Inloggen
UNION - ID 6799


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1938
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 100 Z APPING 1938
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Delfzijl' v/h Gebr. Sander, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 152
Launch Date: 1938-03-19
Delivery Date: 1938-04-29
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5716 Type T (240x360)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 315.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 152.00 Net tonnage
Deadweight: 405.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 20660 Cubic Feet
Bale: 19600 Cubic Feet
 
Length 1: 41.00 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 38.65 Meters Registered
Beam: 7.33 Meters Registered
Depth: 2.53 Meters Depth, moulded
Draught: 2.84 Meters Registered
Ship History Data

Date/Name Ship 1938-04-27 UNION
Manager: Freight Express Ltd, London, Great Britain
Eigenaar: Klaas Pronk Jakzn., Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PICK

Date/Name Ship 1939-00-00 UNION
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Klaas Pronk Jakzn., Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PICK

Date/Name Ship 1956-06-29 UNION
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Union', Haren, Groningen, Netherlands
Shareholder: Jan & Kornelis Kimm, Willem Hogen Esch, Jan & Lammert Hans Ritsema en Hindrik Dijkema
Homeport / Flag: Haren / Netherlands
Callsign: PICK

Ship Events Data

1937-12-00: Het Vaderland 21.12.1937: De scheepswerf Delfzijl v/h Gebr. Sander te Farmsum heeft van kapitein Pronk te Groningen opdracht gekregen voor de bouw van een motorschip met een laadvermogen van ca. 400 ton. Het schip wordt voorzien van een Brons motor, met een capaciteit van 240 Pk.
Het Vaderland 22.03.1938 (bekort): Het bij de Scheepswerf Delfzijl v/h Gebr. Sander te Delfzijl, voor rekening van kapitein K. Pronk te Groningen in aanbouw zijnde motorschip werd met goed gevolg te water gelaten.
1938-04-27: Op 27-04-1938 als UNION, zijnde een motorvrachtschip, groot 891.05 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhag d.d. 19-04-1938 no. 5631, liggende te Delfzijl, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 100 Z APPING 1938 op het achterschip in achterkant lichtkap motorkamer boven ingang.
1938-04-29: NvhN 29-04-1938: Op de Eems vond de in alle opzichten uitmuntend geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe m.s. UNION, gebouwd bij de N. V. Scheepswerf “Delfzijl” v/h Gebr. Sander te Delfzijl, voor rekening van kapt. K. Pronk te Groningen, onder klasse British Corporation en Scheepvaart Inspectie, groote kustvaart. Het schip is van het raised-quarter dek type met de mast midscheeps en is gebouwd met plaatsteven en met kruiserhek en voorzien van een dubbelen bodem. Bij den mast zijn twee motorlieren opgesteld, die door een Deutz motor van 10 p.k. aangedreven worden. Het schip meet bruto 314.54 en netto 152.10 Reg. ton. terwijl het D. W. 405 ton bedraagt. Het heeft de volgende afmetingen: 41 x 7.30 x 2.85 M. Holte verhoogd dek 3.70 M. Voor de voortstuwing is in de motorkamer een twee tact Brons motor geplaatst. Proefsnelheid ruim 9½ mijl. Verder is hier een Deutz motor van 7 - 8 p.k. als hulpmotor geplaatst voor het aandrijven van de hulpwerktuigen en de dynamo. De verlichting is geheel electrisch.
1939-10-20: Het Vaderland 20-10-1939: Kustvaarder aan den grond. Bemanning gered door de “Brandaris”. In den afgeloopen nacht is een kustvaarder ten Noorden van Terschelling aan den grond geloopen. De motorreddingboot “Brandaris” is uitgevaren en heeft de bemanning aan boord genomen. De “Brandaris” is op weg naar Terschelling. Nader vernemen wij, dat de aan den grond geloopen kustvaarder is het motorschip “UNION". De uit zeven koppen bestaande bemanning is na een moeilijke tocht gered. De “Union” is een Groninger kustvaartuig, metende ongeveer 470 ton. Het schip, dat geladen met kolen van Schotland kwam, bestemd voor Amsterdam, is vannacht op de gronden van Terschelling gestrand en daarna over de gronden heengeslagen. De “Brandaris” kwam vanmorgen om ongeveer half twaalf met de geredden in de haven van Terschelling aan. De ligging van het schip is niet gunstig. Het ligt nog voor één anker, het andere is verdwenen. Het weer is stormachtig. Indien het schip, dat niet lek is geslagen, naar Terschelling gesleept wordt, zal de bemanning zoo mogelijk morgen aan boord gaan om de reis voort te zetten. De matroos S. Mulder is aan boord van de “Union” licht aan de hand gewond.
