Inloggen
UNI-F - ID 6787


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1949
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5131127
Nat. Official Number: 2493 Z GRON 1949
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 2 ton each, 2 winches.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data


Scheepsbouwer: C.V. Firma A. Apol. Scheepswerf, Wirdum, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 162
Launch Date: 1949-03-10
Delivery Date: 1949-07-11
Technical Data

Engine Manufacturer: Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Augsburg, German Federal Republic
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 255
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: MAN Nr. 858330 Type (11 1/4-16 9/16)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 392.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 193.00 Net tonnage
Deadweight: 440.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 23298 Cubic Feet
Bale: 21398 Cubic Feet
 
Length 1: 45.55 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 42.58 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.20 Meters Breadth, moulded
Depth: 3.06 Meters Depth, moulded
Draught: 2.55 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1957
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 395 Pk MWM Nr. 30/26/007 Type (320x480) 8 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1949-07-11 UNI-F
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Kustvaart 'Unie', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Kornelis Tzn, Frederik en Teunis Eeftingh & Johannes Rikstinus Salomons
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PICG
Additional info: HFL. 408.000,--

Date/Name Ship 1951-11-27 DORA
Manager: Firma Gebr. Holwerda Kustvaartrederij, Heerenveen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Dora', Heerenveen, Friesland, Netherlands
Shareholder: Roelof Holwerda, Sjoerd Petrus van der Hem, Theun van der Hom (arts), Thomas Willem Huystee, Klaas Hendrik Nanne de Boer, Catrinus Riegstra (predikant), Steffen Deelstra e.a.
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDRS
Additional info: Hfl. 425.000,--

Date/Name Ship 1952-11-20 DORA
Manager: Maritima Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Dora', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Sikko Roelf Eissens, Theun Johan van der Hem, Thomas Willem Huystee, Klaas Hendrik Nanne de Boer, Catrinus Riegstra, Hendrik Havinga (vanaf 19.3.1955)
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDRS

Date/Name Ship 1957-03-25 TAIFOEN
Manager: Maritima Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Taifoen', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Sikko Roelf Eissens, Theun Johan van der Hem, Hendrik Havinga en Harmannus Piek
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PHWI

Date/Name Ship 1957-10-24 GIRAGLIA
Manager: Société Méditerranéenne de Cabotage (SOMECA), Nice, France
Eigenaar: Société Méditerranéenne de Cabotage (SOMECA), Nice, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Nice / France
Callsign: TQMQ

