Inloggen
TELL - ID 6445


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1975
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 7392892
Nat. Official Number: 4645 Z GRON 1974
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Gearless
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf 'Voorwaarts' B.V., Hoogezand, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 213
Launch Date: 1974-10-29
Delivery Date: 1975-02-04
Technical Data

Engine Manufacturer: Motorenfabriek Smit & Bolnes N.V., Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 7
Power: 2450
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Power kw: 1802
Eng. additional info: Bolnes nr. 7563 Type 307 HDK (300x550) 300 rpm.
Speed in knots: 12.50
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1599.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1146.00 Net tonnage
Deadweight: 3050.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 135000 Cubic Feet
Bale: 121000 Cubic Feet
 
Length 1: 81.65 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 74.45 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 14.04 Meters Breadth, moulded
Depth: 6.46 Meters Depth, moulded
Draught: 5.379 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1974-10-17 TELL
Manager: Schellen Scheepvaart en Bevrachting N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Schellen Scheepvaart en Bevrachting N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHXE

Date/Name Ship 1975-09-01 TELL
Manager: Schellen Scheepvaart en Bevrachting N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Scheepvaartmaatschappij Wilhelm Tell B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHXE

Date/Name Ship 1977-02-16 ALSTERTAL
Manager: Edmund Halm & Co. G.m.b.H., Hamburg, Germany
Eigenaar: Compania Antiklea S.A., Limassol, Cyprus
Shareholder:
Homeport / Flag: Limassol / Cyprus
Callsign: C4WN

Date/Name Ship 1981-02-27 ANTIKLEA
Manager: Edmund Halm & Co. G.m.b.H., Hamburg, Germany
Eigenaar: Antiklea Shipping Co. Ltd., Limassol, Cyprus
Shareholder:
Homeport / Flag: Limassol / Cyprus
Callsign: C4WN

Date/Name Ship 1982-07-02 NAUTILUS
Manager: Amasus Shipping B.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Nautilus', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Dirk Pieter Geuze (Poortvliet) 40% en Albert de Boer (Urk) 60%)
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PGCU
Additional info: Nieuw brandmerk: 5292 Z GRON 1982.

Date/Name Ship 1987-00-00 NAUTILUS
Manager: Van Uden Maritime B.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Rederij 'Nautilus', Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder: Dirk Pieter Geuze (Poortvliet) 40% en Albert de Boer (Urk) 60%)
Homeport / Flag: Kampen / Netherlands
Callsign: PGCU

