Inloggen
TALIWANG - ID 6387


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1947
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
IMO nummer: 5351284
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. Suurmeijer, N.V. Scheepswerf 'Vooruitgang', Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 159
Launch Date: 1946-09-26
Delivery Date: 1947-03-22
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 3
Power: 150
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie Type (280x400)
Speed in knots: 8
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 176.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 80.00 Net tonnage
Deadweight: 208.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 10000 Cubic Feet
Bale: 10000 Cubic Feet
 
Length 1: 37.10 Meters Registered
Beam: 7.03 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.14 Meters Depth, moulded
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
0 0 0 150 0 150
Ship History Data

Date/Name Ship 1947-03-22 TALIWANG
Manager: Stichting Gemeenschappelijk Schepenbezit, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: Gouvernement van Nederlandsch-Indië, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign: PKES

Date/Name Ship 1949-02-01 TALIWANG
Manager: Stichting Gemeenschappelijk Schepenbezit, Batavia, Netherlands East Indies
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Batavia, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands East Indies
Callsign: PKES

Date/Name Ship 1949-12-00 TALIWANG
Manager: Stichting Gemeenschappelijk Schepenbezit, Djakarta, Indonesia
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PHWL

Date/Name Ship 1951-03-13 TALIWANG
Manager: P.T. Maskapi Pelayaran Nusantara (MPN), Djakarta, Indonesia
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Djakarta, Indonesia
Shareholder:
Homeport / Flag: Djakarta / Indonesia

Date/Name Ship 1951-04-01 TALIWANG
Manager: Jajasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal 'Pepuska', Djakarta, Indonesia
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Djakarta, Indonesia
Shareholder:
Homeport / Flag: Djakarta / Indonesia

Date/Name Ship 1952-05-01 TALIWANG
Manager: P.T. Pelayaran Nasional Indonesia 'Pelni', Djakarta, Indonesia
Eigenaar: N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Djakarta, Indonesia
Shareholder:
Homeport / Flag: Djakarta / Indonesia

Date/Name Ship 1953-07-00 TALIWANG
Manager: P.T. Maskapi Pelayaran Nusantara (MPN), Djakarta, Indonesia
Eigenaar: P.T. Maskapi Pelayaran Nusantara (MPN), Djakarta, Indonesia
Shareholder:
Homeport / Flag: Djakarta / Indonesia

