Inloggen
WATERMAN - ID 7194


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1945
Classification Register: American Bureau of Shipping (AB)
Nat. Official Number: 781 Z 'S HAGE 1947
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Standaard scheepstype: Victory VC2-S-AP3
Type Dek: Full scantling
Material Hull: Steel
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: Oregon Shipbuilding Corporation Inc., Portland (Ore.), U.S.A.
Werfnummer: 1215
Date Laid Down: 1944-12-06
Launch Date: 1945-01-16
Delivery Date: 1945-02-28
Technical Data

Engine Manufacturer: General Electric Company Inc., Lynn (Mass.), U.S.A.
Motor Type: Steam, Turbine
Power: 9350
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Two General Electric steam turbines
Speed in knots: 17
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 7618.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 4581.00 Net tonnage
Deadweight: 10658.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 138.76 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 134.15 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 18.94 Meters Registered
Depth: 10.50 Meters Registered
Draught: 8.71 Meters Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 1634 0 1634
Configuration Changes

Datum 00-00-1951
Type: Rebuilt
Omschrijving: De WATERMAN werd in het tweede halfjaar van 1951 bij De Schelde in Vlissingen verbouwd van troepentransport- en repatriantenschip tot passagiersschip voor emigrantenvervoer. Afmetingen nu: 9.176 B / 5.075 N / 4.130 Dwt. Pass. 841. Op 16 november 1951 weer in de vaart.

Datum 00-00-1961
Type: Rebuilt
Omschrijving: Begin 1961 (arriveerde op 29 dec. 1960 bij de werf) weer verbouwd bij De Schelde. 811 passagiers. 9374 Brt / 4130 Dwt. Eerste reis na verbouwing 28 februari 1961.

Ship History Data

Date/Name Ship 1945-02-28 LA GRANDE VICTORY
Manager: Shepard Steamship Company Inc., Boston (Mass.), U.S.A.
Eigenaar: United States War Shipping Administration, Washington (D.C.), U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: Portland (Ore.) / U.S.A.
Additional info: troepentransport

Date/Name Ship 1946-09-00 LA GRANDE VICTORY
Manager: Shepard Steamship Company Inc., Boston (Mass.), U.S.A.
Eigenaar: United States Maritime Commission, Washington (D.C.), U.S.A.
Shareholder:
Homeport / Flag: Portland (Ore.) / U.S.A.

Date/Name Ship 1947-02-00 WATERMAN
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Staat der Nederlanden, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIMX
Additional info: In januari door Ned. regering gekocht. Beheer Rotterdamsche Lloyd

Date/Name Ship 1961-01-10 WATERMAN
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Trans-Oceaan', The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: The Hague / Netherlands
Callsign: PIMX
Additional info: Beheer Koninklijke Rotterdamsche Lloyd

Date/Name Ship 1963-12-00 MARGARITA
Manager: John S. Latsis, Piraeus, Greece
Eigenaar: John S. Latsis, Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece

Ship Events Data

1947-00-00: De eerste reizen die de Waterman in Nederlandse dienst maakte waren de kinderreizen onder auspiciën van Worlds Friendship Association in juli 1947. Het doel van deze reizen was een uitwisseling van kinderen van 14 tot 20 jaar en de Waterman vertrok in juli met 1.000 Nederlandse kinderen naar Engeland, waar kinderen ingeladen werden die naar Denemarken werden getransporteerd, waarna Deense kinderen naar Engeland werden overbracht om tenslotte Engelse kinderen naar Nederland te vervoeren. De Waterman was aldus ruim een maand bezig om kinderen van de ene naar de andere plaats over te brengen. Het jaar 1947 was sowieso een druk jaar voor de Waterman, want naast eerder genoemde reizen werd zij voor enkele weken uitgeleend aan de Stichting Landverhuizing Nederland, voer zij voor het Ministerie van Oorlog en werd zij ingezet ten behoeve van het transport van meer dan 1.000 emigranten naar Canada. Later dat jaar vond er een grootscheepse verbouwing plaats bij N.V. Werf Gusto, waarbij de Waterman, naar voorbeeld van de Zuiderkruis en de Groote Beer, verbouwd werd tot troepentransportschip. Op 23 januari 1948 eerste reis naar Indië, in beheer bij de KRL.
1957-03-14: 's Morgens om 07.17 uur volgens de scheepsklok, werd het schip midden op de Atlantische Oceaan aangevaren door het 7.174-ton Italiaanse schip ss Merit. Aan boord waren 845 emigranten, inclusief 312 Hongaarse vluchtelingen naar Canada. De Waterman seinde dat er geen onmiddellijk gevaar was en dat ook het andere schip veilig was. De Waterman was uit Rotterdam vertrokken op 11 maart 1957. Bij de aanvaring in de mist werd het achterschip getroffen. Het schip voer terug naar Brest in Frankrijk, waar de passagiers konden overstappen op het zusterschip Zuiderkruis en alsnog naar Halifax werden vervoerd.
De aanvaring, die beperkt bleef tot materiële schade, werd op 17 september 1957 behandeld in een zitting van de Raad voor de Scheepvaart. De hoofdinspecteur van de scheepvaart stelde tijdens deze zitting dat de tweede stuurman een beroepsfout had gemaakt en stelde de raad voor de tweede stuurman te straffen met het ontzeggen van de bevoegdheid om te varen als tweede stuurman voor een periode van twee weken. Op 4 november nam de raad in zijn uitspraak het advies van de hoofdinspecteur over. Het gedetailleerde verslag van deze zitting verscheen in bijvoegsel 220 van de uitgave van de Nederlandse Staatscourant van 12 november 1957.
1970-06-00: Final Fate:
De MARGARITA sinds 17 februari 1969 opgelegd te Shimotsu (Japan), werd begin 1970 voor sloop verkocht aan Mitsui & Co. Ltd., aan wie zij op 18 februari 1970 te Hiroshima werd opgeleverd. In maart 1970 werd te Onomichi met het slopen begonnen door de Koshin Sangyo K.K., in juni 1970 voltooid.

