Inloggen
TRUDE - ID 6712


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1931
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 1496 Z GRON 1931
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf J.J. Pattje & Zonen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 155
Launch Date: 1931-06-00
Delivery Date: 1931-08-21
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 70
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5113 Type T (210x320)
Speed in knots: 6.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 150.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 102.00 Net tonnage
Deadweight: 190.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 9600 Cubic Feet
Bale: 9300 Cubic Feet
 
Length 2: 30.25 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.91 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.09 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1931-08-08 TRUDE
Manager: Klaas Koster, Hoogeveen, Drenthe, Netherlands
Eigenaar: Klaas Koster, Hoogeveen, Drenthe, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hoogeveen / Netherlands
Callsign: PVDG
Additional info: IN 1934 callsign: PIBJ

Date/Name Ship 1951-05-26 ZEPHYR
Manager: Geert Willem & Meindert de Groot, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Willem & Meindert de Groot, Sappemeer, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Sappemeer / Netherlands
Callsign: PIYD

Ship Events Data

1931-08-10: Op 10-08-1931 als TRUDE, zijnde een motorschip, groot 425.71 m3, liggende te Waterhuizen, door J. Gerrits, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Klaas Koster, schipper gedomicilieerd te Hoogeveen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1496 Z GRON 1931 op het achterschip achterkant achtererf aan bakboordzijde.
1931-08-22: NvhN 22-08-1931: Gisteren vertrok van hier naar Kopenhagen het nieuwe motorschip „TRUDE". Dit schip met een laadvermogen van 225 ton is voorzien van een 70 p.k. twee tact Bronsmotor. Het is gebouwd onder toezicht van de Scheepvaart-Inspectie op de werf van den heer J. Pattje te Waterhuizen voor rekening van kapt. K. Koster te Hoogeveen.
1934-07-23: NvhN 23-07-1934: Delfzijl, 21 Juli. Het motorschip TRUDE, kapt. Koster, kreeg op weg van Anlam met bestemming Steenwijk met een lading boomen motordefect en strandde bij Norderney. Het werd echter door het motorschip Jupiter, kapt. Wiltens, op weg van Demmin met bestemming Dortmund met een lading tarwe, weer vlot gesleept en alhier binnengebracht, waarna de Trude de schade herstelde en beide schepen hun reis vervolgden.
1937-02-09: NvhN 10-02-1937: Delfzijl, 9 Februari. Het motorschip TRUDE, kapt. Koster, dat alhier vertrek klaar lag, beladen met diversen naar Berlijn, is alhier in de haven drooggezet om van een andere schroef te worden voorzien.
1937-10-21: NvhN 21-10-1937: Groninger schip op zee aangevaren. Tijdens zwaren mist bij Norderney. Gistermorgen tegen negen uur is circa 6 mijl ten Noorden van Norderney tijdens een zwaren mist, het m-s. „TRUDE", dat op reis was van Malchin naar het Dortmund—Eemskanaal, aangevaren door den Duitsche motorschoener „Clara". De „Trude" kreeg ernstige schade aan achterschip en stuurhuis. Zonder zich verder om de „Trude" te bekommeren, verdween de „Clara" in den mist. De „Trude", die beladen was met meel, is doorgevaren naar Delfzijl, teneinde daar de schade te laten herstellen. Het schip is verzekerd bij de verzekeringmaatschappij „Compact de Eendracht" te Wildervank.
NvhN 25-10-1937: Delfzijl. Het motorschip Trude, kapt. Koster, dat alhier binnenkwam met aanvaringschade heeft alhier deze schade hersteld en zette heden de reis weer voort. Het schip is beladen met meel van Jannen naar Wanne.