Ship Events Data

1949-03-11: NvhN 11-03-1949: „UNI F” te water gelaten. Donderdagmiddag werd de coaster „Uni F", voor rekening van de N.V. Kustvaart Unie, dir. de heer K. Eefting, gebouwd op de scheepswerf Apol te Wirdum, te water gelaten. Het schip meet 440 D.W. ton, lengte 45.5 m, tussen de 1.1. 42 m, breedte 7.15 m. Klasse Lloyd's en Scheepvaart Inspectie. Het is uitgerust met Man-Dieselmotor van 250 pk, Bodewes' lieren, 2 hulpmotoren, voorzien van electrisch licht en electrische verwarming, echolood, richtingzoeker, radio-telefonie. Het schip is uitgerust voor de tropen.
1949-06-29: Op 29-06-1949 als UNI-F, zijnde een stalen motorschip, groot 1111.56 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 24-06-1949 no. 7754, liggende te Wirdum, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 2493 Z GRON 1949 op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant dekhuis op het verhoogd achterdek, 3.80 m. uit de hekplaat, 0.50 m. uit de lengteas, 1.54 m. boven dek.
1949-07-12: NvhN 12-07-1949: Proefvaart UNI F. Gistermiddag had op de Eems een proefvaart plaats van het m.s. Uni F, een coaster van het raised quarterdektype, gebouwd op de werf van de fa. A. Apol te Wirdum. De inhoud van deze coaster is 400 ton, lengte 46 M., breedte 7.20 meter. Het schip is uitgerust met 1 Man-Diesel motor van 250 P.K. Het werd voor rekening van de N.V. Kustvaart Unie te Groningen gebouwd.
1951-11-00: Leeuwarder Courant 22-11-1951: Tussen Flie en Lauwers. Een Friese kustvaartrederij opgericht in Heerenveen. Op de werf „Welgelegen" in Harlingen arriveerde gistermiddag de Nederlandse motorkustvaarder „Uni-F" (392 bruto registerton, laadvermogen ongeveer 470 ton) die straks onder de naam „Dora" als eerste schip van een Friese kustvaartrederij de zeeën gaan bevaren. Een in Heerenveen opgerichte kustvaartrederij, die ook de naam „Dora" zal krijgen en waarvan de heer R. Holwerda, die reeds kustvaart-reder is, directeur is, heeft de „Uni-K" aangekocht. Het schip zal op de Harlinger werf, in verband met de overname, de nodige reparaties ondergaan, die worden uitgevoerd onder toezicht van Lloyds register of Shipping en de Nederlandse kustvaartinspectie De „Uni-F" is in 1949 gebouwd bij de Scheepsbouw-Unie in Groningen (opm.: niet correct) . Zij is voorzien van radio-telefonie, radiorichtingzoeker en echolood.
Leeuwarder Courant 23-11-1951: Friese kustvaarder op de helling. Op de werf „Welgelegen" in Harlingen is men de Nederlandse motor-kustvaarder „Uni-F" aan het repareren. Het schip, dat, zoals we in onze editie van gisteren reeds meldden, aangekocht is door een in Heerenveen opgerichte kustvaart rederij, werd in 1949 hij de Scheepsbouw Unie te Groningen gebouwd en uitgerust mei een hoofdmotor van 255 pk. Het is voorzien van radio-telefonie, een radio-riichting zoeker en een echolood-installatie. De „Uni-F" wordt te zijner lijd omgedoopt in „Dora".
Leeuwarder courant 30-11-1951: De „Dora" te water gelaten. Te Harlingen is gisteren van de werf Welgelegen de kustvaarder „Dora", die zoals we de vorige week reeds berichtten, is aangekocht door een te Heerenveen opgerichte kustvaartrederij, na opgeknapt te zijn. te water gelaten. Het schip is in 1949 te Wirdum (Gr.) op de werf „Apol" gebouwd en heette tot de overdracht „Unie F .
1953-02-25: NvhN 25-02-1953: Uit een exploit van mij, deurwaarder, van de 24ste Februari 1953 blijkt, dat ten verzoeke van Griethe de Bruin, wonende te Groningen, te dezer zake domicilie kiezende te Groningen aan de Oude Boteringestr. 27 ten kantore van Mr R. A. Vos, advocaat en procureur aldaar, aan Harmannus Piek, kapitein op het m.s. „Dora" en wonende aan boord van dit schip, wiens verblijfplaats thans onbekend is, is betekend een proces-verbaal van mij, deurwaarder, van de 23ste Februari 1953, waarbij ten verzoeke van genoemde Grietje de Bruin en ten laste van Harmannus Piek executoriaal derden beslag is gelegd. Deurw. H. N. Brauns.
