Inloggen
VERTROUWEN - ID 6993


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1911-05-22 / 1913-00-00 | Reden uitgevlagd: Binnenvaart

Identification Data

Bouwjaar: 1911
Nat. Official Number: 829 APPING 1911
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf J.G. Bijlholt, Foxhol, Groningen, Netherlands
Technical Data

Gross Tonnage: 42.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 32.00 *** Onbekend ***
Deadweight: 75.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 21.94 Meters Length overall (Loa)
Beam: 4.26 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.44 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1911-05-22 VERTROUWEN
Manager: Sikko Engelsman, Loppersum, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Sikko Engelsman, Loppersum, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Loppersum / Netherlands
Callsign: PWFG

Date/Name Ship 1913-00-00 VERTROUWEN
Manager: Sikko Engelsman, Loppersum, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Sikko Engelsman, Loppersum, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Loppersum / Netherlands
Callsign: PWFG
Additional info: Naar de binnenvaart.

Ship Events Data

1911-05-22: Dagregister deel 14, no. 28, den drie en twintigsten Mei negentienhonderd en elf. De ondergeteekende Sikko Engelsman, schipper gedomicilieerd te Loppersum verklaart dat hij is de eenige eigenaar van het stalen tjalkschip genaamd “Vertrouwen”, gebouwd te Hoogezand en aldaar liggende, groot twee en tachtig vierhonderd twee en tachtig duizend vierhonderd en zeven en tachtig killogrammen, bevaren wordende door hem zelf, nog niet in eenig register van scheepsbewijzen geboekt. Geteekend 22 Mei 1911. S. Engelsman (In de kantlijn staat bijgeschreven: 829.)
1911-05-22: Op 22-05-1911 eerste meting te Hoogezand. Meetnummer: Hz1572N. Lengte: 21 m 94 cm, breedte: 4 m 26 cm, waterverplaatsing: 82,487 ton.
Eigenaar: Sikko Engelsman, domicilie: Loppersum.
1913-00-00: 1913 naar de binnenvaart.
1923-02-17: Final Fate:
Op 17.02.1923 voor HFl. 5.500,-- verkocht aan Anne Harder, schipper te Leeuwarden. De "Vertrouwen" wordt op 22-01-1931 opnieuw bij het Kadaster teboekgesteld van eigenaar Popke Hoornstra, schipper, gedom. te Lemmer. Omschrijving: Stalen tjalkschip, hebbende 1 mast, 1 dek, 1 vooronder, 1 achteronder en 1 laadboom, zonder mechanische voortbeweging. Op 26-01-1931 als "Vertrouwen" zijnde een stalen tjalkschip, groot 82.487 ton, liggende te Sneek, door Johannes Faber, scheepsmeter te Leeuwarden, ten verzoeke van Popke Hoornstra, schipper, gedom. te Lemmer, van brandmerk 58 B APPING 1931 voorzien door het inbeitelen op het achterschip op 't dak van de roef. (Opm.: De oude merken zijnde 829 APPING 1911 zijn verwijderd.) In 19?? gemotoriseerd met een Gloeikop motor van 22 PK no. 8889 aangebr. boven op cylinderkop. Op 24-06-1938 gemeten te Zaandam. Meetnummer: A9919N. Lengte: 21 m 96 cm, breedte: 4 m 26 cm, inzinking: 1 m 47 cm, waterverplaatsing: 80,879 ton. Eigenaar: P. Hoornstra, domicilie: Lemmer. Op 14-08-1952 eigendom van Anjo van der Zwaag, schipper te Groningen. Op 22-09-1952 eigendom van Jan Horrel, schipper gedom. te 's Gravenhage, later Groningen. Op een onbekende datum door het Kadaster afgedaan met de opmerking: Schip waarschijnlijk vergaan.

Afbeeldingen


Omschrijving: Verklaring scheepsmeter d.d. 28-06-1913.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Unknown