Inloggen
SIEKA IV - ID 5876


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1919
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
IMO nummer: 5289924
Nat. Official Number: 9370 GRON 1919
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Aux. Sailing Vessel
Type: Kotter
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: W. Mulder, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Werfnummer: 45
Delivery Date: 1919-01-16
Technical Data

Gross Tonnage: 147.50 Gross tonnage
Net Tonnage: 105.52 Net tonnage
Deadweight: 200.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 29.78 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 27.67 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.90 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.65 Meters Depth, moulded
Draught: 2.45 Meters Draught, maximum
Configuration Changes

Datum 00-00-1924
Type: Fitted with engine
Omschrijving: Gehermotoriseerd: 2tew 2cil 100 Pk Kromhout Gloeikop Type (13 3/16-13 3/4) , 7 Kn.

Datum 00-00-1947
Type: Propulsion/engine changed
Omschrijving: Gehermotoriseerd: 2tew 4 cil 180 Pk Alpha Type 344-V (200x340) 8Kn.

Ship History Data

Date/Name Ship 1919-01-16 SIEKA IV
Manager: Willem Mulder, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Willem Mulder, Stadskanaal, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Stadskanaal / Netherlands
Callsign: PSCK

Date/Name Ship 1921-07-03 JANTINA
Manager: Keimpe Schuitema, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Keimpe Schuitema, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDRB

Date/Name Ship 1932-01-05 JANTINA
Manager: Jacob Deen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jacob Deen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PDRB
Additional info: 1934 callsign PFAI

Date/Name Ship 1939-11-27 JANTINA
Manager: Geert Vos (scheepsbouwer), Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geert Vos (scheepsbouwer), Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands

Date/Name Ship 1940-03-18 JANTINA
Manager: Pieter Vermeijden, Hilversum, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Pieter Vermeijden, Hilversum, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Hilversum / Netherlands
Callsign: PFAI

Date/Name Ship 1946-03-28 ARRE
Manager: A.M. Espensen, Aerøskøbing, Denmark
Eigenaar: Rederi A/S 'Arre', Aerøskøbing, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aerøskøbing / Denmark
Callsign: OWUH

Date/Name Ship 1950-00-00 RAN
Manager: P.C. & B.E. Pedersen, Aalborg, Denmark
Eigenaar: P.C. & B.E. Pedersen, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: OWUH

Date/Name Ship 1957-09-14 RAN
Manager: P.C. Pedersen & B.E. Sørensen, Aalborg, Denmark
Eigenaar: P.C. Pedersen & B.E. Sørensen, Aalborg, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Aalborg / Denmark
Callsign: OWUH

Date/Name Ship 1966-03-08 MANØ
Manager: Niels O.M. Nielsen, Lohals, Denmark
Eigenaar: Niels O.M. Nielsen, Lohals, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Lohals / Denmark
Callsign: OWUH

Date/Name Ship 1966-11-30 KIVI
Manager: Richard Joh. Jense, Rudkjøbing, Denmark
Eigenaar: Richard Joh. Jense, Rudkjøbing, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Rudkjøbing / Denmark
Callsign: OWUH

Date/Name Ship 1973-04-03 KIVI
Manager: Leif Thomsen, Stubbekøbing, Denmark
Eigenaar: Leif Thomsen, Stubbekøbing, Denmark
Shareholder:
Homeport / Flag: Stubbekøbing / Denmark
Callsign: OWUH

Date/Name Ship 1974-09-24 KIVI
Manager: James St. Clair en Calvert Eugene Jeffers & H.E. Walters, Road Harbour, Virgin Islands
Eigenaar: James St. Clair en Calvert Eugene Jeffers & H.E. Walters, Road Harbour, Virgin Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Road Harbour / Virgin Islands

Date/Name Ship 1980-00-00 KIVI LETTE
Manager: Jewe Ltd., Road Harbour, Virgin Islands
Eigenaar: Jewe Ltd., Road Harbour, Virgin Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Road Harbour / Virgin Islands

Date/Name Ship 1982-00-00 LADY TARA
Manager: Samuel Romney, Road Harbour, Virgin Islands
Eigenaar: Samuel Romney, Road Harbour, Virgin Islands
Shareholder:
Homeport / Flag: Road Harbour / Virgin Islands