1953-08-11: Het Vrije Volk 11-08-1953: Scheepvaartinspectie geeft richtlijn voor gebruik butagas. Men moet aan boord van schepen uiterst voorzichtig zijn met het gebruik van installaties voor butaan- en propaangas. Dat was de conclusie van mr. Metz, nadat de Amsterdamse Raad voor de Scheepvaart hedenochtend de ontploffing aan boord van de coaster DORA (op 18 October 1951, in de haven van Dordrecht) had behandeld. Er was in deze zaak geen betrokkene gedagvaard. Slechts de kapitein van de coaster, de heer H. Piek, werd als getuige gehoord. In October van het vorig jaar had de kapitein, gebruik makend van een oude butagasleiding op zijn schip, een gaskachel in zijn kajuit doen plaatsen. De kachel werd volgens alle regelen van de kunst met een korte dikwandige rubberslang aangesloten op een koperen pijpleiding, die van de buta-fles via het kombuis naar de kajuit liep.
Ergens in de kombuis moet evenwel een lek hebben gezeten of er ontbrak een kraan, of de leiding lekte ergens anders. Daardoor ontsnapte het gas in grote hoeveelheden; nauwelijks een halfuur nadat het kacheltje voor het eerst was aangestoken, vond er een hevige ontploffing plaats, die de gehele kajuit ruïneerde en waarbij kapitein Piek aan het hoofd werd gewond. Inmiddels zijn er voorschriften van de Inspectie van de Scheepvaart uitgegaan die aanwijzingen geven voor het aanbrengen van butagasleidlngen.
1954-08-18: NvhN 18-08-1954: Delfzijls schip beschoten. Avontuur van DORA in Finse Golf. Een Delfzijlse kustvaarder, het m.s. Dora, eigenaar de heer S. B. Eissens, werd de vorige week enige malen in de Finse Golf beschoten, door een kruiser genaamd Iwan. De Dora die op weg was van Delfzijl naar Lovisa, stopte toen voor de eerste keer werd geschoten, daar de kapitein de heer H. Piek uit Delfzijl, dacht, dat het schieten een waarschuwing betekende, dat het schip in verboden water voer. Toen het schip verder wilde varen werd nogmaals geschoten. De kruiser Iwan bleef steeds op dezelfde afstand van de Dora liggen, draaide zich toen plotseling om en verdween.
De Telegraaf 19-08-1954: Russische kruiser beschiet Ned. Oostzeevaarder. "Zoiets gebeurt wel meer". (Van een onzer verslaggevers) Delfzijl. 19 Aug. — De Nederlandse kustvaarder „Dora" (450 ton) is verleden week Maandag in de Finse Golf beschoten door een Russische kruiser. Met twee schoten dwong de oorlogsbodem de „Dora" tot stoppen. Toen het Nederlandse schip was stilgelegd gierden echter nog twee Russische granaten voor de boeg van de Delfzijlse „Dora" langs. Nadien werd de kustvaarder ongemoeid gelaten. Hoofdpersoon in dit opwindend avontuur was kapitein H. Piek (32) uit Delfzijl, een zeeman die in de kustvaart al 16 actieve jaren heeft geïnvesteerd. Als kapitein stond hij verleden week Maandag aan het roer van de „Dora". toen het schip rustig van Delfzijl op weg was naar de Finse haven Lovisa. In de Finse golf doemden de contouren op van een oorlogsschip. Er werd aan boord van de “Dora" pas aandacht aan besteed toen het grijze schip doelbewust op de Nederlandse kustvaarder afstevende. Die aandacht sloeg bij de 9- koppige bemanning om in schrik toen het opspattende water voor de boeg en twee doffe, droge knallen het bewijs leverden van de minder vreedzame bedoelingen van de naderende bodem. Onverstoorbaar. Kapitein Piek bleef onverstoorbaar. Hij gaf order tot het afzetten van de motor, want hij vatte het Russische salvo op als een waarschuwing en verwachtte en inspectie. Inplaats daarvan vuurde de Rus opnieuw. Ten tweeden male doken de fluitende granaten voor de boeg van de „Dora" in het water van de Finse Golf. Krachteloos dreef de „Dora" op de golven. De Russische kruiser kwam naderbij, maar behield ten slotte enige