Leeuwarder nieuwsblad 21-10-1939: Het avontuur van de Groninger kustvaarder nabij Terschelling. Omtrent het avontuur met de “Union” (en niet “Orion”) nabij Terschelling, meldt de 'Tel' dat deze Groninger kustvaarder, die van Methil, in Schotland, kwam, Donderdagavond bij een razende wind midden in het mijnenveld zat. Bovendien was het kompas niet geheel zuiver. Kapitein Schipper ging daarom voor anker, maar de bemanning vond het maar half goed, daar het schip kans liep, weggeslagen te worden en op een mijn te loopen. Daarop liet de kapitein enkele vuurpeilen afschieten. Deze lichtsignalen haalden de schipper Tot uit zijn bed en met de “Brandaris” heeft hij de bemanning veilig naar Terschelling gebracht. Tegen het ochtendgloren was de “Brandaris” op weg gegaan en eerst om half twaalf arriveerde men weer op het eiland, waaruit blijkt, dat het geen aangename tocht was.
De Tijd 21-10-1939: De gestrande kustvaarder. Het ten Noorden van Terschelling aan den grond geloopen motorschip is niet de „Orion", doch de „Union", kapitein P. J. Schipper uit Bloemendaal. De uit zes koppen bestaande bemanning en een passagier zijn door de „Brandaris" naar Terschelling overgebracht. De sleepboot „Stortemelk" probeert thans verbinding met het verlaten schip te maken. Indien het schip, dat niet lek is geslagen, naar Terschelling wordt gesleept, zal de bemanning weer aan boord gaan om de reis voort te zetten. De matroos S. Mulder is aan boord van de „Union" licht aan de hand gewond.
NvhN 27-10-1939: De Union te Amsterdam. Het Groninger motorschip Union, dat bij Terschelling aan den grond heeft gezeten, is heden te Amsterdam aangekomen om de lading kolen te lossen. Het schip heeft het roer verspeeld.
1940-02-23: NvhN 23-02-1940: Kapitein geschorst. De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam deed uitspraak in zake de stranding van het motorschip „UNION" op de Nederlandsche kust, op de Noordwestgronden tusschen Terschelling en Vlieland, op 20 October 1939. De Raad is van oordeel, dat deze stranding is te wijten aan onvoldoende en zorgelooze navigatie van den kapitein. De betrokkene wist niet eens of het lichtschip „Haaks" binnengehaald of nog aanwezig was. Hij had in geen twee dagen zonsbestek gehad en hij vaart door in een Zuid-Oostelijke koers — zelfs toen hij meende bij het lichtschip „Haaks" te zijn — zonder voldoende te looden. De Raad strafte den kapitein door hem de bevoegdheid te ontnemen om als kapitein te varen op een schip, als bedoeld bij artikel 2 der schepenwet, voor den tijd van drie maanden.
1940-05-16: Ingeschreven bij The Netherland’s Shipping & Trading Committee te Londen. In beheer bij Freight Express Ltd. te Londen, later Moss Hutchinson Line Ltd, Liverpool. Op 1 juni 1945 terug aan de eigenaar.
1963-02-01: De Waarheid 01-02-1963: Bemanning verlaat lekke kustvaarder. „Wij willen nog graag een tijdje blijven leven". (Van onze correspondent) De vijf bemanningsleden van de onder Nederlandse vlag varende kustvaarder „Union", zijn woensdag in Zaandam van boord gelopen.
„Het schip is zo lek als een mandje", aldus de schepelingen. Dat bleek ook wel, want het achterschip van de „Union" was geheel in het Zaanse water verdwenen. De brandweer heeft het schip inmiddels weer leeggepompt en het ligt nu (afgedekt) en met een kraan als hulpmiddel naast zich, op de verdere gebeurtenissen te wachten. De „Union" zou naar Delfzijl gaan voor een dokbeurt. Volgens de rederij moest echter eerst in IJrnuiden nog vracht geladen worden voor Delfzijl. Dit was voor de stuurman, de machinist, de kok en twee andere bemanningsleden het tijdstip om het werk te staken. "We willen nog graag een tijdje in leven blijven, je blijft per slot van rekening niet op een schip dat (in rustig Zaans water zelfs) zo maar zinkt." Het schip is verzekerd en als het onderweg zinkt zal de maatschappij evengoed wel de centen vangen. Maar de vraag is of wij het dan nog kunnen navertellen, aldus de bemanning. Dinsdag blijkt er een vertegenwoordiger van de rederij in Zaandam te zijn geweest. Deze heeft zich echter niet aan boord laten zien. Omdat er tussentijds niet afgemonsterd mag worden, verwachten de bemanningsleden nog wel enige moeilijkheden. „Wij hebben echter voor onze handelwijze zeer gegronde redenen", zo zeggen zij.
1965-04-17: Final Fate:
Onderweg met een lading kunstmest van Felixstowe naar Westervik gestrand bij Westervik, Zweden. Gekapseisd en gezonken nadat de bemanning het schip had verlaten. 05-07-1965 gelicht door Otto Harmstorf & Söhne en door de Zweedse sleepboot 'Achilles' naar Karlskrona gebracht. Naar Hamburg gebracht maar na verdere inspecties total loss verklaart. In 11-1965 verkocht aan Poul Bergsoe, Masnedo, Denemarken en in begin 1966 gesloopt.