Ship Events Data

1918-10-07: NvhN 08.10.1918: Scheepstijdingen. 7 Oct. Heden werd met goed gevolg te water gelaten van de werf van scheepsbouwmeester W. Mulder alhier een nieuw stalen motor-zeilkotter, genaamd “Sieka IV”, groot pl.m. 215 ton D. W. klasse groote kustvaart. Germ. Lloyd en scheepsvaart Inspectie. Het wordt voorzien van een 45 P. K. Kromhout hulpmotor. Wegens gebrek aan materiaal wordt voorloopig niet met een volgend schip begonnen.
1919-01-16: De Bewaarder. Dagregister deel 21, nummer 1171, den zestienden Januari 1900 negentien. Bouwacte tevens verklaring van eigendom. Ik, ondergetekende W. Mulder, scheepsbouwer Stadskanaal, gemeente Wildervank, prov. Groningen, verklaar door dezen in de loop des jaars 1918 op mijne werf te hebben volbouwd en nieuw van de hamer te water gebracht het staalijzeren Motor Kotterschip genaamd “SIEKA IIII”, groot volgens meetbrief afgegeven den 21 November 1918 No. 2257 bruto 417.29 KM3 of 147.50 tonnen van 2.83 M3 en netto op 298.91 KM3 of 105.52 tonnen van 2.83 M3, zijnde register tonnen, en zulks voor rekening van ondergetekende zelf. W. Mulder.
Verklaring van eigendom. Ik, ondergetekende W. Mulder, scheepsbouwer Stadskanaal, gemeente Wildervank, prov. Groningen, verklaar bij deze te zijn de enige eigenaar van het staalijzeren Motor Kotterschip genaamd “SIEKA IIII”, groot 105.52 reg.ton. netto als verder boven omschreven, thans liggende aan mijne werf te Stadskanaal, welk schip nog in geen kantore van bewaring van scheepsbewijzen is teboek gesteld. Stadskanaal, 10 Januari 1919, W. Mulder. (In de kantlijn staat: Blijkens verklaring van den scheepsmeter te Groningen d.d. 18 Januari 1919 is nevenvermeld vaartuig gebrand met het merk: 9370 GRON 1919. De Burgemeester der gemeente Wildervank verklaart, dat hem bekent is, dat het in vorenstaande bouwakte vermeld schip inderdaad op den werf van den scheepsbouwmeester W. Mulder, gebouwd is en frisch van de hamer te water gebracht en dat de handtekening van W. Mulder voornoemd echt is. Wildervank, den 13 Januari 19196. De Burgemeester voornoemd Teenstra.
1919-03-24: Rotterdamsch Nieuwsblad 27.03.1919: Delfzijl, 24 Maart. Alhier ligt zeilklaar het Nederl. nieuwgebouwde motorkotterschip “Sieka IV”, kapt. E. Brinkman. Dit schip is gebouwd op de werf van den heer Mulder te Stadskanaal, is groot, 147 T.B. De Kromhout-motor van 45.7 P.K. is geleverd door heer Goedkoop te Amsterdam. Het schip vertrekt van hier binnendoor naar Harlingen en zal aldaar dakpannen laden voor Kopenhagen.
1920-06-00: NRC 08.06.1920: Hamburg, 7 juni: Een Nederlandse ijzeren schoener is in de afgelopen nacht op de rede van Cuxhaven, tijdens stijve N. Wind, in aanvaring geweest met de Zweedse schoener 'Guldborg', geladen met gecondenseerde melk en bestemd van Kopenhagen naar Hull. De 'Guldborg' is met verlies van ankers, ingedrukte boeg en een zwaar beschadigde boegspriet en steven lek te Cuxhaven binnengesleept. De lading wordt gelost.
Londen, 8 Juni. De Nederlandse motorschoener 'SIEKA 4' is zwaar beschadigd door een aanvaring op de rede van Cuxhaven, te Cuxhaven binnengesleept.
