Inloggen
SURTE - ID 6335

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1939
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
IMO nummer: 5345719
Nat. Official Number: 1957 Z GRON 1939
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf J.J. Pattje & Zonen, Waterhuizen, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 179
Launch Date: 1939-10-02
Delivery Date: 1939-12-23
Technical Data

Engine Manufacturer: D. & Joh. Boot N.V., Motorenfabriek 'De Industrie', Alphen aan den Rijn, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 4-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Industrie no. 3161 Type 4VD6A (280x400)
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 244.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 110.00 Net tonnage
Deadweight: 310.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 17000 Cubic Feet
Bale: 16000 Cubic Feet
 
Length 1: 39.50 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 37.00 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.04 Meters Breadth, extreme
Depth: 2.39 Meters Depth, moulded
Draught: 2.62 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-04-1962
Type: Lengthened
Omschrijving: 04.1962 verlengd door Scheepswerf Niestern te Groningen.: Brt 291, Nrt 140, Dwat 375. Loa 45,71 Ll 44,04. Grain 18500, Bale 17400.

Ship History Data

Date/Name Ship 1939-12-27 SURTE
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Freerk Smid, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHVH

Date/Name Ship 1967-05-24 HORIZON
Manager: Maritima Scheepvaart- en Handelmaatschappij N.V., Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Leenderd Brand, Leidschendam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Leidschendam / Netherlands
Callsign: PEUB