afstand. Toen er verder niets gebeurde gaf kapitein Piek na enige tijd order de motor maar weer zachtjesaan te laten draaien en de Rus reageerde slechts door naast de „Dora" op te stomen. De afstand was zo gering, dat de naam van het Russische oorlogsschip gemakkelijk als „Iwan" kon worden onderscheiden. Verdwenen. Twee uur lang escorteerde de "Iwan" de kustvaarder uit Delfzijl. Plotseling keerde de Russische kruiser en verdween uit het gezicht. Na van de schrik bekomen te zijn vroeg men zich af wat de oorzaak van de Russische salvos kon zijn geweest. Hoewel de „Dora" ruimschoots verwijderd bleef van de Baltische kusten, neemt kapitein Piek toch aan dat het Russische schip vermoedde dat de Nederlander de Russische territoriale wateren was binnengedrongen. De havenmeester in Lovisa toonde zich over het gebeurde minder verwonderd dan de Nederlandse bemanning. "Het gebeurt zo dikwijls", was de commentaar van de Fin. De eigenaar van de „Dora". de heer S. R. Eissens in Delfzijl vernam het gebeurde pas gisteren uit een laconieke brief van kapitein Piek uit Lovisa. De „Dora" is inmiddels al weer onderweg van Lovisa naar Schotland.
NvhN 20-08-1954: De beschieting van de Dora. Reeds op 9 Augustus plaats gevonden? Het incident met de Nederlandse coaster in de Finse Golf heeft reeds op 9 Augustus plaats gevonden, zo beweren de Finse autoriteiten. Oorspronkelijk had de kapitein van het Nederlandse schip zijn reder verteld dat het incident op 16 Augustus heeft plaats gevonden. Scheepvaartkringen in Helsinki, aldus bericht United Press, zijn van mening dat de kapitein van de Dora de naam Iwan misschien heeft gebruikt als een spotnaam en niet als de werkelijke naam van de Russische kruiser die bij het incident betrokken was. Toen de kruiser in Juli van dit jaar Helsinki bezocht was geen naam op de romp geschilderd. Voorts merkt men op dat het niet waarschijnlijk lijkt dat de Russen een kruiser Iwan zouden noemen, daar het een bijnaam is voor alle Russen.
Rederij „Dora". Namens de rederij „Dora", gevestigd te Delfzijl, deelt men ons mee dat in eerder geplaatste berichten over de beschieting van de Dora in de Finse Golf als eigenaar genoemd wordt de heer S. R. Eissens te Delfzijl. Het schip is evenwel eigendom van bovengenoemde rederij, waarvan deel uitmaken de heren K. H. N. de Boer te Zuidhom, dr Th. J. van der Hem te Tjalleberd, Th. W. van Huijstee te Leeuwarden, ds C. Riegstra te Tjalleberd en S. R. Eissens te Delfzijl.
De Waarheid 21-08-1954: „Russische kruiser beschoot kustvaarder...” Kapitein Piek spreekt raar verhaal tegen.
Burghead, Schotland, 21 Aug — Kapitein Piek van de Nederlandse kustvaarder Dora, heeft zich vanmorgen nogal verbaasd getoond over de berichten in sommige Nederlandse kranten waarin met ophef werd verkondigd, dat een Russische kruiser zijn schip in de Finse golf zou hebben beschoten. Gezagvoerder Piek, die nu met zijn schip in Schotland is, zei over het verhaal: „Het is niet waar". De verslaggevers die hem vroegen: „Heeft de kruiser Iwan u beschoten?" kregen ten antwoord: „Hij schoot, maar was het wel op ons?" De Nederlandse kapitein ontkende ook, dat de „Dora" het anker had laten vallen, omdat men meende dat de „Iwan" dat verlangde. Een Nederlandse officiële vertegenwoordiger zei, dat kapitein Piek gerapporteerd had dat er één schot gelost was. De „Dora" veranderde zijn koers en er werd niet meer geschoten. De conclusie van kapitein Piek was: „Het was van geen belang". Het oorspronkelijke verhaal is verspreid door de reder in Nederland van het schip. De Finse kustwacht had al medegedeeld, dat er Maandag in de Finse Golf geen Sowjet-kruiser is te zien geweest.