Ship Events Data

1946-10-16: Het Dagblad 16-10-1946: Ned.-Ind. Handelsvloot. 's-Gravenhage, 27 Sept. (Aneta-A.N.P.). De afd. Scheepvaart van het minsterie van Handel en Nijverheid deelt ons het volgende mede: Donderdag jl. werden met goed gevolg drie schepen van het „coaster" type te water gelaten bij drie verschillende werven in Groningen, nl. het m.s. „Bentenan" bij van Diepen, het m.s. „Betana" bij E. J. Smit 'en het m.s. „Taliwang" bij Gebrs. Suurmeyer. Het betreft hier schepen, welke een onderdeel vormen van de opdracht van tien soortgelijke schepen voor de Nederlandsch-Indische regeering. Dit was de eerste belangrijke opdracht, die de Groninger scheepsbouw na de bevrijding boekte. De schepen zijn 39 m. lang, met een draagvermogen van ongeveer 210 ton. De snelheid zal 8 mijl bedragen. Een tweetal zusterschepen werd reeds eerder bij de Haarlemsche Scheepsbouw Mij. te water gelaten. De schepen zullen tegen het einde van het jaar in convooi de reis naar Nederlandsch-Indie aanvaarden, waar zij zullen worden gebruikt' voor de bevoorrading van de kleinere kustplaatsen in den Archipel.
1947-04-03: In konvooi naar Tandjung Priok, gearriveerd 2 juni. Gebouwd door Gouvernement voor KPM maar ingebracht in SGS. Augustus 1947 gestationneerd in Ambon als KPM-proefbedrijf voor copraverzamelplaats.
1947-04-03: Leeuwarder Courant 03-04-1947: Wederom twee „coasters" Indië-waarts. De „Taliwang" en „Tarempa", twee 185 br. reg. ton metende KPM-ers, zijn gisteren omstreeks twaalf uur vanuit de Schiehaven te Rotterdam de 70 dagen lange reis naar Indië begonnen.
1947-05-03: Het Vrije Volk 03-05-1947: Fortuna is nu met hen. Kopgroep van de coasters in de Indische Oceaan. Alle coasters, die op weg zijn naar Indonesië om daar te assisteren bij het verzamelen van copra, hebben alle het traject tot Port Said afgelegd en de meeste zijn reeds onderweg naar de volgende haven. Had men aanvankelijk door buitengewoon slechte weersomstandigheden op het traject naar Gibraltar nogal eens met pech te kampen, na het passeren van deze plaats is de reis voor de meeste schepen vrij vlot gelopen. De „Erna", „Henk", „Wilda" en „Baltic" hebben het grootste deel van de reis reeds achter de rug en zijn in de Indische Oceaan. De „Unitas" en de „Beta" vertrokken 30 April van Port Said; de „Helvetia", die als laatste de reis aanvaardde en bestemd is voor diensten van de Koninklijke Marine, arriveerde 29 April te Port Said. Van de KPM-coasters, die in opdracht van de Nederlands-Indische regering speciaal voor de Indische wateren zijn gebouwd, vertrokken de „Taboelan", „Tapatoean", Betana" en „Bentanan", die de gehele reis in convooiverband hebben gevaren, op 29 April van Port-Said. Zij bevinden zich thans in de Rode Zee. De twee andere KPM-coasters, de „Taliwang" en -de „Tarempa" liepen op 26 April Port-Said binnen, vanwaar zij dezer dagen de tweede etappe zullen aanvangen.
1947-06-03: Het Dagblad: 03-06-1947: K.P.M.-kustvaarders binnen. Begroet door de welkomstvlaggen van alle K.P.M.-schepen in de haven van Priok, liepen Maandagochtend om negen uur zes K.P.M.-kustvaartuigjes binnen, die de reis uit Nederland in rond negen weken gedaan hebben. Onder leiding van kapitein J. M. van Meerten, zelf gezagvoerder van de Taboelan, hebben de Bentenan, Betana, Tapatoean, Tarempa en Taliwang, alle van 175 ton, zonder ongelukken de lange zeeweg naar Indië afgelegd. Op de kade in Priok waren de heren D. H. de Jong, directeur van de K.P.M., D. Iken, directeur van de Stichting Gemeenschappelijk Schepenbezit, Van Enst van de afdeling Scheepvaart van het departement van E.Z. en verschillende diensthoofden van de K.P.M, aanwezig. Kapitein Van Meerten vertelde, dat zijn convooi, waarvan de scheepjes bemanningen van veertien koppen tellen, een vlotte reis gehad heeft. De Tarempa en Taliwang waren later uit Nederland vertrokken, doch nog gelijk met de andere vier kustvaartuigen in Priok aangekomen. Alle zes schepen zijn voor de K.P.M. speciaal als tropenvrachtvaarder op Groningse werven gebouwd. Nog vier van hetzelfde type, onderdeel ook van het aanbouwplan van de maatschappij, dat twee en veertig schepen uit alle klassen omvat, zullen in October naar Indië komen.
1950-04-00: Opgelegd in Ambon, daarna beschadigd tijdens RMS opstand. Door de marine naar Makassar gesleept (16 november aangekomen) daarna naar Tandjung Priok voor herstel (28 december gearriveerd). Maart 1951 bareboatcharter MPN voor Pasar Ikan/Zuid Sumatra verkeer.
1956-00-00: Final Fate:
Na 1956 opgelegd in verband met achterstallig onderhoud. Rond 1963 gesloopt, waarschijnlijk in Jakarta.

Afbeeldingen


Omschrijving: TALIWANG
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Luchtfoto