Inloggen
TWIN - ID 6757


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1957
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5371480
Nat. Official Number: 1195 Z WINSCH 1957
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Grol's Scheepswerven N.V., Zuidbroek, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 46
Launch Date: 1957-03-16
Delivery Date: 1957-06-11
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 7
Power: 395
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 10047 Type 7ED (290x450)
Speed in knots: 9.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 498.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 310.00 Net tonnage
Deadweight: 750.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 37500 Cubic Feet
Bale: 34600 Cubic Feet
 
Length 1: 57.60 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 54.51 Meters Registered
Beam: 8.55 Meters Registered
Depth: 3.07 Meters Depth, moulded
Draught: 3.44 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1982
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Andere hoofdmotor: 4tew 8 cil 620 Pk Deutz (1963) Type (220x280) 9 Kn

Ship History Data

Date/Name Ship 1957-06-11 TWIN
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Pieter Hindriks en Dirk Krüger, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIBV

Date/Name Ship 1957-06-19 TWIN
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Twin', Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Pieter Hindriks en Dirk Krüger
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIBV

Date/Name Ship 1970-09-22 TWIN
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: N.V. Noord-Nederlandse Scheepvaart- en Handel Maatschappij, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder: Carebeka N.V.
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIBV

Date/Name Ship 1974-09-23 TWIN
Manager: E.P. Shipping & Trading B.V., Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Beheermaatschappij E. van de Wijngaart B.V., Rockanje, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PIBV
Additional info: In 1975 homeport Rotterdam.

Date/Name Ship 1975-03-12 TWIN
Manager: E.P. Shipping & Trading B.V., Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Shipping Company Twin B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PIBV

Date/Name Ship 1978-10-20 LINDA-M
Manager: Lindam Shipping B.V., Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Johan Pieter Mastenbroek, Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFPJ

Date/Name Ship 1979-07-31 LINDA-M
Manager: Johan Pieter Mastenbroek, Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Lindam Shipping B.V., Spijkenisse, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PFPJ

Date/Name Ship 1981-04-03 TWIN
Manager: Sea River Line N.V., Antwerp, Belgium
Eigenaar: Rioja Shipping Co. S.A., Panama, Panama R.P.
Shareholder:
Homeport / Flag: Panama / Panama R.P.
Callsign: HO5467

Date/Name Ship 1984-08-00 TYCHE
Manager: Armawa Co., San Lorenzo, Honduras
Eigenaar: Armawa Co., San Lorenzo, Honduras
Shareholder:
Homeport / Flag: San Lorenzo / Honduras

