Inloggen
WARTENA - ID 7181

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1958
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5386411
Nat. Official Number: 531 Z LEEUW 1958
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks, 2 winches.
Lift Capacity: 2 ton each.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma G. Bijlsma & Zonen, Werf 'Volharding', Wartena, Friesland, Netherlands
Werfnummer: 535
Launch Date: 1958-07-02
Delivery Date: 1958-09-26
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 5
Power: 375
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie nr. 4217 Type 5D7 (305x460)
Speed in knots: 9.5
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 365.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 218.00 Net tonnage
Deadweight: 460.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 24895 Cubic Feet
Bale: 23270 Cubic Feet
 
Length 1: 48.74 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 45.79 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.73 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.69 Meters Depth, moulded
Draught: 2.87 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1986
Type: Rebuilt
Omschrijving: 1986 verbouwd tot kabellegger. Stuurhuis verbouwd en verhoogd.

Ship History Data

Date/Name Ship 1958-09-00 WARTENA
Manager: Firma J.J. Onnes, Cargadoors-, Scheepvaart- en Bevrachtingsbedrijf, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Wartena', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Johann Wilhelm Pohlmann, J. Noordhof (Groningen) en Kornelis Hendrik Doddema (Groningen)
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIMI
Additional info: Resp. 15, 70 en 15 %.

Date/Name Ship 1967-04-03 WARTENA
Manager: E.Olofsson, Grundsund, Sweden
Eigenaar: E.Olofsson, Grundsund, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Grundsund / Sweden
Callsign: SEYW

Date/Name Ship 1987-00-00 WARTENA
Manager: Gard J.B. Bertilsson, Kalmar, Sweden
Eigenaar: Gard J.B. Bertilsson, Kalmar, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Kalmar / Sweden
Callsign: SEYW

Date/Name Ship 1989-00-00 WARTENA
Manager: Karlskrona Kommun Stadsbyggnadskontoret, Karlskrona, Sweden
Eigenaar: Karlskrona Kommun Stadsbyggnadskontoret, Karlskrona, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Karlskrona / Sweden
Callsign: SEYW

Date/Name Ship 20??-00-00 WARTENA
Manager: Baltic Offshore Kalmar AB, Kalmar, Sweden
Eigenaar: Baltic Offshore Kalmar AB, Kalmar, Sweden
Shareholder:
Homeport / Flag: Kalmar / Sweden
Callsign: SEYW

