Inloggen
SPARTA - ID 6070


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1940
Classification Register: British Corporation Register of Shipping and Aircraft (BC)
Nat. Official Number: 1966 Z GRON 1940
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: One mast
Rig: 2 derricks.
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Scheepswerf 'Vooruitgang' (L.J. Mulder & J. Suurmeijer) (1924 - 1940), Foxhol, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 108
Launch Date: 1939-08-12
Delivery Date: 1940-04-04
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Appingedammer Bronsmotorenfabriek, Appingedam, Groningen, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 4
Power: 195
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brons Nr. 5785 Type T (220x380)
Speed in knots: 8.50
 
Gross Tonnage: 291.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 136.00 Net tonnage
Deadweight: 325.00 tonnes deadweight (1000 kg)
Grain: 19000 Cubic Feet
Bale: 18000 Cubic Feet
 
Length 1: 40.78 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 37.84 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 7.03 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.45 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1940-04-10 SPARTA
Manager: Carebeka N.V., Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Klaas Rense Pronk, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PHQE

Ship Events Data

1939-08-14: NvhN 14-08-1939: Foxhol. Van de N. V. Scheepswerf „Vooruitgang" is met goed gevolg te water gelaten het motorkustschip „SOLENT", groot 350 ton d.w., in aanbouw voor den heer K. Pronk te Groningen, dat een 200 P.K. Bronsmotor krijgt. Dadelijk na den stapelloop werd de kiel gelegd voor een motorkustschip eveneens groot 350 ton d.w. voor rekening van den heer J. Sloots te Groningen.
1940-00-00: Te water gegaan als 'Solent', maar direct daarna 'Sparta' vernoemd.
1940-04-11: Op 11-04-1940 als SPARTA, zijnde een motorvrachtschip, groot 823.19 m3 bruto inhoud volgens meetbrief 's Gravenhage d.d. 06-02-1940 nr. 6169, liggende te Groningen, door H. Christerus, scheepsmeter te Groningen, van haar brandmerk voorzien door het inbeitelen van 1966 Z GRON 1940 op het achterschip aan S.B. zijde in achterkant dekhuis op verhoogd achterdek, 4.00 m. uit hekplaat, 1.10 m. uit lengteas en 1.43 m. boven dek.
1940-05-16: Ingeschreven bij The Netherland’s Shipping & Trading Committee te Londen. Bevrachting door Freight Express Ltd. te Londen. Timechartered door het Minstry of War Transport. Nam deel aan de Operatie 'Neptune' (Invasie van Normandië). Op 24-08-1944 vertrokken uit Barry met bestemming Seine Bay varend in konvooi EBC.82 met een 2 tal andere Nederlandse schepen t.w. de “Drittura” 1928-187 BRT en de “Murena” 1931-8252 BRT. Konvooi bestond uit 18 droge lading schepen en 2 escort vaartuigen. Op 26-08-1944 konvooi aangekomen in de Seine Bay. 1 Juni 1945 weer terug aan de eigenaar.
1945-11-18: Uitspraak Raad voor de Scheepvaart naar aanleiding van het aan de grond lopen van het m.s. Sparta op de Lang-Sand bank in de Theems monding. Het schip had in Londen een lading cement ingenomen bestemd voor Rotterdam en vertrok op 17 november om 16.45 uur onder loods aanwijzing van Gravesend. Het schip voer door de geveegde geul naar Sunk vuurschip. Om 20.00 uur kreeg stuurman I.F. Thomasse de wacht. Hij is in het bezit van het diploma Stuurman Kleine Handelsvaart met aanvulling. De stuurman had de gehele oorlog niet gevaren en maakt nu met de Sparta zijn eerste reis als stuurman naar Engeland. Op de uitreis had de kapitein hem er op gewezen dat de loodsboot altijd even bezuiden Sunk vuurschip kruist. Toen tegen 23.30 uur een loodsboot in zicht kwam was de stuurman er vast van overtuigd dat de Sparta zich dicht bij Sunk vuurschip bevond. De loods had blijkbaar haast want toen hij het getekende loods briefje in ontvangst nam stapte hij direct in de jol. De stuurman had er niet meer aan gedacht de loods te vragen over de te sturen koers. Omdat hij er zeker van was bij het Sunk vuurschip te zijn stuurde hij Oost - Zuidoostelijke koers maar hij vergiste zich in de boeien die werden gepasseerd. Te middernacht kwam de kapitein op de brug om de wacht over te nemen. Toen hij naar voren keek en vroeg “wat is dat voor een rare branding” liep het schip aan de grond voordat hij ook maar in had kunnen grijpen. Toen het morgen werd bleek het schip vast gelopen te zijn op de Noordwest kant van de Long Sand bank. Om 07.00 uur gelukte het de kapitein door te manoeuvreren met machine en roer vlot te komen maar hierdoor raakte het roer beschadigd. Het werd door de Java eerst naar Harwich en daarna eerst op 11 december naar Rotterdam gesleept. Oordeel van de Raad is dat de stranding van de Sparta het gevolg is van verkeerde navigatie door de stuurman. Hij maakte verschillende ernstige fouten en is in ernstige mate nalatig geweest en heeft ten onrechte op zijn foutieve veronderstelling vertrouwd. De raad houdt wel rekening met het feit dat hij voor de oorlog niet als stuurman gevaren heeft en tijdens de oorlog in het geheel niet. Dit had voor de kapitein reden moeten zijn om, nadat de loods van boord was gegaan, zelf de navigatie te leiden. De raad straft I.F. Thomasse, geboren 18 december 1918 en wonende te Rotterdam met het uitspreken van een berisping. Gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 30 augustus 1946.