Afbeeldingen


Omschrijving: LA GRANDE VICTORY
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: WATERMAN bij Werf Gusto om te worden ingericht voor tropentransport
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: WATERMAN na de verbouwing tot troepentransportschip, aan de Lloydkade
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: WATERMAN vertrek naar Indië op 13.7.1949 (Ben Merk/Anefo)
Collectie: -
Vervaardiger: Moojen, W.H.

Omschrijving: WATERMAN na verbouwing tot emigrantenschip
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: WATERMAN
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: WATERMAN aan de Lloyd-kade met de WILLEM RUYS op de achtergrond
Collectie: Gorter, Dick
Vervaardiger: Moojen, W.H.

Omschrijving: WATERMAN
Collectie: Gorter, Dick
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.

Omschrijving: Schade na aanvaring met het Italiaanse schip MERIT. 14-03-1957.
Collectie: Boom A.
Vervaardiger: Boom L.J.
Onderwerp: Schade

Omschrijving: WATERMAN na de verbouwing in 1961. Nieuw dekhuis goed zichtbaar.
Collectie: Gorter, Dick
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: WATERMAN op weg naar Nieuw Guinea 26 september 1962
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: MARGARITA
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: MARGARITA in dienst voor de Pacific University
Collectie: -
Vervaardiger: Onbekend *
Algemene informatie

 

NvhN 140357
De WATERMAN had aanvaring - Schip met 800 passagiers naar Rotterdam terug.
Vanmorgen omstreeks 11 uur is het emigrantenschip WATERMAN met 812 passagiers (emigranten) op weg naar Canada op de Atlantische Oceaan in aanvaring gekomen met het Italiaanse schip MERIT. De WATERMAN kreeg een groot gat aan bakboord in het achterschip boven de waterlijn. Het weer is rustig. De gezagvoerder seinde dat er geen gevaar is en dat hij terugkeert naar Rotterdam. De aanvaring is, naar uit een later ontvangen telegram blijkt, tijdens een dichte mist ontstaan. De WATERMAN bevond zich toen op 566 mijl ten westen van de Scilly-eilanden. Er ontstond een groot gat aan bakboord van het achterschip, waardoor de timmermanswerkplaats en de motorkamer van de elektricienswerkplaats werden opengescheurd. De passagiers, onder wie 250 Nederlanders en 312 Hongaren, behielden hun kalmte. Daar het weer goed is, is er van gevaar voor de opvarenden geen sprake. De schade is zo ernstig dat kapitein J.C. Flagh, besloot direct naar Rotterdam terug te keren. Een Shackleton-vliegtuig van de RAF wordt op een vliegveld in Cornwall gereed gehouden om eventueel hulp te verlenen. De MERIT is een schip van 7.174 ton en hoort te Genua thuis. Ook daar is alles wel aan boord. De WATERMAN (9.177 ton) is een regeringsschip, in beheer bij de Kon. Rotterdamsche Lloyd. Het schip maakt echter nu een reis met emigranten naar Canada in charter voor de Holland—Amerika Lijn. Het is maandag van de Wilhelminakade te Rotterdam vertrokken.