Ship Events Data

1939-12-28: Op 28-12-1939 als SURTE, zijnde een motorvrachtschip, groot 692.54 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 11-12-1939 no. 6154, liggende te Delfzijl, door A. Kraaijema, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1957 Z GRON 1939 op het achterschip aan B.B. zijde in achterkant dekhuis op verhoogd achterdek, 6.90 m. uit de hekplaat, 0.90 m. uit de lengteas en 1.55 m. boven het dek.
1940-03-21: Rotterdamsch Nieuwsblad 21-03-1940: Scheepsbouw. Het bij de Scheepswerf der firma J Pattje te Waterhuizen (Gr. ) voor rekening van kapitein F. Smid te Groningen in aanbouw zijnde stalen motorvrachtschip, metende circa 300 ton. zal onder den naam SURTE in de kustvaart worden gebracht. (Opm.: Zal een verlaat bericht zijn geweest, het schip lag op 28-12-1939 al klaar te Delfzijl.) Lloyd's geeft als opleveringsdatum 21.03.1940 aan.
1940-04-15: Het Vaderland 15-04-1940: Vlak langs de mijnenvelden. Alle gevaren ontloopen, niet aangehouden en niet opgebracht. Kustvaarder behouden thuis.
Een Groninger kustvaarder, de motorboot “SURTE”, is werkelijk door het oog van de naald gekropen. Het schip was op weg van Scandinavia naar Nederland toen de spanning in het Noorden begon. De opvarenden hebben allerlei angsten uitgestaan, omdat herhaalde malen groote aantallen Duitsche vliegtuigen over het schip vlogen, en men enkele malen Duitsche schepen ontmoette. De Duitschers bleken echter geen tijd te hebben, de Nederlanders aan te houden, zoodat noch van controleren, noch van eenige andere moeilijkheid sprake was. Onderweg vernam men van de gerezen moeilijkheden in het Noorden. Tevens vernam men, dat men in de buurt van 't Duitsche eskader gevaren had, doch alles liep goed af. Achteraf bleek tevens, dat men op geringen afstand van een groot mijnenveld geweest was, doch ook daarvan had men niets gemerkt. De “Surte” had Dinsdagmorgen de haven van Helsingborg aan de Z-kust van Zweden verlaten en is Zaterdag in IJmuiden aangekomen. Onderweg was het schip wel drie keer door een vliegtuig gesignaleerd. De nationaliteitskenmerken waren echter zoo duidelijk, aldus vertelde de kapitein, dat men de “Surte” rustig heeft laten doorvaren. Uiteraard was de bemanning zeer in haar schik, dat ze aan alle gevaren intkomen was en nu heelhuids in het vaderland is. De vaart op de Oostzee zal echter voorloopig voor hen wel afgeloopen zijn.
1940-04-15: De Courant 15-04-1940: SURTE. IJmuiden, 13 April — Het nieuwe Nederlandsche m.s. "Surte" is heden met een lading ijzererts van Helsingborg behouden bij de Hoogovens te IJmuiden aangekomen. De „Surte" maakte de eerste reis en vertrok begin dezer week van Helsingborg. Het schip ondervond geen moeilijkheden en de bemanning heeft van de krijgsverrichtingen niets bemerkt.
1940-05-00: 16.05.1940 ingeschreven bij The Netherland’s Shipping & Trading Committee te Londen. 31.05.1940 C. Rowbotham & Sons, managers. Nam deel aan de operatie "Neptune" (Invasie van Normandië.) 01.06.1945 weer terug aan de eigenaar.
1948-06-24: Leeuwarder Courant 24-06-1948: Scheepsladingen Nederlands spek en tomaten rotten op de Theems. (Van onze Londense correspondente. „Al zouden ze morgen aan de dag de staking opheffen en mijn schip gaan lossen, dan is het toch al te laat voor de grote lading vert spek, die ik aan boord heb", vertelde ons kapitein Derk Johannes Koning, van 't 857-ton Nederlandse motorschip „EEMSTROOM" der Hollandse Stoomboot Mij. De „Eemstroom", die wekelijks van Amsterdam op Londen vaart met levensmiddelen en stukgoed, ligt met een drietal andere ongeloste Nederlandse kustvaarders voor anker voor de grote werven bij London Bridge, in