Ship Events Data

1957-01-23: Op 23-01-1957 als TWIN (bouwnr. 46 Grol's Scheepswerven te Zuidbroek), zijnde motorschip in aanbouw, nog niet gemeten, liggende te Zuidbroek, door J. Frik, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1195 Z WINSCH 1957 op het achterschip aan S.B. zijde in het achterkant dekhuis op kampanje, 2.50 m. uit hekplaat, 1.00 m. uit lengteas en 1.27 m. boven dek.
1957-06-12: NvhN 12-06-1957: Proefvaart m.s. TWIN. Op de Eems heeft de geslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motorkustvaartuig Twin, dat bij Grol's Scheepswerven N.V. te Zuidbroek (Gr.) werd gebouwd voor rekening van de heer P. Hindriks te Groningen. De Twin (bouwnummer 46) is van het gladdektype, meet 750 ton d.w. (499 b.r.t.) en heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 57.80 m, lengte tussen de loodüjnen 52 m, breedte 8.50 m en holte 3.65 m. De beladen diepgang is 3.29 m. De voortstuwing geschiedt door een motor van 395 pk, waarmede het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van ca. 10 knoop. In de machinekamer zijn voorts opgesteld twee hulpmotoren elk van 20 pk, twee pompen a 40 m 3 per uur en een luchtcompressor. De ruiminhoud bedraagt 38000 cft. grainspace en 35000 cft. balespace. De bunkercapaciteit is waterballast 217 m 3, brandstof 47 ton en drinkwater 12 m 3. De bouw geschiedde onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart met speciaal houtvaartcertificaat.
1960-12-26: Liggend te Gravesend brand in de accomodatie. Drie hutten uitgebrand. Gerepareerd bij Scheepswerf Vuyk te Capelle a/d IJssel.
NvhN 27-12-1960: Brand te Londen op Groninger kustvaarder. In het manschappenverblijf van de Groninger kustvaarder Twin heeft gisteravond brand gewoed. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De TWIN, eigendom van de heer P. Hindriks te Groningen, lag te Gravesend bij Londen. Drie hutten van manschappen werden ernstig beschadigd. Omtrent de oorzaak is nog niets bekend. Het schip, dat in 1957 werd gebouwd en 498 ton meet, was geladen met hout.
1967-08-05: De Telegraaf 05-08-1967: Het gaat niet goed in de kustvaart. Vooral in Groningen komt de ene reeder na de andere in moelijkheden, maar hun trots verbiedt hun erover te spreken, want..... Je loopt niet met je ellende te koop. Tranen springen in haar ogen, maar ze is onverbiddelijk: „Neen, geen foto in de krant, want dan lachen de mensen ons uit." Er valt helemaal niets te lachen, want liet gaat beroerd in de kustvaart en niemand, die dat beter weet dan deze vrouw van een kleine reder. Waarom je dan schamen? Maar dat is de trots van een Groninger: Je loopt niet met je ellende te koop. Het leidt tot een merkwaardig schimmenspel daar in Delfzijl en Groningen, waar de kustvaartreders elkaar ontmoeten. „Het gaat wel", zeggen ze tegen elkaar, maar ze weten wel beter. Ze weten, dat Piet z'n boot door de bank wordt verkocht, omdat hij zijn hypotheekaflossing niet meer kon opbrengen, zij weten, dat vroegere collega's nu brugwachter zijn, ijscoman, pompbediende, wachtsman op hun eigen schip en zelfs al naar Sociale Zaken lopen voor steun, maar zij zwijgen, ook tegenover elkaar.
Brief. Kapitein P. Hindriks ging naar zee toen hij zestien was. Hij is nu 73. Zijn schip „TWIN", waarop zijn schoonzoon thans vaart, ligt op vracht te wachten aan de overvolle Parkhaven in Rotterdam. Hij vaart nog, maar je moet niet vragen hoe. Hij aarzelt lang, voordat hij mij de brief van de scheepshypotheekbank laat zien, waarin dringend, om de aflossing op de hypotheekschuld wordt gevraagd. „Ik verdien de rente niet eens", zegt hij gelaten. Schipper Hindriks is gewoon een voorbeeld voor de veelheid van vooral kleine reders in Groningen, die door de kustvaartmalaise aan de rand van de afgrond zijn gekomen. Ruim veertig jaar heeft hij gevaren en zuinig de centen opzij gelegd voor een nieuwe boot, die in 1957 van de helling gleed. Een jaar later kwam de klap in de kustvaart.
Praten; Pieter Beck (53), op zee alle rangen doorlopen hebbend en nu voorman van de Groningse kustvaartreders, weet er alles van. Als voorzitter van het Koninklijk Zeemanscollege „De Groninger Eendracht" zwijgt hij niet, maar is het juist zijn taak om te praten. „De sterke loonstijging in Nederland heeft ons de das om gedaan", zegt hij. In de na-oorlogse jaren ging het best in de Nederlandse kustvaart. „Grijze duivels",- zeiden ze met ontzag op de wereldzeeën tegen de grijsgeschilderde kustvaarders uit Groningen. Met de loonstijging stegen de kosten van de kustvaarders in ijltempo. De Deense en Duitse kustvaardersvloot breidde zich snel uit, mede dank zij tegemoetkomingen in belastingen, terwijl de revaluatie van de gulden een zware klap was voor de Nederlandse kustvaart, die haar inkomsten voornamelijk in ponden sterling krijgt.
Automatisering. De grote vaart kon de stijging van de loonkosten grotendeels opvangen door te automatiseren en met minder bemanning te gaan varen. Ook in de kustvaart ging men automatiseren, maar met minder bemanning kon men niet toe, omdat in de CAO verplicht is voorgeschreven, hoeveel bemanningsleden per schip aanwezig moeten zijn. Met de rug tegen de muur als gevolg van de Duitse en Engelse concurrenten pakken de reders iedere kans aan om tot een vermindering van hun kosten (voor 55 pct. bepaald door loonkosten) te komen. Vandaar hun eis aan de vakbonden: „Laat die bemanningsschaal vallen". De vakbonden willen dit niet zo maar zonder meer, waardoor nu de kustvaart met een staking wordt bedreigd. „Och, staking", zeggen ze in Groningen, „werkloosheid komt er op deze manier toch wel". „Vorig jaar is de zaak al op de spits gedreven", zegt Pieter Beck. „Ik heb toen hemel en aarde bewogen om toch weer tot een CAO te komen om nog een jaar de arbeidsvrede te bewaren en een adempauze te krijgen. Mijn leden hebben thans massaal met het opzeggen van hun lidmaatschap gedreigd als ik niet voet bij stuk houd."
Grens. De reders willen van de bemanningsschaal af om met een kinderkamer te gaan varen", zeggen de vakbonden. „Waanzin", zegt voorzitter Beek. „Het Schepenbesluit kent een leeftijdsgrens. Verder zijn er de strenge wettelijke veiligheidsvoorschriften, die precies het aantal bemanningsleden per schip voorschrijven." Zo in doorsnee moeten volgens de CAO twee tot drie man per schip meer varen dan de wet voorschrijft. Gebeurt dit niet, dan moet de gage van de zg. „ontbrekende man" onder de rest van de bemanning worden verdeeld. . De reders willen hiervan af. Hun schepen zijn gemoderniseerd. Als er door het ontbreken van een man extra werk moet worden verricht, moet daarvoor overwerkgeld worden betaald. „Waarom dan ook nog die gageverdeling?", vraagt men in Groningen. „Op schepen, waarop wij moeten varen met zeven man varen de Engelsen met drie of vier man", zegt Pieter Dorreman, secretaris van het Zeemanscollege. „De Duitsers varen ook goedkoper door functies te combineren".
Somber. Hij ziet de toekomst somber in. Op het ogenblik zijn er zestig tot tachtig aanvragen van Nederlandse kustvaarders om onder de goedkope Panamese vlag te varen, zo schat hij. Daardoor kan men circa 20 pet. op de kosten besparen. Dorreman zucht: „Als er geen verbetering komt dan zie ik ons allemaal nog naar de goedkope vlaggen (Panama, Liberia, Costa Rica) overstappen". „De grotere reders kunnen, mede dank zij de goede jaren, wel de verliezen opvangen, maar voor de kleine mensen met een of twee schepen kan het de nekslag zijn." De reders willen hun boten graag verkopen, maar dc prijzen voor de kustvaarders zijn zo sterk gedaald dat dit een zwaar verlies zou opleveren. „Als die prijzen stijgen worden zeker 400 van de totaal 900 kustvaarders verkocht, verwacht voorzitter Beck.
Zwijgen. De kleine reders in Delfzijl en Groningen zwijgen. Schipper Hindriks vertelt in zijn huiskamer, hoe hij vroeger met zijn motorschip de Engelsen met hun zeilschepen de loef afstak. „Dat was mooi werk", mijmert hij. Bij het afscheid bij de deur bijt mevrouw Hindriks op haar lip: „Als het moet gaan we naar Sociale Zaken". Dat zal dan zijn met opgeheven hoofd, denk ik, en de collega's zullen het weten, maar zwijgen, want hun trots hebben ze en die kan ze niet worden afgenomen.
1970-10-08: NvhN 08-10-1970: m. s. TWIN verkocht. Van een onzer correspondenten. De rederij Twin (P. Hindriks) te Groningen heeft het motorkustvaartuig Twin verkocht aan de Noord-Nederlandse Scheepvaart- en Handelmij. te Groningen, die het schip onder dezelfde naam in de vaart blijft houden. De Twin behoort tot het gladdektype en heeft een draagvermogen van 750 ton bij 498 bruto register ton . Het schip werd in 1957 gebouwd bij de NV Scheepswerf Gebr. Grol in Zuidbroek.
1974-03-11: Het Vrije Volk 11-03-1974: Lijk gevonden (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam — De rivierpolitie heeft zaterdag het stoffelijk overschot van de 39-jarige matroos H. W. Otte uit Duisburg uit de Nieuwe Maas gehaald. De Westduitser was opvarende van de coaster “TWIN" en werd sinds 18 januari vermist.
1984-01-10: Ter hoogte van South Stack Lighthouse een totale black-out. Door een sleepboot naar Holyhead gebracht. Gerepareerd te Mostyn. Op 23 januari opgelegd te Rotterdam.
1985-11-23: Final Fate:
Met een lading suikerbieten onderweg van Dordrecht naar Selby ten gevolge van lekkage gezonken in pos. 52.28.N. - 03.17.O. De bemanning werd gered door de Duitse coaster 'Heljo'.

Afbeeldingen


Omschrijving: TWIN op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: TWIN op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: TWIN loading at the E.M.G. berth in Groningen - photo mid-70s.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Johannes, L.M. (Leo)

Omschrijving: TWIN
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: TWIN
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Eijkelen, A. van

Omschrijving: TWIN
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: LINDA M
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: LINDA-M
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: LINDA M op de helling bij de IJsselwerf Capelle a/d IJssel.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)
Onderwerp: Werf

Omschrijving: LINDA M
Collectie: Zee, T. van der (Teun)
Vervaardiger: Zee, Teun van der

Omschrijving: TWIN te Vreeswijk begin 80er jaren.
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: TWIN
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: TWIN
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: TYCHE
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)

Omschrijving: TYCHE
Collectie: Goudriaan, J. (Koos)
Vervaardiger: Goudriaan, J. (Koos)
Algemene informatie

 

NvhN 160357
Tewaterlating m.s. TWIN.
Bij Grol's Scheepswerven N.V. te Zuidbroek werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motorkustvaartuig TWIN, dat wordt gebouwd voor rekening van de heer P. Hindriks te Groningen. De TWIN (bouwnummer 46) is van het gladdek type, meet 750 ton dwt. (499 brt.) en heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 57,80 m, lengte tussen de loodlijnen 52 m, breedte 8,50 m en holte 3,65 m. De beladen diepgang is 3,29 meter. De voortstuwing zal geschieden door een motor van 395 pk. Ruiminhoud plm. 38.000 cft. grainspace en 35.000 cft. balespace. De bunkercapaciteit is: ballast totaal 255 kubieke meter, brandstof 52 kub. meter en drinkwater 12 kub. meter. De bouw geschiedt onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie voor de onbeperkte vaart met speciaal houtvaartcertificaat.