NvhN 150357
ZUIDERKRUIS gaat reis van WATERMAN voortzetten.
Het emigrantenschip ZUIDERKRUIS zal de reis voortzetten naar Canada, die begonnen was door de WATERMAN, die gisteren, zoals men weet, op de Atlantische Oceaan een aanvaring heeft gehad. De kapitein van de WATERMAN heeft opdracht gekregen, inplaats van naar Rotterdam terug te keren, naar Brest te varen. Ook de ZUIDERKRUIS is vanmiddag van Amsterdam naar Brest vertrokken, waar dit schip de passagiers en vracht van de WATERMAN zal overnemen, om daarna de reis naar Canada voort te zetten. De WATERMAN zal dan van Brest naar Rotterdam varen voor reparatie. De passagiers, die dinsdag met de ZUIDERKRUIS naar Australië zouden vertrekken, gaan nu 7 of 10 dagen later. Zij zullen reizen met de WATERMAN, tenminste als die tijdig is hersteld, of anders met de GROOTE BEER.

NvhN 160357
De WATERMAN te Brest aangekomen.
Het regeringsschip WATERMAN, dat zoals bekend op de Atlantische Oceaan in aanvaring is geweest met het Italiaanse schip MERIT, als gevolg waarvan het een scheur in de huid kreeg, is vanochtend veilig in Brest aangekomen. De passagiers zullen hier overstappen op de ZUIDERKRUIS en met dit schip de reis naar Canada verder voortzetten.

NvhN 180357
In de haven van Brest. ZUIDERKRUIS nam passagiers en vracht van WATERMAN over. Geen sprake van paniek na aanvaring met de Italiaanse vrachtboot.
In de marinehaven Brest aan het meest westelijk deel van de Franse Oceaankust heeft zich zaterdag en zondag een — vermoedelijk — uniek voorval in de geschiedenis van de zeevaart afgespeeld, dat de Franse havendeskundigen ter plaatse met min of meer verbaasde ogen hebben aanschouwd. Want zaterdagochtend vroeg meerde in de niet voor grote passagiersschepen bestemde haven van Brest het door de aanvaring beschadigde s.s. WATERMAN (9.000 ton) met honderden passagiers aan boord en nauwelijks 24 uur later, zondagmorgen, kwam een uiterlijk en innerlijk congruent schip, het s.s. ZUIDERKRUIS, langszij, geheel uit- en toegerust om de last van het gehavende zusterschip over te nemen. Met deze operatie, waaraan enkele opvarenden spottend de naam „transbarkatie" gaven, is zondagochtend met grote spoed en ijver begonnen. De bagage kon vrij gemakkelijk van het ene ruim naar eenzelfde plaats in het andere scheepsruim worden overgeladen; de passagiers behoefden slechts hun hut in het gehavende schip te verlaten en over te stappen naar eenzelfde hut met hetzelfde nummer in de ZUIDERKRUIS. Tegen het eind van de zondagmiddag was de „grootscheepse" operatie voltooid, dank zij de intensieve arbeid en nauwe samenwerking van regeringsinstanties, rederijen en bemanningsleden. De Nederlandse en Hongaarse emigranten konden toen met de Zuiderkruis hun weg naar het nieuwe vaderland vervolgen, terwijl de aan bakboord-achterzijde opengereten WATERMAN, voorzien van een zeewaardigheidscertificaat, terugkeerde naar Rotterdam voor reparatie, die naar verwacht wordt vier tot vijf dagen in beslag zal nemen.
Verhaal van gezagvoerder - De gezagvoerder van de WATERMAN, de 54-jarige heer J.C. Flach uit Hillegersberg stond op de brug, toen het ongeval donderdagmorgen omstreeks kwart over zeven gebeurde. Men wist het Italiaanse  vrachtschip, de MERIT, dicht in de buurt, maar men had mede door het slechte zicht ten gevolge van een dikke mist, geen idee dat het schip (evenals de Waterman voorzien van radar) zozeer dichtbij was en de WATERMAN met de bak kon raken, vertelde gezagvoerder Flach, die reeds 37  jaar vaart, waarvan 9 als kapitein bij de Koninklijke Rotterdamse Lloyd. Het alarm aan boord schrok de 800 passagiers op, die in bed en in de wasgelegenheden waren. De meesten hadden van de lichte schok nauwelijks iets gemerkt. Vele mensen verschenen op het sloependek in ondergoed of nachtkleding. Een van de passagiers had nog ingezeepte wangen. Gebruik van de sloepen was evenwel niet nodig, vertelde kapitein Flach. De schade van aanvaring bleek mee te vallen. Alles is gelukkig goed en kalm verlopen. Voor alle veiligheid is de bovenbedekking niet op de  reddingboten gelegd tijdens de terugreis naar Brest. Ook heeft men de deuren van de hutten ter hoogte van het ongeveer acht meter lange gat, enkele meters boven de  waterlijn, waterdicht gemaakt. Het gat zit achter de waterdichte schotten, waar zich de timmermanswerkplaats bevindt. Van enige paniek onder de passagiers is beslist geen sprake geweest, en alles is in kalme rust verlopen. Slechts een Amerikaanse passagier is in Brest afgestapt. Alle 400 Hongaren en 200 Nederlanders met bestemming Canada, alsmede 300 Nederlanders voor de Verenigde Staten, waaronder ongeveer 250 kleine kinderen en babies, hebben de reis voortgezet. Eerst  zaterdagavond laat kwam de ZUIDERKRUIS voor de rede van Brest. De gehavende WATERMAN  lag toen reeds de gehele dag aan de kade. De 200 leden van de  bemanning van de ZUIDERKRUIS, die morgen met emigranten naar Australië zouden vertrekken, waren  in allerijl opgeroepen. Als de WATERMAN, die morgenochtend in Rotterdam wordt verwacht, gerepareerd is, vertrekt het schip naar Australië, met de emigranten, die aanvankelijk met de ZUIDERKRUIS hadden moeten gaan. Dit schip zal op 24 maart in Halifax arriveren. Het  gaat vervolgens naar New Vork, en vandaar naar Canada.