afwachting of het de 15.208 stakende Londense bootwerkers zal behagen hun werk te hervatten. Deze onofficiële staking, die nu al meer dan 'n week duurt en waarvan 't einde nog niet in het zicht is, begon terwille van 11 man, die extra geld eisten voor het laden van een zgn. „vuile lading zinkoxyde, bestemd voor België. Toen hun eis geweigerd werd, staakten zij en werden prompt een week geschorst. Dit was het sein voor alle Londense bootwerkers om hun onofficiële staking te beginnen, die door hun vakbond ten sterkste werd afgekeurd. Vanaf de brug van de „Eemstroom" wees kapitein Koning, een Delfzijlenaar ons op de andere „Nederlanders" op de rivier. „Wij liggen hier nog pas vier dagen en ons spek begint nu net pas flink te broeien, want het zit onder luchtdichte ijzeren luiken tussendeks maar die daar bijv., en hij wees naar m.s. „EXPORT" uit Rotterdam, ligt er al ruim een hele week met een lading zwaar rottende tomaten. Als ze dat moeten gaan lossen mogen ze wel gasmaskers meebrengen. Trouwens, over een dag of wat zal dat bij ons ook wel nodig zijn!" Toen onze blikken over „Eemstroom's" eigen grote kranen dwaalden, raadde de kapitein onze gedachten. „Ja natuurlijk", zei hij, „het zou voor ons een klein kunstje zijn om onze lading spek zelf te lossen. Wij hebben twee electrische kranen aan boord en hebben een elf-koppige bemanning. We zouden er in een dag wel kans toe zien, maar wat schieten we er mee op? Dan zou de boel eenvoudig verder op de kade staan te rotten, want geen mens zou het immers naar de koelhuizen brengen. Bovendien zou het maar nodeloze wrijving, met de stakers veroorzaken. Maar erg is het wel." Ondertussen hebben de schepen heel wat bekijks van het Londense publiek, dat in drommen over de London Bridge leunt om de situatie eens te bekijken. Het is dan ook wel de moeite waard. Daar liggen ze, de Nederlanders Denen, Noren en Britten, die uit pure verveling maar allemaal begonnen zijn met hun schepen eens opnieuw in de verf te zetten. Op de kades stapelen zich de Engelse exportartikelen op. Rijen splinternieuwe auto's staan buiten de uitpuilende pakhuizen en voorzover het oog strekt staan er duizenden kisten met machinerieën die geladen moeten worden in de nog ongeloste schepen. Maar de machtige kranen staan stil en alle Londense dokken, werven en koelhuizen liggen als verlamd. Men schat, dat de staking voor Engeland alleen al een schade van een half millioen pond sterling per dag betekent. In vrijwel alle gevallen zijn de bedorven ladingen geheel voor Engels risico, daar alles besteld is. Ongeveer 140 ongeloste schepen van alle nationaliteiten liggen nu „vast" op de rivier, terwijl er voorts nog 102 schepen — ook voor het merendeel met bederfelijke ladingen aan boord — in de verschillende dokken liggen. Behalve de vier genoemde Nederlandse schepen bij London Bridge, liggen er nog acht in de dokken, ook alle volgeladen met stukgoed, groenten en levensmiddelen. In het London Dock hadden wij een gesprek met kapitein Hindrik van Wijk uit Hoogezand (Gr.) en stuurman Hendrikus de Haan, uit Stadskanaal, beiden van het motorschip „Surte" (300 ton) van de Phoenix Lijn. Zij liggen hier al negen dagen en het gemopper van de bemanning is dan ook niet mis. De „SURTE", met zes man aan boord, was met stukgoed uit Amsterdam gekomen, hoofdzakelijk groenten, zuurkool, custard, zuur in blik en een partij kokosmatten. Hoewel deze lading voor het grootste deel uit blikgoed bestaat en er dus weinig te bederven valt, zijn de grieven niet van de lucht. Eerst al omdat ze nu op „walrantsoenen" gezet zijn, die aanmerkelijk kleiner zijn dan zeerantsoenen. Dan zijn ze zo langzamerhand door hun sigaretten heen. De verveling ls echter het ergste.