1938-01-24: NvhN 24-01-1938: De aanvaring tusschen de „TRUDE” en „Clara”. Behandeling voor de Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft onder voorzitterschap van mr. Van Geer een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de op 20 October j.l. nabij Norderney plaats gehad hebbende aanvaring tusschen het motorzeilschip „Trude" en het Duitsche motorzeilschip „Clara". Het Nederlandsche schip, eigendom van kapitein K. Koster te Hoogezand, was 4 October van Malchin in Pommeren vertrokken naar een haven aan het Dortmund-Eems kanaal. Op 20 October was het lichtschip „Elbe I" gepasseerd, het weer was goed. Koers werd gezet op het lichtschip „Weser". Het zicht verminderde tot 2 a 3 mijl. Te 7 uur v.m. werd het dik van den mist; de stuurman en het zoontje van den kapitein gingen op het voorschip om uitkijk te doen. Geregeld werden mistseinen gegeven. Te kwart over acht werd een lange stoot aan s.b. gehoord. De vaart was naar schatting 3½ mijl. Eensklaps kwam een vaartuig ongeveer dwars aan stuurboord in zicht. De kapitein gaf twee korte stooten en hard b.b. roer. 't Andere vaartuig gaf geen sein en naderde snel. Op het laatste oogenblik gaf de „Trude" nog s.b. roer, doch het andere schip raakte de „Trude" met den voorsteven juist voor het verhoogde achterdek. De kapitein van het Nederlandsche schip vroeg den kapitein van de „Clara"- bij hem te blijven. Volgens kapitein Koster was de „Clara" zonder zich verder om hem te bekommeren, weggevaren. Het Seeambt te Hamburg heeft ook een onderzoek ingesteld. De Duitscher verklaarde daar, dat de „Trude" ongemotiveerd bakboord had gevaren, het schip voer met groote snelheid. De kapitein van het Duitsche schip verklaarde voorts, dat niet hij, doch de Nederlander was doorgevaren. Het Seeambt was van oordeel, dat beide schepen hadden moeten stoppen. De „Trude" maakte een fout door naar b.b. uit te wijken. Bij den Raad was nog een brief ingekomen van een Groninger kapitein, waarin deze schreef, dat ook hij eens een aanvaring met een Duitsch schip had gehad. De Duitscher was toen ook doorgevaren, zonder zich om den Nederlander te bekommeren. De Inspecteur Generaal voor' de Scheepvaart was van meening, dat beide schepen in den dikken mist te veel vaart hebben gehad en de bepalingen inzake het voorkomen van aanvaringen op zee niet hebben opgevolgd door niet te stoppen toen zij de mistseinen hoorden. Het bakboordroer geven van de „Trude" was geheel verkeerd. De Raad zal later uitspraak doen.
Utrechts Volksblad 02-04-1938: Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart. Amsterdam, — Donderdag. De raad voor de scheepvaart heeft heden uitspraak gedaan inzake de aanvaring van het Nederlandse motorzeilschip „Trude" met het Duitse motorzeilschip „Clara" in de Noordzee nabij Norderney. Naar het oordeel van de raad, is de oorzaak van de aanvaring, wat de „Trude" betreft, toe te schrijven, behalve aan de mist, aan de te grote vaart, waarmede de „Trude" is blijven doorvaren en het ook niet in acht nemen van de voorschriften.
1941-11-00: In 11.1941 door de Duitsers in beslag genomen en van Kampen vertrokken naar Bremen. In 07.1945 weer teruggekeerd bij de voormalige eigenaar.
1946-06-16: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het aan de grond lopen bij slecht zicht van het motorschip Trude in de Zweedse Scheren tussen de eilanden Risö en Lagnö. De Trude was op reis van Köping naar Delfzijl met een lading boomstammen. Daar zowel kapitein-eigenaar K. Koster als de stuurman, zijn zoon H. Koster, nooit in Köping was geweest en nooit in de Scheren hadden gevaren was in Delfzijl als tweede stuurman H. Bakker gemonsterd die weliswaar ook nooit in Köping was geweest maar wel goed bekend was in de Scheren. Om deze reden had de kapitein geen loods genomen doch gevaren op de aanwijzingen van Bakker. De Trude vertrok op 15 juni om 14.00 uur van Köping. Eerst werd het Södertalje-kanaal doorgevaren, spoedig daarna kwam de Trude te 22.00 uur ten anker. Op 16 juni werd om 03.00 uur de reis vervolgd. Het weer was niet gunstig, het zicht matig. Stuurman Bakker stond meestal aan het roer en gaf van daar aanwijzingen aan de kapitein en als het zicht slecht werd minderde de kapitein vaart tot langzaam; bij volle kracht loopt de Trude 6½ mijl. Tegen 16.00 