheden. De zeeslepers „Friesland" van Wijsmuller uit IJmuiden en de „Holland" van Doeksen op Terschelling hebben zondagmiddag slag geleverd om het in noodverkerende Duitse vrachtschip „G. Elfering". De Friesland was er het eerst bij maar de Holland ging met het schip weg omdat de mannen van Doeksen inmiddels een contract hadden afgesloten met de vertegenwoordiger van de rederij in Rotterdam. De concurrentiestrijd speelde zich af op de grens van hun werkterrein. Tussen de mannen van de Friesland en de Holland is echter over deze 'miljoenenstrijd' geen kwaad woord gevallen. Wel, tussen de Holland en Scheveningen-Radio. Want de marconist van de Holland zond een boze aanklacht tegen het kuststation de ether in: de ernstige' beschuldiging namelijk dat Scheveningen-Radio het Bureau Wijsmuller voorrang verleende bij gesprekken boven Doeksen. De directeur van Scheveningen-Radio, de heer C. van Geel deelde ons mede, dat er helaas sprake is geweest van een misverstand. De twee dringende gesprekken kwamen vrijwel gelijktijdig binnen. Doeksen was slechts enige seconden eerder dan het Bureau Wijsmuller. „Helaas is het laatste gesprek eerder, doorverbonden. Dit had niet mogen gebeuren," aldus de heer Van Geel, „maar van opzet is in het geheel geen sprake." In elk geval slaagde de Holland er zondagavond tegen 9 uur in om de Duitser, die een groot deel van zijn deklading verspeelde, op sleeptouw naar Den Helder te nemen. De coaster Bab T, uit Zaandam verzocht zaterdagmiddag dringend om sleepboothulp. Het schip kampte met machineschade. Hoewel de Friesland van Bureau Wijsmuller ook dit schip het eerst bereikte, was het de zeesleper Holland, die de Bab T. op sleeptouw nam naar Den Helder.
1958-04-19: De waarheid 19-04-1958: Vier Zaanse kustvaarders opgelegd. Het Zaanse Scheepvaartkantoor Tavenier zal 4 van zijn kustvaarders in de oude zeehaven van Zaandam opleggen, aldus bericht het blad voor de Zaanstreek". Gebrek aan vracht heeft ertoe geleid, dat althans voorlopig de Joost, Tilly, Bab-T en de Kaap St. Vincent zullen worden opgelegd. Normaal worden deze kustvaarders in deze tijd van het jaar ingezet op de route naar Zuidelijke havens, maar dit is niet meer lonend door de slechte vrachtenmarkt.
1966-12-08: Het Vrije Volk 08-12-1966: Op de Nieuwe Maas in Rotterdam, bij de Parkkade, is woensdagavond de Nederlandse coaster “Bab-T” bij het wegvaren door de sterke ebstroom tegen de nog aan de kade gemeerde Duitse coaster “Spiekeroog” gelagen. De “Spiekeroog” kreeg schade aan het achterschip.
1996-06-25: Final Fate:
Gesignaleerd voor de kust van het eiland Mykonos, Griekenland, gestrand en met slagzij en kennelijk al enige tijd geabandonneerd.
1999-00-00: Geen vermelding meer in het Lloyd's Register.

Afbeeldingen


Omschrijving: Proefvaart
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend **
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: BAB-T
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Leeuwen, Gebr. van

Omschrijving: BAB-T - Waalhaven, Rotterdam, 1966
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: BAB-T
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: BAB-T
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: BAB-T
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: De BAB-T lost een lading hout in Zaandam
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Kleyn, R. (Ruud)

Omschrijving: De THALIA te Mykonos, 19-04-1989
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: De THALIA te Mykonos, 19-04-1989
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: De THALIA te Mykonos, 19-04-1989
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: THALIA 18 mei 1988
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: IPAPADI L in juni 1996
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: IPAPADI L 12 juni 1993
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: IPAPADI-L als wrak op het strand van Mykonos in 1996
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Stranding