1952-10-10: NvhN 10-10-1952: Kustvaarder SURTE wilde onbeloodst naar binnen. Kapitein wist van niets. Eén was er die zich Zaterdagmiddag niets bleek aan te trekken van alle drukte rondom de mond van de Nieuwe Waterweg. De kleine kustvaarder Surte, blijkbaar onkundig van wat er gebeurd was, hoewel misschien wel verwonderd over de armada van schepen voor de Waterweg, vond het weer geschikt genoeg om te pogen zonder loods naar binnen te gaan. Een „kwajongen" van de zee, met een kapitein op de brug, die wel voor hetere vuren had gestaan. Bleven al die schepen buiten tot er weer beloodst zou worden, hij wenste niet te wachten en zette koers, de wal in. Misschien mag de Surte wel van geluk spreken, dat op dat moment in de monding de sleepboot Blankenburg, de loodsboot Rigel en een bergingsvaartuig bezig waren de plaats van het wrak van de Faustus nader op te nemen. Men zag de kleine coaster zwaar stampend en slingerend naderen, en in eén koers, die nogal aan de zuidzijde van het vaarwater lag, recht op de gevaarlijke plaats aan. De Blankenburg gaf met de toplamp de letter U (gij stuurt op een gevaar aan), maar daar dit blijkbaar door de Surte niet werd opgemerkt, stoomde de Blankenburg het scheepje tegemoet om het te praaien. Onverbiddelijk werd het naar zee teruggestuurd.
1953-07-07: De Waarheid 08-07-1953: Groningen, 8 Juli. -Het 300 ton metende motorschip”SURTE”, afkomstig uit Groningen, is gisteravond in de baai van Hudiksvalin Noord-Zweden aan de grond gelopen. De “Surte” was met kolen uit Engeland op weg naar Hudiksval. Bericht wordt, dat de bemanning aan boord is gebleven en dat een bergingsvaartuig zal trachten het schip vlot te krijgen.
De Telegraaf 09-07-1953: Nederlands schip vlot. Stockholm. 8 July. -Het Nederlandse motorschip „SURTE", dat aan de grond was gelopen in de baai van Hudiksvall in Noord- Zweden, is vannacht door een sleepboot losgetrokken. Het schip had een klein lek opgelopen, maar kon op eigen kracht Hudiksvall bereiken.
Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het aan de grond lopen van het motorschip Surte in Hudiksvallfjord. De Surte was beladen met 254 ton kolen en op reis van Middlesborough naar Hudiksvall. De kapitein besloot, om kosten te besparen, geen loods te nemen voor Hudiksvall. Hij was echter noch als kapitein, noch als stuurman tevoren deze haven binnen gelopen. Hij had ook nagelaten vóór het binnenlopen van de fjord de zeilaanwijzingen te bestuderen. Om 13.00 uur werd de vuurtoren van Agön gepasseerd. Toen men het westelijke vaarwater naar Saltvikskudde naderde, werd de motor op zeer langzaam gezet. Op zicht van de prikken voer men naar binnen. De kapitein wilde de lichtboei van Hansäkersgrund dichtbij aan bakboord passeren. Toen deze boei echter op 3 meter afstand van bb-boeg was, liep de Surte te 15.00 uur aan de grond. Te 18.00 uur kwam er alsnog een loods aan boord en werd een sleepboot vastgemaakt. Om 22.00 uur kwam het schip vlot. Oordeel van de Raad is dat kapitein Karssies, omdat hij er nog nooit geweest was, een loods had moeten nemen. Verder is het onbegrijpelijk dat hij op een overzichtskaart voer, waarop de prikken nauwelijks te zien waren en waarop de dieptecijfers en de ondiepten, voor hem van belang, niet voorkwamen. De stranding is dan ook mede aan de schuld van de kapitein te wijten. De Raad straft mitsdien de kapitein Abel Karssies, geboren 30 maart 1923, wonende te Groningen, door hem de bevoegdheid om als kapitein te varen op zeeschepen te ontnemen voor de tijd van twee weken. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 25 januari 1954

