Inloggen
AVONTUUR - ID 735

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1902
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 2573 WINSCH 1902
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Pieter Lucas Mulder, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1902-05-00
Technical Data

Gross Tonnage: 88.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 68.40 Net tonnage
Deadweight: 125.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 7000 Cubic Feet
Bale: 6700 Cubic Feet
 
Length 1: 24.76 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 22.45 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.08 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 1930-00-00
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 1930 gemotoriseerd: 2tew 2 cil 40 Pk Hanseat (HMG) gloeikop Type (190x360) 6 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1902-05-06 AVONTUUR
Manager: Jan Germs, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Germs, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Stadskanaal / Netherlands
Callsign: NGHL
Additional info: Binnenvaart

Date/Name Ship 1927-00-00 SOLI DEO GLORIA
Manager: Wopke Kalkhuis, Ulrum, Netherlands
Eigenaar: Wopke Kalkhuis, Ulrum, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Ulrum / Netherlands
Callsign: PSMC
Additional info: Call sign 1934: PHPL

Ship Events Data

1902-05-03: Dagregister deel 13, nummer 56, den zesden Mei negentienhonderd en twee. De ondergeteekende, Jan Germs, schipper van beroep en wonende te Stadkanaaal,verklaart hierbij dat hij is eenige eigenaaar van het staal ijzeren tjalkschip genaamd “Avontuur” gebouwd op de werf van Pieter Mulder te Stadskanaal, gemeente Wildervank, en groot blijkens meetbrief, afgegeven door den scheepsmeter Pieters te Hoogezand den 23 April 1900 twee, acht en zestig acht en veertig honderdste tonnen van twee drie en tachtig kubieke meter, welk vaartuig nimmer aan enig kantoor is te boek gesteld. Stadskanaal 3 Mei 1902 W.g. Jan Germs. In de kantlijn staat bijgeschreven 2573 en blijkens verklaring van den beëdigden scheepsmeter Pieters te Hoogezand den 23 April 1900 twee is nevens vermeld vaartuig gebrand als volgt: 2573 WINSCH 1902.
1928-07-04: Op 04.07.1928 als Soli Deo Gloria, zijnde een tjalkschip, groot 85.34 ton van 2.83 m3, liggende te Groningen door D. Loorbach, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Wopke Kalkhuis, schipper te Ulrum, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbranden van 275 Z WINSCH 1928 op 't achterschip in de lijst van de lichtkap bij de achtersteven. (Opm.: Brandmerk 2573 WINSCH 1902 niet meer aanwezig bevonden.)
1928-11-00: NRC 22.11.1928: Delfzijl 21 november: Het zeilschip “SOLI DEO GLORIA” , kapitein J. Kalkhuis, is hier binnengkomen met verlies van bakboordsanker, ketting en zwaard, gescheurde fok en verder lichte schade aan het tuig. Het is op weg van Bremen naar Oudeschild met een lading koeken. NRC 06.12.1928: Delfzijl 5 december: Het zeilschip “SOLI DEO GLORIA”, kapitein J. Kalkhuis, dat hier schade aan schip en tuig heeft hersteld, is naar zijn bestemming Oudeschild vertrokken.
1929-11-00: NRC 01.11.1929: Delfzijl, 31 october: Het zeilschip “Ebenhaezer” kapitein J. Schokker, van Leeuwarden naar Emden, is op de Groninger Wadden in aanvaring geweest met de tjalk “SOLI DEO GLORIA”, kapitein A. Kalkhuis. De “Ebenhaezer” zowel als de “SOLI DEO GLORIA”, die schelpen zouden laden op genoemde wadden bekwamen schade.
1937-02-00: De Eemsbode 02.02.1937: De te Ulrum thuisbehorende motortjalk “SOLI DEO GLORIA”, kapitein Kalkhuis, op weg van de Rijn naar Hamburg, is sedert de strenge vorst ingevroren geweest tussen Den Helder en Nieuwediep. Het schip zat geheel alleen tussen het veld ijs en de kapitein verzocht door middel van seinvlaggen en flambouwen om sleepbootassistentie. De sleepboot “Holland” van de rederij Doeksen heeft het schip gisteren, nadat plm. 5 ton van de lading over boord geworpen was, behouden te Terschelling binnengesleept.
1954-03-22: Op 22.03.1954 wordt de teboekstelling als zeeschip doorgehaald en krijgt ze, liggende te Groningen, een nieuw brandmerk: 1120 B WINSCH 1954. Op 31.03.1954 "Batto” van Gerrit Karel Korporaal, Oud Beijerland. Op 24.11.1958 “Andante” van Henri Botter, schipper te Maastricht. Op 15.02.1963 “Stephanus” van Gerard Posthumus, schipper te Zwolle. Op 17.07.1968 van Anton Johan Tom, notaris te Zwolle. Op 28.07.1969 van Gerardus Lambertus Maria van Tongeren, electro monteur te Zwolle. Op 27.09.1973 van Gerardus Johannes Anthonius Beenders, horeca-ondernemer te Uithoorn. 29.03.1976 van Wilhelmus Heyman, maatschappelijk werker te Nijmegen. Op 22.07.1987 “Navigator” van Peter Ben Postma, te Harlingen. Het schip heeft dan een 6 cyl. 4 tact DAF dieselmotor van 88 kW (=120 Pk) type DD 575 met een Westinghopuse keerkoppeling, motor nummer A 17265 aangebracht op het kleppendeksel. Op 19.10.1992 “Selene” van V.o.f. Zeilcharter Selene, te Amsterdam. (Enige vennoten zijn Sebastiaan Alphons Jan Driessen en Edith Johanna Carolina Zwaal, Driebergen) Het wordt omschreven als: Een staalijzeren tjalkschip, hebbende een dek, een mast, ruim waarin 20-22 kooien. Machinekamer, een vooronder, een achteronder met kajuit of roef, zijnde een zeilmotorschip, voortbewogende door een 6 cyl. DAF dieselmotor van 88 kW (=120 Pk) met turbo, type 615, motornr. E 17224 aangebracht op het kleppendeksel, voorzien van een Velvet keerkoppeling. Het schip is gebouwd op de werf van Mulder te Stadskanaal in het jaar 1902. Het schip werd grondig gerestaureerd, de roef werd smaller gemaakt en naar haar oorspronkelijk plaats teruggebracht. De stuurhut gesloopt en het schip werd geschikt gemaakt voor de chartervaart. 12.02.1997 “Selene” van Wintzen Management Company B.V. te Driebergen. 24.08.1997 “Selene” van Ex‘cursion B.V. te Doorn. 06.06.2003 “Selene”van Edith Johanna Carolina Zwaal te Driebergen. De "Selene" onderging in 2007 een grondige vernieuwingbeurt bij scheepswerf ten Woude te IJlst. Het schip staat 11.2010 nog zo bij het Kadaster te boek.


Afbeeldingen


Omschrijving: Het schip als SOLI DEO GLORIA van Kalkhuis, foto vermoedelijk uit ca. 1950.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Soli Deo Gloria 1902 ex Avontuur.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Selene 1902 ex Avontuur
Gemaakt door: Unknown