Inloggen
VRIENDSCHAP II - ID 7125


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1918-00-00 / 1924-12-20 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1913
Nat. Official Number: 3472 WINSCH 1913
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Masten: One mast
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J.H. de Boer, Oude Pekela, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1913-05-00
Technical Data

Gross Tonnage: 78.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 60.00 Net tonnage
Deadweight: 125.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.78 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 23.15 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.02 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.74 Meters Depth, moulded
Draught: 1.30 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1918-08-22 VRIENDSCHAP II
Manager: Teije Fekkes, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Teije Fekkes, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign: QBDM
Additional info: In de zeevaart.

Date/Name Ship 1919-01-08 VRIENDSCHAP II
Manager: Wiebe Fekkes, Veendam, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wiebe Fekkes, Veendam, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Veendam / Netherlands
Callsign: QBDM
Additional info: Aankoopprijs HFl. 13.000,--

Ship Events Data

1913-00-00: In 1913 gebouwd voor de binnenvaart als "ATTJE", eigendom van Hendrik Havinga te Delfzijl. Eerste meting te Oude Pekela. Meetnummer: W639N. Lengte: 25 m 71 cm, breedte: 5 m 00 cm, Waterverplaatsing: 136,116 ton.
1913-05-29: Dagregister deel 16 nummer 39, den tweeden Juni 1900 en dertien. De ondergeteekende Hendrik Havinga, schipper, gedomicilieerd te Delfzijl, verklaart de eenige eigenaar te zijn van het ijzeren klipperaakschip genaamd “Attje”, groot honderd zes en dertig honderd zestien duizendste tonnen, hebbende een dek en een mast, gebouwd te Oude Pekela aan de werf van den scheepsbouwer J.J. de Boer, thans aldaar liggende, gevoerd wordende door hem ondergeteekende, als schipper, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van scheepsbewijzen is geboekt of overgeschreven. Geteekend, 29 Mei 1913. H. Havinga. ( In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring d.d. 2 Juni 1913 van den beëdigden scheepsmeter Pieter Smid te Winschoten, is nevens vermeld vaartuig gebrand als volgt: 3472 WINSCH 1913. De Bewaarder.)
1918-06-03: Op 03-06-1918 verkoopt Hendrik Havinga de "Attje" voor HFl. 15.950,-- aan Frederik Jan Giezen, dakpannenfabrikant te Muntendam en Johannes Theodorus Fikkers, scheepsbouwer, te Muntendam.
1919-01-24: Op 22-08-1918 verkopen Giezen en Fikkers de "Attje", thans genaamd "Vriendschap II", aan Teije Fekkes te Veendam, die zijn binnenschip "Vriendschap" bouwjaar 1905 te IJlst, brandmerk 632 SNEEK 1905, hierbij inruild.
1924-11-08: Op 08-11-1924 ruilde Fekkes de "Vriendschap II" in bij de aankoop van zijn nieuwe "Geertruida", die gebouwd werd bij Scheepswerf Koster Hzn. (Gideon). Op 20-12-1924 verkoopt Koster de "Vriendschap II" voor HFl. 7.575,-- aan G. Zijl te Spakenburg die het hernoemd "Vriendschap" en verbouwde het voor de binnenvaart. In 1932 gemotoriseerd en op 09-09-1932 hermeten te Meppel. Meetnummer: Mp729N. Lengte: 26 m 08 cm, breedte: 4 m 99 cm, waterverplaatsing: 126,893 ton, eigenaar: G. Zijl.
1953-08-24: Final Fate:
Het schip wordt op 24-08-1953 opnieuw bij het Kadaster teboekgesteld als "Vriendschap", eigendom van Stevenia Jans van Eck, z.b. te Drumpt. (Wed. van Adrianus den Otter.) Omschrijving: motorklipperaakschip, hebbende een mast, een ruim, een machinekamer, een dek, een roef achterop, voortbewogen door een twee cylinder viertakt enkelwerkende verticale Brons Timmer H.D. motor van 30 PK, waarvan het mortornummer niet aanwezig en niet bekend is. (Er is later bijgeschreven: 30-07-1959, 90 PK Modagmotor, motornummer 10520, aangebracht stuurboordzijde onder de roef.) Op 04-09-1953 als Vriendschap", zijnde een motorklipperaak, metende 126.893 m3 verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Meppel d.d. 09-09-1932 nr. 729, liggende te Utrecht, door C. Kamp, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Amsterdam van brandmerk 1067 B WINSCH 1953 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in zijwand roef, 3.30 m. uit de hekplaat, 1.65 m. uit de lengteas en 1.32 m. uit dek. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken 3472 WINSCH 1913 zijn niet gevonden.) Op 09-02-1959 hermeten te Beneden-Leeuwen. Meetnummer: R24481N. Lengte: 26 m 23 cm, breedte: 5 m 00 cm, inzinking: 1 m 76 cm, waterverplaatsing: 132,403 ton. Op 23-06-1962 eigendom van Jan Dirk den Otter, schipper te Tiel. Op 17-01-1963 eigendom van V.o.f. Gebroeders R.W. en A. Westerhuis, gev. te Zwartsluis, waarvan de vennoten zijn Roelof Willem en Adriaan Westerhuis, beide reder te Zwartsluis. Op 21-09-1964 "ALJO", eigendom van Bernardus Godefridus Antonius Maria van Genk, accountant te Breda en Johannes Sipma, schipper, ged. te Rotterdam, i.a.g.v.g.g.m. Allegonda Oldenburger. Op 13-07-1967 van Scheepvaart en Handel Maatschappij (Shipping and Trading Cy.) N.V. te Rotterdam. Op 02-06-1969 van Simon's Handelmaatschappij N.V. te Rotterdam. De teboekstelling bij het Kadaster wordt op 20-11-1969 doorgehaald.