Het Vrije Volk 21-08-1954: Als ik praat voel ik me niet veilig. De heer Piek, kapitein van het m.s. „Dora" uit Delfzijl (het schip dat dezer dagen door de Russische kruiser „Iwan" beschoten zou zijn) deelde ons Vrijdagavond radio-telefonisch mee: u vraagt mij om een ooggetuigeverslag, maar daar begin ik liever niet aan. Voorlopig blijf ik nog zes weken onder weg, en als ik nadere gegevens verstrek, voel ik mij niet meer veilig. De „Dora" zou (volgens een brief van de kapitein aan zijn reder) beschoten zijn in de Finse Golf. Het schip was van Finland onderweg naar Burghead (Schotland). Latere berichten melden, dat de kapitein oefeningen met luchtafweerkanonnen langs de Finse kunst zou hebben gehouden voor salvo's van de kruiser „Iwan", die hij met de „Dora" passeerde. Ook wordt verondersteld, dat het schip uit Delfzijl te dicht bij een Russische marinebasis in de Finse wateren is gekomen. Hoe het ook zij, kapitein Piek doet er voorlopig liever het zwijgen toe. „Ik voel mij anders niet veilig...."
Friese koerier 23-08-1954: Kustvaarder Dora in Schotse haven. De Nederlandse kustvaarder Dora, die onlangs door de Russische kruiser Iwan in de Finse golf werd beschoten, is Zaterdagochtend de Schotse haven Burghead binnengelopen. Het schip leek onbeschadigd". Verslaggevers hebben door 'n patrijspoort met de kapitein gesproken, maar laatstgenoemde wilde geen verklaring afleggen of de verslaggevers aan boord laten.
Het Vrije Volk 23-08-1954: ,Iwan' vuurde wel, maar waarop? Kapitein Piek van het kustvaartuig „Dora", dat volgens eerdere berichten in de Finse Golf door de Russische kruiser „Iwan" is beschoten, heeft Zaterdag in Burghead in Schotland ontkend, dat de Russische kruiser zijn schip heeft beschoten. Hij verklaarde: „Hjj vuurde wel, maar was het op ons gericht?" Ook heeft hij ontkend, dat de „Dora" voor anker was gegaan, omdat hij dacht, dat de Russen dat verlangden — de heer Piek voegde eraan toe, dat het in het belang van de bemanning en hem- zelf was verder niets meer te zeggen. Een zegsman van de Nederlandse ambassade te Londen heeft verklaard, dat het incident niet zo sensationeel is geweest als men aanvankelijk dacht. Na een gesprek tussen de consul-generaal te Edinburgh en de kapitein kan worden aangenomen, dat ongeveer het-volgende is gebeurd: Waarschijnlijk was de "Dora" te dicht bij de Russische kust. Er is waarschijnlijk een waarschuwingsschot gelost, maar of dat door de kruiser gebeurde, is niet zeker. Het Nederlandse schip veranderde van koers, maar ging-niet voor anker. Kapitein Piek heeft ten slotte gezegd, dat het schot niet zo erg dicht bij zijn schip terechtkwam.
1956-07-30: Het Vrije Volk 30-07-1956: Zuidwesterstorm brengt schepen in barre nood. Storm over Nederland en Noordzee. De Nederlandse coaster “DORA" met vijf man aan boord, zond gisteravond, varend bij kaap Gris Nez noodsignalen uit. De mast was toen gebroken, de reddingboten konden niet gestreken worden. De „Dora" vroeg dringend hulp. De reddingboot uit Boulogne is onderweg. Dezelfde dag redde de kustvaarder “Dora” uit Delfzijl twee opvarenden van het jacht “Windstar”, dat op weg was van Lowestoft naar Denemarken.
1957-04-09: NvhN 09-04-1957: DORA werd TAIFOEN. Het motorschip Dora van de rederij Dora te Delfzijl is door de Delfzijlfse redercombinatie na aankoop herdoopt in Taifoen, waarbij de thuishaven ongewijzigd blijft. De Dora werd in 1949 gebouwd bij de scheepswerf A. Apol cv. te Wirdum en heeft een draagvermogen van pl.m. 450 ton. Het schip, dat reeds eerder voer onder de naam Uni-F. behoort tot het raised quarterdeck type en werd onlangs voorzien van een nieuwe 500 p.k. motor.
1957-06-00: Liggend in het Vänermeer (Zweden) verhinderde een landverschuiving nabij Lila Edet de doorvaart door het Götakanaal. (Zelfs een halve papierfabriek werd meegesleurd in het kanaal.) Samen met een veertigtal andere schepen kon pas na zes weken wachten (er moest eerst een nieuwe doorgang worden gebaggerd) de reis worden voortgezet.