1965-04-20: NvhN 20-04-1965: Bemanning in veiligheid. Groningse coaster UNION bij Zweedse kust op de rotsbodem. De 405 ton dw metende kustvaarder Union van de heer H. Dijkema uit Haren is zaterdagavond ter hoogte van Westervik in de Oostzee met een lading kunstmest op de rotsbodem gelopen. Het schip, dat op weg was van Felixstowe in Engeland naar Westervik in Zweden, liep aanzienlijke schade op. Aan boord bevonden zich zes bemanningsleden en de echtgenote van de kapitein. Het bergingsvaartuig Achilles is in de nacht van Paasmaandag op vandaag uitgevaren om te onderzoeken of het mogelijk is de Groningse kustvaarder vlot te brengen. De Union die zaterdagavond omstreeks half elf op de steen liep heeft onmiddellijk noodseinen uitgezonden. Het opmerkelijke is dat deze seinen aan de Zweedse oostkust niet zijn opgevangen. Via Scheveningen Radio werd radio Stockholm gewaarschuwd. De bemanning was inmiddels reeds in twee opblaasbare rubberboten gegaan. Bij windkracht zeven werden de zes mannen en de echtgenote van kapitein H. A. Nijmeyer uit Enschede door de loodsboot van Westervik opgepikt. De lading kunstmest moet als verloren worden beschouwd. Het schip ligt tot het verhoogde dek in het water, waardoor de kunstmest reeds in het zeewater is opgelost. Bergingsschepen zijn in de buurt van de Union.
Leeuwarder courant 20-04-1965: „Union" gestrand in Oostzee. Het Nederlandse motorschip „Union" (315 brt.) uit Groningen is op vijftien mijl zuidwest van het in de Oostzee gelegen lichtschip „Fingrundet" aan de grond gelopen. Het scheepje maakte zware slagzij. Een Zweeds bergingsvaartuig zal trachten het schip te bergen.

Afbeeldingen


Omschrijving: De UNION op proefvaart
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: UNION at Bristol.
Gemaakt door: Duncan, Alex

Omschrijving: UNION
Gemaakt door: Duncan, Alex

Omschrijving: UNION
Gemaakt door: Skyfotos Ltd.
Klik hier voor website fotograaf
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: De UNION met grijze romp
Gemaakt door: Unknown
Algemene informatie

 

NNO 241139
De stranding van de UNION.
In de middag van 20 oktober is het m.s. UNION metende 315 ton, in de buurt van Terschelling en Vlieland van zijn ankers losgeslagen en daarop op de gronden gestrand. De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam stelde hedenmorgen een onderzoek in naar de schuld van de kapitein inzake deze stranding. Het was de eerste reis van de kapitein op de UNION, welke toebehoorde aan K. Pronk te Groningen. De president van de Raad, prof. mr. B.M. Taverne, vond de houding van de kapitein, die te veel heeft gegist, en te weinig op zekerheden is afgegaan, vreemd. Evenwel bleek hem evenzeer, dat niet alles op het schip goed in orde was. Andere leden van de Raad meenden ook, dat de kapitein niet voorzichtig genoeg heeft gevaren, te meer nu de oorlogstoestand zo veel veranderingen in het vaarwater heeft gebracht. De kapitein had de officiële berichten aan zeevarenden niet gezien. Het schip is later In de haven van West-Terschelling binnengesleept. De lading is in Amsterdam gelost. Het schip heeft geringe schade opgelopen.
De Raad zal later uitspraak doen.