Inloggen
THEODORA - ID 6522


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1958
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5358402
Nat. Official Number: 3587 Z GRON 1958
Categorie: Tanker
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Tanker, bitumen
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Noord-Nederlandsche Scheepswerven, Groningen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 291
Launch Date: 1957-11-09
Delivery Date: 1958-01-06
Technical Data

Engine Manufacturer: Klöckner-Humboldt-Deutz A.G., Cologne (Köln), German Federal Republic
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 660
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Deutz nr. 2122803/810 Type (320x450)
Speed in knots: 10.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 499.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 230.00 Net tonnage
Deadweight: 740.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Liquid: 38000 Cubic Feet
 
Length 1: 57.64 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 54.52 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 8.51 Meters Breadth, extreme
Depth: 4.21 Meters Depth, moulded
Draught: 3.38 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-03-1978
Type: Lengthened
Omschrijving: Verlengd bij Scheepswerf Harlingen; Brt 637, Nrt 374 Dwt 1027, Loa 65,16 Ll 59,99.
De 7,50 meter lange middensectie werd gebouwd door Scheepswerf Gorter te Hoogezand.
Plannen tot herdopen in STELLA WEGA gaan niet door.

Ship History Data

Date/Name Ship 1958-01-06 THEODORA
Manager: N.V. Teerbedrijf Uithoorn (TEBU), Uithoorn, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Reederij Theodora, Uithoorn, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Uithoorn / Netherlands
Callsign: PHYD

Date/Name Ship 1972-09-04 THEODORA
Manager: Furness' Scheepvaart- & Agentuur Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Rederij Theodora B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHYD

Ship Events Data

1957-11-09: Tewaterlating na gedoopt te zijn door mevrouw Th.C. van Seumeren-Wolters.
1957-11-09: NvhN 09-11-1957: Tewaterlating m.s. THEODORA. Bij de Noord Nederlandse Scheepswerven N.V. aan het Winschoterdiep te Groningen werd met goed gevolg te water gelaten het nieuwe motortankschip Theodora, dat wordt gebouwd voor rekening van de N.V. Rederij Theodora te Uithoorn. De Theodora meet 720 ton d w en heeft de volgende afmetingen: lengte o.a. 56.50 m, lengte tussen de loodlijnen 52 m, breedte 8.40 m en holte 3.55 m De beladen diepgang is 3.35 m. De Theodora is een zusterschip van het m.s. Frans van Seumeren, dat voor dezelfde rederij werd gebouwd. De voortstuwing zal geschieden door een 600 pk motor. Het schip is geheel elektrisch gelast. De bouw geschiedt onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie K. I. (voor het vervoer van benzine) voor de Atlantische vaart. Binnenkort zal de kiel worden gelegd voor een coaster van het gladdektype voor Nederlandse rekening.
1958-01-04: Op 04-01-1958 als THEODORA, zijnde een motortankschip metende 1415.00 m3 bruto inhoud volgens zeemeetbrief afgegeven te 's Gravenhage no. 10855 d.d. 13.12.1957, hebbende een dek, tien ladingtanks, een mast en een laadboom, een schoorsteen, verblijven van de bemanning in het achterschip, voortbewogen door een acht cylinder Deutz Dieselmotor van 660 P.K., nummer 2122803/810 aangebracht op de motor stuurboordzijde onder de derde cylinder. Gebouwd te Groningen in het jaar 1957, liggende te Groningen, door A. Jonkers, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Groningen van haar brandmerk 3587 Z GRON 1958 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan B.B. zijde in het achterschot van het dekhuis op kampanje 3,85 m. uit hekplaat, 1,65 uit lengteas en 0.47 m. uit dek.
1958-01-06: NvhN 07-01-1958: Proefvaart m.s. THEODORA. Op de Eems heeft de geslaagde proefvaart plaats gevonden van het nieuwe motortankschip Theodora, dat bij de Noord Nederlandse Scheepswerven N.V. aan het Winschoterdiep te Groningen werd gebouwd voor rekening van de N.V. Rederij Theodora te Uithoorn. De Theodora (bouwno. 291) meet 725 ton dw. en heeft de volgende afmetingen: lengte over alles 56.50 m. lengte tussen de loodlijnen 52 m. breedte 8.40 m en holte 3.55 m. De beladen diepgang bedraagt 3.35 m. De Theodora is een zusterschip van het m.s. Frans van Seumeren, dat werd gebouwd voor dezelfde rederij. De voortstuwing geschiedt door een 650 PK. motor, waarmede het schip tijdens de proefvaart een snelheid behaalde van ruim 11 knoop. Het schip is geheel elektrisch gelast. De bouw geschiedde onder toezicht van Klasse Bureau Veritas en Scheepvaart Inspectie K.I. (voor het vervoer van benzine) voor de Atlantische vaart. De Theodora zal in de vaart gaan voor wijntransport in Frankrijk.
1961-04-28: 28-04-1961 Kaproningsbåd uden havn af København. Kollideret d. 28. april i Københavns havn. (156) Politirapport dat. 28. april. Kl. ca. 1100, da kaproningsbåden befandt sig i sejlløbet N. for indløbet til Kalkbrænderihavnen styrende tværs over løbet mod indsejlingen til Svanemøllehavnen, blev båden påsejlet af m.s. „THEODORA“ af Uithoorn, der var for udgående og havde lods om bord. Ved påsejlingen kastedes roeren i vandet, hvorpå han svømmede i land med resterne af båden, som ved kollision var blevet skåret midt over. Anrn. Ministeriet må antage, at kollisionen skyldes, at der ikke om bord i T. blev afgivet opmærksomhedssignal, og at roeren ikke har holdt behørig udkig.
1966-06-15: Onderweg van Stornoway naar Ardrosssan, bij An Corr Eilean in de Sound of Mull (Westkust Schotland) aan de grond gelopen. Aanzienlijke bodemschade. Op eigen kracht weer vlotgekomen.
1966-07-15: Op 15-07-1966, tijdens de reis van Stornoway naar Ardrossan, op An Corr Eileen in de Sound of Mull (Westkust van Schotland)aan de grond gelopen,waarbij aanzienlijke bodemschade ontstond. Het schip kon op eigen kracht weer loskomen.
Het Vrije Volk 02-03-1967: Eis tegen stuurman 2 maanden niet varen. De inspecteur voor de Scheepvaart acht de 33-jarige kapitein G. P. uit Haren (Gr.) niet schuldig aan de stranding van zijn coaster THEODORA op 15 juli 1966 in de Sound of Muil (Westkust van Schotland). Wat de stuurman, de 36-jarige F. S. uit Voorschoten betreft, vroeg de inspecteur de Raad voor de Scheepvaart gisteren, deze betrokkene zijn bevoegdheid voor twee maanden te ontnemen. Het m.s. Theodora liep bij de stranding, kort na middernacht, een schade van ongeveer anderhalve ton op, toen de stuurman de wacht had. Zelf zei deze over het feit dat hij een radarpeiling had verzuimd, dat dit 'de stomste fout' was die hij ooit had gemaakt. 'De oorzaak van de ramp is mij een raadsel', voegde hij er aan toe, na te hebben verklaard dat hij altijd goede resultaten boekte met over de hand peilen. Aan de kapitein werd verweten, dat er geen echolood aan boord was, geen behoorlijke radio, een kompas met een luchtbel en een niet geheel bijgewerkte kaart. Deze omstandigheden hadden echter volgens de inspecteur niet tot de stranding geleid. Mr. H. J. P. Dolk, raadsman van de stuurman, bestreed dit. S. was, zo zei hij, te kort aan boord van dit schip om de verantwoordelijkheid onder deze omstandigheden, te kunnen dragen voor de navigatie in de Sound of Muil. Bovendien bestaat volgens de raadsman de mogelijkheid van een black-out, een bewustzijnsverlaging bij de stuurman, die enkele maanden voor het ongeval een rustperiode had ondergaan in verband met overspanning.