uur, toen stuurman H. Koster op de brug was en Bakker aan het roer stond, ging de kapitein enige tijd naar beneden. Kort daarna, toen hij weer op de brug kwam, hoorde hij stuuurman Bakker zeggen, dat het verkeerd ging, waarop hij de telegraaf volle kracht achter uit zette. Achteraf bleek dat de Trude aan stuurboord buiten het vaarwater was geraakt. Ondanks het achteruit slaan liep de Trude op een steen en bleef vast zitten in het vaarwater tussen de eilanden Risö en Lagnö. De voorpiek liep vol maar het ruim bleef droog. Een deel van de deklast werd te water gelaten, maar met touwen langszij gehouden. Toen 96 palen te water lagen kwam het schip weer vlot. In dieper water werd de geloste lading weer aan boord genomen en gesjord. Na een noodreparatie in Oxlosund voer de Trude naar Delfzijl. Oordeel van de Raad is o.a. dat de stranding is veroorzaakt door het niet goed verkennen van de boeien door de als loods fungerende tweede stuurman Bakker. Het was verstandiger geweest te ankeren in dit ingewikkelde vaarwater en bij dit slechte zicht. Dat kapitein Koster geen loods nam, omdat hij juist Bakker had aangenomen vanwege zijn bekendheid met de Scheren, is gezien de grootte van zijn schip, begrijpelijk. De Raad vindt dat er goede maatregelen zijn getroffen om het schip vlot te krijgen en de lading te behouden, te meer daar de bemanning slechts uit 4 personen bestond. Er wordt geen melding gemaakt van een strafmaatregel. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 22 april 1947.
1948-04-29: Op 29-04-1948 als TRUDE, zijnde een stalen motorschip, groot 425.71 m3 bruto inhoud volgens meetbrief Groningen d.d. 24-07-1931 no. 2760, liggende te Franeker, door J. Frik, scheepsmeter te Groningen, opnieuw van hetzelfde brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1496 Z GRON 1931 op het achterschip aan S.B zijde in achterkant roef, 1.12 m. uit hekplaat, 1.00 m. uit lengteas en 0.98 m. boven dek. (Opm. Bij onderzoek zijn geen andere merken van teboekstelling ten hypotheek kantore of sporen daarvan gevonden.)
1953-06-29: Final Fate:
In 07-1953 naar de binnenvaart voor de zelfde eigenaren. Ze wordt, liggende te Vierverlaten, op 07-07-1953 als ZEPHYR, zijnde een motorschip, metende 199.657 m3 bruto verplaatsing volgens binnenmeetbrief afgegeven te Groningen no. G7656 d.d. 30-04-1948 door J. Frik, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, voorzien van brandmerk 2992 B GRON 1953 door inbeiteling op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant roef, 1.20 m. uit hekplaat, 0.75 m. uit lengteas en 0.98 m. uit dek. (Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken 1496 Z GRON 1931 aan S.B. zijde in achterkant roef, zijn vernietigd.). Op 15.07.1953 “Zephyr” van Geert Willem de Groot, schipper te Sappemeer. 28.03.1972 “Zephyr” van Jelke van der Molen, schipper te Sappemeer. Het wordt omschreven als: stalen motorschip, hebbende een ruim, salonroef met stuurhut, machinekamer, achterpiek, voortbewogen door een zescylinder Scania Vabis scheepsdieselmotor 205 PK bij 1800 omw./minuut fabrieksnummer DS 11R40 motornr 103550 vervaardigd in 1968. Op 09.10.1979 “Adcor” van Adrianus Hendricus Johannes van der Pluym, schipper te Papendrecht. 25.03.1986 “Ribo” van Antonius Florentius Cornelis Ribbers, schipper te Hank. 11.10.1989 “Ribo” van Ropas B.V. te Rotterdam. Op 06.07.1992 om 11.00 uur wordt de teboekstelling in het Kadaster doorgehaald. Aangifte van sloping.

Afbeeldingen


Omschrijving: TRUDE
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ZEPHYR at Uppsala, Sweden.
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Boman, Dr. Robert

Omschrijving: ZEPHYR (in de binnenvaart)
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Groot, Harry de

Omschrijving: ZEPHYR
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Groot, Harry de

Omschrijving: ADCOR
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Groot, Harry de

Omschrijving: ADCOR
Collectie: Groot, Harry de
Vervaardiger: Groot, Harry de