Ship Events Data

1974-10-23: Op 23-10-1974 als TELL, bouwnr. 213 van Scheepswerf Voorwaarts B.V. te Hoogezand, zijnde een motorvrachtschip in aanbouw, metende nog onbekend, liggende te Foxhol, door T. van 't Hof, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 4645 Z GRON 1974 op het achterschip aan S.B. zijde in het achterschot van het dekhuis op de kampanje, 3.40 m. uit hekplaat, 3.65 m. uit lengteas en 1.38 m. uit dek.
1982-07-07: Op 07-07-1982 als NAUTILUS, zijnde een motorvrachtschip, metende onbekend, liggende te Delfzijl, door T. van 't Hof, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdienst te Groningen, van een brandmerk voorzien door het inbeitelen van 5292 Z GRON 1982 op het achterschip aan B.B. zijde in het achterschot van het dekhuis, 3.20 m. uit hekplaat, 0.30 m. uit lengteas en 1.46 m. uit dek. Opm.: De door de Bewaarder vermelde oude merken zijnde 4645 Z GRON 1974, gedeeltelijk aanwezig, zijn vernietigd.
1984-11-30: Tijdens het afmeren in de haven van Delfzijl, een kraan uit de rails gedrukt. De kraan kantelde en viel op het schip. Schip en kraan hadden veel schade.
NvhN 30-11-1984: Schip zonder loods ramt kraan in haven van Delfzijl. Het Nederlandse schip de NAUTILUS, dat zonder loods voer, heeft vannacht een kraan op de kade van de haven van Delfzijl geramd. Het grootste deel van de net gereviseerde kraan kwam op het schip terecht. Een van de poten van de kraan forceerde de deur van een havenloods. Bij het ongeluk, dat om tien voor vier gebeurde, deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De schade loopt in de tonnen. Het is nog onduidelijk in hoeverre het ontbreken van een loods de oorzaak is, van het ongeluk. De Rijkspolitie te water heeft de zaak in onderzoek. Tenminste zes schepen hebben gisteren de haven van Delfzijl verlaten zonder loods aan boord. Een binnenkomend schip heeft de actie van het loodsondersteunend personeel ontweken door met een Duitse loods eerst naar Emden te varen en daar een Nederlandse loods aan boord te nemen. Dit kan omdat de loodsen zelf niet staken.
De Telegraaf 01-12-1984: Ramwerk: f 3 mln. Schade. Van onze corresponden te Delfzijl, zaterdag. In de haven van Delfzijl is gistermorgen voor ƒ 3 miljoen directe en vervolgschade ontstaan, doordat het Nederlandse schip Nautilus de kade ramde. Het ongeluk is waarschijnlijk te wijten aan een technisch mankement en niet aan het feit dat er geen loods aan boord was vanwege de staking. Een onderzoek zal een en ander duidelijk moeten maken. Mensen op de kade, en een man voor op het schip die door een wonder aan de dood ontsnapte, meldden dat zij geen stuwkolken van de schroef bij het achteruitslaan hadden waargenomen. Vervolgschade. Door de botsing met de kade, kantelde een kraan met een waarde van ƒ 1,5 miljoen, die als total-loss moet worden beschouwd. Ook de kade, een loods en een nabijgelegen schip liepen ernstige schade op. Directeur van het havenschap Delfzijl, C. Biemond, verwacht dat ook de vervolgschade aanzienlijk zal zijn omdat de grijp- en haakkraan van essentieel belang was in de haven. De kraan zal pas over een half jaar kunnen worden vervangen. Wonderlijk genoeg liep de Nautilus zelf niet veel schade op.
1988-02-03: Final Fate:
Op reis van Rochester naar Rotterdam ten gevolge van overgaan van de lading op 4 mijl van Les Baleines, Ile de Re, in zwaar weer gezonken. Bemanning werd gered.
NvhN 04-02-1988: Nederlands schip zinkt bij La Rochelle. Van onze redactie buitenland. La Rochelle — De Nederlandse vrachtvaarder NAUTILUS is gistermiddag rond vier uur ten zuiden van het Ile de Re gezonken; De bemanning had zich met een rubberboot in veiligheid kunnen brengen en is door een helikopter van de Franse kustwacht opgepikt. Het schip was 's morgens om zes uur uit de haven van La Roehelle vertrokken met een lading barietsulfaat. Toen het schip tussen Ile d'Oleron en Ile de Re volle zee koos, begon de lading te schuiven en maakte het schip slagzij. De kapitein probeerde nog om te draaien, maar de toestand was daarvoor al te penibel geworden. Daarop besloot hij het anker uit te werpen, en gingen de kapitein, zijn echtgenote en de zes bemanningsleden van boord in een rubberboot. Het is nog niet bekend of de Nautilus kan worden geborgen.
