Inloggen
WIENKE EN WYNANDUS - ID 7284


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1895-03-25 / 1895-12-11 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1895
Nat. Official Number: 4936 GRON 1895
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kofftjalk
Masten: Two masts
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1895-01-07
Delivery Date: 1895-02-26
Technical Data

Net Tonnage: 110.00 Net tonnage
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1895
Datum agenda: 1895-03-25
Register nr: 0
Scheepsnaam: WIENKE EN WIJNANDUS
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Bodewes, G.
Plaats: Martenshoek
Opmerkingen: eerste
1895-03-25, uitreiking76-

Ship History Data

Date/Name Ship 1895-03-25 WIENKE EN WIJNANDUS
Manager: Gebr. G. & H. Bodewes (Geert & Harmannus), Martenshoek, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Gebr. G. & H. Bodewes (Geert & Harmannus), Martenshoek, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Martenshoek / Netherlands
Callsign: QCFD

Ship Events Data

1895-02-26: Building History
Dagregister deel 13 nummer 342 den tweeden Maart 1800 vijf en negentig. Ik ondergeteekende Geert Bodewes, scheepsbouwmeester wonende te Martenshoek, gemeente Hoogezand, verklaar bij dezen in dit jaar op mijne werf aldaar te hebben volbouwd en nieuw van de bijl te water gebragt een koftjalkschip genaamd “Wienke en Wijnandus”, in eigendom toekomende aan de gebroeders G. en H. Bodewes te Martenshoek en bevaren wordende door J. Moesker, ingevolge meetbrief d.d. Martenshoek 23 Februari 1895 no. 848, gemeten bruto op 322.19 kubieke meter of 113.72 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 306.09 kubieke meter of 108.09 tonnen van 2.83 kubieke meter. Aldus opgemaakt en geteekend te Martenshoek, den 26 Februari 1895. G. Bodewes. (In de kantlijn staat geschreven 4936.)
1895-11-24: Stranded
PGC 28.11.1895: Delfzijl, 26 november. Het Nederlandse schip (opm: kof) WIENKE EN WIJNANDUS, kapt. J. Moesker, zondag (opm: 24 november) naar Ipswich vertrokken, is op de Schildgronden gestrand, doch ligt volgens later bericht in vlot water (opm: zie PGC 291195). De sleepboten KNACK en MARTIN POPELAU zijn ter onderzoek vertrokken.
1895-12-11: Final Fate: Wrecked

PGC 16.12.1895: Emden, 11 december. Het Nederlandse kofschip WIENKE EN WIJNANDUS, gevoerd door kapt. Moesker (opm: zie PGC 281195), is gedurende de laatste zware storm van het strand en totaal stukgeslagen op Borkum aangedreven.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Johannes werd geboren op 24 juli 1859 te Hoogezand als zoon van de zeeman Jurrien Moesker en Lammechien Gerrits.

Johannes trouwde op 16 maart 1895 te Sappemeer als schipper met Aaltje Jansen, geboren op  ca. 1867 te Sappemeer als dochter van de blokmakersknecht Watse Jansen en Jantje Gerrits.

 

In Burgerlijke Standakten uit de provincie Groningen wordt Johannes vermeld als schipper in 1895, als zeeman in 1896, als kapitein in 1898, als zeeman in 1900 en als schipper in 1903.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.Moesker als gezagvoerder gedurende:

*    1895 van de koftjalk “Wienke & Wynandus”, gebouwd in 1895, bouwplaats niet vermeld, 110 ton n.m., varend voor G.& H.Bodewes te Martenshoek. Het schip is in 1895 bij Rottum gestrand en wrak geraakt;

*    1897 tot nà 1900 van de galjoot “Wienke & Wynandus”, gebouwd in 1897 te Martenshoek, 127 ton n.m., varend voor G.& H.Bodewes te Martenshoek.

 

JOHANNES MOESKER ca 1859

06 februari 1901, galjoot “Wienke en Wijnandus”, kapitein Johannes Moesker uit Hoogezand.

05 april 1902, koftjalk “Adriana Henderika”, kapitein Joh. Moesker, 42 jaar uit Groningen

15 september 1904, schoener “Dina”, kapitein Joh. Moesker, 45 jaar uit Groningen.

04 oktober 1909, koftjalk “Neezarki”, kapitein Joh. Moesker, 50 jaar uit Groningen.

 

Overige bijzonderheden

Provinciale Groninger Courant 30 december 1872114

Advertentie; In de maand januarij of februarij 1873 zal te Hoogezand of Sappemeer publiek worden verkocht: Het Nederlandse brikschip Mr. JOHAN HERMAN GEERTSEMA, groot 183 ton, gebouwd op de werf van de heer M. Kroeze te Hoogezand, vroeger bevaren door wijlen kapitein B.J. de Vries en thans bevaren door kapitein J.J. Moesker. Het schip is thans zeilende van Falmouth naar Liverpool.

Get: J. Romkes van der Goot, boekhouder.

Staat deze melding bij de juiste Moesker?

 

 

Datum vanaf: 1895
Kapitein: Moesker, Johannes Jurrienz
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten