Inloggen
TUKO - ID 6724


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1935
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5423752
Nat. Official Number: 1707 Z GRON 1935
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Lift Capacity: 1 x 2 and 1 x 1,5 ton
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. van Diepen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 815
Launch Date: 1935-07-00
Delivery Date: 1935-09-26
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 135
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 1682 Type C/D (280x350)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 237.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 136.00 Net tonnage
Deadweight: 300.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 15540 Cubic Feet
Bale: 15000 Cubic Feet
 
Length 1: 35.31 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 32.65 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 6.69 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.58 Meters Depth, moulded
Draught: 2.44 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1935-09-26 TUKO
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Germ Tuil, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PIBL

Date/Name Ship 1954-09-22 FRANS-W
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jannes Westers, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PEDS

Date/Name Ship 1955-10-07 TRUUS
Manager: N.V. Scheepvaartbedrijf Gruno, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Albert J.H. Ansmink, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PIBB
Additional info: Fl. 216.000

Date/Name Ship 1963-08-27 EEMSHORN
Manager: Maritima Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Eemshorn', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Gerrit & Roelf de Boer
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PDVT

Ship Events Data

1935-00-00: De naam TUKO is een acroniem van de achternaam van de eigenaar (Germ Tuil) en van die van zijn vrouw Alberdina Koopmans. (Alberdina Koopmans is op 19 maart 1900 geboren. Germ Tuil op 29 juni 1891. Zij trouwden op 19 februari 1920 in Groningen.)
1935-08-11: De Tijd 11-08-1935: Het bij Gebr. van Diepen te Waterhuizen, voor rekening van kapitein G. Tuil te Delfzijl, in aanbouw zijnde m.s. „TUKO", is met goed gevolg te water gelaten. Het schip wordt voorzien van een Applngedammer-Bronsmotor, met een capaciteit van 135 P.K.
1935-09-26: NvhN 27-09-1935: Proefvaart m.s. „TUKO”. Gisteren vond op de Eems de goed geslaagde proefvaart plaats van het nieuwe motorschip „Tuko". Dit schip is gebouwd op de werf van de Gebrs. Van Diepen te Waterhuizen voor rekening van kapt. G. Tuil te Delfzijl onder klasse Bureau Veritas en Scheepvaart-Inspectie, groote kustvaart. De afmetingen zijn: lengte over alles 34.50 M., breedte op het grootspant 6.65 M. en holte in de zijde 2.75 M. Het D. W. bedraagt 260 ton, terwijl de netto inhoud 135 Reg. ton en de bruto inhoud 236 Reg. ton bedraagt. Voor de voortstuwing is in de motorkarmer een vier tact Brons Diesel motor opgesteld. Deze motor heeft een vermogen van 135 P.K. Behalve deze hoofdmotor bevindt zich hier tevens nog een Deutz Diesel motor van 7—8 P.K. als hulpmotor. De hulpmotor drijft de lens-ballastpomp, de compressor en de dynamo aan. De dynamo kan zoowel door den hoofdmotor als door dien hulpmotor worden aangedreven, terwijl de automatisch geladen accumulatoren voor de verlichting zorg dragen, als beide motoren stilstaan. De geheele verlichting geschiedt electrisch, terwijl de electrische installatie werd geïnstalleerd door het technisch bureau Herman G. Eekels te Hoogezand. Op het mastdek is een tweetal motordeklieren geplaatst, elk voorzien van een Deutz Diesel motor van 7—8 P.K. De voorste van deze dekmotoren kan tevens bij het snelheffen der ankers worden gebruikt. Het laad- en losgerei, waarmede veilig een last van 2 ton kan worden geheschen, is vervaardigd volgens de voorschriften van de Inspectie van Havenarbeid. Het schip is voorzien van een stroomlijn-balansroer, waarmede het op de proefvaart uiterst gemakkelijk bestuurbaar bleek te zijn, terwijl het schip verder in alle opzichten uitstekende manoeuvreer-eigenschappen bleek te bezitten. Het behaalde beladen een snelheid van 8 mijl. Na de proefvaart werd het schip met volle tevredenheid door den kapitein overgenomen.
1935-09-27: Op 27-09-1935, als TUKO, zijnde een motorschip, metende 671.96 m3, liggende te Delfzijl, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Germ Tuil, scheepskapitein te Delfzijl, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1707 Z GRON 1935 op het achterschip aan S.B. zijde in de lichtkap motorkamer (achterzijde).
1941-11-21: De Tijd 09-05-1942: Raad van de Scheepvaart: De eerste zaak betrof het m.s. „TUKO", dat 21 November bij Gashaellan onder de Oostkust van Zweden door een fout van den kapitein aan den grond liep. De Raad weet de fout aan onervarenheid en schorste den kapitein veertien dagen.
1943-05-00: Onder Duits toezicht voer het van mei 1943 tot februari 1944 vanuit Nederland naar Zweden. Daarna hoofdzakelijk in de Noorse wateren. Bij de bevrijding van Noorwegen (9 mei 1945) teruggevonden in Skibotn. In juli 1945 weer terug in Delfzijl.
1949-08-13: Sleepte het m.s. 'Maria-S' met een vastgelopen krukas Kalmar binnen.
1949-08-15: NvhN 15-08-1949: Het motorschip „Maria S" werd Zaterdag te Kalmar binnengesleept door het motorschip „TUKO" Eerstgenoemd schip heeft een vastgelopen schroefas en kan de reis op eigen kracht niet vervolgen. Beide schepen zijn met hout beladen op weg naar Amsterdam en Zwolle. De „Tuko" heeft de „Marie S" op sleeptouw genomen en tracht het schip naar Holtenau te brengen.
1954-09-24: NvhN 24-09-1954: TUKO nu FRANS W. De Delfzijlfse coaster Tuko van de heer G. Tuil, is verkocht de heer J. Westers te Groningen, die het schip onder de nieuwe naam Frans W. in de vaart zal brengen. De Tuko is van het gladdek type en werd in 1935 gebouwd bij de scheepswerf Gebr. Van Diepen te Waterhuizen. Het laadvermogen bedraagt ca. 270 ton, terwijl in de machinekamer een 135 p.k. motor staat opgesteld. De thuishaven wordt Groningen.
1955-09-13: NvhN 13-09-1955: FRANS W verkocht. De rederij F. Westers te Groningen heeft het motorschip Frans W verkocht aan de heer A. Ansmink te Delfzijl, die het schip onder de nieuwe naam TRUUS in de vaart zal brengen. De Frans W (ex-Tuko) behoort tot het gladdektype en werd in 1935 gebouwd bij de N.V. Scheepswerf Gebr. van Diepen te Waterhuizen (Gron.) De thuishaven wordt van Groningen gewijzigd in Delfzijl.
1958-01-07: NvhN 07-01-1958: Storm over land en water. Schepen in nood, dakpannen-regen. Een vliegende storm heeft in de afgelopen nacht over de zee en het noordelijk deel van ons land gewoed. Verschillende schepen zijn tengevolge van het zware weer in moeilijkheden geraakt. Om ongeveer 11.30 is vanmorgen van Hollum de reddingboot vertrokken omdat men zich op Ameland ongerust maakt over het lot van een Zoutkamper Schelpenzuiger van wie men niets meer vernomen heeft. Op Terschelling maakt men zich enige zorgen over de kustvaarder TRUUS van wie men ook niets naders heeft vernomen. Men houdt rekening met de mogelijkheid dat de Truus in open zee de storm heeft afgewacht. Aan de Neptune die naar de Capella heeft gezocht is verzocht eveneens uit te kijken naar de Truus. Thans staat echter vast dat de schelpenzuiger en de Truus in veiligheid zijn.
Friese Koerier 09-01-1958: Kapitein van de „TRUUS”. „Een hoop drukte om niks”. Leeuwearden — Lachend haalde de nog jonge kapitein van de in beheer van rederij Holwerda te Heerenveen varende Delfzijlse coaster Truus" de schouders op, toen we hem vroegen zijn avonturen te vertellen die schip en bemanning hadden beleefd in de vliegende storm van maandagnacht . 'Als u mij eerst maar vertelt welke avonturen dat dan zijn geweest , want wij weten niet anders dan dat de landrotten een hoop drukte om niks hebben gemaakt. Als u het knappen van de antenne een avontuur vindt dan hebben we inderdaad wat beleefd...' Bij aankomst dinsdagmiddag laat in Harlingen hadden de mannen van de Truus al met verbazing gehoord van de ongerustheid, die er geruime tijd over hun lot had geheerst en glimlachend waren ze ingegaan op de gissingen over de zware uren, die de Groningers op de gevaarlijke gronden boven Terschelling hadden doorgemaakt. De kapitein had weinig gezegd. Hij is geen man van veel woorden. Dat ondervonden ook wij, toen we hem na aankomst bij de Coöp. Condensfabriek te Leeuwarden, waar de coaster haar lading suiker zou lossen, dezelfde vraag stelden als de Harlingers dinsdag. „Avonturen hebben we niet beleefd. Ik heb maandagmiddag de loodsdienst meegedeeld, dat we zo en zo laat ter hoogte van Terschelling zouden zijn en dat ik dan graag een loods zou willen hebben, We werden in de wielen gereden door de snel opkomende storm en waren dus niet op de aangegeven tijd voor het gat naar Harlingen. Ik wilde de loodsdienst hiervan melding doen, doch toen kon ik geen radio-telefonische verbinding meer