1953-10-00: Nieuwsblad v/h Noorden: 06.10.1953.
De Acte van Navigatie en de Groninger coaster “Surte”.
Een Reuterbericht uit Gravesend maakt melding van het feit, dat kapitein Abel Karssies uit Groningen is veroordeeld tot ongeveer Fl 185,-- boete en de kosten van het te Gravesend gehouden rechtsgeding, omdat hij tijdens het varen op de Theems van Gravesend naar London geen gebruik heeft gemaakt van een loods. Hoezeer de Engelsen hechten aan de oude tradities, blijkt weer duidelijk uit dit bericht. Kapitein Karssies van de 244 ton metende “Surte”, welke coaster eigendom is van de heer F. Smid uit Groningen, vaart al jarenlang op Engeland en het traject Gravesend London legt hij zeker enkele malen per week af, zodat hij deze vaarroute op zijn duimpje kent. Op deze reizen heeft de kapitein geen loods nodig. Maar onlangs maakte hij een reis naar de Oostzee en toen hij van IJmuiden weer naar London wilde gaan en zonder loods de Theems opvoer, stond de gerechtigheid als het ware aan de wal op de loer. Er bestaat namelijk nog zoiets als de in 1651 uitgevaardigde Acte van Navigatie, waarin onder meer de grenslijnen voor een vrije vaart op de Theems zijn aangegeven. Van Brest tot Hamburg kunnen de vrachtschepen nadat zij eenmaal aan hun verplichtingen hebben voldaan, naar London gaan zonder loods. Maar de Oostzee ligt nu eenmaal buiten de grens. En aangezien de “Surte” niet 60 dagenlang op andere Engelse plaatsen had gevaren voor zij weer koers zette naar London –ook dan was zij namelijk weer loodsvrij geweest, viel deze coaster onder de verplichte loodsgeldbetaling en “hing” kapitein Karssies.
1954-01-26: De Telegraaf 26-01-1954: Kapitein voor twee weken geschorst. Zonder loods fjord binnengevaren. Amsterdam,2S Jan. — De Raad voor de Scheepvaart heeft de 30-jarige kapitein A. K. uit Groningen, van de 215.5 brt metende kustvaarder m.s. „SURTE" die op 7 Juli van het vorige jaar in de Hudiksvallfjord (Zweden) aan de grond liep, de bevoegdheid om als kapitein op zeeschepen te varen ontnomen voor de tijd van twee weken. De „Surte" was, geladen met 234 ton kolen, op weg van Middlesborough naar Hudiksvall. Na de stranding was het schip door een sleepboot vlot getrokken. De kapitein had de zeilaanwijzingen noch vóór noch tijdens de reis geraadpleegd. Bovendien was hij, zonder loods, op een Zweedse overzichtskaart, waarop de prikken nauwelijks te zien waren en waarop de dieptecijfers en ondiepten, voor hem van belang, niet voorkwamen, de fjord binnengevaren, waar hij noch als kapitein noch als stuurman tevoren ooit geweest was. Ook al was dit wel het geval geweest, dan had hij toch een loods moeten nemen. Het was verkeerde zuinigheid deze te willen uitsparen. Later bleek, dat niettemin loodsgeld verschuldigd was. De stranding — zo besloot de Raad zijn oordeel — is dan ook mede aan de schuld van de kapitein te wijten.
1957-07-15: NvhN 15-07-1957: Kustvaarder SURTE heeft motorschade. Het zaterdagmiddag uit Harlingen vertrokken Nederlandse m.s. Surte van rederij E. Smit kreeg in de Boontjes op de Waddenzee met motorschade te kampen. Pogingen om zelf de schade te herstellen bleven zonder resultaat De Martje van het bergingsbedrijf Tuinman heeft de Surte zaterdagavond de haven van Harlingen binnengesleept. De Surte voer in ballast met bestemming Antwerpen
1961-10-11: Coastal Shipping, november 1961. De kustvaarder 'SURTE' liep op 11 oktober in de Unter-Elbe op de hoogte van Cuxhaven op een krib. Later op de dag is de coaster bij hoog water op eigen kracht vlot gekomen. De 'Surte' heeft de lichte schade, die zij had opgelopen, in Cuxhaven laten herstellen en heeft de volgende dag haar reis met een lading stukgoed naar Hernösand vervolgd.
Het Vrije Volk 11-10-1961: Kustvaarder op krib gelopen. (Van een onzer verslaggevers) De Nederlandse kustvaarder Surte (244 brt.) is vanmorgen in de Elbe, ter hoogte van Cuxhaven, op een strekdam gelopen. Het schip slaagde er niet in op eigen kracht los te komen. In verband met het vallende water is de mogelijkheid dat de kustvaarder de eerste uren vlot zal komen, zeer klein. In de namiddag zullen hiertoe pogingen ondernomen worden. De zes bemanningsleden, onder leiding van kapitein Walraven uit Groningen, lopen geen gevaar. De reder is naar Cuxhaven vertrokken om de zaak in ogenschouw te nemen. Inmiddels zijn twee sleepboten, de Danzig en de Taucher O. Wulf 3 en de reddingboot Rickmer Bock uit Cuxhaven vertrokken voor het verlenen van assistentie. De Surte is in 1940 te Waterhuizen gebouwd. Het schip is eigendom van de heer F. Smid te Groningen.
NvhN 11-10-1961: Bij Cuxhaven Surte op krib gelopen. De kustvaarder Surte van de rederij N.V. Carebeka te Groningen is vanmorgen in de Onderelbe ter hoogte van Cuxhaven op een krib gelopen. Het schip, groot 244 bruto registerton, slaagde er niet in op eigen kracht los te komen. Twee sleepboten, de Danzig en de Taucher O. Wulf 3, alsmede de reddingboot Rickmer Bock zijn uit Cuxhaven vertrokken voor het verlenen van assistentie. Op de plaats waar de Surte is vastgelopen, werd omstreeks 2 uur vanmiddag hoog water verwacht.
