Inloggen
AVONTUUR - ID 733


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1898-00-00 / 1908-02-27 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1896
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5170 GRON 1896
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma E.J. Smit & Zoon, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1896-00-00
Delivery Date: 1896-07-00
Technical Data

Gross Tonnage: 78.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 73.00 Net tonnage
Deadweight: 135.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 24.48 Meters Registered
Beam: 4.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.04 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1923
Type: Fitted with engine
Omschrijving: In 1923 voorzien van een 2tew 36 Pk Deutsche Werke Explosionsmotor.

Datum 00-00-1939
Type: Conversion
Omschrijving: In 1939 en in 1942 verbouwd bij Strenge, Kichhammelwarden.

Ship History Data

Date/Name Ship 1896-07-00 AVONTUUR
Manager: Albert Wijbrands, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Albert Wijbrands, Gasselternijveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Gasselternijveen / Netherlands
Callsign: NGHP

Date/Name Ship 1911-02-01 SEEADLER
Manager: J.D. Ahrends, Hammelwarden, Germany
Eigenaar: J.D. Ahrends, Hammelwarden, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Brake / Germany
Callsign: NJSW

Date/Name Ship 1926-00-00 SEEADLER
Manager: Hinrich Köhlken, Kirchhammelwarden, Germany
Eigenaar: Hinrich Köhlken, Kirchhammelwarden, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Brake / Germany
Callsign: NJSW
Additional info: Call sign 1934: DNJI

Date/Name Ship 1934-00-00 SEEADLER
Manager: Martin Diedrich Ahrends, Brake, Germany
Eigenaar: Martin Diedrich Ahrends, Brake, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Brake / Germany
Callsign: DNJI

Date/Name Ship 1935-00-00 SEEADLER
Manager: Günther Jacobs, Käseberg, Germany
Eigenaar: Günther Jacobs, Käseberg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Brake / Germany
Callsign: DNJI

Ship Events Data

1896-09-18: Dagregisterdeel 14 nummer 24, den achttienden September 1800 zes en negentig. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Albert Wijbrands, schipper gedomicilieerd te Gasselternijveen, verklaar dat het ijzeren tjalkschip genaamd “Avontuur”, hebbende een dek en een mast, gemeten op een inhoud van 143 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende, aan mij in eigendom toebehoort, dat ik Nederlander ben hier ten lande woonachtig, dat het bestuur over hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt te Hoogezand wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedogen, in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, den 17 Septermber 1896. A. Wijbrands. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 5170 en in de andere kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring overgeschreven 1 Februari 1911 deel 33 no. 7552, is nevensvermeld schip “Avontuur” buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dien ten gevolge voor zooveel nodig, hier uitgeboekt. Groningen, 1 Februari 1911 De Bewaarder.)
1898-00-00: In 1898 in de zeevaart.
1904-06-20: Op 20-06-1904 eerste meeting te Groningen. Meetnummer: G709N. Lengte: 24 m 50 cm. Breedte: 5 m 00 cm. Waterverplaatsing: 149,906 ton. Eigenaar: A. Wijbrands. Domicilie:
Gasselternijveen.
1908-00-00: Op 12-03-1908 liggend te Bremen u.d.h. verkocht voor Fl. 6.000,-- naar Duitsland.

De Telegraaf 13-03-1908: Avontuur. Bremen, 12 Maart. De ijzeren tjalk „Avontuur", in 1892 te Hoogezand- gebouwd, is naar Duitschland verkocht en werd 27 Febr, te Groningen onder Duitsche vlag gebracht.

Algemeen Dagblad 16-03-1908: AVONTUUR. (Delfzijl, 14 Maart.) De ijzeren tjalk „Avontuur, thuisbehoorende te Groningen, en bevaren door kapitein Wijbrands, werd naar Duitschland verkocht voor f 6000 (zie Avondblad 13 Maart).
1955-00-00: In 1955 in het Binnenvaartregister ingeschreven.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt A.Wijbrands als gezagvoerder gedurende:

*   1899 en later van de 2/msch. “Avontuur”, gebouwd in 1898, bouwlocatie niet vermeld, 75 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Gasselter Nijveen. Het schip werd in 1908 naar Duitsland verkocht.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1898
Kapitein: Wijbrands, Albert

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten