Inloggen
TIETIE - ID 6552


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1923
Classification Register: Scheepvaart Inspectie (SI)
Nat. Official Number: 1082 APPING 1926
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J. Vos & Zoon, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 48
Launch Date: 1923-01-29
Delivery Date: 1923-03-02
Technical Data

Engine Manufacturer: Deutz A.G., Motorenfabrik, Cologne (Köln), Germany
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 2
Power: 40
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz Type (195x315)
Speed in knots: 5.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 114.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 75.00 Net tonnage
Deadweight: 155.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 8500 Cubic Feet
 
Length 1: 31.65 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 29.27 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.40 Meters Breadth, moulded
Depth: 1.95 Meters Depth, moulded
Draught: 1.80 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1926
Type: Shiptype/category changed
Omschrijving: Bij scheepswerf Niestern in Delfzijl verbouwd tot zeegaand schip. Proefvaart: 17 mei 1926.

Datum 00-00-1950
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Bij Scheepswerf J. Vos te Groningen een nieuwe hoofdmotor: 4tew 6 cil 118 Pk Deutz Type (125x170) 6,5 Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1926-05-17 TIETIE
Manager: Egbert Wagenborg, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Hendrik Roelfs, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PTNQ
Additional info: 1934 callsign PMZQ

Date/Name Ship 1935-02-04 TIETIE
Manager: E. Wagenborg's Scheepvaart- & Expeditiebedrijf N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: David Jan Roelfs, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PMZQ

Date/Name Ship 1940-11-22 TIETIE
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Boll & Jakob Sanders, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PMZQ

Date/Name Ship 1942-00-00 JK 30
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Berlin / Germany

Date/Name Ship 1943-10-00 VS 840
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Berlin / Germany

Date/Name Ship 1944-10-00 V 1615
Manager: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Eigenaar: Kriegsmarine, Berlin, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Berlin / Germany

Date/Name Ship 1945-07-00 TIETIE
Manager: N.V. Wijnne & Barends' Cargadoors- en Agentuurkantoren, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Boll & Jakob Sanders, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PMZQ

Date/Name Ship 1952-04-25 ANKA
Manager: A.P. Falkenberg, Egernsund, Denmark
Eigenaar: A.P. Falkenberg, Egernsund, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Egernsund / Denmark
Callsign: OYKZ

Date/Name Ship 1962-00-00 KARL JOHAN
Manager: F. Rysz, Fladbjerg, Denmark
Eigenaar: F. Rysz, Fladbjerg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Mariager / Denmark
Callsign: OYKZ

Date/Name Ship 1970-00-00 GEFION
Manager: Karl. K.E. Olsen, Aalborg, Denmark
Eigenaar: Karl. K.E. Olsen, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: OYKZ

Date/Name Ship 1974-00-00 GEFION
Manager: Fresu Goods/Montserrat Finance, Montserrat, Montserrat
Eigenaar: Fresu Goods/Montserrat Finance, Montserrat, Montserrat
Shareholder:
Homeport / Flag: Montserrat / Montserrat

Ship Events Data

1923-00-00: Ingezet op de de beurtdienst Groningen - Amsterdam v.v., eigendom van Visser & Praat, Amsterdam.
1926-08-16: Dagregister deel 17 no. 32, den eersten September negentien honderd zes en twintig. Ondergeteekende Hendrik Roelfs, van beroep schipper, wonende te Groningen, verklaart bij dezen met uitsluiting van alle anderen, enig en alleen eigenaar te zijn van het motorschip genaamd “TIETIE”, groot volgens meetbrief 324.02 (driehonderd vier en twintig en twee honderdste) kubieke meter of 114.38 (eenhonderd veertien en acht en dertig honderdste) tonnen van 2.83 kubiek meter bruto en netto (212,43) Tweehonderd en twaalf en drie en veertig honderdste kubieke meter of (74,99) vier en zeventig en negen en negentig honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter, in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende en thans liggende te Delfzijl en nog aan geen ander hypotheekkantoor te boek gesteld. Geteekend te Delfzijl, den 16 Augustus 1900 zes en twintig. In de kantlijn staat bijgeschreven 1082.
1928-06-18: NvhN 19-06-1928: Delfzijl, 18 Juni. Het motorschip “TIETIE”, kapt. Roelfs, dat heden ledig van hier naar Bremen vertrok, ankerde met defecten motor in de Bandsbalg. De sleepboot “Franziska” is van hier vertrokken om het schip naar onze haven te sleepen.
NvhN 20-06-1928: Delfzijl, 19 Juni. Het m.s.”Tietie”, kapt. Roelfs, is alhier, gesleept door de sleepboot “Franziska”, met defecten motor aangekomen. De motor zal hier worden gerepareerd.
NvhN 14-07-1928: Delfzijl, 13 Juli. Het motorschip “Tietie” kapitein Roelfs, dat hier den 19en Juni met defecten motor binnenliep, heeft de schade hersteld. Heden vertrok het naar Bremen.
1930-09-30: Schuttevaer 04-10-1930:Men meldt ons uit Lemmer d.d. 30 september: Zondagmiddag kwam alhier uit zee onze haven binnenvaren het mooie grijse motorschip "TIETIE " groot 188 ton schipper Roelfs. In de binnenhaven gekomen zijnde grijnsde het bordje aan de Truitjezijbrug aldaar met het opschrift." Gesloten " den schipper aan. De schipper scheen echter groote haast te hebben. Dus werd scheepsraad gehouden en spoedig besloten te trachten, langs de alhier op Zondag meer en meer gebruikelijke weg onder de brug door te varen. Ten aanschouwe van vele zondagwandelaars werden door de bemanning van "Tietie "de hoogst uitstekende punten van dit schip weggenomen, de mast gestreken en een gedeelte van de stuurhuis boven het hoofd van den kapitein verwijderd, zoodat tenslotte alleen de verbindingsstijlen daarvan naakt ten hemel staken. Zo werd op de brug aangestoomd doch juist die drie naakte stijlen bleken fataal en weigerden den kapitein de onder doorvaart van de brug. Slechts 10 centimeter staken ze boven het brugdek uit. Ook dit bleek te slotte echter geen beletsel. De zaag werd gehaald en de verbingsstijlen moesten een deel van hun lengte missen. Toen was dan eindelijk de doortocht geforceerd en onder het toezien van honderden onzer dorpsgenooten gleed de afgetekelde "Tietie "eindelijk onder de brug door. Of het de moeite en kosten loonde kunnen wij niet beslissen.
1930-10-15: Op 15-10-1930 als TIETIE, zijnde een stalen motorschip, groot 324.02 m3, liggende te Delfzijl, door H. Mulder, scheepsmeter te Groningen, ten verzoeke van Hendrik Roelfs, schipper te Groningen, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 54 Z APPING 1930 op het achterschip in achterkant achtererf, bakboordzijde. ( Opm.: De merken zijnde 1082 APPING 1926 zijn vernietigd.).
1935-08-03: NvhN 05-08-1935: Delfzijl, 3 Aug. Het motorschip TIETIE, kapt. Roelfs, kwam alhier met defecte motor binnen. Het schip is beladen met drijfsteen van Neuwit met bestemming Ribnitz en het zal alhier de schade herstellen.
NvhN 07-08-1935: Delfzijl, 6 Aug. Het motorschip “TIETIE”, kapt. Roelfs, dat alhier binnenkwam met motorschade, beladen met steenen op weg naar Neuwied met bestemming Ribnitz, heeft de schade alhier hersteld en zette heden de reis voort.
1937-01-25: NvhN 26-01-1937: Delfzijl, 25 Jan. Het motorschip “TIETIE” kapitein Roelfs, welk schip van hier naar Berlijn vertrok, keerde heden weer naar hier terug, met verlies van stuurboord anker.
1940-11-00: Eemsbode 22.11.1940. Het te Groningen thuisbehorende motorschip 'TIETIE', kapitein/eigenaar D.J. Roelfs, is verkocht aan de heer W. Boll te Delfzijl. De 'Tietie' werd in 1923 bij de Scheepswerf J. Vos en Zn. te Groningen gebouwd en is van een 45 Pk. Deutz motor voorzien.
1942-10-23: In Duitse handen en overgedragen aan de Kriegsmarine. In juli 1945 weer terug in Delfzijl.
1951-08-24: NvhN 24-08-1951:
Nederlands schip ramde Zweeds scheepje. En ligt thans aan de ketting. Het gerechtshof te Gothenburg heeft gelast, dat het 114 ton metende Nederlandse schip TIETIE in beslag genomen wordt hangende een onderzoek naar een aanvaring met een Zweeds motorbootje in de vorige maand. Het bootje werd door de Tietie geramd en vernield. De eigenaar heeft de kapitein van het Nederlandse vaartuig, H. Bromberger, een proces aangedaan. Hij eist een schadevergoeding van 5.700 Zweedse kronen.
De Waarheid 24-08-1951: Nederlands schip in Zweden in beslag genomen. Stockholm, 23 Augustus. —Een gerechtshof te Gothenburg heeft gelast, dat het 114 ton metende schip „Tietie" in beslag genomen wordt hangende een onderzoek naar een aanvaring met een Zweeds jacht in de vorige maand. Het jacht werd door „Tietie" geramd en vernield. De eigenaar heeft de kapitein van het Nederlandse vaartuig, H. Bromberger, een proces aangedaan. Hij eist een vergoeding van 5.700 Zweedse kronen. De kapitein heeft verklaard, dat hij het jacht door de deklading niet kon zien. Ook had hij de aanwijzingen van de uitkijk over het hoofd gezien.
1952-00-00: Na de verkoop naar Denemarken niet meer in Lloyds omdat ze door de Deense nieuwe hermeting onder de 100 Brt was, nl 99.
1955-00-00: Gestrand in de Kleine Belt. Total loss verklaard maar weer in de vaart.
1979-07-12: Final Fate:
Onderweg van Montserrat naar Barbados ter hoogte van St. Lucia gezonken. De bemanning werd gered. De lading bestond uit 6 auto's en 8 ton stukgoederen.

Afbeeldingen


Omschrijving: Tietie 1923.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Anka 1923 ex Tietie.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Tietie 1923 als Karl Johan
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Gefion 1923 ex Ank ex Tietie op 13-03-1971 te Aalborg.
Gemaakt door: Mikkelsen, Bent

Omschrijving: 'Gefion' 1923 (ex 'Tietie') - foto: Norresundby 1973.
Gemaakt door: Unknown
Overige afbeeldingen


Omschrijving: Certificaat van uitwatering. (1)
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Certificaat van uitwatering. (2)
Gemaakt door: Unknown