Inloggen
TELEGRAAF V - ID 6438


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1901
Nat. Official Number: 3991 ROTT 1901
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: J. & K. Smit's Scheepswerven, Krimpen aan de Lek, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 491
Launch Date: 1901-09-19
Delivery Date: 1901-11-01
Technical Data

Engine Manufacturer: Löhnis & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 250
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: Diagonale Compound, 14 & 27-16
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 234.91 Gross tonnage
Net Tonnage: 130.25 Net tonnage
Deadweight: 352.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 49.40 Meters Registered
Beam: 6.84 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.65 Meters Depth, moulded
Configuration Changes

Datum 00-00-1947
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Rond 1947 stoominstallatie uitgebouwd en vervangen door Bolnes dieselmotor, 3-cil 2-tact 150 PK, No. L 1314. Laadcapaciteit met ca. 43 m3 vergroot.

Datum 00-00-1963
Type: Rebuilt
Omschrijving: Verbouwd tot zandzuiger.

Ship History Data

Date/Name Ship 1906-00-00 TELEGRAAF V
Manager: Firma H. Braakman & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoombootonderneming 'Telegraaf V', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PTKN

Date/Name Ship 1907-02-01 TELEGRAAF V
Manager: Rederij H(erman) G(erard) Klüssener, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Rederij H(erman) G(erard) Klüssener, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PTKN

Date/Name Ship 1910-04-06 TELEGRAAF V
Manager: Firma H. Braakman & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Stoombootonderneming 'Telegraaf V', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PTKN

Ship Events Data

1901-00-00: Final Fate:
Opgeleverd in 1901 voor de vaart op Antwerpen. Voer tussen 1906 en 1912 in de zeevaart, lijndienst Rotterdam-Vlissingen-Zeebrugge. Maakte in 1911 ook een reis naar Goole.
1901-01-06: 06-01-1901 Brandmerk aangebracht door scheepsmeter G.L. Oostingh te Rotterdam.
1901-12-27: 27-12-1901 Eerste inschrijving in Kadaster Rotterdam AR dl 20 vak 81 en RVS dl nr. 3991 namens Herman Johan Klüessener, expediteur, en Martinus Dirk Klüessener, expediteur, enige vennoten van de te Rotterdam, Rozendaal en Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder firma H. Braakman & Co., alsmede Daniel Theodorus Ruijs, cargadoor, Willem Ruijs, cargadoor, en Bernard Ewout Ruijs, cargadoor, van de N.V. Stoomboot Onderneming “Telegraaf V” te Rotterdam, opgericht te Rotterdam op 21-12-1901 tegenover notaris R.C.M.H. Minderop te Rotterdam. Doel van de vennootschap is het exploiteren van een stoombootdienst op België. Door de heren Klüessener wordt ingebracht 'het Nederlandsche schroefstoomschip 'Telegraaf V', varende onder Nederlandsche vlag, metende 352m³ met alle machineriën, ketels, stoomlieren. Touwen en zeilen, staand en loopend want en verderen inventaris...'
1902-09-17: Rotterdamsch Nieuwsblad 17-09-1902: Hansweert, 14 Sept. Heden is binnengekomen het s.s. Utrecht van Braakman met een defecte machine. Het schip zal door het s.s. TELEGRAAF V van dezelfde rederij naar Rotterdam worden gesleept.
1902-12-12: Dagblad Scheepvaart 12-12-1902: TELEGRAAF V: op 12 dec. van Nieuwe Waterweg naar Antwerpen. In de eerste helft van december 1902 waren vanwege de strenge vorst de meeste rivieren en kanalen toegevroren, in de tweede helft van december viel de dooi in.
1904-03-19: NRC 19-03-1904: Hansweert 18 Maart. De omhooggelopen goederenboot TELEGRAAF V is hedenmiddag zonder schade vlot gekomen.
1906-00-00: Voer tussen 1906 en 1912 in de zeevaart, lijndienst Rotterdam-Vlissingen-Zeebrugge. In 1911 een reis naar Goole (UK) gemaakt.
1909-09-13: Dagblad Scheepvaart 13-09-1909: Advertentie Openbare Schepenveiling. Op Dinsdag 5 october 1909 ten 2½ ure, in het Poolsch Koffiehuis, Beursplein te Rotterdam, van de eewaardige schroefstoomboot TELEGRAAF V , laadvermogen 352 tons, Gebouwd in 1901. Lang 49.40m, breed 6.84m, diepgang 2,65m. Voorzien van stoomlier en stoomkraan. Mach. Comp.korf cond.250 PK.Ketel 90 M2. 8,26 atm. Dagelijks te Rotterdam te zien. Martini Buijs, Makelaar in schepen. Wijnstraat 68 te Rotterdam.
1910-04-20: 20-04-1910: De hypotheek op de TELEGRAAF V wordt doorgehaald in Kadaster Rotterdam AR dl 20 vak 81.
1911-11-20: Rotterdamsch Nieuwsblad 20-11-1911: Het stoomschip TELEGRAAF V, dat nabij Antwerpen in aanvaring is geweest, is na voorloopig gerepareerd te zijn te Krimpen a/d Lek aangekomen om aldaar afdoende reparatiën te ondergaan.
1912-11-15: Rotterdamsch Nieuwsblad 15-11-1912: Hansweert: 13 Nov. De vrachtboot TELEGRAAF V is in de Kil in aanvaring geweest met het schip Walter, schipper Sengers. De Walter bekwam een gat in het voorschip.
1915-02-18: Dagblad Scheepvaart 18-02-1915: Hansweert, 17 Februari: Het schip Christina Maria van schipper Hoekman is met gebroken zwaard en gescheurd zeil te Bath door de goederen stoomboot TELEGRAAF V van lagerwal opgepikt en te Walsoorden binnen gebracht.
1922-01-30: De Tijd 30-01-1922: Een aanvaring. Vrijdagavond, had op de rivier voor Dordrecht een aanvaring plaats tusschen de vrachtbooten “TELEGRAAF V" en “Industrie III". De “Telegraaf V” voer met een aanzienlijke vaart op de “Industrie III" in en stootte een gat in het midden van laatstgenoemde boot. De botsing was zóó hevig, dat de kop van de Telegraaf V" in den wand van de “Industrie III" drong met het gevolg, zoo lezen we in de „Dordr. Crt.", dat dit schip op de “Telegraaf V" bleef hangen en zoo drijvende kon blijven. Met de aangevaren boot dwars voor zich voer de “Telegraaf V" naar de Hooikade, (de dekknecht en de kapitein van de “Industrie III” waren inmiddels op de “Telegraaf V” overgestapt) waar de “Industrie III" los raakte en zonk. Het gezonken schip had een paar honderd balen meel en vier ton ijzer in. De “Telegraaf V" liep geen schade van eenige beteekenis op. Tegen den kapitein van de „Industrie III" is procesverbaal opgemaakt ter zake zonder licht varen.
