Inloggen
VREDE - ID 7113


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1916-01-25 / 1931-02-25 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1916
Nat. Official Number: 8329 GRON 1916
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1916-03-00
Technical Data

Gross Tonnage: 189.43 Gross tonnage
Net Tonnage: 154.83 Net tonnage
Deadweight: 265.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 34.99 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 32.07 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.79 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.23 Meters Depth, moulded
Draught: 2.67 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1930
Type: Fitted with engine
Omschrijving: 1930 gemotoriseerd: 2tew 2 cil 100 Pk Brons Nr. 1616? Type C/D (x) 6,5 Kn. Hermeten, nu 192,89 ton bruto en 136,79 ton netto - 255 ton deadweight

Ship History Data

Date/Name Ship 1916-01-25 VREDE
Manager: Roelof Tinge, Haren, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Roelof Tinge, Haren, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Haren / Netherlands
Callsign: QBCD

Date/Name Ship 1921-03-00 AGIENA II
Manager: Rederij van het Schoenerschip Agiena II, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij van het Schoenerschip Agiena II, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NBSP

Date/Name Ship 1922-02-08 AGIENA II
Manager: Hendrik Evert Tattje & Wieger Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Evert Tattje & Wieger Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: NBSP
Additional info: Aankoopprijs HFl. 11.000,--

Ship Events Data

1916-01-25: Dagregister deel 20, nummer 500. Den zeven en twintigsten Januari 1900 zestien. Bouwacte en eigendomverklaring. Ondergeteekende Wieger Rubertus, scheepsbouwmeester te Groningen, verklaart in den jare 1900 zestien op zijn werf aan den Hoornschedijk, gemeente Groningen, te hebben volbouwd en nieuw te water gelaten het hoofdzakelijk van staalijzer gebouwd (zeil) schoenerschip genaamd “Vrede”, hebbende een dek en twee masten, groot volgens meetbrief afgegeven door den scheepsmeter te Groningen, gedateerd te Groningen den twintigsten Januari 1916: bruto 536.64 kubieke meter of 189.43 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto 438.63 kubieke meter of 154.83 tonnen van 2.83 kubieke meter, in eigendom toekomende en bevaren worden door schipper Roelof Tinge, woonende aan scheepsboord, gedomicilieerd te Haren, provincie Groningen. Groningen 25 Januari 1916. W. Rubertus. In de kantlijn staat bijgeschreven: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningend.d. 28 Januari 1916 no. 7 is nevens vermeld vaartuig gebrand met het merk 8329 GRON 1916 en opnieuw gebrand 1301 B.
1930-03-01: Op 01-03- 1930 als AGIENA II, zijnde een zeilschip, groot 536.64 m3, na de verbouwing, liggende te Dordrecht, door Hendrik Meijer, asp. scheepsmeter te Dordrecht, ten verzoeke van Wiecher Rubertus en Hendrik Evert Tattje, schippers, beiden te Groningen, ieder voor de helft, voorzien van brandmerk 1301 Z GRON 1930 door het inbeitelen op den boeiing BB zijde op het achterschip. (Opm. Oude merken aanwezig bevonden en vernietigd.)
1931-02-25: Final Fate:
Op 25.02.1931 tijdens een reis met een lading steenkolen van Grimsby naar Hasle (Bornholm) gestrand ten noorden van Rønne op de westkust van het eiland Bornholm en wrak geslagen. Geen slachtoffers. Total loss verklaard.
1931 : 25 februari , op de reis van Grimsby naar Bornholm met een lading steenkolen en cokes tijdens slecht zicht gestrand en wrak geslagen op de westkust van Bornholm.
Op 21 februari vertrokken van Grimsby met bestemming Hassle (Bornholm) Op 24 februari werd om 12.00 uur lichtschip Kiel gepasseerd en vandaar koers gezet op lichtschip Gedser Rev. Nadat dit lichtschip gepasseerd was, is koers op gezet NO t O richting de Zweedse kust om Smyge Huk te verkennen. In de ochtend van 25 februari omstreeks 04.00 uur verslechterde het weer. Er stond een krachtige wind met sneeuwbuien zodat het zicht slecht werd. De schipper veranderde koers nu in oost (magnetisch) rechtstreeks op Bornholm aan. 's Morgens omstreeks 10.00 uur kwam de kust van Bornholm in zicht. Het was nog steeds slecht zicht en vooral over de kust scheen mist te hangen. Volgens de log moest het nog 4 mijl uit de kust zijn, de schipper zag wel dat dit laatste minder moest zijn. Zodra de kust goed zichtbaar was, werd gedraaid tot ZW om zich nader te verkennen. De schipper herkende Rönne. Vervolgens ging hij BB rond, ten einde de kust in zicht houdende de plaats van bestemming Hassle te bereiken. Een ‘Bleu Back” van de gehele Oostzee was aanboord. De schipper raadpleegde deze kaart en ogenblik en vond het met het oog op het rif dat onder de kust ligt, veiliger wat meer zeewaarts aan te houden. Zodra hij daartoe order gaf begon het schip te stoten. De bladen sloegen van de schroef en het vaartuig dreef op het rif. Ondanks het anker, dat men had laten vallen maar niet in de steen grond wilde houden, werd het schip steeds meer naar de kust gedreven, zodat het tenslotte aan de grond bleef zitten. De zee sloeg over het schip en seinen voor hulp werden gehesen. 's Middags kwam de reddingboot, nam alle opvarenden aanboord en werden te Rönne geland. Het schip is blijven zitten. Verzekerd voor fl. 42.000 bij Oranje te Groningen. R v/d S : Onachtzaamheid en onvoorzichtige navigatie was de uitspraak. De raad was verbaasd dat deze schipper met zijn langdurige staat van dienst in het geheel niet inzag dat hij verkeerd gehandeld had. De schipper was vanaf 1904 al in commando van zeegaande vaartuigen.

Afbeeldingen


Omschrijving: Vrede 1916.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Agiena II' (ex 'Vrede')
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: De AGIENA II bij Rönne (Bornholm) gestrand, datum foto 25 februari 1931
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Möller, Adolf - Rönne (Bornholm)
Onderwerp: Stranding