Samenstelling uit meerdere krantenberichten (door Ben Scholten). 11-06-1957. Drie doden. Miljoenen schade. Aardverschuiving splitst sulfaatfabriek in tweeën.
Gothenburg, Zweden (UP) — Drie mensen zijn gedood bij een aardverschuiving, die in de omgeving van Gothenburg plaats vond. Zij waren te laat weggegaan uit de grote sulfaatfabriek, die door de verschuiving letterlijk door midden werd gesneden. Een scheur in de grond, die steeds wijder werd had de 250 arbeiders al enkele uren voor de eigenlijke verschuiving gewaarschuwd voor het dreigende gevaar. Twee arbeiders werden ernstig gewond. De schade zal, volgens een schatting van deskundigen in de miljoenen lopen. De wal van de rivier de Göta werd door de verschuiving over een lengte van anderhalve kilometer in het water geschoven. Het scheepsverkeer op deze waterweg tussen Gothenburg en het meer Vänern, waar elke dag ongeveer 60 schepen gebruik van maakten, zal maandenlang gesloten moeten worden. Naar schatting liggen nu ongeveer 60 schepen opgesloten in het Vänern meer, die daar zullen moeten wachten tot de aardmassa's uit de rivier verwijderd zijn. Hierbij zijn 14 Groninger kustvaarders, die hout kwamen laden en door de gedwongen ligging grote schade aan hun reders berokkenen. De schepen zijn: Bruiser, Confidence, Egbert Wagenborg, Henriëtte B, Jan, Makkum, Paraat, Admiraal de Ruyter, Soli Deo Gloria, Tuko, Wilja B, IJsselborg, Taifoen. Een ernstig probleem is verder, dat olie uit de opslagplaatsen bij de sulfaatfabriek in de rivier stroomt die drinkwater levert aan de haven Gothenburg. Men is onmiddellijk gestart met pogingen dit wegvloeien van olie stop te zetten, maar niemand kan zeggen of men succes zal hebben. Deskundigen waarschuwen ervoor, dat men nieuwe verschuivingen kan verwachten. Ongeveer 30 families werden uit hun huizen geëvacueerd. De schade aan de sulfaatfabriek wordt geschat op ongeveer elf miljoen gulden. Verder kwamen meldingen binnen van grote schade op verschillende plekken langs de rivier, waar een achttien voet hoge vloedgolf op de oevers beukte.
11-06-1957: Van onze correspondent) Stockholm, dinsdag. Twaalf Nederlandse kustvaarders zijn na de aardverschuiving, die vrijdag bij het dorp Lilla Edet, 55 km noordelijk van Gothenburg plaatsvond en waardoor het scheepvaartverkeer op de Götarivier volledig lag gestremd, in de haven rondom het Vänermeer ingesloten. Dit lot wordt door 21 Zweedse, 16 Duitse en 2 Russische schepen en een Noors schip gedeeld. De namen der Nederlandse, voornamelijk uit de provincie Groningen afkomstige schepen, die bezig waren hout te laden, zijn: Tuko, Makkum, Paraat, Wilja B, Soli deo Gloria, IJsselborg, Henriëtte B, Confiance,' Egbert Wagenborg. Jan, Bruiser en Admiraal de Ruvter, die in totaal een thans tot werkeloosheid gedoemde bemanning van ten minste 130 knapen hebben.
05-07-1957 (Van onze correspondent) Gothenburg. donderdag. Kapiteins en bemanningen van de 94 kustvaarders van zes nationaliteiten hebben donderdagmiddag vier uur een zucht van verlichting geslaakt. Op dat moment werd bekend, dat de vaargeul door de logge leemmassa, die tijdens de aardverschuiving van 7 juni de 80 km lange Göta-rivier volledig had gestremd, eindelijk gereed was gekomen. Vier uur later deed de kustvaarder „Paraat" zijn naam eer aan door als eerste van de 14 Nederlandse schepen, die met 70 lotgenoten van andere landen een maand in het Vaner-meer ingesloten zijn geweest, door de 40 m brede vaargeul langs het gebied van de ramp richting Gothenburg te stevenen. Onmiddellijk daarna kwam de beurt aan de Soli Deo Gloria". Vrijdagmorgen omstreeks vier uur zullen de „IJsselborg". de „Bruiser" en de „Jan" volgen en daarna komt de beurt aan „Egbert Wagenborg", „Confiance", „Admiraal de Ruyter" en „Duurt". Daarachter lagen donderdagavond: „Taifoen", „Bab T", „Henriëtte B", „Tuko" en „Makkum",
