Inloggen
VRIENDSCHAP - ID 7122


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1905-11-29 / 1926-01-07 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1905
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 570 SNEEK 1905
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Friesche Scheepsbouw Maatschappij, IJlst, Friesland, Netherlands
Delivery Date: 1905-11-29
Technical Data

Gross Tonnage: 89.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 66.79 Net tonnage
Deadweight: 125.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 25.71 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 23.16 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.01 Meters Registered
Depth: 2.15 Meters Breadth, moulded
Draught: 1.89 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1905-11-29 VRIENDSCHAP
Manager: Anne Gietema, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Anne Gietema, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QBDK

Date/Name Ship 1909-02-17 VRIENDSCHAP
Manager: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband N.V., Sappemeer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Veenkoloniale Bank voor Hypotheek en Scheepsverband N.V., Sappemeer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign: QBDK
Additional info: Executoriaal beslag.

Date/Name Ship 1918-08-19 VRIENDSCHAP
Manager: Teije Fekkes, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Teije Fekkes, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QBDK

Date/Name Ship 1922-02-22 VRIENDSCHAP
Manager: Hendrik Groen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Groen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QBDK
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 10.000,--

Ship Events Data

1905-11-29: Dagregister deel twaalf nummer 10 den negen en twintigsten November negentienhonderd en vijf. Ik, ondergeteekende, Anne Gietema, schipper, gedomicilieerd te Groningen, verklaar bij deze te zijn de eenige eigenaar van het ijzeren tjalkschip genaamd “VRIENDSCHAP”, groot 66 79/100 tonnen van 2 83/100 kubieke meter, hebbende een dek en een mast, gebouwd te IJlst, thans aldaar liggende en gevoerd wordende door mij schipper. IJlst, den 28 November 1905. Geteekend A. Gietema. (In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring afgegeven door den scheepsmeter D.K. Bosgra te Harlingen d.d. 4 December 1905 is nevens vermeld tjalkschip gebrand 570 SNEEK 1905.)
1905-12-13: Eerste meting op 13-12-1905 te Groningen. Meetnummer: G874N. Lengte: 26 m 19 cm, breedte: 5 m 05 cm, waterverplaatsing: 153,757 ton. Eigenaar: A. Gietema, domicilie: Groningen.
1918-00-00: Op 17-02-1909 legt de Veenkoloniale Bank executoriaal beslag op het schip. Wat er daarna is gebeurd is (nog) niet duidelijk. Het schip ("Vriendschap") wordt op 19-08-1918 als onderdeel gebruik van een ruil van Frederik Jan Giezen (dakpannenfabrikant te Muntendam) en de scheepsbouwmeesters Johannes Theodorus Fikkers, Johannes Fikkers en Bernardus Fikkers met schipper Tije Fekkes met zijn m.s. Attje. (Genoemde Giezen en Fikkers blijven echter wel gedeeltelijk medeeigenaar.)
1926-01-07: Final Fate:
Op 07-01-1926 vertrokken van Bremerhaven naar Kjöge ( Denemarken ) volgeladen met 140 grondnoot koeken. De boordlantaarns waren opgesteld in bakken nagenoeg dwars van de roef aan ijzeren stangen. Het was goed weer . In het grootzeil was een rif gestoken, stagfok en kluiver stonden bij. In de namiddag liep de wind, die eerst ZW was naar het Zuiden. Om half zes werd lichtschip Elbe I gepasseerd , de VRIENDSCHAP lag toen bij de wind over BB en hield zoveel mogelijk S.B. wal. Het was goed zicht. Bij de zwarte lichtboei, tussen de vuurschepen “Elbe I” en “Elbe II” , ging de schipper over stuurboord. En weer naar de SB wal, totdat hij beide lichtschepen in één lijn had. Daarna ging hij over bakboord bij de wind. De schipper was voornemens omdat de eb begon te lopen aan de zwarte tonnenkant buiten het vaarwater te gaan ankeren. Om half zeven zag men op ongeveer 1 á 1.5 streek aan bakboord een rood licht, en een wit toplicht van een aankomend stoomvaartuig, hetgeen later bleek het stoomvissersschip “Salzburg” te zijn. De VRIENDSCHAP lag toen ongeveer O.t.Z voor. De schipper zag geen gevaar voor aanvaring, daar hij overtuigd als de koersen behouden werden, de schepen Rood op Rood elkaar zouden passeren. In verband met het ankeren ging de schipper even in de roef de kaart raadplegen, waar de beste ankerplaats zou zijn buiten de zwarte tonnen lijn. De stuurman had order om de koers te handhaven. De “Salzburg” (226 brt, Altonäer Hochseefischerei, Altona) naderde snel en na enige minuten zag stuurman Doeke de Jong niet alleen het rode maar ook het groene. Dadelijk gaf hij de jongen, die aandek bezig was te controleren of de boordlichten branden, hetgeen juist bleek, waarna hij de schipper riep, daar hij een aanvaring vreesde. De schipper snelde naar dek, maar op het zelfde ogenblik had de aanvaring plaats. De “Salzburg” trof de VRIENDSCHAP bijna recht van voren iets over bakboord. De “Salzburg” was die ochtend om 11.00 uur uit Altona vertrokken, passeerde “Elbe VI” om half zes. Om 18.00 uur nam de schipper de wacht over de 2e stuurman was op de brug als uitkijk, en een roerganger. De vaart was ongeveer 9.5 knoop. Bij het lichtschip “Elbe III” ging de schipper in de kaartenkamer om de koers in de kaart te zetten, die men later wilde varen naar de Portland Firth. Nog even is hij op de brug gewest, om weer naar de kaartenkamer te gaan, terwijl hij daar bezig was vond de aanvaring plaats. De 2e stuurman had niets van de VRIENDSCHAP gezien, noch de lichten noch het schip zelf, de roerganger had ook niets waargenomen. De schok was zo hevig dat de opvarenden, het ergste vreesden, zich dadelijk in de boot begaven, welke achter het schip sleepte. Vervolgens roeide men naar de “Salzburg”, waar men aanboord werd opgenomen. Nauwelijks aanboord zonk de tjalk weg in de diepte. De “Salzburg” bracht de schipbreukelingen naar Cuxhaven. De VRIENDSCHAP, die in diep water is gezonken, kon niet gelicht worden.