Ship Events Data

1958-06-12: Het schip in aanbouw wordt op 12-06-1958 bij het Kadaster teboekgesteld als WARTENA met eigenaar Vennootschap onder firma G. Bijlsma en Zonen, gevestigd te Wartena, waarvan de enige leden zijn: Arend Bijlsma, scheepsbouwer te Wartena en Gerben Bijlsma, scheepsbouwer te Wartena. Voltooid 23-09-1958.
1958-06-19: Op 19-06-1958 als WARTENA, zijnde een motorschip in aanbouw, metende nog onbekend, liggende te Wartena, door A. Jonkers, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 531 Z LEEUW 1958 op het achterschip aan B.B. zijde in het achterschot van het dekhuis op de kampanje, 5.20 m. uit hekplaat, 1.80 m. uit lengteas en 1.30 m. uit dek.
1958-07-03: NvhN 03-07-1958: Tewaterlating m.s. WARTENA. Bij de Scheepswerf Bijlsma te Wartena werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig WARTENA, dat wordt gebouwd voor rekening van de Rederij Wartena te Groningen. De Wartena is van het gladdektype, meet 460 ton d.w. en heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 48.63 m, lengte tussen de loodlijnen 43 m, breedte 7.70 m en holte 3.15 m. De beladen diepgang is 2.87 m. De ruiminhoud bedraagt 24170 cft grainspace en 22450 cft balespace. De bouw geschiedt onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart. De voortstuwing zal geschieden door een 375 pk motor.
1958-07-03: Friese koerier 03-07-1958: Bijlsma's werf Wartena laat coaster te water. (Van een onzer verslaggevers). Wartena. Het was woensdagmiddag een hele drukte op en bij de werf van Fa. Gebr. Bijlsma en zoon. Een grote coaster —de eerste die op deze werf is gebouwd—stond daar hoog op zijn romp en er waren honderden belangstellenden die wachten op zijn eerste kennismaking met het Wartenaster wijd. Het was een podium met officiële mensen en onder hen was een spreker, burgemeester Walda van Idaarderadeel. Deze gewaagde met trots, dat in zijn gemeente naast het agrarische en het toeristische element toch ook de industrie van belangrijke betekenis is. Van deze werf zijn al een menigte schepen te water gelaten. De burgemeester herinnerde er aan, dat in 1880 een Bijlsma deze werf heeft gesticht -een klein werfje- en dat het steeds van vader op zoon is overgegaan, dat men op zijn tijd wist uit te breiden en de bakens te verzetten. Er zit dynamiek in dit bedrijf. Het gemeentebestuur is trots op hetgeen de fa. Bijlsma voor de gemeenschap tot stand heeft gebracht en spreker wees op de betekenis van dit bedrijf als object van werkgelegenheid voor Wartena. Hij dankte voor wat bij de bouw van deze coaster door gezamenlijke krachtsinspanning tot stand was gebracht. Hij feliciteerde de aanwezige eigenaren van de Groningse rederij en bood mevrouw Polman-Dorman namens het gemeentebestuur een fraai boekwerk over het Prinsenhof aan en de heer Bijlsma een boek over de coastervaart. Ook vergat hij de werkers van het schip niet. De coaster, die „WARTENA" is genaamd, draagt aan de kop het wapen van dit dorp: drie zwanen boven een verzonken steenklomp. De burgemeester, die de waarschijnlijke betekenis van het wapen uitlegde, bood het aan als een geschenk van de dorpsgemeenschap Wartena. Toen gingen arbeiders aan het zwoegen om de laatste beletselen weg te nemen, mevr. Polman doopte het schip met zijn naam en daar gleed het gevaarte prachtig het water in onder het geloei van scheepssirenes. De operatie was naar wens geslaagd, zeer ter geruststelling van rederij en bouwers. Men zal nog een achttal weken nodig hebben om het interieur af te maken. De coaster is ongeveer 500 ton en heeft een lengte van 48.60 m.
03-07-1958 Earste Wartenster coaster is fan 'e helling kommen. It wie juster foar Idaerderadiel, foar Warten en foar de skütmakkerij fan de bruorren Bylsma en soan dêrre in aparte dei. De earste coaster, dy't ca jrn dizze gemeente boud wurden is, soe fan'e helling komme en dêrom stie it tajin trijen op en by de helling oan it Wartenster wiid swart fan it folk. It nije skip lei ré foar de foarste reis, de kleden jitte oer de namme en oer de forsiering fan de foarstjüne hinne. Vn it Wiid leine gêns skippen en boatsjes, it folk allegearre, binijd hoe't de mannen fan de „Volharding" dit der öfbringe soene. Nou, it is wol klearkommen: nel 't boargemaster Walda op 'e helling in taspraek halden hie, dêr't er efkes jm oanhelle, dat dizze helling yn 1880 lyts ütein set is en nou in dynamysk bidrieuw is, dêr't it gemeentebistjür greatsk op is, liet de widdou fan ien fan de trije reders, dy't dit skipbisteld hawwe, mefrou Polman-Dorreman, üt Grins, de flesse mei champagne tsjin it board fleane, de namme „Wartena" kaem bleat, folge fan it Wartenster doarpswapen foar op'e Enüt, en nei in koart skoftsje glied it kostlike nije skip ta it Wiid yn, wylst fluiten en hoarnen in konsert joegen. In greate weach wetter jage de einen en merkels alle kanten üt, wylst de einen hout en planken wit hwersanne stouden. Efkes letter lei de nije coaster froed foar de wal. De coaster WARTENA is krapoan 500 tonne great, is 48,60 meter lang en hat syn namme to tankjen oan it idé fan de hear Polman, dy't de berte fan dit skip net mear bilibje mocht. Boargemaster Walda hat de reders en de hearen Bylsma elkmis in boek oanbean, it hellingfolk krige smokerij en üt namme fan Doarpsbilang hat de hear Walda it doarpswapen fan VVarten mei de trije swantsjes en de stiennen ran it ordronken Warten — lykas de oerlevering seit — oanbean: in bysünder aerdich idé.
1958-09-27: NvhN 27-09-1958: Proefvaart m.s. WARTENA. Op de Waddenzee heeft de geslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig Wartena, dat werd gebouwd bij de Scheepswerf Bijlsma te Wartena (Fr.) voor rekening van de Rederij Wartena te Groningen. De Wartena is van het gladdektype en meet 460 ton d.w. De voortstuwing geschiedt door een 375 P.K. motor, waarmee het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van ca. 10 knoop. In de machinekamer zijn voorts twee hulpmotoren van 21 P.K. opgesteld. De bouw geschiedde onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart.
2012-00-00: In 2012 nog steeds in gebruik als "kabellegschip".
2018-04-20: Final Fate:
Arrived 20-04-2018 at Grenaa for recycling by Fornaes ApS. (Towed from Kalmar, Sweden by tug "Storesund".)

Afbeeldingen


Omschrijving: Wartena (Dutch flag) 1958.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Wartena at Jersey.
Gemaakt door: Hocquard, D.P. (Dave)

Omschrijving: Wartena 1958.
Gemaakt door: Schmaal, G.J. (Gerrit)

Omschrijving: Wartena 1958 at her building yard
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Wartena 1958 on trials
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Wartena 1958 on 29-09-1958 on trials.
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Wartena 1958 on 13-11-1961, Schiekanaal, Rotterdam inbound from Stockvik.
Gemaakt door: Hoogerwaardt, P. (Paul)

Omschrijving: Wartena 1958, (Swedish flag) moored Kalmar in 05.1990.
Gemaakt door: Schmaal, G.J. (Gerrit)

Omschrijving: Wartena 1958 in 05-1990 at Kalmar.
Gemaakt door: Schmaal, G.J. (Gerrit)

Omschrijving: Wartena 1958 in 05-1999 te Rotterdam.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Wartena 1958 in 2009 at Karlskrona.
Gemaakt door: Snijders, J.W. (Jan)

Omschrijving: Wartena 1958
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Wartena 1958 on 23-05-2012 at Norrkoping, Sweden.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Wartena 1958 in 06-2014 at Kalmer, Sweden.
Gemaakt door: Snijders, J.W. (Jan)

Omschrijving: Wartena 1958 in 06-2014 at Kalmer, Sweden.
Gemaakt door: Snijders, J.W. (Jan)