Inloggen
VOORWAARTS II - ID 7108


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1919-08-12 / 1921-00-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1915
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 3317 DORD 1915
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: *** Onbekend ***
Type: Klipperaak
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. Geleijns, Roodevaart, Netherlands
Delivery Date: 1915-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 187.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 159.00 Net tonnage
Deadweight: 278.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 36.46 Meters Length overall (Loa)
Beam: 6.38 Meters Breadth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1919-08-12 VOORWAARTS II
Manager: Lucas Meertens, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lucas Meertens, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs HFl. 23.000,--

Date/Name Ship 1920-08-26 VOORWAARTS
Manager: Willem van der Molen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem van der Molen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs HFl. 35.000,--

Ship Events Data

1915-07-12: Dagregister deel 63 nummer 219, den vijftienden Juli 1900 en vijftien. Ik Ondergeteekende Adriaan van der Starre, schipper wonende te Sliedrecht verklaart bij deze de eenige eigenaar te zijn van het ijzeren klipperschip genaamd “Marigje”, een laadvermogen hebbende van twee honderd acht en zeventig ton en acht honderd drie en tachtig kilogram blijkens meetbrief afgegeven door den scheepsmeter van het district Zevenbergen den twaalfden Juli 1915 welk schip in de Nederlanden is gebouwd en thuis behoort, doch nimmer te eenigen kantoor van hypotheken en der scheepsbewijzen is te boek gesteld noch in – of overgeschreven en verzoekt mitsdien dat gemeld vaartuig te mijn name als eigenaar wordt te boek gesteld ten kantore van bewaring der hypotheken en scheepbewijzen te Dordrecht. Papendrecht 12 Juli 1915. Geteekend A. v.d. Sluis. (In de kantlijn staat bijgeschreven: Ingebrand aldus 3317 DORD 1915.)
1915-07-12: Op 12-07-1915 eerste meting te Roodevaart. Meetnummer: Zb989N. District en volgnr.: Zevenbergen 989. Naam schip: Marigje. Werf: Gebr. Geleijns. Plaats werf: Roodevaart. Lengte: 36 m 46 cm, breedte: 6 m 38 cm, waterverplaatsing: 278,883 ton. Eigenaar: Adriaan van der Starre, domicilie: Sliedrecht.
1919-08-12: Op 12-08-1919 verklaart de Firma A. Baas & Zonen, scheepsbouwers te Sliedrecht, dat zij het schip hebben verbouwd en dat het voortaan zal varen onder de naam "Voorwaarts II".
1921-00-00: In 1921 uit de Wad- en Sontvaart.
1941-07-24: Final Fate:
Op 24 Juli 1941 als "VERTROUWEN", zijnde een stalen motorklipperschip, groot 258.481 m3. verplaatsing volgens meetbrief R 9200 N d.d. 15 Juni 1934, liggende te Dordrecht, door A. Jonkers, aspirant scheepsmeter te Rotterdam, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 2250 B DORD 1941 op het achterschip aan B.B. zijde in achterschot roef, 1.15 m. van de hekplaat, 0.60 m. van de lengteas en 1.40 m. boven dek. Opm.: De oude merken 3317 DORD 1915, noch andere merken van de teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden. Het is dan eigendom van Abraham Theunisse, schipper te St. Annaland. Omschrijving: Stalen motorklipper met laadruim, met mastdek en mast, roef met woning, stuurhut, voorkajuit, machinekamer met een 2 cil. 2 tact Bronsmotor sterk 100 Pk, motornummer 5261 aangebracht op 1e cil aan BB zijde (bouwjaar 1934) Het bouwjaar van het schip is 1915. Op 17-05-1967 eigendom van Hendrik Teuns Ruijtenberg, schipper te St. Annaland. In 1973 een 8 cil. 4 tact Caterpillar dieselmotor V type van 285 PK type D336TA motornummer 60B600. Op 29-05-1973 meting te Amsterdam. Meetnummer:A23186N. Lengte: 50 m 24 cm, breedte: 6 m 38 cm, inzinking: 2 m 22 cm, waterverplaatsing:459,360 ton. In 07-1980 een Caterpillar motor, model 3406 serienummer 91U153 van 380 PK. Op 08-01-1991 wordt de teboekstelling bij het Kadaster doorgehaald. (Ze is dan eigendom van Jaring Dirk Ruijtenberg, schipper te St. Annaland.)