NvhN 13-10-1961: Surte op eigen kracht vrij. De kustvaarder Surte van de rederij N.V. Carebeka te Groningen die zoals wij reeds hebben gemeld woensdagmorgen in de Onderelbe ter hoogte van Cuxhaven op een krib was gelopen, is dezelfde dag bij hoog water op eigen kracht vrijgekomen. Het schip is daarop naar gevaren voor herstel van de lichte schade die het had opgelopen. De Surte die met stukgoed onderweg was naar Hernösand in Zweden, zal morgen haar reis voortzetten.
1962-04-00: Coastal Shipping, juni 1962: Op zondagmorgen 29 april 1962 is de 'Surte' - op weg naar Kopenhagen met een lading stukgoed - in de sluizen van Kiel-Holtenau door het Zweedse motorschip 'Rote' (1956/498gt) van achteren aangevaren, waardoor de verblijven geheel werden vernield. Door de kracht van de aanvaring werd ook het voorschip van de 'Surte' beschadigd, daar dit gedeelte van het schip op rake wijze in aanraking kwam met de sluisdeuren. De schade, die aanzienlijk mag worden genoemd, wordt thans hersteld bij de Howaldtswerke te Kiel. De lading is op andere wijze doorgevoerd naar de plaats van bestemming. De 'Surte' maakte juist zijn tweede reis na geruime tijd op de werf te hebben gezeten voor een verbouwing.
1970-09-00: Final Fate:
Op 20.09.1970 ten gevolge van een aanvaring met het Spaanse m.s. "Chima da Villa" bij Terneuzen gezonken. De bemaning werd gered. Ze was uit Terneuzen vertrokken naar Boston Linc. met 360 ton potash, maar wilde vanwege dichte mist omdraaien en terugkeren. Gelicht, total loss verklaart en verkocht aan L. Polderman, Hansweert en later aan L. Carron te Boom. In 09.1971 verkocht aan slopers te Brugge en gesloopt.
NvhNoorden 21-09-1970: Groninger coaster vergaat binnen vier minuten na aanvaring in Terneuzen. (Van een onzer correspondenten) In de monding van de nieuwe zeehaven in Terneuzen is gistermiddag de Groninger kustvaarder „Horizon" na een aanvaring met het Spaanse vrachtschip „Cima de Villa" gezonken. De ramp voltrok zich binnen vier minuten. De vier opvarenden van de „Horizon" werden door ijlings te hulp gesnelde sleepboten en door een aantal sportvissers uit het water gehaald. Het wrak van de 375 ton metende coaster ligt geheel onder water, maar veroorzaakt geen directe hinder voor de scheepvaart. Het is de bedoeling de gezonken coaster zo spoedig mogelijk te lichten. De scheepsramp voltrok zich om kwart voor een. De „Horizon" en de „Cima de Villa", die uit de zeesluis waren afgeschut, zetten koers naar de Westerschelde. Op dat moment was de dichte mist op het land bijna geheel weggetrokken terwijl het op zee nog behoorlijk mistig was met een zicht van nauwelijks een paar honderd meter. Kapitein-eigenaar L. Brand van de „Horizon" voer de havenmond uit, bemerkte dat er minder zicht was dan hij had verwacht, gaf drie korte signalen en begon achteruit te slaan om terug de haven binnen te varen en daar te meren. Om onbegrijpelijke redenen bleef de „Horizon" te lang achteruit en de Spanjaard te lang vooruit draaien met het gevolg dat ze met elkaar in aanvaring kwamen. Hoewel beide schepen op dat moment weinig snelheid hadden bleek de voorsteven van de Spaanse boot een enorme ravage te hebben aangericht in de stuurboordzij van de kustvaarder. Onmiddellijk maakte de „Horizon" zware slagzij, wat kort daarna voor stuurman G. Wiegman uit Groningen aanleiding was om overboord te springen. Hij werd opgepikt door een ijlings te hulp gesnelde Belgische sleepboot. Later werd hij voor een gebroken enkel behandeld in het ziekenhuis te Oostburg. De steeds meer naar stuurboord overhellende „Horizon" draaide in een korte bocht 45 graden en liep vast op een dam. Op dat moment bevonden zich nog drie opvarenden aan boord. In paniek sprongen machinist K. Dekker uit Groningen en matroos T. Brands uit Tilburg overboord. Zij werden door sporthengelaars aan land getrokken. Toen het achterschip geheel weg zonk naar een diepte van circa 15 meter, zag men tussen het opspuitende water, olie en balken en planken kapitein L. Brand uit Leidschendam, die zich slechts met de grootste moeite boven het water kon houden. Hij en de andere drenkelingen werden met een van de vele te hulp gesnelde Belgische en Nederlandse sleepboten naar de wal gebracht. Binnen vier minuten was de kustvaarder, op weg met kalizout van Terneuzen naar het Engelse Boston, geheel onder water verdwenen. De 4404 ton metende Spaanse „Cima de Villa", geladen met ijzer, had aan de boeg geen noemenswaardige schade. Wel kwam het schip in de loop van zondag voor onderzoek in de haven van Terneuzen. Kapitein Brand was zeer teleurgesteld over het feit dat hij en zijn bemanningsleden druipnat op de stoep van hotel „Des Pays Bas" stonden en van de eigenaar te horen kregen dat het hotel op zondag dicht was en bleef. De drenkelingen werden ondergebracht in café „Zeeland."