1970-04-09: De Tijd 09-04-1970: Zuiger gaat olie te lijf: Methode van Shell blijkt succes. Hoek van Holland, 9 april — Het tankschip THEODORA heeft gistermiddag op volle zee, 25 kilometer uit de kust bij Hoek van Holland, 100.000 kilo ruwe olie overboord gezet. Dit gebeurd ongestraft, ondanks het feit dat functionarissen van Rijkswaterstaat vanaf enkele volgboten en vanuit de lucht de verrichtingen van de Theodora nauwlettend gadesloegen. Rijkswaterstaat toonde zich enkele uren na de olielozing zelfs bijzonder verheugd. Toen was dan ook ruim 95.000 kilo olie inmiddels op de zeebodem beland en bood het wateroppervlak weer de ietwat drabbige aanblik die de Noordzee op vele plaatsen kenmerkt. Het ging allemaal om een proef van de Shell, die in haar Rijswijkse laboratorium een methode heeft uitgedacht om olie van het zeeoppervlak te verwijderen. Met hulp van de Theodora en de bijna 4500 ton metende sleephopperzuiger Geopotes VII van de baggermaatschappii Adriaan Volker is deze methode gisteren voor het eerst op grote schaal getest, de resultaten — zeker 95 procent van de in zee gestorte olie kun worden verwijdert! — brachten voldoening zowel bij de aanwezige Shell-mensen als bij de vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat. Alleen de Nederlandse visserij-autoriteiten toonden zich nogal terughoudend over de nieuwe bestrijdingsmethode, omdat er nadelige gevolgen van worden gevreesd voor de visstand. De methode van Shell werkt met zand dat een speciale chemische behandeling heeft ondergaan, waardoor de olie eraan gaat kleven. De "Geopotes VII" is voor de bestrijding van olievlekken op zee uitgerust met twee spuitbomen waaruit liet zandmengsel op de drijvende olie kan worden gespoten. De olie hecht zich dan aan het zand, dat vervolgens wegzakt naar de zeebodem. De olie wordt in gemiddeld zes maanden tjjds door de inwerking van het zeewater afgebroken en verwijderd. Met de uitwerking van de gegevens die gisteren bij de grote proefneming zijn verkregen, zullen nog ongeveer twee maanden gemoeid zijn. Daarmee komt voor Shell een eind aan het hele project waaraan ruim twee jaar is gewerkt en dat twee miljoen gulden heeft gekost. Alleen het experiment op zee kostte al zes ton. Ir. E. J. G. Toxopeus, plaatsvervangend research-chef van Shell: „Voor ons is de kous vrijwel af. Wij bieden het hele project belangeloos aan. De verschillende nationale en internationale overheden moeten nu maar beslissen of ze onze methode willen gebruiken." Een woordvoerder van Adriaan Volker gaf tekennen dat de Geopotes VII, die normaliter een dagtaak heeft aan het openhouden van de vaargeul voor de kust bij Europoort, altijd klaar zal staan om uit te varen bij een tankerramp of een door andere oorzaak optredende olieverontreiniging. De Geopotes kan 10.000 ton olie in twee dagen verwijderen. Met de inhoud van een 100.000 tons tanker zou het schip één tot twee weken bezig zijn. De proef werd gisteren ook bijgewoond door vele internationale autoriteiten, onder meer uit de andere uit Scandinavië en de VS.
1978-04-11: Op 11-04-1978 als THEODORA, zijnde een motortankschip, liggende te Harlingen, door T. van 't Hof, ambtenaar van de Scheepsmetingsdienst te Groningen opnieuw van brandmerk 3587 Z GRON 1958 voorzien door het inbeitelen op het achterschip aan S.B. zijde in het zijschot van het dekhuis op de kampanje 5,75 uit hekplaat. 2,10 m. uit lengteas en 1.45 m. uit dek. (Opm.: Bij onderzoek geen merken van teboekstelling ten hypotheekkantore of sporen daarvan gevonden.)
1985-00-00: Opgelegd in de Zeehaven te Dordrecht, later Amsterdam.
1988-09-14: De Waarheid 14-09-1988: Spaanse zeelieden bestormen Nederlands schip. De ex-werknemers van het Leidse offshore-bedrijf Heerema gaan door met hun acties voor een aanvaardbare afvloeiingsregeling. Dinsdag bestormden veertig ex-stakers het Nederlandse schip de THEODORA in de Noord-Spaanse havenstad Villarcia. Zij bezetten het schip om uiting te geven aan hun ongenoegen over hun ontslag en over hun behandeling door de Nederlandse overheid. In de nacht van dinsdag op woensdag beëindigden zij hun demonstratieve actie. De Spanjaarden verklaarden de tanker Theodora willekeurig uitgezocht te hebben om hun actie toch op Nederlands grondgebied te kunnen eren. Aanvankelijk werd ook het vrachtschip de Breezand bezet, maar aan deze bezetting maakte men spoedig een einde. De actievoerders aan boord van de Theodora kregen al spoedig versterking van sympathisanten. In de loop van 'avond waren er meer dan honderd Spaanse zeelieden op en rond het schip verzameld. Op de kade werden vuurtjes gestookt en werden anti Nederlandse leuzen geroepen. De Spaanse politie had zich aanvankelijk afzijdig gehouden, maar na een verzoek daartoe van de kapitein van de Theodora werd de kade afgezet. Op het moment dat de oproerpolitie zich met een grote troepenmacht gereed maakte om de bezetting te beëindigen, besloot men vrijwillig een eind aan de actie te maken. De kapitein van het schip, D. van der Kooi, meldde dat de bezetters niets vernield hadden, wel maakte hij melding van een uiterst gespannen situatie aan boord gedurende de bezetting. Hij stelde dat hij en de negen Nederlandse bemanningsleden van het schip de dupe werden van een schrijnend arbeidsconflict, waar zijn bedrijf volledig buiten stond.
1989-10-01: Te Vigo aangekomen om gesloopt te worden.
1989-10-31: Final Fate:
Door Sestelo y Cia., S.A. met de sloop begonnen.

Afbeeldingen


Omschrijving: THEODORA
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: THEODORA
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Clarkson, John

Omschrijving: THEODORA.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: THEODORA
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: THEODORA na verlenging.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Otten, J. M. (Jean)

Omschrijving: THEODORA
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Grootenboer, Ton

Omschrijving: THEODORA
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: THEODORA
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: THEODORA
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Onbekend *

Omschrijving: THEODORA
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: THEODORA
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: THEORA opgelegd
Collectie: Grootenboer, Ton
Vervaardiger: Grootenboer, Ton

Omschrijving: THEODORA
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown