Inloggen
ZEUS - ID 7483


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1965
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 8138322
Nat. Official Number: 702 B LEEUW 1965
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Masten: Gearless
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Sneker Scheepsbouw Unie, Sneek, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 26
Launch Date: 1965-03-31
Delivery Date: 1965-07-17
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 6
Power: 400
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 14692 Type 6GB (220x380) 375 rpm.
Speed in knots: 10
 
Gross Tonnage: 455.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 223.00 Net tonnage
Deadweight: 571.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 60.62 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 58.33 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.45 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.17 Meters Depth, moulded
Draught: 2.21 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1973
Type: Rebuilt
Omschrijving: In 1973 verbouwd en de den verhoogd en in de Denemarkenvaart. Brandmerk: 4547 Z GRON 1973

Ship History Data

Date/Name Ship 1967-05-25 ZEUS
Manager: Klaas Foppe Vlietstra & Jan Wiltens, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Klaas Foppe Vlietstra & Jan Wiltens, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands

Date/Name Ship 1980-04-03 ZEUS
Manager: Klaas Foppe Vlietstra, Sneek, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Klaas Foppe Vlietstra, Sneek, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sneek / Netherlands

Date/Name Ship 1990-01-00 WARBER
Manager: Albert Visser & Mieke Bakker, Sneek, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Albert Visser & Mieke Bakker, Sneek, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sneek / Netherlands
Callsign: PIMJ
Additional info: Echtelieden, elk 1/2 deel.

Date/Name Ship 1996-00-00 WARBER
Manager: Scheepswerf Damen, Oldersum, Germany
Eigenaar: Scheepswerf Damen, Oldersum, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Oldersum / Germany