NvhN 210357
De WATERMAN spoedig weer in de vaart.
De reparaties aan het s.s. WATERMAN, dat de vorgie week op de Atlantische Oceaan een aanvaring had met het Italiaanse vrachtschip MERIT en toen via Brest, waar de passagiers overstapten op de Zuiderkruis, naar Rotterdam terugkeerde, hebben een vlot verloop. Daarom is thans besloten dat het schip op donderdag 28 maart a.s. van Rotterdam zal vertrekken naar Australië met de ruim 800 passagiers, onder wie ongeveer 500 Hongaren uit het vluchtelingenkamp te Salzburg, die aanvankelijk op 19 maart met de ZUIDERKRUIS naar Australië zouden reizen en wier vertrek toen moest worden uitgesteld.

NvhN 180957
Raad voor de Scheepvaart - De aanvaring van de WATERMAN.
„Kapitein, er is een schip vlak bij aan bakboordzijde", riep de vierde stuurman tegen de in zijn hut slapende gezagvoerder van de WATERMAN op de vroege ochtend van de 14de maart van dit jaar. Deze woorden waren voldoende om de kapitein in zijn nachtkleding naar de brug te doen snellen, doch onvoldoende om een aanvaring in de dichte mist op de Atlantische Oceaan met het Italiaanse stoomschip MERIT te voorkomen. Deze haalde met de scherpe kant van zijn bak de achterwand aan bakboordzijde van de WATERMAN open, gelukkig enkele meters boven de waterlijn. De zich aan boord bevindende ruim 800 passagiers, waaronder ruim 300 Hongaarse vluchtelingen, allen op weg naar hun nieuwe vaderland, de Verenigde Staten en Canada, werden wreed gestoord bij het ontwaken en aankleden. Ze snelden op het geluid van de alarmseinen naar de reddingsboten, doch toen er niets gebeurde, hervonden ze hun kalmte. Ze konden later naar hun hutten terugkeren. De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft gisteren een nauwgezet onderzoek ingesteld naar de oorzaak van deze aanvaring op volle zee. Als betrokkene werd gehoord de 29-jarige tweede stuurman G. B. uit Rotterdam, die op het moment van de botsing de wacht had en die naar de mening van de hoofdinspecteur voor de scheepvaart, de heer J. Metz, een beroepsfout heeft gemaakt. Deze stelde de Raad voor B. te straffen met het ontzeggen van zijn bevoegdheid als tweede stuurman te varen voor de tijd van twee weken. De Raad voor de Scheepvaart zal later schriftelijk uitspraak doen.

NvhN 051157
Aanvaring WATERMAN. Stuurman gestraft.
De Raad voor de Scheepvaart heeft in een schriftelijke uitspraak de 29-jarige tweede stuurman G. B. uit Rotterdam gestraft door hem de bevoegdheid om als tweede stuurman te varen voor de tijd van twee weken te ontnemen, omdat het naar het oordeel van de Raad mede aan de schuld van deze stuurman moet worden geweten dat de WATERMAN op 14 maart van dit jaar op de reis van Rotterdam naar Halifax op de Atlantische Oceaan in aanvaring is gekomen met de uit tegenovergestelde richting komende Italiaanse MERIT. De WATERMAN had 845 emigranten aan boord, waaronder ruim 300 Hongaarse vluchtelingen. Bij de aanvaring, die tijdens dichte mist geschiedde, haalde de MERIT met de scherpe kant van zijn bak de achterwand aan bakboordzijde van de Waterman open, gelukkig enkele meters boven de waterlijn. De Raad is van oordeel, dat betrokkene B. op meerdere punten in zijn beleid als stuurman van de wacht is te kort geschoten.