Het Vrije Volk 21-09-1970: „HORIZON" zinkt na aanvaring. Terneuzen (ANP) —In de havenmonding van Terneuzen is zondagmiddag de coaster „Horizon" uit Groningen na een aanvaring gezonken. Toen het 360 ton metende schip, geladen met kalizout, de haven wilde verlaten, werd het van achteren aangevaren door het Spaanse zeeschip „Cima de Villa (3028 ton). De coaster zonk vrijwel direct. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor.
De Telegraaf 21-09-1970: Coaster zonk na aanvaring. Van onze correspondent. Terneuzen, maandag De 400 ton metende Nederlandse coaster „Horizon" is gistermiddag met het Spaanse zeeschip „Cima de Villa" in de monding van de Westhaven bij Terneuzen in aanvaring gekomen. De „Horizon" werd even voor de brug zwaar beschadigd. Het schip zonk bijna onmiddellijk. De kapitein zag nog kans het schip tegen de dijk te zetten. De vier opvarenden, die te water waren geraakt, werden door een sleepboot opgepikt. De „Cima de Villa" had geen schade en kon in de loop van de middag zijn reis voortzetten
1971-00-00: Het Vrije Volk 30-07-1971: Belgische financiers in het spel? HORIZON lijkt etherpiraat te worden. (Van ëen onzer verslaggevers) Walsoorden, Zeeuwsch Vlaanderen; In het piepkleine haventje, Walsoorden, enkele kilometers ten westen van de grote veerhaven bij Perkpolder ligt het casco van een schip dat wordt gedoodverfd als toekomstige etherpiraat. De huidige eigenaar, de bergingsdeskundige L. Polderman uit Hansweert, richt het schip, de Horizon, als zendschip in op verzoek van toekomstige eigenaren. Een dezer dagen wordt het naar een werf te Sas van Gent gesleept om daar zeeklaar te worden gemaakt. Wie de initiatiefnemers zijn, wil de heer Polderman niet zeggen. Vermoedelijk is een groep Belgische financiers in het spel. Op 20 september van het vorige jaar werd de Horizon op de.Westerschelde geramd door een Spaans schip. De Nederlandse kustvaarder zonk binnen drie minuten. Later werd het schip geborgen en vervolgens geveild. Een zwerftocht door Zeeland begon. Overal was het schip ongewenst. Het is de bedoeling dat te Sas van Gent de zwaarbeschadigde romp wordt hersteld en dat een nieuwe motor en extra aggregaten worden ingebouwd.
Daarna moet het schip ligplaats kiezen voor de Zeeuwse of de Belgische kust. De studio's zouden in Zeeuwsch-Vlaanderen worden gevestigd. Daarbij kan men naar het heet beschikken over de apparatuur van de vroegere Belgische etherpiraat Uilenspiegel. Ook op de Horizon zelf zou men studio's willen inrichten naar het voorbeeld van het zendschip van Radio Nordsee. De Horizon zou uiteindelijk een betere accommodatie kunnen bieden dan Nordsee en Veronica. Midscheeps heeft het schip een groter dekhuis waardoor je een langer verblijf op zee voor radiomedewerkers mogelijk lijkt. De heer Polderman wil de Horizon zeeklaar verkopen en zich niet bemoeien met de plannen die de nieuwe eigenaren met het schip mochten hebben.
Het Vrije Volk 11-09-1971: Voor België piratenschip? (Van onze correspondent) Brussel — Een Zwitserse financiële groep wil voor de Belgische kust een piratenschip laten opereren. Dit heeft het Belgische dagblad Het Laatste Nieuws bericht. De zender zal vermoedelijk worden gebouwd op de kustvaarder Horizon, die eind vorige week door het Nederlandse bedrijf Leendert Polman in Hansweert voor ruim dertien mille is verkocht aan de Belgische reder Caron in Boom. De Horizon moet— zo meldt de Belgische krant — de opvolger worden van het piratenschip Uilenspiegel, dat in december 1962, voordat de wet toesloeg, op drift raakte en bij Breskens aan de grond liep. Enige tijd geleden zijn de resten van dit schip verwijderd. Het nieuwe piratenschip zou gaan varen onder Liechtensteinse vlag. De Horizon zal volgens het krantenbericht weldra naar Zeebrugge worden gesleept om tot zendschip te worden omgebouwd.

Afbeeldingen


Omschrijving: De Surte op de helling van Scheepswerf Pattje, de dag van de tewaterlating, 2 okt. 1939.
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Werf

Omschrijving: 'Surte' (bj 1939)
Gemaakt door: Sherlock, F.G.

Omschrijving: Horizon 1939 ex Surte
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: 'Horizon' (ex Surte)
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Horizon 1939 after collision 20.09.1970.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Horizon 1939 after collision 20.09.1970.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Het wrak van de 'Horizon' na de berging.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Het wrak van de 'Horizon' na de berging. (20-09-1970)
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Het wrak van de 'Horizon' na de berging. (20-09-1970)
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Het wrak van de 'Horizon' na de berging. (20-09-1970)
Gemaakt door: Unknown