1988-06-23: NRC Handelsblad 23-06-1988: Gerechtelijke aankondiging: Mr. A. Ch. F. Troost, advocaat en procureur te Groningen, maakt het navolgende bekend: 1. De Arrondissementsrechtbank te Groningen heeft bij beschikking dd 3 mei 1988 op verzoek van de rederij REDERIJ MS. "NAUTILUS* welke rederij gevormd wordt door Albert de Boer en Dirk Pieter Gcuze, gevestigd te Delfzijl, voor wie als raadsman optreedt mr. H. Boonk Korte Hoogstraat 30, 3011 GL Rotterdam, als eigenares en reder van het onder Nederlandse vlag varende ms. "Nautilus", a. het bedrag waartoe de aansprakelijkheid van verzoekster terzake van een voorval op 3 februari 1988, waarbij het ms. "Nautilus" is omgeslagen en gezonken bij het eiland Ré voor de Franse kust, voorhands beperkt vastgesteld op een bedrag groot ƒ242.616,86; b. de Edelachtbare Vrouwe Mr. M. Dissel-van Erp ter vaststelling van de staat van verdeling benoemd tot rechter-commissaris en de ondergetekende tot vereffenaar om tot verdeling van dit bedrag over te gaan; 2. De genoemde rechter-commissaris heeft bij beschikking van 10 iuni 1988 vervolgens bepaald: a. dat de in artikel 740a Wetboek van Koophandel genoemde vorderingen op verzoekster, vergezeld van de nodige bescheiden, alsmede verweerschriften als bedoeld in artikel 320g Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, uiterlijk op 15 juli 1988 bij de vereffenaar moeten worden ingediend; b. dat zij — rechtercommissaris — op donderdag 15 september 1988 te 13.30 uur in één der zalen van het gerechtsgebouw te Groningen, Oude Boteringestraat nr. 38, zal overgaan tot de verificatie van de ingediende vorderingen. mr. A. Ch. F. Troost, advocaat en procureur, Ubbo Emmiussingel 23, 9711 BB Groningen.
2005-00-00: In 2005 schreef Cees uit Poortvliet o.a. dit op Kombuispraat over de NAUTILUS: Nadat de Tell overgegaan is naar Duitse managers die voor Alpina werkten, is de naam gewijzigd in Alstertal en later, naar weer een ander management kantoor in Antiklea. Mijn vader heeft het schip in 1980 gekocht en is bij de oprichting van Amasus daar in de bevrachting gegaan, en zijn daar inmiddels weer een jaartje of 10 terug, want tussen 1986 en 1994 hebben we Van Uden en Unity als bevrachter gehad. Toen de Tell verging zat hij in een lijndienst tussen Benelux/Frankrijk op Marokko, wat eerder door het zusterschip Veerhaven werd onderhouden, maar verkocht was naar Griekenland geloof ik. Toen zijn wij daar ingepiekeld; met de eerste Nautilus (ex Lindinger Gold 1973)tussen 1978 en 1980 hadden we daar al voor gevaren in de West-Afrika lijn (VAL), Ik zat zelf toen nog op de middelbare school, maar toch.. Het schip is met verpappende lading bij Ile de Re (onder Bretagne in de Golf van Biscaje) gezonken door slagzij, zonder verlies aan levens gelukkig. Zat zelf even op school, en mijn vader op een boot in West Afrika. Ze verkeerde in een conditie als een jacht. Een paar reizen ervoor had een (rotterdamse) loods nog de opmerking gemaakt: mooi schip kapitein, een jaartje of 4-5 zeker? Nee loods bijna 13.... dan groei je even. We hebben er een paar jaar een vaste dienst op Zuid amerika (Orinoco) gedaan, vaak via Cuba op Italie terug met suiker, en dan natuurlijk staal op Antwerpen. Hetzelfde wat jij beschreef met rollen staal is ons ook een keer overkomen, zodat we het graanschot er aan opgeofferd hebben om de boel weer in z'n tuigje te krijgen.

Afbeeldingen


Omschrijving: TELL op proefvaart
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: TELL
Collectie: Marhisdata - Rotterdam
Vervaardiger: Foto Dijkstra, Delfzijl
Onderwerp: Proefvaart

Omschrijving: TELL
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Skyfotos Ltd.
Onderwerp: Luchtfoto

Omschrijving: ALSTERTAL 30 augustus 1978 op de Nieuwe Waterweg
Collectie: Anderiesse, Jan H.
Vervaardiger: Anderiesse, Jan H.

Omschrijving: ALSTERTAL in 1978 te Delfzijl.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: ANTIKLEA
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: ANTIKLEA op 16-06-1981 te Harlingen
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: NAUTILUS ligt bij Shipyard Niestern Sander B.V. at Delfzijl op 26-07-1982
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Olinga, F.J. (Frits)

Omschrijving: NAUTILUS
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Kleyn, R. (Ruud)
Onderwerp: Havenopname