Inloggen
WIENKE EN WYNANDUS - ID 7284

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1895
Nat. Official Number: 4936 GRON 1895
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Koff-tjalk
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1895-01-07
Delivery Date: 1895-02-26
Technical Data

Net Tonnage: 110.00 *** Onbekend ***
 
Ship History Data

Date/Name Ship 1895-00-00 WIENKE EN WIJNANDUS
Manager:
Eigenaar: Gebr. G. & H. Bodewes (Geert & Harmannus), Martenshoek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Martenshoek / Netherlands
Callsign: QCFD

Ship Events Data

1895-01-07: NRC 11.01.1895: Martenshoek, 7 januari. Van de werf van G. & H. Bodewes is met goed gevolg te water gelaten de koftjalk WIENKE EN WIJNANDUS, groot 110 ton, gebouwd voor rekening van de bouwmeester. Het schip zal worden bevaren door kapt. J. Moesker.
1895-01-11: NvhN 11-01-1895: Van de werf van Gebrs. G. en H. Bodewes, alhier, is met goed gevolg te water gelaten een houten kof-tjalk genaamd „Wienke en Wijnandus," groot 110 reg. tons, voor rekening van de bouwmeesters. Kapitein H. Moesker, van Groningen, zal het schip bevaren.
1895-02-26: Dagregister deel 13 nummer 342 den tweeden Maart 1800 vijf en negentig. Ik ondergeteekende Geert Bodewes, scheepsbouwmeester wonende te Martenshoek, gemeente Hoogezand, verklaar bij dezen in dit jaar op mijne werf aldaar te hebben volbouwd en nieuw van de bijl te water gebragt een koftjalkschip genaamd “Wienke en Wijnandus”, in eigendom toekomende aan de gebroeders G. en H. Bodewes te Martenshoek en bevaren wordende door J. Moesker, ingevolge meetbrief d.d. Martenshoek 23 Februari 1895 no. 848, gemeten bruto op 322.19 kubieke meter of 113.72 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 306.09 kubieke meter of 108.09 tonnen van 2.83 kubieke meter. Aldus opgemaakt en geteekend te Martenshoek, den 26 Februari 1895. G. Bodewes. (In de kantlijn staat geschreven 4936.)
1895-11-24: PGC 28.11.1895: Delfzijl, 26 november. Het Nederlandse schip (opm: kof) WIENKE EN WIJNANDUS, kapt. J. Moesker, zondag (opm: 24 november) naar Ipswich vertrokken, is op de Schildgronden gestrand, doch ligt volgens later bericht in vlot water (opm: zie PGC 291195). De sleepboten KNACK en MARTIN POPELAU zijn ter onderzoek vertrokken.
1895-11-27: PGC 29.11.1895: Delfzijl, 27 november. Het Nederlandse schip WIENKE EN WIJNANDUS is bij Rottum gestrand (opm: zie PGC 281195, 031295, 061295 en 161295) en zal waarschijnlijk wrak worden. Men is bezig de lading te lossen en de inventaris te bergen.
1895-11-29: PGC 03.12.1895: Delfzijl, 29 november. De sleepboot MARTIN POPELAU is teruggekeerd van het schip WIENKE EN WIJNANDUS, kapt. J. Moesker, dat wegens de branding niet was te benaderen. Het schip zit geheel onder water en is met de lading geheel verloren.
1895-12-03: PGC 06.12.1895: Delfzijl, 3 december. Door de Nederlandse tjalk TWEE GEBROEDERS, kapt. G. Matroos, is hier aangebracht en opgeslagen de geborgen inventaris, tuig en touwwerk enz, van het op de Schildgronden gestrande schip WIENKE EN WIJNANDUS, kapt. J. Moesker (opm: zie PGC 281195). Het schip zelf, waarop de beide masten, boegspriet en het staande tuig nog aanwezig zijn, zakt meer en meer in het zand weg en kan dus met lading als verloren worden beschouwd, te meer daar het wegens de branding niet te genaken is.
1895-12-11: Final Fate:
PGC 16.12.1895: Emden, 11 december. Het Nederlandse kofschip WIENKE EN WIJNANDUS, gevoerd door kapt. Moesker (opm: zie PGC 281195), is gedurende de laatste zware storm van het strand en totaal stukgeslagen op Borkum aangedreven.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1895
Kapitein: Moesker, J.
Overige informatie: 0