1921-03-07: De Bewaarder. Dagregister deel 23, nummer 1, den zeven maart 1900 een en twintig. Contract. Ondergetekende W. Mulder, scheepsbouwer, Stadskanaal, verklaart: het schip door hem gebouwd, thans genaamd “SIEKA IV”, liggende te Schiedam, gebrand 16 jan. 1919, onder No. 9370 Groningen, vrij van alle schulden, verkocht te hebben aan Kapt. Kiempe Schuitema te Groningen voor de som van vijf en dertig duizend gulden F. 35.000,-- dat bedoeld schip op verzoek van verkoper den 28 Mei 1919 door gedaan ten kantore van Hypotheek en Scheepsbewijzen thans opnieuw verzoekt ingeschreven te worden daar bedoelde verkoop niet is tot stand gekomen, dat het thans JANTINA zal heten en bezwaard wordt met 1e Hypotheek. Aldus overeengekomen te Groningen den 7 Maart 1921. De verkoper: W. Mulder. De koper: K. Schuitema.
1923-11-00: NRC 09.11.1923: Hamburg, 7 november: Op het Hollandsche zeilschip 'JANTINA' is door het gerecht beslaggelegd.
NRC 15.11.1923: Hamburg 14 november: Het beslag op het Nederl. zeilschip 'JANTINA' is opgeheven; het is heden van hier naar Skive vertrokken.
1929-07-13: Op 13-07-1929 als JANTINA, zijnde een stalen motorkotter, groot 417.29 m3, liggende te Hansweert, door Pieter van Wouwe, scheepsmeter te Vlissingen, ten verzoeke van Kiempe Schuitema, schipper te Groningen, voorzien van een nieuw brandmerk door het inbeitelen van 1187 Z GRON 1929 op de stuurhut op het achterschip aan bakboordzijde. (Opm.: Merken van vorige branding zijnde 9370 GRON 1919 zijn vernietigd.)
1933-03-25: NvhN 25.03.1933: M.s. „JANTINA”. Het motorschip „Jantina”, kapt. Fekkes, kwam te Delfzijl op weg van Geesthacht naar Rotterdam met een lading palen binnen met defecte keerkoppeling. De schade wordt daar hersteld.
1933-04-21: NvhN 21.04.1933: De reis voortgezet. Het motorschip „JANTINA”, kapt. Deen, dat te Delfzijl terugkeerde, beladen met carton met bestemming Goole, zette gisteren de reis voort.
1933-05-08: NvhN 08.05.1933: M.s. „JANTINA”. Het Nederlandsche m.s.„Jantina” heeft bij het vertrek uit de haven van Salcombe met de schroef tegen een stalen kabel geslagen, waardoor twee schroefbladen werden afgerukt. Een waarlooze schroef werd aangebracht en vervolgens vertrok het schip naar Plymouth.
1934-11-00: De Eemsbode: 01.11.1934: Gisteren kwam te Delfzijl als bijlegger binnen het motorschip 'JANTINA', kapitein J. Deen, beladen met ijzer op weg van Ringkjøbing. Het schip kwam hier via Vlissingen binnen met gescheurde zeilen, welke schade te Delfzijl zal worden hersteld.
1936-05-12: NvhN 12.05.1936: Delfzijl: 11 Mei. Het motorschip JANTINA, kapt Deen dat alhier als bijlegger binnenliep, beladen met zout van Middlesbro met bestemming Aalborg, zette heden de reis naar zijn bestemming voort.
1939-08-28: De Telegraaf 30-08-1939: Frema. Delfzijl, 28. Aug. Het motorschip "Frema", dat te Hamburg met gebroken krukas lag, werd hier binnengesleept door het motorschip "Actief", kapt Groen. Heden vertrok de "Frema" per m.s. JANTINA van hier naar Bolnes, waar het schip zal worden gerepareerd.
1940-06-00: Tijdens WO II uitgeweken naar Engeland.
1992-09-12: Final Fate:
Gestrand bij St. Croix (Maagden Eilanden) en daarna gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: Jantina 1919 (ex Sieka IV)
Collectie: Martens, R.G. (Rob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: 'Jantina' (ex 'Sieka IV') in 1930 te Kapelle-op-den Bosch.
Collectie: Johannes, Leo M.
Vervaardiger: Salomons, R.

Omschrijving: Jantina 1919 ex Sieka IV.
Collectie: Slagter, J. A. (Jacob)
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Kivi 1919 ex. Sieka IV in Deense wateren.
Collectie: Olinga, Frits J.
Vervaardiger: Unknown