krijgen. Blijkbaar was de „draad" boven de brug in 't ongerede geraakt en 't waaide schortte. We hebben toen 'n rustig plekje een beetje te hard om boven op het dak te kruipen en te gaan zien wat eraan je opgezocht in de buurt van het lichtschip Terschellingerbank, waar we lekker zijn blijven liggen rijden tot de storm was geluwd". En dat was volgens de mannen van de Truus alles. Ze hadden inderdaad een zware nacht gehad, want er stond een ferm stuk zee, maar ja, dat kun je om deze tijd van het jaar en op deze hoogte in de Noordzee verwachten. Overigens had de kapitein wel begrepen, dat er over de Truus was gesproken op het land, want toen zij daar „achter hun oppertje" lagen, was een grote Neptune van de M.L.D. overgekomen, die kennelijk op speurtocht naar de coaster was. Het vliegtuig had met de vleugels gewenkt en was toen landwaarts gevlogen. Ook de marinemannen hadden dus blijkbaar wel begrepen, dat er met de Truus niets bijzonders aan het handje was.
1958-10-23: Leeuwarder Courant 23-10-1958: Nederlands schip in nood. Coaster maakt slagzij in Botnische Golf. De 270 ton metende kustvaarder „TRUUS" van de heer A. Ansink te Groningen, die met een lading hout van Mantyluotto (Finland) naar Londen onderweg is, heeft vanmorgen geseind, dat het een lek heeft en water maakt. De kapitein van het vaartuig, de heer R. van der Veen uit Marum, heeft per radio meegedeeld, dat de „Truus" zware slagzij maakt, maar dat hij hoopt het schip te kunnen behouden. Het wachten is op beter weer, waarna men een haven hoopt binnen te lopen.
Er kruist een Zweeds schip in de nabijheid van de „Truus" die zes koppen aan boord heeft. Zweedse verkenningsvliegtuigen, die boven de coaster hebben gecirkeld, rapporteerden, dat er geen onmiddellijk gevaar bestaat, hoewel het schip zichtbaar water maakt. Uit de Finse haven Vaasa zijn twee reddingsboten naar de door de „Truus" opgegeven positie vertrokken.
Friese Koerier 24-10-1958: Nederlandse coaster in moeilijkheden. Sundsvall — De Nederlandse kustvaarder „Truus" uit Groningen seinde gistermorgen in zinkende toestand te verkeren in de Botnische Golf. Het schip had 20 graden slagzij en de bemanning probeerde het water uit het schip te pompen. Gisteravond heeft de „Ragneborg" de „Truus" kunnen bereiken en het schip geholpen weer in de koers te komen. Geëscorteerd door het Zweedse schip koerste de „Truus" vannacht langzaam naar de Finse haven Mantyluoto.
1963-05-28: NvhN 28-05-1963: Delfzijlster coaster liep aan de grond bij IJmuiden. De Nederlandse kustvaarder TRUUS, 300 ton en eigendom van de Rederij A. Ansmink (Gruno) te Delfzijl, is in de afgelopen nacht omstreeks 12 uur bij het verlaten van IJmuiden aan de grond gelopen in de havenmond van IJmuiden. Het schip, dat geladen was, is vermoedelijk uit de koers gelopen. De kapitein accepteerde de assistentie van een sleepboot. Omstreeks één uur is de kustvaarder vlot getrokken en voor onderzoek afgemeerd aan de sleepbootsteiger te IJmuiden.
1971-08-08: Final Fate:
Opgelegd in Vlaardingen. In november 1971 gekocht en zou gesloopt worden door Frans Rijsdijk te Hendrik Ido Ambacht, doorverkocht en gesloopt bij van der Marel in Viane.

Afbeeldingen


Omschrijving: Tuko 1935 on trials.
Collectie: Tuil, J. (Jan)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Tuko 1935 on trials.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: Tuko 1935
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: Frans-W 1935 ex Tuko
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving:
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving:
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl

Omschrijving: Truus 1935 ex Frans W ex Tuko.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Truus 1935 ex Frans W ex Tuko on 10-08-1958 at Sandwich
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Gore, Robert

Omschrijving: Truus 1935 ex Frans W ex Tuko on 10-08-1958 at Sandwich
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Gore, Robert

Omschrijving: TRUUS 23 oktober 1958
Collectie: Reineking, Klaas
Vervaardiger: Nautical Photo Agency, Suffolk

Omschrijving: Eemshorn 1935 ex Frans-W ex Tuko.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: EEMSHORN
Collectie: Bolhuis, R.J. van (Riemer)
Vervaardiger: Onbekend

Omschrijving: Eemshorn 1935 ex Frans-W ex Tuko onderwg naar de sloop.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Marel, J. van der

Omschrijving: Eemshorn 1935 ex Frans-W ex Tuko bij de slopersfirma.
Collectie: Onbekend
Vervaardiger: Marel, J. van der