Inloggen
WELDAAD - ID 7216


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1911-03-22 / 1927-03-07 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1911
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 7590 GRON 1911
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoeneraak
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Johannes Wijnandus Boerma, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Date Laid Down: 1910-00-00
Launch Date: 1911-00-00
Delivery Date: 1911-03-00
Technical Data

Gross Tonnage: 126.37 Gross tonnage
Net Tonnage: 99.46 Net tonnage
Deadweight: 200.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 30.25 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 28.87 Meters Registered
Beam: 6.12 Meters Registered
Depth: 2.16 Meters Breadth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1927
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 1927 gemotoriseerd: 2tew 2 cil 60 Pk Callesen Aabenraa gloeikop Type (x).

Datum 00-00-1935
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: 1935 gehermotoriseerd: 4tew 4 cil 125 Pk Deutz Type (x)

Datum 00-10-1953
Type: Lengthened
Omschrijving: 10.1953 door de Siegfried Werft te Eckenforde verlengd (6 meter) en verbouwd. Brt 170, Nrt 99, Dwat 200. Loa 36,25 Ll 34,82.

Ship History Data

Date/Name Ship 1911-03-22 WELDAAD
Manager: Berend Bosma, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Berend Bosma, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QBVG

Date/Name Ship 1917-11-09 ARIAANTJE
Manager: N.V. Zeevrachtvaart Maatschappij Zuid Holland, Vlaardingen, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Zeevrachtvaart Maatschappij Zuid Holland, Vlaardingen, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Vlaardingen / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs HFl. 37.000,-- (Jan Lukas van Belkum en Arie Pieter Volker)

Date/Name Ship 1918-05-13 ARIAANTJE
Manager: P/R C.A. Söogaard, Aalborg, Denmark
Eigenaar: P/R C.A. Söogaard, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: NWGD

Date/Name Ship 1923-04-00 OLIVIA
Manager: Derk Tuil, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Derk Tuil, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands

Date/Name Ship 1927-03-07 ALITA III
Manager: Peter Hinrich Schütt, Hamburg, Germany
Eigenaar: Peter Hinrich Schütt, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Date/Name Ship 1930-06-14 ALITA III
Manager: Harry J.H. Schütt, Wewelsfleth, Germany
Eigenaar: Harry J.H. Schütt, Wewelsfleth, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Wewelsfleth / Germany

Date/Name Ship 1932-07-18 ALITA III
Manager: Harry Schütt, Hamburg, Germany
Eigenaar: Harry Schütt, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Date/Name Ship 1944-06-05 ALITA III
Manager: Claus Heinrich Gehrken, Hamburg, Germany
Eigenaar: Claus Heinrich Gehrken, Hamburg, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Hamburg / Germany

Ship Events Data

1911-01-03: AH 030111
Scheepsbouw. Van de werf van de heer J.W. Boerma te Martenshoek is te water gelaten de schoener aak WELDAAD, groot 230 ton, gebouwd voor schipper B. Bosma te Groningen.
1911-03-22: Dagregister deel 18 nummer 1014, den drie en twintigsten Maart 1900elf. Ik ondergetekeende, Berend Bosma, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaar dat het stalen zeil schoeneraakschip genaamd “Weldaad”, hebbende een dek en twee masten groot netto 281.77 kubieke meter of 99.46 tonnen van 2.83 kubieke meter en gevoerd wordende door mij ondergeteekende, aan mij toebehoort dat ik Nederlander ben, hier te lande woonachtig en dat genoemd schip dat op de werf van den heer J.W. Boerma te Martenshoek is gebouwd, niet op voet van oorlog is uitgerust, noch door mij toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den staat op voet van oorlog zal worden uitgerust en dat het bestuur van al hetgeen tot het onderhoud van het schip, de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt te Groningen wordt gevoerd. Hoogezand, den 22 Maart 1911. B. Bosma. (In de kantlijn staat bijgeschreven 7590 en Blijkens verklaring overgeschreven deel 38. Nr. 9086 is nevens vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve voor zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen 13 Mei 1981. De Bewaarder.)
1917-12-00: Op 05.12.1917, onderweg met een lading appels en lege vaten van Rotterdam naar Gotenburg, tijdens een zware storm, na veel mast en zeilschade, bij Jutland op de Deense kust gestrand. De bemanning werd met behulp van een wippertoestel gered.
Pas in 03.1918 werd het schip geborgen, door de Limfjord gesleept en verkocht aan een Deen te Aalborg.
1917-12-00: NRC 24.12.1917: IJmuiden 23.12.1917:
Volgens particulier bericht heeft de lading van de bij Ringkobing gestrande schoener “Ariaantje” bij publieken verkoop ongeveer 60.000 Kronen opgebracht.
1918-02-26: Jan Lukas van Belkum en Arie Pieter Volker verkopen het schip op 27-02-1918 voor HFl. 43.000,-- aan de N.V. Zeevrachtmaatschappij Zuid Holland te Vlaardingen die het op 13-05-1918 naar Aalborg, Denemarken verkoopt.
1923-04-00: Eemsbode 13.04.1923.
Door kapitein D. Tuil, alhier, is in Denemarken aangekocht een tweemast-klipper, welke vroeger onder de naam “Weldaad” door kapitein Bosma van Groningen is bevaren en die het schip naar Denemarken heeft verkocht.
1928-00-00: 1928 liggend in de sluis te Brunsbuttel aangevaren door een groot stoomschip en gezonken Direct gelicht en gerepareerd.
1939-10-00: 20.07.1939 door de Kriegsmarie herdoopt in "V 1202". 07.11.1939 teruggaven aan de eigenaar.
1966-04-00: 04.04.1966 begonnen met sloop door P. Harmstorf te Lübeck.
(zie voor uitvoerige beschrijving Spiegel der Zeilvaart 870222 van Frits Lohmeijer.)

Afbeeldingen


Omschrijving: De ARIAANTJE, op 5 december 1917 gestrand bij Sønder Lyngvig, Ringkøbing (westkust van Jutland)
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Stranding

Omschrijving:
Collectie: M/S Museet for Søfarts billedarkiv
Vervaardiger: Unknown