Inloggen
WIENKE WIJNANDUS - ID 7282

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1903
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 6050 GRON 1903
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schooner
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1903-02-20
Delivery Date: 1903-04-22
Technical Data

Gross Tonnage: 137.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 115.00 Net tonnage
Deadweight: 225.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 27.58 Meters Length overall (Loa)
Beam: 6.40 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.74 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1903-03-28 WIENKE & WIJNANDUS
Manager: Hendrikus Drewes, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrikus Drewes, Hoogezand, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogezand / Netherlands
Callsign: QCFG

Ship Events Data

1903-02-21: PGC 24.02.1903: Martenshoek, 21 februari. Van de werf van Gebr. G. en H. Bodewes, scheepsbouwmeesters alhier, werd heden met goed gevolg te water gelaten de stalen gaffelschoener WIENKE WIJNANDUS, groot 225 ton, die bevaren zal worden door kapitein H. Douwes. (opm: Drewes)
1903-03-28: Dagregister deel 15, nummer 776, den dertigsten Maart 1900 en drie. Eigendomsverklaring. Ik ondergeteekende Hendrikus Drewes, schipper gedomicilieerd te Hoogezand, verklaart dat het stalen schoonerschip genaamd `Wienke Wijnandus`, hebbende een dek en twee masten zijnde netto groot 325.46 kubieke meter of 114,88 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende schipper, aan mij toebehoord, dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig, dat het bestuur van al hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van het zelve vereischt wordt te Hoogezand wordt gevoerd en dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedogen in strijd met de onzijdigheid van den staat opvoet van oorlog uitgerust zal worden. Hoogezand, den 28 Maart 1903 W.g. H. Drewes. (In de kantlijn staat bijgeschreven 6050.)
1903-04-00: AH 22.04.1903:
Heden is van Delfzijl vertrokken naar Stockholm de nieuwe schoener “WIENKE WIJNANDUS” (kapitein Drewes).
1903-06-00: Final Fate:
DS 03.06.1903: Rotterdam 3 juni: De ijzeren schoener “WIENKE WIJNANDUS”, kapitein Drewes, is op de eerste reis van Delfzijl naar Stockholm nog niet aangekomen. Gevreesd wordt dat het schip met alle opvarenden (kapitein, vrouw en 5 personen) is vergaan.
TC 06.06.1903: Van de nieuwgebouwde ijzeren schoener “WIENKE WIJNANDUS”, kapitein Drewes, welke ruim vijf weken geleden van Delfzijl naar Stockholm vertrok, is nog niets vernomen. Men vreest, dat het schip vergaan is. De gezagvoerder had zijn vrouw, met wie hij onlangs gehuwd was, en vijf man aan boord.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1903
Kapitein: Drewes, Hendrikus
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: Wienke & Wijnandus 1903
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Wienke & Wijnandus 1903 in de Oosterhaven in Groningen.
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Havenopname