05-07-1957 (Van onze Zweedse correspondent) Donderdagmiddag vier uur is de voorlopige vaargeul door de Gota rivier op de plaats waar deze op 7 juni vijftig kilometer noordelijk van de Zweedse havenstad Gotenburg door een aardverschuiving volledig werd gestremd, gereedgekomen. Drie uur later kon de eerste van de veertien Nederlandse kustvaarders die een maand lang in de havens rond het Vänermeer ingesloten zijn geweest, uit zijn isolement worden verlost. Dat was de „Paraat",' die, onmiddellijk door de „Soli Deo Gloria gevolgd, die richting Gothenburg, het gebied van de ramp passeerde. Deze twee Nederlandse schepen lagen er het gunstigst voor. De maar al te welkome „bevrijdingsactie" duurde tot donderdagavond negen uur. Men achtte het niet verantwoord de vaartuigen na het invallen van de duisternis door de vrij gebrekkige vaargeul te loodsen.. Vanmorgen. is het verkeer opnieuw geopend. Voor Nederlandse kustvaarders de „Bruiser", de „IJsselborg" en de „Jan", „Egbert Wagenborg", de „Confiance", de „Admiraal de Ruyter" en de „Duurt". De positie van „Bab I', „Taifoen", Tuko", „Henriëtte B." en „Makkum" is minder goed en het was de vraag, of deze schepen vandaag Gotenburg nog zouden kunnen bereiken. In totaal verdrongen zich donderdag op het Trollhatten kanaal tussen Lilla Edit en Trollhatten niet minder dan 94 schepen, veertien Nederlandse, 24 Duitse, 52 Zweedse, twee Russische, een Deen en een Noor die na in vier sluizen te zijn geschut een voor een door de vaargeul moeten gaan. Hiermee is vanzelfsprekend veel tijd gemoeid. Zodra donderdagmiddag het startsignaal voor het eerste schip, een kleine Zweedse tanker , werd gegeven, ging onder de bemanning van alle vaartuigen een gejuich op. „De hemel zij dank, eindelijk", zo riep men in zes talen.
1957-10-29: NvhN 29-10-1957: M.s. TAIFOEN verkocht. Het motorkustvaartuig Taifoen is door de eigenaars, een Delfzrjlse rederscombinatie, verkocht aan een Franse semi-overheidsdienst, die het onder de nieuwe naam Giraglia in de vaart zullen brengen. Het schip zal in dienst worden gesteld tussen de thuishaven Nice en het eiland Corsica. De Taifoen (ex m.s. Dora en ex m.s. Uni F) werd in 1949 gebouwd bij de scheepswerf A. Apol C.V. te Wirdum en meet plm. 410 ton deadweight. Het schip behoort tot het raised quarterdektype en is voorzien van een 400 pk motor.
1978-06-06: Final Fate:
Begonnen met sloop bij Société Recuperation Metaux te Nice, Frankrijk.

Afbeeldingen


Omschrijving: UNI F tijdens de afbouw bij de werf in juni 1949
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Willemsen, A.
Onderwerp: Werf

Omschrijving: Proefvaart en oplevering UNI F op 11 juli 1949
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: DORA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: De DORA, uitgaand Harlingen omstreeks 1955
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Onbekend **

Omschrijving: TAIFOEN.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Als GIRAGLIA onder de Franse vlag.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown