Inloggen
VERTROUWEN - ID 6986


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1901
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 5767 GRON 1901
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Tjalk
Masten: One mast
Material Hull: Wood
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1901-03-00
Technical Data

Gross Tonnage: 51.89 Gross tonnage
Net Tonnage: 39.30 Net tonnage
Deadweight: 83.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 21.85 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 19.26 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 4.83 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.98 Meters Depth, moulded
Draught: 1.73 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1901-05-30 VERTROUWEN
Manager: Wieger Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Wieger Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PWFC
Additional info: Schipper Jan van der Glas.

Date/Name Ship 1909-03-29 VERTROUWEN
Manager: Jan van der Glas, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan van der Glas, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PWFC
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 1.000,--

Date/Name Ship 1912-02-27 VERTROUWEN
Manager: Markus Baptisten, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Markus Baptisten, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PWFC
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 800,--

Date/Name Ship 1917-03-00 VERTROUWEN
Manager: Gebr. Schoemaker & Strüfing, Emden, Germany
Eigenaar: Gebr. Schoemaker & Strüfing, Emden, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Emden / Germany
Callsign: KQFW

Date/Name Ship 1917-11-00 VERTROUWEN
Manager: Gerhard Boll, Haren/Ems, Germany
Eigenaar: Gerhard Boll, Haren/Ems, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Haren/Ems / Germany
Callsign: KQFW

Date/Name Ship 1919-07-17 VERTROUWEN
Manager: Kapitän Kriene Oltmanns , Rhaudermoor, Germany
Eigenaar: Kapitän Kriene Oltmanns , Rhaudermoor, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Rhaudermoor / Germany
Callsign: KQFW

Date/Name Ship 1919-08-00 VERTROUWEN
Manager: Firma Schmidt, Lübeck, Germany
Eigenaar: Firma Schmidt, Lübeck, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Lübeck / Germany
Callsign: KQFW

Ship Events Data

1901-05-30: Dagregister deel 15 nummer 265 den dertigsten Mei 1900 een. Ondergeteekende Wieger Rubertus, scheepsbouwmeester gedomicilieerd te Haren, verklaart te zijn eigenaar van het houten zeiltjalkschip “Vertrouwen”, varende onder Nederlandsche vlag te huis behoorende te Delfzijl, volgens meetbrief voor zeeschepen afgegeven Hoornschedijk, gemeente Haren, den twintigsten Mei negentien honderd en een door den scheepsmeter A. Smit gemeten op een bruto inhoud op een honderd zeven en veertig zes honderdste (147.06) kubieke meter of een en vijftig negen en tachtig honderdste (51,89) tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op een honderd elf en zestig en dertig honderdste (111,36|) kubieke meter of negen en dertig dertig honderste (39,30) tonnen van 2,83 kubieke meter welk vaartuig door schipper J. van der Glas zal worden bevaren. Groningen 29 mei 1901. Get. Wieger Rubertus. In de kantlijn staat bijgeschreven 5767.
1914-01-00: In 01-1914 bij Germanische Lloyd ingeschreven en gekeurd. Klasse A1W (waddenvaart.)
1917-03-08: Op 19-03-1917 doorhaling teboekstelling. (Kadaster: Blijkens de overschrijving van 19 Maart 1917 is vermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt dientengevolge voor zoveel nodig hier uitgeboekt.) Dagregister deel 21 nummer 34 den negentienden Maart 1900 zeventien. De ondergeteekende Markus Baptisten, schipper te Groningen, als eigenaar van de na te merken vaartuig brengt ter kennis van den Hypotheekbewaarder te Groningen dat het tjalkschip genaamd “Vertrouwen” gebrand met het merk 5767 GRON 1901 buitenlands aan een buitenlander is verkocht en verzoekt den betrokken Hypotheekbewaarder ingevolge Art. 12 van het K.B. van 21 Juni 1836 Stbl. No. 41 hiervan aantekening te doen in de scheepsregisters. Groningen, den 8 Maart 1917 Get. Markus Baptisten.
1919-09-00: Final Fate:
In 09-1919 gezonken op een reis van Emden naar Denemarken.