1935-11-07: 07-11-1935 Het schip wordt in het Binnenschepenregister onder nr.5677 B 1935 als '.. stalen stoomschip, gebouwd te Krimpen aam de Lek in 1901, met 2 logies en 3 ruimen, voortbewogen door een schroef, in beweging gebracht door een stoommachine van 50 PK en machinekamer. Aantekeningen achter de onderneming Telegraaf V zijn: 21/5677) Domicilie wordt gekozen op: Pr. Hendrikkade 1, Rotterdam (19/3991)
1935-11-18: Op 18-11-1935 als TELEGRAAF 5, volgens den heer Bewaarder TELEGRAAF V, zijnde een stoomschip, metende 355.027 ton, volgens meetbrief afgegeven te Rotterdam d.d. 01-04-1932, nr R8610N, liggende te Rotterdam, door P. Overgaauw, asp. scheepsmeter te Rotterdam, ten verzoeke van de Naaml. Venn. Stoombootonderneming Telegraaf 5 te Rotterdam, van een nieuw brandmerk voorzien door het inbeitelen van 5677 B ROTT 1935 op het achterschip aan S.B zijde ten het schild van het verhoogd achterdek. (Opm.: De merken van vroegere teboekstelling ten hypotheekkkantore zijnde 3991 ROTT 1901 zijn niet, noch sporen daarvan gevonden.)
1935-11-27: Per 27 november 1935 eigendom van N.V. Vereenigd Bezit van Aandelen van Scheepvaartondernemingen 'Telegraaf'. Per 9 mei 1939 N.V. Scheepvaart Mij 'Telegraaf'.
1940-00-00: Bij de Duitse inval in mei 1940 in de oostelijke havenmond van Terneuzen afgezonken. Later gelicht. Op 8 februari 1945 te Krimpen a/d Lek gevorderd door de Seetransportnebenstelle Rotterdam. Eind augustus 1945 formeel terug aan de eigenaar.
1945-10-06: 06-10-1945: Door het ministerie van Verkeer en Energie was in 1945 ingesteld het Bureau Oorlogsshade Binnenscheepvaart, dat zetelde op het adres: Spinhuisstraat 3 (Beursgebouw) te Rotterdam. De originele....Aangifte Formulieren ten gebruike van alle scheepseigenaren en schippers, die schade geleden hebben als gevolg van den oorlog... zijn ondergebracht in het Nationaal Archief te s' Gravenhage onder toegangsnummer 2.16.15.02, waarvan de letter T van Telegraaf onder bestanddeel 36. Op 6 october 1945 zijn door de 'N.V.Scheepvaart aatschappij Telegraaf ', Olivier van Noordstraat 10 te Rotterdam fomulieren ingediend voor de navolgende schepen: Telegraaf 3, 5, 6. 10 ,11 ,12, 15, 17, 18, 19, 20. Voor de Telegraaf V kwam de aangifte neer op: Vaartuig op 08-02-1945 te Krimpen a/d Lek gevorderd door de Seetransportnebenstelle Rotterdam. Materieele beschadiging, schade aangemeld bij college van Alg. Commissarissen v/d Wederopbouw Hoofd v.d. Afd.Vaartuigen. Vorderingsvergoeding 1 Mei-29 Juli 1945: Fl. 2.758.50
1947-00-00: 1947-Stoommachine uitgebouwd en gemotoriseerd tot een motorvrachtschip. Inbouw Bolnes nr: L 1314.2 tew 3 cil.Vermogen: 150 PK. De laadcapaciteit wordt met ± 43m³ vergroot. Daarna luidt de omschrijving '...Stalen motorschip, gebouwd te Krimpen aan de Lek in 1901, met 2 logies, 3 ruimen, 1 dek, 1 mast en motorkamer, voortbewogen door een schroef, in beweging gebracht door een 2 tact 3 cyl.150 PK Bolnes dieselmotor...'
Domicilie ongewijzigd (35/342;71/18;101/14.15)
1963-05-13: Per 13 mei 1963 naar A.J. Mijnster, Zwijndrecht en verbouwd tot zandzuiger DE HOOP II. Domicilie: Burg.de Bruinelaan 96. Zwijndrecht. Mijnster verbouwd in de beginjaren het schip tot zandzuiger, waarbij de laadapaciteit uiteindelijk op 417.519 m³ komt. Het schip krijgt bij aankoop onmiddellijk de naam: “De Hoop II” . Schipper Mijnster was in 1961 al in bezit gekomen van de Telegraaf XVI die in De Hoop was hernoemd. Aangezien de ex.Telegraaf V na verbouwing uiteindelijk een grotere ruiminhoud opleverde, werd zij “De Grote Hoop” genoemd, terwijl de ex. Telegraaf XVI” de bijnaam “De Kleine Hoop” kreeg. 1965 Domicilie: Schoolstraat 7 te Zwijdrecht.
1967-04-21: Op 21-04-1967 als DE HOOP II, zijnde een stalen motorbeunschip, groot 417.519 m3 verplaatsing volgens meetbrief afgegeven te Rotterdam d.d. 03-07-1963 no. R27911N, liggende te H.I. Ambacht, door C. van Asperen, ambtenaar bij de Scheepsmetingsdenst te Rotterdam, van een nieuw brandmerk opnieuw voorzien door het inbeitelen van 5677 B ROTT 1935 op het achterschip aan B.B. zijde in achterwand roef, 2.90 m. uit hekplaat, 1.00 m. uit lengteas en 1.50m. uit dek.
1970-00-00: In de jaren zeventig ontmanteld en gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: HOOP II na 1963 verbouwing tot zandzuiger van A.J. Mijnster, Zwijndrecht
Gemaakt door: Onbekend *