1949-10-17: Final Fate:
Onderweg van Kopenhagen naar Helsinki en Kotka met een lading van 175 ton stukgoed in dichte mist gestrand in de Finse Scheren op 15 mijl oostelijk van Utö en twee dagen later gezonken. De bemanning werd gered.
1949-10-20: Het Vrije Volk 20-10-1949: Nederlands scheepje bij Finland vergaan. Het 291 ton metende Nederlandse schip „SPARTA", toebehorend, aan K. R. Pronk te Beilen, is voor de kust bij Abo (Finland) aan de grond gelopen en is zinkende. De zes koppen tellende bemanning is er in geslaagd veilig de kust te bereiken. De kapitein is K. van der Linden te Groningen. Het schip, dat in 1940 is gebouwd, heeft een- laadvermogen van 325-ton. De „Sparta" was op weg met stukgoed van Kopenhagen naar Helsingfors. Het schip is verzekerd.
Leeuwarder Courant 21-10-1949: De „Sparta" gezonken. Het 325 ton metende Nederlandse schip „Sparta" is voor de kust bij Abo (Finland) aan de grond gelopen en gezonken. De zes koppen tellende bemanning is er in geslaagd veilig de kust te bereiken. Eigenaar van de „Sparta" is K. R. Pronk te Beilen. Kapitein is K. van der Linden te Groningen. De „Sparta" was op weg met stukgoed van Kopenhagen naar Helsingfors.
1950-00-00: De Telegraaf 26-04-1950: Kapitein gebruikte richtingzoeker niet. Het was een scherp betoog, dat de inspecteur-generaal voor de Scheepvaart vanmorgen hield in de zaak van het op 17 October 1949 onder de Finse kust verongelukte m.s. „SPARTA". Een betoog, aan het eind waarvan hij de Raad voor de Scheepvaart verzocht, de voormalige kapitein van de „Sparta". de 34-jarige C. v. d. L., de bevoegdheid te ontnemen voor de tijd van zes maanden en daarbij geen enkele verzachtende omstandigheid in aanmerking wilde nemen Op 15 Oct. van het vorige jaar verliet de kleine kustvaarder "Sparta". geladen met stukgoederen, w.o. 55 ton chloorgas in stalen cylinders, de haven van Kopenhagen. Enkele uren voorbij het eiland Öland kreeg de „Sparta" motorpech en bleef vier uur lang met gestopte machines liggen. Na de reparatie stond de Oostzee dik van mist en anderhalf etmaal stond de kapitein bij zijn stuurman op de brug. In de avond van de 17de October raakte de „Sparta" aan de grond. Kapitein en vijfkoppige bemanning waren bevreesd, dat het chloorgas op de „Sparta" tot explosie zou komen en streken de reddingsboot. Een volle nacht voer de reddingsboot op enige afstand van de „Sparta' heen en weer. In de morgen was het schip nog steeds zichtbaar. De reddingsboot werd in de loop van die morgen opgepikt door een vissersvaartuig. Het schip werd nimmer meer gezien Een gedeprimeerde gezagvoerder gaf vanochtend voor de Raad voor de Scheepvaart ten antwoord dat het achteraf bezien beter was geweest toen hij eenmaal onder de Finse wal zat te loden. Diepten en ondiepten waren daar echter zo grillig door elkander gestrooid, dat het weinig zin had. Voorz.: Gebruikte u bij het bepalen van uw koers een richtingzoeker, kapitein? Kap.: Ik had er wel één aan boord, al een jaar lang. Maar ik vertrouwde dit apparaat niet, ik vertrouwde liever op mezelf. Bovendien wist ik niet met die richtingzoeker om te gaan. Wij zijn nimmer geïnstrueerd. Voorz.: Alles was een ervaringskwestie bij u... Als u een richtingzoeker aan boord had, moest u die gebruiken. Dat zal toch wel de bedoeling van uw reder zijn geweest, denkt u niet? “. Het is een timide kapitein die daarna verhaalt, hoe hij alle scheepspapieren en een kistje heeft geborgen en dit kistje daarna naar de sloep heeft geworpen. Eerst uren later zou hij tot de conclusie zijn gekomen, dat het kistje tussen de “Sparta” en de reddingsboot moet zijn gevallen. De verdediger bepleitte een lichtere straf.
De Telegraaf 06-06-1950: Kustvaart kapitein gestraft. Amsterdam, 6 Juni. — Aan de 35-jarige kustvaart kapitein K. v. d. L. uit Beilen is voor zes maanden de bevoegdheid ontnomen om als kapitein van een kustvaartuig te varen. De Raad voor de Scheepvaart is van oordeel, dat door zijn schuld het motorschip „Sparta" op 17 October 1949 op de Finse kust is gelopen en vergaan.

Afbeeldingen


Omschrijving: De SPARTA op de dag van oplevering, 4 april 1940.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: SPARTA
Gemaakt door: Unknown