Ship Events Data

1965-04-02: NvhN 02-04-1965: Motorvrachtschip ZEUS in Sneek te water gelaten. Van de dwarshelling van de scheepswerf der Sneker Scheepsbouw Unie aan de Houkesloot is woensdagmiddag te water gelaten het ruim 800 ton metende motorvrachtschip Zeus dat in opdracht van de Scheepvaartonderneming Limburg te Maasbracht is gebouwd voor rekening van de rederij Zeus Smook & Wiltens te Delfzijl en bestemd voor de internationale binnenvaart. De lengte van het schip bedraagt 60 ½ m., de breedte 7.50, de holte 2.40 m. De Zeus is de vierde van een serie, waarvan op dezelfde werf nog twee schepen van gelijke grootte en uitvoering zullen worden gebouwd, eveneens in opdracht van Limburgia te Maasbracht.
1965-06-29: Op 29-06-1965 bij het Kadaster teboekgesteld als binnenvaartschip gebouwd in opdracht de Rederij Zeus, gevestigd te Delfzijl (Dit zijn de zwagers Otto Willem Smook en Jan Wilkens, de laatst genoemde in a.g.g.v.g.g.m. Nantje Smook.) (Na het overlijden van Otto Willem Smook wordt het schip opgelegd.)
1965-07-13: Op 13-07-1965 als ZEUS, zijnde een motorschip, metende 773.149 m3 bruto verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Groningen, no. G11609 d.d. 11-06-1965, liggende te Sneek, door A. Jonkers, ambtenaar bij de Scheepsmetingdienst te Rotterdam, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 702 Z LEEUW 1965 op het achterschip aan B.B. zijde in het boeisel, 0.45 m. uit hekplaat, 0.70 m. uit lengteas en 0.56 m. uit dek.
1966-06-18: NvhN 18-06-1966: Gevraagd: Op het m.s. ZEUS, 773 ton, 400 pk. Brons, gebouwd 1965, een schipper met zoon of knecht. Moet in bezit zijn van Rijnpatent etc. Loon nader overeen te komen. Het schip is ook geheel of gedeeltelijk te koop. Indien nodig hypotheek beschikbaar. Voor nadere inlichtingen: J. Wiltens, Rijksweg 73. Delfzijl, teL 05961-2096.
1973-08-22: Op 22.08.1973 als ZEUS, zijnde een motorschip, metende 1476.93 m3 inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage d.d. 02-08-1973 nr. 16634, liggende te Leer (Duitsland) in de zeevaart en door K. den Besten, ambtenaar bij de Scheepsmetingdienst te Groningen, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 4547 Z GRON 1973 op het achterschip aan B.B. zijde in het achterschot van de roef, 1.85 m. uit hekplaat, 1.50 m. uit lengteas en 1.30 m. uit dek. (Opm.: Het door de Bewaarder vermelde oude merk zijnde 702 B LEEUW 1965 is vernietigd.) Het schip nog steeds eigendom van Jan Wiltens en Klaas Foppe Vlietstra.
1987-11-13: Leeuwarder Courant 13-11-1987: Gevaarlijke situatie bij brug Grouw. Ramp dreigde door botsing twee schepen. Grouw - Het Friese waterland is gisteravond omstreeks zeven uur op het nippertje bespaard gebleven voor een ernstige verontreiniging van het milieu. Bovendien zijn de bemanningen van twee schepen en de brugwachter van de bruggen over het Prinses Margrietkanaal bij Grouw aan een ramp ontsnapt. In de brugopening kwam namelijk een met ruim achthonderd ton giftig en uiterst brandbaar methanol geladen tanker in aanvaring met een vrachtschip, dat eveneens een brandbare lading had, die bestond uit het vettige goedje sojaschroot. Ofschoon er voor vele duizenden guldens schade is aangericht ontstond er als door een wonder geen brand. Bovendien bleven de compartimenten heel, waarin zich het ook voor het milieu zo schadelijke methanol bevond. Het 690 metende vrachtschip, de ZEUS van schipper K. Vlietstra uit Sneek, liep zware schade op. Van de veel grotere 1655 ton metende Duitse tanker, de Eiltank 16, is de verschansing ingedrukt. Voorts ontstond veel schade aan de brugpijlers en het remmingwerk. De brugwachter zag het ongeluk aankomen en vreesde het ergste, gezien ook al het feit dat hij wist met een tanker met een gevaarlijke lading te doen te hebben. Hij vluchtte het brugwachtershuisje uit om uit de buurt van een eventuele explosie en een daarop volgende kolossale brand te komen. Toen die grote klap uitbleef, keerde hij naar zijn post terug om de brug weer te sluiten en allerlei regelingen te treffen. De kans op een grote ramp was inderdaad levensgroot aanwezig. Een woordvoerder van de rijkspolitie te water formuleerde het zo: „Voor hetzelfde geld was het wég brug en wég schepen geweest." De aanvaring ontstond als gevolg van een gebrek aan communicatie tussen de schippers en het feit dat - waarschijnlijk als gevolg van een storing - het zogenaamde onderdoorvaartlicht voor de schipper van de tanker bleef branden. Terwijl van de kant van Lemmer de Zeus naderde en groen licht had gekregen voor doorvaart door de brug, veronderstelde de schipper van de Eutank 16 dat hij onder de toen nog niet geopende brug door kon varen. Voor hem bleef het gele licht branden namelijk. Tot overmaat van ramp hadden de schippers via de marifoon geen contact met elkaar. De schipper van de Zeus stond via kanaal achttien in verbinding met de brugwachter. Zijn collega van de tanker luisterde echter als gebruikelijk uit op kanaal tien. De brugwachter had op grond van PTT-bepalingen niet de mogelijkheid in te grijpen en de Duitser te waarschuwen. Hij heeft namelijk alleen de beschikking over kanaal achttien. Een aanvaring was niet meer te voorkomen. Toen de beide schippers ontdekten dat er vlak voor de brug een tegenligger naderde, sloegen zij uiteraard meteen volle kracht achteruit, maar het was al te laat. Met een flinke klap botsten de schepen onder de geopende brug op elkaar. Daarbij moest vooral de Zeus het ontgelden. Het voorschip is over een groot stuk opgebold, terwijl bolders van hun plaats zijn gerukt en de deur van de voorroef is ontzet. Hoe groot die schade is was vanmorgen echter nog niet vastgesteld.
1996-00-00: In 1996 als inruil aan Scheepswerf Damen, Oldersum en daar opgelegd.
1998-09-09: Verkocht aan A. Springer, Rotterdam (1999 Sneek) en als PIRAAT in de binnenvaart.

Afbeeldingen


Omschrijving: Zeus 1965
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Zeus 1965
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Zeus 1965
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Zeus 1965
Gemaakt door: Groot, Harry de

Omschrijving: Zeus 1965 on River Eems inward bound for Delfzijl the 12th May 1983.
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: Warber 1965 ex Zeus.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Warber 1965 ex Zeus.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Piraat 1965 ex Warber ex Zeus on 11-04-2009 River Eems
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: Piraat 1965 ex Warber ex Zeus on 11-04-2009 Eemskanaal Delfzijl
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: Piraat 1965 ex Warber ex Zeus on 11-04-2009 Zeehavenkanaal Delfzijl
Gemaakt door: Olinga, F.J. (Frits)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: Piraat 1965 ex Warber ex Zeus on 16-04-2016, Nieuwe Maas.
Gemaakt door: Bolhuis, Riemer J. van

Omschrijving: Piraat 1965 ex Warber ex Zeus on 04-07-2019, Nieuwe Maas.
Gemaakt door: Goudriaan, J. (Koos)